Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 7

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
509 1 Opachowski Maciej, dyspozytor 43 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 1 żona Prakseda 28 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 2 syn Wincenty 7 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 3 syn Ignacy 4 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 4 syn Stanisław 1 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 2 córka Ewa 9 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1
509 3 Daszkiewicz Marianna, służąca 40 Żytomierz Wolańszczyna 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl