Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 39

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
410 1 Ur. Dyhowski Antoni 49 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
410 1 żona Balbina 40 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
410 2 córka Brygida Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
410 3 córka Anna Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
410 4 córka Marianna Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 2 Ur. Wyszpolski Jakub, wdowiec 42 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 5 Szawrowska Teresa, służąca 13 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 3 Ur. Wyszpolski Jakub 36 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 6 żona Tekla 22 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 4 syn Mikołaj Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 5 syn Jan Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 7 córka Prakseda Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 6 Ur. Czahorski Bazyli 53 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
411 8 żona Anna 48 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 7 Ur. Kucharski Wincenty 70 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 9 żona Konstancja 68 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 8 syn Stanisław, kawaler 33 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 9 syn Franciszek, wdowiec 30 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 10 jego syn Wincenty 4 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 10 córka jego Katarzyna 3 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
412 11 Lepinewicki Jan, służący 12 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
413 11 Ur. Wyszpolska Magdalena, mąż prawosławny 30 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
413 12 córka Marianna 12 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
413 13 córka Rozalia 9 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 12 W. Wyszpolski Adam (dworek) 46 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 14 żona Rozalia 37 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 13 syn Antoni 6 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 15 córka Klara 3 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 14 Furman Adam 50 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 16 żona Marianna 41 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 17 Anna, służąca 10 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
414 18 Marianna, służąca (wpisany wiek 3 lat ?) 3 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 15 Ur. Wyszpolski Jakub 36 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 19 żona Katarzyna 33 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 16 syn Pantaleon 6 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 20 córka Klara 5 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 21 córka Tekla 3 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 22 Zahorowska Tekla, służąca 11 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1
415 23 Czarnecka Marianna, wdowa 31 Żytomierz Wyszpol 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl