Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 145

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
655 1 Dorożyński Tadeusz 37 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 1 żona Karolina z Zefnerów 30 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 2 syn Stanisław 9 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 3 syn Karol 5 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 4 syn Leon 2 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 2 ¦więcicka Rozalia 35 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 3 Zalubowska Antonina 28 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 4 Lubikowska Konstancja 22 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 5 Ryczkowski Bolesław 22 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 6 Wierzbicki Andrzej 22 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 7 Gliwiński Bronisław 18 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 8 Lisowski Franciszek 17 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 9 Gliwiński Aleksander 60 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 5 żona Celina 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 10 Jankowski Jan 18 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
655 11 Ciszewski Piotr 55 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 12 Grzybowski Aleksander 55 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 6 żona Antonina z Zielińskich 43 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 13 syn Konstanty 22 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 14 syn Maksymilian 17 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 15 syn Józef 8 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 7 córka Zofia 19 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 8 córka Julia 14 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
656 9 Kotkowska Lucyna, wdowa 25 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
657 16 Kowalewski Franciszek 37 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
657 10 żona Franciszka z G±sowskich 25 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
657 17 syn Józef 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
658 18 Temperowski Leon, wdowiec 60 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
658 11 Łopatowska Maria z Soroczyńskich (14 lat?) 14 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 19 Dębicki Jan 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 12 żona Anna z Karnickich 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 20 syn Szymon 6 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 21 syn Grzegorz 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 13 córka Paulina 15 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 14 córka Maria 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 15 Karnicka Helena 28 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
659 16 córka Ludwika 2 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
660 22 Paradowski Franciszek 66 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 23 Godlewski Adolf 42 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 17 żona Maria z Zakrzewskich 31 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 24 syn Edmund 3 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 18 córka Teofila 9 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 19 córka Emanuela 7 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
661 20 córka Adelajda 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 25 Bykalski Jan 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 21 żona Petronela z Szepelskich 35 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 26 syn Feliks 7 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 27 syn Kazimierz 2 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 22 córka Józefa 16 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 23 córka Emilia 12 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
662 24 córka Franciszka 5 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 28 Zawadowski Albin 50 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 25 żona Karolina z Werbachowskich 49 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 29 syn Antoni 20 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 30 syn Franciszek 16 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 31 syn Piotr 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
663 26 Wysocka Paulina 24 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
664 32 Stachowski Stanisław 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
664 27 żona Aniela z Popławskich 36 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
664 33 syn Antoni 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
664 34 syn Wojciech 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 35 Hepfel Mikołaj 60 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 28 żona Emilia z Niezbrzyckich 30 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 36 syn Bolesław 16 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 37 syn Zygmunt 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 29 córka Antonina 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
665 38 Zieliński Mieczysław 34 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 39 Szubert Wincenty 46 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 30 żona Rozalia z Balów 37 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 40 syn Jan 12 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 41 syn Stanisław 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 42 syn Paweł 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 43 syn Piotr 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 31 córka Maria 11 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
666 32 Balowa Katarzyna, wdowa 64 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 44 Cudzewicz Jan 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 33 żona Maria z Kaletowiczów 30 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 45 syn Stefan 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 46 syn Stanisław 6 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 34 córka Maria 13 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 35 córka Teresa 8 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
667 36 Popławska Antonina 9 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 47 Chworostowski Antoni 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 37 żona Maria z Bogusławskich 33 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 48 syn Kazimierz 20 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 49 syn Franciszek 14 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 50 syn Jan 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 51 syn Aleksander 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 38 córka Anna 18 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
668 39 córka Franciszka 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 52 Ruczkowski Dominik 70 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 40 żona Rozalia z Zagórskich 66 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 53 syn Piotr 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 41 jego żona Antonina z Kudelskich 40 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 54 syn Michał 11 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 55 syn Józef 7 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 42 córka Katarzyna 3 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 56 Majewski Julian 17 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 57 Gradomski Aleksander 50 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 43 żona Aniela z Ruczkowskich 48 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 58 syn Tomasz 12 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
669 44 córka Balbina 20 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 59 Kurmin Michał 60 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 45 żona Rozalia z Niewęgłowskich 55 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 60 syn Dominik 27 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 61 syn Józef 24 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 46 córka Zofia 14 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 62 Kurmin Rafał 33 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 47 żona Maria z Kudelskich 26 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 63 syn Konstanty 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 48 córka Filomena 5 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 49 córka Katarzyna 3 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 50 Borańska Agnieszka z Franków, m±ż prawosławny 70 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
670 51 Kafarska Marcelina z Grzybowskich, m±ż prawosławny 58 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
671 64 Sałaciński Franciszek 48 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
671 52 żona Aniela z Turzańskich 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
671 65 syn Antoni 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
671 53 córka Magdalena 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
672 66 Dębicki Jan 50 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
672 54 żona Salomea z Ruczkowskich 43 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
672 67 syn Antoni 26 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
672 68 syn Kazimierz 16 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 69 Gradomski Mikołaj 42 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 55 żona Julia z JaĽwińskich 37 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 70 syn Bronisław 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 56 córka Antonina 16 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 57 córka Józefa 13 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
673 58 córka Karolina 11 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
674 71 Dębicki Franciszek 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
674 59 żona Honorata z Owczarskich 30 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
674 72 syn Stanisław 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
674 60 córka Ludwika 6 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
674 61 córka Emilia 4 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
675 73 Dębicki Aleksander 41 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
675 62 żona Katarzyna z JaĽwińskich 32 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
675 74 syn Jan 8 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
676 75 Dębicki Rafał 38 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
676 63 żona Aleksandra z Stanowskich 35 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
676 76 syn Franciszek 10 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
676 77 syn Feliks 8 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
676 64 córka Julia 2 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
677 78 Karnicki Antoni 32 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
677 65 żona Paulina z Karnickich 30 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
677 66 córka Antonina 5 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24
677 67 córka Aleksandra 1 Starokonstantynów Woronkowce 1888 Żytomierz DM 178-49-24


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl