Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 32

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
62 189 Zdanowicz Karol 51 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 228 żona Helena z d. Cieślicka 50 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 190 syn Antoni 23 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 191 Zdanowicz Józef 37 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 229 żona Aniela z d. Jankowska 31 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 192 syn Władysław 15 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 193 syn Wincenty 6 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 230 córka Bronisława 14 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 231 córka Marianna 2 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 194 Osijewski Kasper 23 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 232 żona Marianna z d. Witwińska 20 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 233 córka Elżbieta 1 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
62 234 Witwińska Honorata, wdowa 41 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
63 195 Witwiński Marian 25 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
63 235 żona Aniela z d. Poznańska 26 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
63 196 syn Antoni 1 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
63 236 Bogacka Barbara, wdowa 82 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 197 Sinkowski Michał 29 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 237 żona Tekla z d. Pestrowicz 26 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 198 syn Mikołaj 6 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 238 córka Paulina 3 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 239 córka Cecylia 1 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 240 Pestrowicz Joanna, wdowa 42 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 241 Wiszniewska Aleksandra 50 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 199 Zieliński Leon, wdowiec 30 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
64 200 syn Antoni 1 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 242 Kudłocka Franciszka 14 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 201 Konkowski Aleksander 14 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 202 Mogilewski Stanisław 20 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 203 Staniewicz Maurycy 30 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 243 żona Anna z d. Zdanowicz 25 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104
65 204 syn Karol 1 Młynów Użyniec 1869 Równe RK 171-1-104


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl