Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 247

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Pałac: JO. Książę Kazimierz Lubomirski 36 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 1R 409 FS
1 domownicy: Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Ur. Pawlina Jeżykowska wdowa 34 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka jej Emilia Jeżykowska panna 15 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 ur. Małgorzata Komarnicka panna 26 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Zofia Palczewska panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Ur. Dorota Markowska wdowa - klucznica 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Antonina panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Marcin Jankowski kawaler - kredencerz 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Florian Sakowicz kawaler - lokaj 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Andrzej Krzeminowski 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Probostwo: Ur. Józefa Bobrowicz wdowa - bratowa ks. Proboszcza 54 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Wincentyna Bobrowicz panna 22 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Walentyna Bobrowicz panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 ur. Józefa Piaskowska panna 34 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 służąca Rozalia Kozotunowska panna 25 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 służąca Teresa Waśkiewicz panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Prac. Mateusz Tobiasz kawaler - furman 25 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Sł. Aleksander Jakutowicz - organista 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Marianna 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Antoni 8 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Faustyna 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Joanna 5 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Sł. Florian Szleyt - zakrystian - szewc 29 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 żona obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Józef 2 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 uczeń sł. Wojciech Szoszyński 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Ur. Marcin Łoś - cieśla 47 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Marianna 37 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Julian 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Katarzyna 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Zofia 7 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Sł. Regina Suchodolska wdowa - Komornica 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Joanna 15 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Sł. Marcin Zieliński - cieśla 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 1V 410 FS
6 żona Barbara 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Prac. Wojciech Tobiasz papiernik 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Ur. Jan Dubiński - Rządca 49 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 żona Karolina 47 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Stanisław 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Julia 17 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Klara 7 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Antonina 6 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 brat Jana Franciszek Dubiński kawaler 30 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 służąca ur. Bogumiła Trzaskowska panna 40 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Prac. Marianna Ochota panna 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Ignacy Pilecki - pisarz gorzelniany kawaler 40 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Michał Chodakowski wdowiec parobek w gorzelni 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Sł. Ludwik Jagiliński kawaler - parobek w gorzelni 45 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 Ur. Stefan Szuwierski - kowal 56 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 żona Rozalia 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Wojciech 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Jan 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Józef 9 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Franciszka 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Barbara 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Józef Wasylewski - tartacznik 31 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 żona Elżbieta 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 córka Joanna 1 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Piotr Ochota - chłopiec 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Józef Liskiewicz wdowiec - krewny 56 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Prac. Franciszka Zawacka [Zawadzka] panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 siostra Joanna 11 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Krewna Elżbieta Magdziukowa 11 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Ur. Jan Tomaszewski wdowiec 66 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Krewna Rozyna Nagorniczewska panna 26 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 służąca prac. Elżbieta Korczunowa wdowa 50 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 córka Anna Kalinowska 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Prac. Jakub Artwicki - gumienny 31 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 2R 410 FS
13 żona Marianna 23 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Michał 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 Sł. Zuzanna Węgrowska wdowa 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Piotr kawaler - cieśla 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Marcjanna 14 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Prac. Wawrzyniec Ochota kawaler - bednarz 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Matka Katarzyna Ochota wdowa 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 Prac. Jan Kalinowski - tatarcznik 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 żona obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 Prac. Rozalia Marczuk - żona kowala 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 córka Agnieszka 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 córka Cecylia 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 Anna Kuczeryn - sołdatka 45 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 Sł. Jan Kuczewski - tkacz 41 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 żona Karolina 27 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 syn Michał 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 córka Kunegunda 1 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 Sł. Marianna Michałowska wdowa 53 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 syn Florian Michałowski kawaler - leśniczy 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 córka Teofila Michałowska panna 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 córka Franciszka Michałowska panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 Marianna Dudin - Porucznikowa 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 córka Julian Dudin panna 22 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 córka Anna Dudin panna 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 wychowanka Franciszka Sawruk 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Dawid Słoniński - fabrykant 53 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 żona Weronika 38 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 syn Maciej 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 w usługach: Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Jan Węgrowski kawaler 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Eustachy Węgrowski 14 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Antonina Pawłowska panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
23 Sł. Tomasz Tylman - fabrykant 29 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 2V 411 FS
23 żona Katarzyna 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
23 syn Franciszek 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Sł. Antoni Kalinowski - tkacz 46 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 żona Marianna 46 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 córka Franciszka 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Agata Kubicka wdowa 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Sł. Regina Wysocka 30 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 1 Ksiądz Antoni Gałuziński 52 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 2 Mieszczanin Piotr Łaskarzewski (organista) 50 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 1 Żona Paulina z Drąbilskich 42 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 2 Synowie Adolf 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 3 Józef Kalasanty 1 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 2 Córki Karolina 21 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 3 Filomena 9 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 4 Apolonia 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 5 Wnuki Anna 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 6 Marianna 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 7 Szlachcianka Romualda Stronecka m. Piotr 39 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
2 4 syn Piotr Nolasko 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
3 6 Mieszczanin Florian Michałowski 73 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
3 8 Żona Ferdynanda z Sewruków 52 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
3 9 Córka Marianna 34 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
3 10 Szlachcianka Maria Szemel 62 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
4 7 Szlachcic Michał Stępkowski wdowiec 63 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
4 8 Synowie Jan 20 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
4 9 Stefan 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
4 11 Córka Zofia 17 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
4 10 Krewny Wacław Plechowski 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
5 11 Mieszczanin Florian Szlejf wdowiec 71 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
5 12 Syn Izydor 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
5 12 Córka Rozalia 16 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
5 13 Żołnierz Kasper Chodorowski 27 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
6 14 Chłop Aleksander Górski 29 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
6 13 Żona Aniela z Trawolińskich 22 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
6 14 Córki Paulina 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
6 15 Dioniza 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
7 16 Żołnierka Lucyna Grebieniukowa wdowa 59 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
8 17 Chł. Cecylia Zawadzka (m.pr.) 46 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
9 15 Chł. Kazimierz Ostapowicz (ż.pr.) 36 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
10 16 Mieszcz. Dominik Komnacki 41 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
10 18 Żona Lucyna z Ostapowiczów 34 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
10 19 Pasierbica Anna Miler 17 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
10 20 Matka Lucyny Anna z Artwińskich wdowa 54 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
11 21 Prus. podd. Franciszka z Szuwarskich Słonina 57 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
11 17 Synowie Leonard 22 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
11 18 Jan 20 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
12 19 Prus. podd. Hipolit Słonina 31 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
12 22 Żona Marianna z Myczkowskich 28 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
12 20 Syn Antoni 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
12 23 Córka Zofia 4 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
13 24 Chł. Franciszka z Brożków Sakowska (m.pr.) 36 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 25 Mieszcz. Anna Szuwarska wdowa 52 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 21 Synowie Walerian 25 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 22 Dominik 19 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 23 Franciszek 13 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 26 Córki Anastazja 29 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
14 27 Brygida 15 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
15 24 Chł. Kasper Sakowski 50 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
15 28 Żona Helena z Jasińskich 49 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
15 25 Syn Franciszek 22 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
16 26 Chł. Klemens Sakowski 25 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
16 29 Żona Katarzyna z Sawickich 24 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
16 27 Syn Metody 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
16 30 Córka Aniceta 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
17 31 Prus. podd. Anna Gartwich (m. luter.) 41 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
18 28 Chł. Michał Hartwiński (ż.pr.) 43 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 29 Kalisk. gub. Michał Cynalewski 42 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 32 Żona Stanisława z Kaszubskich 25 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 30 Synowie Ignacy 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 31 Eliasz 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 33 Córka Helena 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 34 Siostra Michała Aniela 24 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
19 35 Matka Elżbieta ze Stawskich 60 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
20 36 Chł. Marianna Kalinowska wdowa 50 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
21 37 Chł. Kunegunda z Żarczyńskich Kownacka wdowa 58 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
21 38 Córka Franciszka 26 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
22 32 Mieszcz. Jan Krzyżanowski 37 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
22 39 Żona Anna z Sokołowskich 44 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 33 Mieszcz. Mikołaj Krzyżanowski 69 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 40 Żona Franciszka z Sokołowskich 59 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 34 1-szy Syn Mikołaj (ż. pr.) 32 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 35 2-gi Syn Kazimierz 16 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 41 Siostra Michalina 24 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
23 36 Wnuk Władysław 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
24 42 Austr. podd. Aniela z Dąbrowskich Kraus 20 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
24 37 Syn Jan 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
25 38 Płock. gub. Aleksander Wajs 42 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
25 43 Matka Karolina z Balbonów 70 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
26 39 Płock. gub. Władysław Wajs 32 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
26 44 Żona Ewelina z Krzyżanowskich 21 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
26 45 Córka Helena 4 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
27 46 Mieszcz. Klara z Łosiów Szuwarska wdowa 63 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
28 40 Mieszcz. Józef Szuwarski 32 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
28 47 Żona Joanna z Sawickich 27 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
28 41 Synowie Marceli 6 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
28 42 Cezary 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
28 48 Córka Ferdynanda 9 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 43 Chł. Walenty Chodorowski 38 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 49 Żona Franciszka z Fulionów 30 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 44 Synowie Ferdynand 8 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 45 Konstanty 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 46 Bolesław 4 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 47 Narcyz 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 50 Córki Urszula 12 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 51 Teresa 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 52 Waleria 9 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 53 Marcelina 8 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
29 54 Julia 6 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 48 Mieszcz. Hipolit Sawicki 44 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 55 Żona Julia z Szuwarskich 39 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 49 Synowie Józef 14 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 50 Jan 12 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 51 Ezechiel 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 52 Wincenty 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 53 Hilary 3 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 54 Zefiryn 2 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 56 Córki Teofila 8 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 57 Michalina 6 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 58 Marianna 5 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
30 59 Agnieszka 2 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
31 60 Chł. Walentyna Sałobaj (m.pr.) 25 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
32 55 Piotrk. gub. Marian Szpalkowski 50 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
32 61 Żona Agata z Kitorogów 45 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
32 56 Syn Ksawery 8 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
32 62 Córki Magdalena 18 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
32 63 Małgorzata 11 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
33 64 Szl. Bronisława Skąpska 57 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
33 57 Syn Władysław 19 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
34 58 Chł. Józef Wasilewski 36 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
34 65 Żona Teresa z Malinowskich 29 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
34 59 Syn Wacław 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
35 60 Mieszcz. Wacław Szydłowski 20 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
36 61 Austr. podd. Andrzej Wiśniewski 22 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 62 Mieszcz. Kazimierz Reszczyński 39 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 66 Żona Franciszka z Chodakowskich 32 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 63 Synowie Antoni 6 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 64 Franciszek 1 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 67 Córki Benigna 8 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
37 68 Marianna 7 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
38 65 Mieszcz. Andrzej Zarecki 83 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
38 69 Żona Florentyna z Zubkiewiczów 56 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1
39 70 Mieszcz. Małgorzata Kopiowa (m.pr.) 41 Aleksandria Aleksandria 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl