Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 14

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
354 1 W. Grzymała Ignacy (dwór) 52 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 1 żona Elżbieta 35 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 2 syn Jan 14 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 3 syn Józef 11 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 4 syn Mikołaj 7 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 5 syn Teodor 5 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 2 córka Marianna 15 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 3 córka Pelagia 13 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 4 córka Marianna 12 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 5 córka Julianna 2 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 6 Wąsowski Augustyn, służący 10 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 7 Czerwicki Jan, służący 16 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 6 Zagurska (Zagórska) Apolonia, służąca 30 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
354 8 Kowalczyk Kasper 18 Żytomierz Worów 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl