Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 31

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
166 0 Wieś dziedziczna W. Medarda Potockiego, wojskiego kijowskiego Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 0 w posesji W. Wierzejskiego, porucznika ? Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 1 Dwór: W. Zachariasz Wierzejski 43 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 1 żona Agnieszka z Kossowskich 28 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 2 syn Tomasz 5 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 3 syn Józef 2 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 4 syn Feliks 1 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 2 córka Anna 9 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 3 córka Marianna 6 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 4 córka Helena 4 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 5 W. Marianna Wierzejska z Chojeckich, matka, wdowa 71 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 6 Teresa Wierzejska, wnuczka 12 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 7 Marianna Waderska, kucharka 41 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 8 córka jej Małgorzata 14 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 5 syn jej Michał Waderski, żona Ruska 27 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 9 Ur. Magdalena Zabronska, klucznica 50 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 10 Ur. Katarzyna Biernacka, w usługach 18 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 6 Piotr Ziętkowicz, furman 21 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 7 Michał Wojciechowski, lokaj 31 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
166 8 Jan Kouba, lokaj 16 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
167 9 Folwark: Ur. Antoni Bętkowski, dyspozytor 31 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
167 11 żona Anna z Skubskich 19 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
168 10 Folwark dziedzica: Ur. Seweryn Skipor, dyspozytor 46 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
168 12 żona Aleksandra z Strutyńskich 36 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
168 13 córka Tekla 8 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
168 14 córka Anna 6 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
169 11 Dom ślusarza: Uczciwy Stefan Goszko 42 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
169 15 żona Katarzyna z Goudów 24 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
169 12 syn Andrzej 3 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
169 16 córka Anastazja 9 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
169 17 córka Agata 6 Horbulów Zanki/Zańki 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl