Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 628

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Strażyc Józef 50 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
1 1 żona Jadwiga Wereszkiewicz 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
1 2 córka Marianna 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
1 2 syn Aleksander 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
1 3 syn Wincenty 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
1 4 Wereszkiewicz Paweł, wdowiec 67 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 5 Jesionek Wojciech, wdowiec 67 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 6 syn Józef 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 7 syn Jan 37 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 3 żona Jana Marianna Palec 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 8 syn Mikołaj 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 9 syn Stanisław 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 10 syn Łukasz 40 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 4 żona Agnieszka Kruk 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 5 córka Anna Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 11 syn Paweł 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 12 syn Wojciech 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 6 córka Marianna 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 7 córka Marianna -2-ga 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
2 8 córka Józefa 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
3 13 Giedz Jan 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
3 9 żona Karolina Trusiuk 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
3 14 Kudan Tomasz 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
3 10 żona Jadwiga Pogorzelec 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
3 15 syn Antoni 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
4 16 Giedz Stefan 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
4 11 żona Zofia Kowelska 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
4 12 córka Karolina 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
4 13 córka Agnieszka 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
4 14 córka z I-małż. Marianna 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
5 17 Lubczyński Stanisław 55 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
5 15 żona Anna Palec 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
5 18 syn Aleksander 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
6 19 Jasionczak Jan 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
6 16 żona Barbara Pawluk 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
7 17 Kozaczuk Katarzyna, wdowa 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
7 20 syn Franciszek 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
7 18 żona Katarzyna Dzwoniarz 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
7 19 siostra Franciszka Anna 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
7 20 siostra Franciszka Aniela 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 21 Jasionczak Franciszek 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 21 żona Anna Duchnicka 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 22 córka Franciszka 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 22 syn Jakub 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 23 córka Katarzyna 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
8 24 córka Agnieszka 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 23 Ulewicz Łukasz 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 25 żona Agnieszka Jasionczak [Jasiączak] 51 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 24 syn Stanisław 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 25 syn Jan 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 26 żona Jana Ludwika Kudan 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
9 26 syn Antoni 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 27 Kloc Józef, wdowiec 59 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 28 Jesionek Paweł 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 27 żona Karolina Kloc 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 29 syn Wojciech 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 28 córka Marianna 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 30 syn Jan 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
10 31 syn Stanisław 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 32 Ulewicz Kajetan, wdowiec 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 33 syn Paweł 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 29 żona Pawła Ewa Kozaczuk 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 35 syn Mikołaj 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 30 córka Rozalia 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 31 córka Agnieszka 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 32 córka Katarzyna 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 36 syn Wojciech 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 37 syn Jan 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
11 33 córka Anna 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 38 Jasionczak Jan 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 34 żona Marianna Marcyś 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 39 syn Paweł 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 35 córka Anastazja 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 36 córka Paulina 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 40 Jasionczak Łukasz 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 37 żona Józefa Wawrzyniuk 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 41 syn Andrzej 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 38 córka Karolina 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
12 39 matka Katarzyna Kloc, wdowa 79 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
13 42 Lubczyński Stanisław 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
13 40 żona Karolina Trusiuk 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
13 41 córka Józefa 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
13 43 Łukasz Giedz syn Ludwika 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
13 42 żona Ewa Jesionek 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 44 Chudziak Michał 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 43 żona Katarzyna Pawluczuk 37 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 44 córka Marianna 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 45 córka Anastazja 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 46 córka Karolina 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
14 45 Chudziak Dominik, wdowiec 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 46 Jesionek Łukasz, wdowiec 74 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 47 syn Paweł 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 47 żona Marianna Dziurian 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 48 córka Karolina 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 48 syn Jan 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 49 żona Agnieszka Trusiuk 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 49 syn Wojciech 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
15 50 syn Stanisław 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 51 Kloc Rafał 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 50 żona Józefa Kloc 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 51 córka Marcelina 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 52 syn Jan 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 52 córka Marianna 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 53 córka Karolina 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
16 53 Paweł Jasionczak 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 54 Jasionczak Michał 40 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 54 żona Marcelina Gracz 40 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 55 córka Aniela 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 56 córka Anastazja 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 57 córka Agnieszka 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
17 58 córka Jadwiga 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
18 55 Kuwałek Łukasz 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
18 59 żona Aniela Kowelska 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
18 56 syn Adam po I-żonie 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
18 57 syn Jan 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 58 Jasionczak Michał 43 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 60 żona Marianna Laskowska 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 61 córka Franciszka 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 62 córka Anastazja 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 63 córka Marcela 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 59 syn Aleksander 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 60 syn Julian 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
19 64 matka Katarzyna Chudziak, wdowa 72 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 61 Bednarz Marcin, wdowiec 68 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 62 Walczak Stanisław 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 65 żona Anna Banachewicz 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 66 córka Rozalia 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 63 Walczak Antoni 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 67 żona Karolina Wawrzyk 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 64 syn Aleksander 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
20 68 córka Wiktoria 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 65 Bednarz Piotr 74 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 69 żona Julia Krzyszowska 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 66 syn Paweł 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 70 żona Pawła Bronisława Kuwałek 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 71 ich córka Agnieszka 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 72 córka Wiktoria 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 73 córka Józefa 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 74 córka Jadwiga 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 67 syn Franciszek 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
21 75 córka Bronisława 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
22 68 Chudziak Tomasz 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
22 76 żona Anastazja Bednarz 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
22 69 Chudziak Józef 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
22 77 żona Anastazja Banachiewicz 37 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
22 70 Kuwałek Stanisław 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
23 71 Wawrzyk Michał, wdowiec 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
23 72 syn Tomasz 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
23 73 syn Piotr 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
23 78 córka Marianna 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
23 74 syn Adam 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 75 Palec Antoni 69 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 79 żona Katarzyna Kudan 71 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 76 syn Stanisław 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 77 Palec Piotr 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 80 żona Karolina Suchocka 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
24 78 syn Mikołaj 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 79 Palec Paweł 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 81 żona Marianna Jesionek 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 82 córka Franciszka 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 80 syn Julian 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 81 Palec Józef 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 83 żona Karolina Trusiuk 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 82 syn Łukasz 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
25 84 córka Anastazja 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 83 Dziurian Michał 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 85 żona Anna Rudcka [Rudzka] 37 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 84 syn Józef 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 86 córka Tekla 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 87 córka Marianna 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 85 syn Jan po I-żonie 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 88 żona Jana Wiktoria Łysiak 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 89 siostra Jana Karolina Dziurian 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 90 Kloc Ludwika z Nowosadów, wdowa 63 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 86 syn Paweł 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 87 syn Stanisław 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 88 syn Łukasz z I-małż. 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 91 żona Karolina Palec 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 89 Kloc Franciszek 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 92 żona Rozalia Dąbrowa 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
26 93 córka Marianna 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 90 Harmata Wojciech 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 94 żona Elżbieta Bednarz 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 91 syn Jan 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 92 syn Aleksander 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 93 Palec Józef 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 94 brat Stanisław 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 95 żona Katarzyna Dyczko 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
27 95 syn Paweł 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 96 Palec Józef 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 97 Szwed Tomasz 64 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 96 żona Katarzyna Palec 64 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 98 syn Paweł 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 97 żona Katarzyna Przystup 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 99 syn Tomasz 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 98 córka Anastazja 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
28 100 syn Wiktor 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 101 Szwed Józef 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 102 brat Michał 40 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 99 żona Karolina 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 103 Szwed Jan 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 100 żona Anna Dyczko 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 101 córka Marianna 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 104 syn Julian 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 102 córka Zofia 3 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 103 córka Agnieszka 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 105 Szwed Paweł 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 104 żona Konstancja Palec 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 105 syn Józef 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
29 106 syn Kazimierz 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 107 Szwed Michał, wdowiec 91 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 108 syn Stanisław 44 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 105 żona Marianna Łysiak 56 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 109 syn Franciszek 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 106 córka Aniela 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
30 110 syn Antoni 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 107 Karolina z Lubczyńskich 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 111 syn Marian 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 112 syn Mikołaj 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 108 córka Marianna 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 109 córka Stanisława 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 113 syn Stanisław 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 114 syn Stefan 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 115 syn Mikołaj 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 110 córka Marianna 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 111 córka Stanisława 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 116 syn Stefan 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 112 Bartniczuk Marianna z Muzyków, wdowa 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 113 córka Antonina 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 114 córka Rozalia 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 115 matka Karolina z Smulskich 66 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 117 syn Jan 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 118 Pogorzelec Łukasz 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 116 żona Marianna Jasionczak 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 119 syn Antoni 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 117 żona Paulina Ulewicz 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 119 córka Katarzyna 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 120 brat Antoniego Paweł 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
31 121 brat Antoniego Julian 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
32 122 Bartniczuk Stanisław 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
32 120 żona Marianna Muzyka 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
32 121 córka Antonina 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
32 122 córka Rozalia 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
33 123 Pogorzelec Andrzej 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
33 123 żona Karolina Kruk 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
33 124 córka Marianna 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
34 124 Prystupa [Przystupa] Paweł, wdowiec 63 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
34 125 syn Józef 40 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
34 124 żona Ewa Kruk 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
34 126 syn Jan 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
34 127 syn Stanisław 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 128 Przystupa Antoni 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 125 żona Zuzanna Jasionczak 50 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 129 syn Paweł 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 130 syn Stanisław 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 131 syn Józef 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 126 córka Agnieszka 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
35 127 córka Rozalia 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
36 132 Prystupa [Przystupa] Jan 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
36 128 żona Marianna Jasionczak 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
36 129 córka Karolina 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
36 133 syn Aleksander 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
36 134 syn Łukasz 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 135 Waleczek Łukasz 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 130 żona Karolina Wasiuk 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 136 syn Paweł 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 137 syn Stanisław 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 131 córka Kamila 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 138 syn Michał 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 132 córka Anastazja 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 139 syn Jan 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
37 133 córka Józefa 3 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 140 Wasiuk Antoni 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 134 żona Julia Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 141 syn Aleksander 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 135 córka Karolina 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 136 matka Katarzyna Walczak, wdowa 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
38 137 Jasionek Józefa z Walczaków, wdowa 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 142 Szwed Michał 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 138 żona Wincentyna Soroka 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 139 córka Marianna 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 140 Katarzyna Pronciuk 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 141 Jadwiga z Jasionczuków, wdowa 61 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 143 syn Marian 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 144 syn Paweł 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
39 145 syn Józef 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 146 Lubczyński Franciszek 69 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 142 żona Marianna Stachniuk 67 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 147 syn Wiktor 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 148 syn Łukasz 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 143 żona Łukasza Anna Toleczak 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 149 Lubczyński Antoni 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 144 żona Justyna Kozaczuk 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 150 Lubczyński Jan 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 145 żona Marianna Ulewicz 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 146 córka Wiktoria 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
40 151 syn Paweł 3 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
41 152 Jasionczak Wincenty 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
41 147 żona Karolina Łysiak 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
41 148 córka Józefa 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
41 149 Łatkowska Katarzyna, wdowa 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
41 153 syn Józef 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 154 Waleczek Jan 44 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 150 żona Rozalia Giedz 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 155 syn Józef 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 151 córka Marianna 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 156 syn po I-żonie Stanisław 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 157 syn po I-żonie Paweł 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 152 córka po I-żonie Agnieszka 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 158 brat Jana Wiktor 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 153 żona Marianna Szwed 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 158 syn Stanisław 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 154 Soroka Julia z Paździerskich, wdowa 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 159 syn Józef 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
42 155 żona Anna Jasionczak 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 160 Soroka Jan 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 156 żona Katarzyna Wasiuk 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 161 syn Stanisław 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 162 syn Antoni 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 163 syn Piotr 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
43 157 matka Julia Soroka z Paździerskich 72 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 164 Soroka Zygmunt 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 158 żona Agnieszka Podstawska 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 165 syn Wojciech 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 166 syn Andrzej 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 167 syn Łukasz 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 168 syn Józef 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
44 169 Soroka Wojciech 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 170 Łysiak Kajetan 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 159 żona Marianna Bartniczuk 47 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 171 syn Andrzej 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 160 żona Marianna Kloc 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 172 syn z I-małż. Józef 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 161 córka Sabina 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 162 córka Karolina 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 173 syn Aleksander 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 174 syn Paweł 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 175 Łysiak Kajetan 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 163 żona Marianna Kloc 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 176 Józef Kloc/Szwed, wdowiec 84 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 177 syn Wiktor 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 178 syn Michał 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 179 syn Jan 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 164 żona Julia Drylewska 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 165 córka Marianna 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 180 Szwed Antoni 43 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 166 żona Agnieszka Szewczuk 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 167 córka Marcela 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 181 Szwed Wojciech 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 168 żona Karolina Palec 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 169 córka Marianna 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 182 syn Józef 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
46 183 syn Aleksander 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 184 Kloc Jan 79 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 170 żona Agnieszka Walczak 68 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 185 Łysiak Stefan 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 171 żona Marcela Ulewicz 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 186 syn Jan 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 172 córka Rozalia 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
47 173 córka Marianna 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 187 Tomeczek Paweł 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 174 żona Paulina Konopko 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 175 córka Aniela 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 176 córka Anna 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 177 córka Magdalena 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
48 178 córka Zofia 3 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
49 179 Romanczuk Katarzyna z Łysiaków, wdowa 58 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
49 188 syn Tomasz 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
49 180 córka Agnieszka 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 189 Szwed Łukasz 52 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 181 żona Marianna Trusiuk 52 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 190 syn Wiktor 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 191 syn Antoni 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 192 syn Stanisław 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 193 syn Franciszek 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 182 córka Jadwiga 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 194 syn Aleksander 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 183 córka Anastazja 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 195 Szwed Józef 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 184 żona Anastazja Łysiak 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
50 185 córka Karolina 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 196 Szwed Marcin 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 186 żona Ewa Pogorzelec 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 187 córka Anastazja 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 197 syn Łukasz 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 188 żona Rozalia Skibińska 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 198 brat Łukasza Józef 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 189 Marianna Kogutiuk/Palec, wdowa 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 199 syn Paweł 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 190 córka Marianna 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 200 syn Antoni 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 201 Waleczek Jan 55 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 191 żona Marianna Lubczyńska 55 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 202 syn Józef 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 192 żona Anna Jasionek 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 203 syn Jan 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 193 siostra Józefa Katarzyna 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 204 Jasionek Andrzej 32 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 194 żona Karolina Ulewicz 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 205 Waleczek Paweł 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 195 żona Magdalena Przystupa 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 196 córka Marianna 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 206 syn Andrzej 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
51 197 Agnieszka z Skibińskich, wdowa 75 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 207 Anastazy Marciź [zapis: ???????] 54 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 198 żona Magdalena Lewczuk 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 199 córka Marcelina 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 200 syn Józef 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 208 syn Andrzej 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 201 córka Karolina 4 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 209 Marciź lub Marciś Paweł 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 202 żona Katarzyna Podstawska 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 203 córka Rozalia 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
52 210 syn Wojciech 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 204 Giedz Katarzyna z Bartniczuków, wdowa 60 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 211 syn Wiktor 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 205 żona Julia Harmata 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 212 brat Wiktora Józef 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 213 brat Wiktora Mikołaj 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 206 żona Mikołaja Ludwika Tołysz 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
53 214 syn Paweł 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 215 Giedz Antoni 51 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 207 żona Katarzyna Szwed 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 216 syn Julian 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 208 córka Wiktoria 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 217 Giedz Jan 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 209 żona Franciszka Kozaczuk 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 210 córka Agnieszka 3 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
54 218 Giedz Aleksander 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
55 219 Bednarz Jan 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
55 211 żona Marcelina Palec 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
55 212 córka Rozalia 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
55 220 syn Stanisław 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 221 Harmata Józef 57 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 213 żona Agnieszka Romanczuk 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 222 Józefa syn Stanisław 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 214 żona Konstancja Walczak 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 223 syn Andrzej 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 215 córka Rozalia 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 224 Harmata Jan 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 216 żona Julia Krzyszewska 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 217 Harmata Franciszka z d. Bródka, wdowa 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 225 syn Józef 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 226 syn Mikołaj 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
56 218 córka Karolina 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 227 Jasionek [??????] Paweł 62 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 219 żona Anastazja Podstawska 61 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 228 syn Jan 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 229 syn Łukasz 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 220 żona Anastazja Łysiak 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 230 syn Wojciech 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
57 221 córka Karolina 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
58 231 Lewczuk Michał 61 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
58 222 żona Helena Pogorzelec 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 232 Jasionek Mikołaj 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 b/n żona Marianna Konopko 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 b/n syn Jan 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 233 syn Paweł 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 234 syn Stanisław 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 223 córka Rozalia 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 224 Jasionczak Marianna, panna 58 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 225 Jasionczak Anna, panna 53 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
59 226 Katarzyna Jasionczak 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 235 Marciź Ludwika z Lewczuków, wdowa 51 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 236 syn Kajetan 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 237 syn Wiktor 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 238 syn Paweł 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 227 żona Julia Suchocka 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
60 239 syn Jan 9 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
61 240 Bródka Jan 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
61 228 żona Karolina Jasionek 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
61 229 córka Agnieszka 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 241 Palec Stanisław 57 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 230 żona Agnieszka Jasionek 57 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 242 syn Łukasz 36 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 243 syn Paweł 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 244 syn Józef 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 245 syn Kazimierz 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 231 córka Karolina 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
62 232 córka Aniela 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 246 Łysiak Wojciech 47 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 233 żona Katarzyna Ednarczuk [Bednarczuk] 43 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 234 córka Ewa 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 247 syn Julian 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 235 córka Agnieszka 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 248 syn Andrzej 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 236 żona Katarzyna Lubczyńska 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
63 249 syn Andrzej 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 250 Pogorzelec Łukasz 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 237 żona Rozalia Pradun 37 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 251 syn Jan 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 252 syn Piotr 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 253 syn Paweł 2 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 238 Pogorzelec Karolina z Stankiewiczów, wdowa 71 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
64 239 Pogorzelec Katarzyna z Smulskich, wdowa 71 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 254 Pogorzelec Józef 61 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 240 żona Anna Chudziak 60 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 255 syn Antoni 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 256 syn Jan 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 241 córka Karolina 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 242 Pogorzelec Anna z Jasionczaków, wdowa 54 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 257 syn Józef 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 243 córka Anastazja 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 258 syn Wiktor 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 244 żona Rozalia Ulewicz 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
65 245 córka Agnieszka 5 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 259 Kloc Paweł 47 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 246 żona Agnieszka Dąbrowa 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 260 Bednarz Antoni 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 247 żona Anna Jasionczak 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 248 córka Agnieszka 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 249 córka Karolina 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
66 250 córka Rozalia 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 261 Hajdamaczuk Stefan 65 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 251 żona Karolina Palec 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 262 syn Jan 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 263 syn Łukasz 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 252 córka Agnieszka 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 264 Hajdamaczuk Kajetan 65 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 253 żona Ewa Trusiuk 68 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
67 254 syn Wojciech 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 265 Jasionek Wojciech 65 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 255 żona Petronela Stachniuk 67 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 266 syn Jan 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 256 żona Jadwiga Pogorzelec 47 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 267 syn Wojciech 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 268 syn Paweł 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 269 syn Aleksander 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 257 córka Rozalia 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 258 córka Karolina 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
68 259 córka Marcelina 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 270 Krzyszowiec Stanisław, wdowiec 54 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 271 syn Franciszek 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 260 żona Marianna Kudan 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 272 brat Franciszka Łukasz 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 261 siostra Franciszka Anna 19 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 273 brat Franciszka Kazimierz 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 262 żona Karolina Kloc 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
69 263 córka Katarzyna 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 274 Walczak Tomasz, wdowiec 55 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 275 syn Piotr 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 276 syn Paweł 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 277 syn Jakub 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 278 syn Józef 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
70 264 żona Anastazja Jasionek 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 279 Jasionek Andrzej, wdowiec 63 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 280 syn Antoni 34 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 265 żona Paulina Majewska 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 266 córka Marianna 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 281 Andrzej Steczuk 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 267 żona Agnieszka Hajdamaczuk 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 282 Smulski Paweł 48 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 268 żona Magdalena Pogorzelec 46 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 283 syn Adam 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 284 syn Jan 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 285 syn Józef 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 286 syn Antoni 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
71 287 syn Aleksander 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 b/n Kruk Antoni 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 269 żona Karolina Jasionek 33 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 270 córka Agnieszka 14 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 288 syn Antoni 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 289 Jasionek Marcin 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
72 271 żona Aniela Kloc 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
73 290 Skibiński Józef 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
73 272 Anastazja z Jasionków, wdowa 70 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 291 Jasionek Stanisław 58 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 273 żona Agnieszka Wasiuk 57 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 292 syn Wojciech 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 293 syn Jan 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 294 syn Aleksander 16 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 295 Jasionek Józef 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 274 żona Anastazja Dyczko 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
74 275 córka Agnieszka 1 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 296 Lubczyński Stanisław, wdowiec 72 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 276 Agnieszka Bródka/Pronciuk 51 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 297 syn Antoni 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 298 Kloc Stanisław 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 299 Muzyka Paweł 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 277 żona Franciszka Lubczyńska 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 278 córka Agnieszka 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 279 Giedz Katarzyna z Bagniuków, wdowa 68 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 300 syn Stanisław 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 280 żona Agnieszka Jasionek 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 281 córka Karolina 15 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 282 córka Józefa 11 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
75 283 córka Wiktoria 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 301 Bagniuk Jan, wdowiec 80 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 302 syn Franciszek 45 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 284 żona Marianna Bednarz 44 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 285 córka Julia 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 303 syn Paweł 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 304 Bagniuk Wojciech 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 286 żona Anastazja Kuwałek 28 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 305 syn Jan 10 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
76 287 córka Jadwiga 8 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 306 Jasionek Jan 38 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 288 żona Marianna Pradun 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 307 syn Stanisław 13 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 308 syn Bronisław 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 289 córka Agnieszka 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 309 Jasionek Antoni 31 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 290 żona Anastazja Bagniuk 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 310 córka Władysława 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 311 siostra Jasionek z Smulskich, wdowa 59 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
77 291 córka Karolina 20 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 312 Łysiak Józef 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 292 żona Marianna Bednarz 41 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 293 córka Agnieszka 6 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 313 syn z I-małż. Stanisław Jasionek 17 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 294 Łysiak Marianna 27 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
78 295 Jasionek Karolina 21 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
79 314 Lubczyński Marcin 49 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
79 296 żona Anastazja Palec 55 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
79 315 syn Łukasz 22 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
79 316 syn Stefan 26 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
79 297 żona Katarzyna Hajdamaczuk 23 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 317 Harmata Łukasz 42 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 298 żona Anna 39 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 299 córka Karolina 18 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 300 córka Aniela 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 301 Harmata Marianna z Bagniuków, wdowa 35 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 302 córka Agnieszka 12 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 318 syn Stanisław 7 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 319 Harmata Michał 29 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 303 żona Rozalia Jasionek 24 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 320 Jasionek Łukasz 30 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57
80 304 żona Marianna Walczak 25 Ostrówki Wola Ostrowiecka 1913 Żytomierz DM 178-49-57


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl