Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 37

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Mieszcz. Wojciech Izdebski 27 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
1 2 Chł. Franciszek Gołębiowski 16 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 3 Chł. Piotr Kapuśniak 37 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 1 Żona Ludwika z Rzepeckich 37 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 4 Syn Stanisław 8 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 2 Córka Maria 6 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 3 Matka Helena Kapuśniak wdowa 60 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
2 4 Chł. Anna Załatniukowa m.pr. 33 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
3 5 Chł. Katarzyna Tomczuk wdowa 59 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
3 5 Synowie Władyslaw 28 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
3 6 Piotr 18 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
3 6 Córka Agnieszka 22 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
4 7 Chł. Franciszka Kokoruza wdowa 62 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
4 8 Chł. Justyna Żurachowa wdowa 36 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
4 9 Chł. Elżbieta Stepczukowa m.p. 72 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
4 10 Chł. Magdalena Kocułowa m.p. 55 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 8 Chł. Konstanty Górski 51 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 11 Żona Barbara z Żochowskich 41 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 9 Synowie Bronisław 19 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 10 Mieczysław 17 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 11 Piotr 13 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
5 12 Córka Bronisława 20 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 12 Chł. Aleksander Brzeziński 39 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 13 Żona Lucyna (?) z Romaszewskich 35 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 13 Synowie Bronisław 13 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 14 Józef 11 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 15 Maciej 8 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 16 Jan 7 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 17 Feliks 2 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
6 14 Córka Maria 5 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 18 Chł. Ignacy Boguszewski 57 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 15 Żona Katarzyna z Krzanowskich 50 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 19 Syn Kazimierz 17 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 16 Córki Maria 12 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 17 Anna 9 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 18 Zofia 7 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83
7 19 Franciszka 4 Jampol Wiązowiec 1901 Tarnopol DW 426-1-83


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl