Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 190

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
146 1 Mieszcz. Jan Dziekońscki 36 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 1 Żona Rozalia z Kuleszów 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 2 Dzieci Marceli 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 2 Paulina 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 3 Michalina 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 4 Anastazja 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 5 Mieszcz. Justyna Dziekońska wdowa 59 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 3 Dzieci Wacław 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 6 Aniela 24 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
146 7 Anna 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 4 Mieszcz. Grzegorz Janicki 34 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 8 Żona Wiktoria z Bankowskich 30 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 5 Dzieci Jan 13 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 6 Łukasz 7 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 9 Franciszka 11 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
147 10 Konstancja 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 7 Mieszcz. Michał Mokrzycki 60 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 11 Żona Marianna z Sawickich 43 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 12 Dzieci Franciszka 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 13 Aniela 10 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 8 Ksawery Burzyński 15 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 9 Franciszek Mokrzycki 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 14 Żona Karolina z Krasinkiewiczów 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 15 Córka ich Rozalia 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 10 Mieszcz. Stanisław Mokrzycki 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
148 16 Żona Katarzyna z Luberów 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 11 Mieszcz. Grzegorz Wawrynowicz 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 17 Żona Krystyna z Chorążyczewskich 25 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 12 Dzieci Franciszek 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 13 Cyprian 2 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 18 Michalina 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
149 19 Katarzyna Janicka wdowa 60 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 14 1-dw. Tomasz Krasinkiewicz 53 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 20 Żona Anna z Mokrzyckich 39 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 15 z 1-ej żony Franciszek 17 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 16 Adam 14 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 21 Aniela 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 22 Tekla Szumska z 1-go męża 9 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 17 Ludwik Krasinkiewicz 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
150 23 Żona Wiktoria z Brzozowskich 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 18 Szl. Michał Brzozowski 59 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 24 Żona Małgorzata z Luberów 55 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 19 Dzieci Rafał 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 20 Piotr 17 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 21 Łukasz 13 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 25 Aniela 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 22 Ludwik Brzozowski 25 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 26 Żona Marianna z Siwickich 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 23 Filip Brzozowski 30 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 27 Żona Franciszka z Żarczyńskich 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
151 24 Syn Joachim 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 25 Mieszcz. Józef Dziekoński 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 28 Żona Anna z Sulikowskich 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 26 Dzieci Franciszek 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 29 Marianna 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 27 Adam Dziekoński wd. 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
152 28 Syn Adam 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 29 Mieszcz. Jan Zieliński 45 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 30 Żona Rozalia z Janickich 41 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 30 Dzieci Leon 18 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 31 Michał 16 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 31 Józefa 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 32 Konstancja 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
153 33 Paulina 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
154 32 Mieszcz. Stanisław Wawrynowicz 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
154 34 Żona Marianna z Dziekońskich 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
154 35 Córka ich Paulina 9 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
155 33 Mieszcz. Antoni Wawrynowicz 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
155 36 Żona Elżbieta z Dawidowiczów 28 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
155 34 Dzieci Franciszek 8 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
155 35 Gracjan 5 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 36 Mieszcz. Bartłomiej Wawrynowicz 43 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 37 Żona Tekla z Kuleszów 39 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 37 Dzieci Fortunat 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 38 Jan 13 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 39 Piotr 11 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
156 38 Antonina 7 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
157 40 Mieszcz. Jan Chomicz 47 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
157 39 Żona Marianna z Naumowiczów 43 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
157 41 Syn Feliks 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 42 1-dw. Mikolaj Borecki 62 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 40 Żona Ludwika z Onuchowskich 52 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 41 Córka Petronela 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 43 1-dw. Jan Borecki 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 42 Żona Joanna z Brzozowskich 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
158 43 Córka Michalina 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 44 Mieszcz. Tadeusz Lubera 31 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 44 Żona Magdalena z Sulikowskich 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 45 Dzieci Adolf 7 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 46 Józef 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 47 Jan 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 45 Mieszcz. Marianna Luberowa wdowa 56 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 46 Dzieci Anna 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
159 47 Teofila 18 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 48 1-dw. Antoni Sawicki wdowiec 70 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 49 Syn Wojciech 27 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 48 Żona Marianna z Czarneckich 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 50 Dzieci Jan 5 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 49 Karolina 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 50 Antonina 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 51 1-dw. Antoni Sawicki 24 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 51 Żona Teofila z Szumskich 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 52 Córka Wiktoria 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
160 53 Anna Burawska 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
161 52 Mieszcz. Jan Janicki 49 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
161 54 Żona Teodora z Duczyńskich 40 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 53 Mieszcz. Wojciech Janicki 70 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 55 Żona Helena z Felińskich 62 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 56 Dzieci z 1-ej żony Stanisława 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 57 Rozalia 16 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 54 Wol.żyj. Józef Brodowski 29 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 58 Żona Antonina z Bańkowskich 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 55 Dzieci Antoni 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 59 Franciszka 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
162 56 1-dw. Antoni Bańkowski 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 60 Mieszcz. Franciszka Janicka wdowa 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 61 Dzieci po Tadeuszu Janickim Walencja 9 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 62 Teresa 14 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 63 Marianna 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 64 Stefanina 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 57 Mieszcz. Józef Janicki kawaler 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 65 Marianna Miczewska wdowa 43 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
163 66 Córka Rozalia 15 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 67 Mieszcz. Anna Janicka wdowa 53 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 58 Dzieci Wincenty 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 68 Katarzyna 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 69 Paulina 14 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 59 Szl. Franciszek Filiński 27 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 70 Żona Julianna z Janickich 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
164 60 Syn Bronisław 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
165 61 Mieszcz. Jan Lipiński 31 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
165 71 Żona Anna z Janickich 28 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
165 62 Dzieci Stefan 8 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
165 72 Paulina 10 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
165 63 Mieszcz. Florian Janicki 15 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
166 64 Wol.żyj. Stefan Bilecki 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
166 73 Żona Anna z Szumskich 22 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
166 65 Dzieci Franciszek 3 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
166 66 Wincenty 1 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
166 67 Mieszcz. Maciej Szumski 25 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
167 68 1-dw. Jan Czarnecki 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
167 74 Żona Karolina z Boreckich 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 69 1-dw. Marcin Sulikowski 34 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 75 Żona Rozalia z Szpakowskich 30 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 70 Dzieci Franciszek 11 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 71 Mikołaj 2 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 76 Tekla 7 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 78 Feliksa 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 79 Marianna Sulikowska wdowa 55 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 72 Dzieci Jan 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 73 Julian 17 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
168 74 1-dw. Jakub Sawicki 57 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
169 75 1-dw. Józef Orzechowski 33 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
169 80 Żona Eufrozyna z Żarczyńskich 35 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
169 76 Syn Hieronim 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
169 77 z 1-do męża szl. Franciszek Szumski 10 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
169 78 Lucjan Szumski 8 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 81 1-dw. Zofia Sulikowska wdowa 58 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 79 Dzieci Walerian 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 82 Aniela 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 83 Joanna 19 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 80 Feliks Sulikowski 26 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
170 84 Żona Antonina z Chorążyczewskich 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
171 81 1-dw. Stefan Sulikowski 30 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
171 85 Żona Marianna z Myszkiewiczów 25 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
171 82 Dzieci Dominik 6 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
171 83 Grzegorz 4 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
171 86 Tekla 2 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 84 Mieszcz. Maciej Lubera 52 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 87 Żona Antonina z Burzyńskich 51 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 85 Dzieci Wojciech 12 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 86 Franciszek 2 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 88 Karolina 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 89 Justyna 18 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 90 Marcelina 10 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
172 91 Michalina 5 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
173 87 Mieszcz. Tadeusz Lubera 34 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
173 92 Żona Magdalena z Sulikowskich 27 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
173 88 Syn Jan 2 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
174 89 Mieszcz. Jan Lubera 52 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
174 93 Żona Rozalia z Dębałów 50 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
174 90 Dzieci Michał 23 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
174 91 Franciszek 20 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
174 94 Paulina 13 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 92 Mieszcz. Jan Szumski 53 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 95 Żona Teresa z Bileckich 51 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 93 Dzieci Franciszek 21 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 94 Jakub 16 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 96 Franciszka 18 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269
175 97 1-dw. Dorota Sulikowska 25 Stepań Wyrka 1863 CDIAK DW 1045-2-269


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl