Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 17

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
599 1 W. Moczulski Jakub, Pod.Ż.Żyt. (dwór) 40 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 1 żona Józefa 15 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 2 W. Leon Moczulski Cześnikiewicz b/w Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 2 Ur. Lewkowska Marianna, służąca 15 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 3 Ur. Lewkowska Anastazja, służąca 18 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 3 Szymon, służący 42 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 4 Piotr, służący 28 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 5 Lokaj Ignacy, służący 23 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 4 żona jego Konstancja 20 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 6 Józef, kucharz, żonaty 52 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 5 jego żona Marianna 42 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 7 Baczyński Maciej, kucharz ... Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 6 jego żona Rozalia 23 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 7 Konstancja Ogrodnikowa 32 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 8 Marianna, służąca 11 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 9 Żukowska Angela, wdowa 38 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1
599 8 Wyszyński Kasper, służący 18 Żytomierz Wysokie 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl