Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 25

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Chł. Piotr Marcinkowski 46 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 1 ż. Katarzyna z Wasilewskich 45 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 2 synowie Antoni 23 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 3 Marian 17 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 4 Aleksander 13 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 5 Gracjan 10 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 6 Wojciech 8 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
1 2 córka Paulina 19 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 7 Chł. Teofil Marcinkowski 77 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 3 ż. Rozalia z Rakowskich 76 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 8 Chł. Stanisław Marcinkowski 50 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 4 ż. Kamila z Kuczyńskich 35 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 9 syn Stanisław 13 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 5 córka Bronisława 8 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 10 syn z 1-ej żony Kazimierz 22 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
2 6 córka Maria 21 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
3 11 Chł. Tomasz Marcinkowski 43 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
3 7 ż. Anna z Klimaszewskich 40 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
3 12 synowie Stanisław 13 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
3 13 Feliks 8 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
3 8 córka Tekla 11 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
4 14 Chł. Jan Chorążewski 40 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
4 9 ż. Kornelia z Bagińskich 33 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
4 15 syn Bogumił 10 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW
4 10 córka Adela 8 Międzyrzec Worobiówka 1912 CDIAK DW


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl