Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 6

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Tomasz Paciuk 45 Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25
1 Marianna Paciuk obrządku ruskiego Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25
2 Wojciech Kochanoski 80 Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25
2 Rozalia Kochanoska żona 67 Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25
2 Helena Kochanoska córka 30 Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25
2 Katarzyna Kochanoska córka 26 Luboml Beresce 1791 Lublin BK 25


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl