Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 378

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
86 1 Anna Parniewska 50 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
86 2 Józefa Parniewska 23 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
86 1 Karol Parniewski 28 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
86 2 Dominik Saczkowski 19 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 3 Stefan Sokołowski 50 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 3 żona Julianna 50 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 4 córka Antonina 12 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 4 Jan Sokołowski 28 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 5 Wojciech Gradowski 30 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 5 Józefa Wróblewska 43 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
87 6 Elżbieta Konopacka 33 Kamień Koszyrski Borki 1826 AGAD DM 433-13
1 1 Właścicielka ziemska Nikodema Pinińska 46 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 2 jej córka Hilara 17 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 1 Urodzony Walery Kopernicki 40 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 3 jego siostra Julia 23 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 4 Jednodworka Aniela Kaczorowska 40 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 5 Jednodworka Eufrozyna Wesołowska 58 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 6 Jednodworka Tekla Wesołowska 14 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 2 Jednodworzec Józef Skrzyżewski 29 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 3 Jednodworca Wincenty Jacimirski 38 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
2 4 Urodzony Władysław Ziółkowski 36 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
2 7 jego żona Maria Bydłowska 31 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
2 8 córka Felicja 5 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
3 5 Chłop Bazyli Siwicki 32 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
3 9 jego żona Barbara Markowska 27 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
3 6 syn Jan 8 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
3 10 córka Józefa 10 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
3 11 córka Aleksandra Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 7 Urodzony Jan Pacewicz 57 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 12 jego żona Katarzyna Korczewska 37 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 8 syn Marian 21 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 9 syn Sylwester 13 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 10 syn Karol 11 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 11 syn Edward 9 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 13 córka Ludwika 19 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 14 córka Rozalia 18 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
4 12 zięć - mąż Rozalii Julian Szmatkowski 25 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 13 Chłop Mikołaj Omelański 64 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 jego żona Magdalena 54 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 syn Hilary 16 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 syn Tomasz 14 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 Dorota Omelańska wdowa 31 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 jej córka Michalina 9 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 jej córka Maria 8 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
5 jej córka Franciszka 6 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
6 16 Jednodworca Antoni Mondzelewski 30 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
6 20 jego żona Apolonia Jaroszewska 26 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
6 21 Ziemianka Regina Jaroszewska 22 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
6 22 Jednodworka Eufemia Jaroszewska 48 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
7 23 Chłopka Regina Andrejczuk 59 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
8 17 Chłop Andrzej Pogórski 55 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
8 24 jego żona Anna 50 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
8 25 córka Domicela 33 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
8 26 córka Józefa 21 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
8 27 córka Maria 18 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
9 18 Chłop Grzegorz Omelański 29 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
9 28 jego żona Aniela 23 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
10 19 Wolnożyjąca Anna Sobotnicka 49 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
10 20 jej syn Adolf 18 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
10 29 córka Aleksandra 13 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
10 30 córka Anastazja 10 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
11 21 Chłop Marcin Grocki 40 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
11 31 jego żona Barbara Pogorzelska 33 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
11 22 syn Michał 11 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
11 23 syn Antoni 5 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
12 24 Chłop Józef Zieliński 26 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
12 25 jego brat Antoni 16 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
13 32 Chłopka Rozalia Stachowska 54 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
13 26 syn Julian 26 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
13 27 syn Kasper 22 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
13 33 córka Anna 25 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
14 28 Urodzony Jan Skrzypkowski 33 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
15 29 Urodzony Józef Skrzypkowski 43 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
15 34 jego żona Petronela Krynicka 34 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 30 Jednodworca Dawid Studenicki 33 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 35 jego żona Agnieszka Omelańska 29 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 31 syn Szymon 8 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 36 córka Antonina 10 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 37 córka Maria 9 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 38 córka Franciszka 7 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
16 39 córka Honorata 5 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
17 40 Urodzona Ludwika Pacewicz wdowa 38 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
17 32 syn Paweł 6 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
17 41 córka Paulina 14 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
17 42 córka Józefa 9 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
17 43 córka Witalina 6 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
18 33 Jednodworca Teodor Goliszewski 63 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
18 44 jego żona Petronela Bernacka 53 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
18 34 syn Józef 21 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
18 35 syn Teodor 17 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
19 45 Jednodworka Paulina Rudnicka 54 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
19 36 jej syn Antoni 28 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
19 46 jej córka Michalina 19 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
20 37 Urodzony Teodozy Leszczynowicz 44 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
20 47 jego żona Faustyna Rudnicka 22 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
20 38 syn Szymon 13 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
20 39 syn Konstanty 9 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
20 48 córka Maria 7 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
21 40 Urodzony Ksawery Porański 28 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
21 49 jego żona Joanna Miednicka 27 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
21 50 siostra Józefa Miednicka 20 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
21 51 Siostra Ludwika Miednicka 12 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
22 41 Chłop Franciszek Szumlański 22 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 42 Urodzony Teodozy Skrzyński 35 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 52 jego żona Bogumiła Zacharczuk 29 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 43 syn Antoni 13 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 53 córka Karolina 12 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 54 córka Joanna 10 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 55 córka Klementyna 8 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
23 56 córka Paulina 5 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
24 44 Mieszczanin Józef Zacharczuk 55 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
24 57 Sołdatka Maria Wójcicka 45 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
25 45 Jednodworca Karol Studnicki 64 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
25 58 jego żona Maria Turzańska 54 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
26 46 Jednodworca Bartłomiej Sirakowski 33 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
26 59 jego żona Józefa Omelańska 23 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
26 47 Jednodworca Wojciech Jakubowski 62 Szumbar Borki 1857 AGAD DM
1 1 Chłopka Kornelia z Kołosowskich Ostachowska wdowa 55 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 1 synowie Józef 38 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 2 Karol 31 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 3 Jan 27 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 4 Adam 15 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 2 córka Antonina 22 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 5 Chłop Antoni Listowski 28 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 6 bracia Kazimierz 25 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 7 Mieczysław 17 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 8 Wiktor 15 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 3 siostry Marianna 35 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
2 4 Kornelia 21 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
3 5 Chłopka Aniela z Sobotnickich Omelańska wdowa 55 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
3 9 Syn Adam 27 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
3 6 córka Michalina 25 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
4 10 Chłop Józef Omelański 24 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
4 11 Chłop Karol Omelański 33 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
4 7 żona Wiktoria z Zielińskich 28 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
4 12 syn Franciszek 8 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
4 8 jej siostra Teodora Zielińska 21 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 13 Chłop Hilary Omelański 62 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 9 żona Karolina z Omelańskich 55 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 14 syn Nikodem 26 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 10 córka Witalina 22 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 15 Chłop Walenty Omelański s. Hilarego 34 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
5 11 żona Teresa z Domanowskich 26 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
6 12 Chłopka Antonina z Wojdów Studiniecka wdowa 45 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
6 16 syn Władysław 22 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
6 13 córki Michalina 27 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
6 14 Anna 13 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
6 15 Marianna 11 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
7 16 Chłopka Józefa z Studinieckich Zielińska wdowa 41 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
7 17 synowie Bronisław 15 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
7 18 Michał 13 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
7 19 Karol 11 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
7 17 córka Kamila 16 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 20 Chłop Franciszek Omelański 69 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 18 żona Maria z Brzezowskich 55 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 21 syn Wincenty 23 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 22 Chłop Piotr Omelański s. Franciszka 37 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 19 żona Michalina z Goliszewskich 38 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 23 Chłop Józef Omelański 26 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
8 20 żona Maria z Kowalewskich 23 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 24 Mieszczanin Marcin Kańczukowski 41 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 21 żona Kamila z Porańskich 36 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 25 synowie Bronisław 19 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 26 Ksawery 15 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 27 Mieczysław 14 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 22 córki Ludwika 18 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
9 23 Franciszka 13 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 28 Chłop Piotr Tarkowski 60 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 24 żona Marcelina z Mysłowskich 48 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 29 synowie Michał 26 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 30 Wincenty 21 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 31 Feliks 13 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 25 córka Aleksandra 19 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
10 26 córka z 1-go małż. Justyna 30 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
11 32 Chłop Franciszek Sydorowicz 64 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
11 27 żona Wiktoria z Rozwalskich 54 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
11 33 syn Feliks 20 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
11 28 córka Lucyna 15 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
12 29 Chłopka Karolina Domańska 37 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
13 30 Chłopka Katarzyna Wiszniewska 42 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
14 31 Chłopka Maria z Paziurskich Zielińska wdowa 60 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
15 32 Chłopka Anna z Sinkowskich 33 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
16 33 Chłopka Anna z Bokuników 28 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
17 34 Chłop Daniel Ziątkowski 66 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
17 34 Chłopka Józefa z Gorciszewskich 48 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
18 35 Chłop Wincenty Kowalewski 44 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
18 35 żona Emilia z Świrszczewskich 32 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
18 36 córki Marianna 13 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
18 37 Antonina 11 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
19 38 Chłopka Aniela z Studinieckich 46 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
20 39 Chłopka Aniela z Pogórskich 56 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
21 40 Chłopka Stefania z Bączkowskich 53 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
22 41 Chłopka Michalina z Rodnickich Głowacka wdowa 60 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
22 36 Syn Jan 41 Szumbar Borki 1901 Tarnopol DW
1 1 Głowacka Michalina z d. Rudnicka wd. 63 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
1 1 Jan 34 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
1 2 Zieliński Antoni ż.pr. 65 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 3 Zielińska Józefa z d. Studyniecka wd. 41 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 2 Bronisław 16 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 3 Michał 13 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 4 Karol 11 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 4 córka Sabina 8 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
2 5 Ziątkowski Daniel wd. 68 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
3 5 Kołmejec Józefa z d. Podgórska 59 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
3 6 Kołmejec Maria z d. Siwicka m.pr. 24 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
3 7 Kołmejec Maria z d. Pokuszko m.pr. 31 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 6 Konczakowski Marcin 44 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 8 ż. Kamila z d. Porańska 40 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 7 Bronisław 22 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 8 Ksawery 18 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 9 Mieczysław 17 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 9 Ludwika 21 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 10 Franciszka 16 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
4 11 Kopi Wiktoria panna 30 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 10 Listowski Antoni 31 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 12 ż. Emilia z d. Leszczynowicz 28 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 13 c. Maria 2 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 11 Listowski Kazimierz 28 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 12 Listowski Mieczysław 19 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 13 Listowski Wiktor 18 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
5 14 Listowska Maria 38 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 15 Listowska Maria panna 37 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 14 dzieci Jan 10 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 16 Aniela 6 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 17 Leszczynowicz Emilia 17 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 15 Leszczynowicz Władysław 22 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 18 Leszczynowicz Aniela 16 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
6 19 Omelańska Kornelia z d. Sobotnicka 58 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
7 16 Omelański Adolf 30 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
7 20 ż. Feliksa z Bereżeckich 23 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
7 17 Konstanty 6 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
7 21 Maria 2 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
7 18 Omelański Józef 27 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 19 Omelański Karol 36 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 22 żona Wiktoria z Zielińskich 31 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 20 Franciszek 11 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 21 Mieczysław 10 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 22 Antoni 8 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 23 Maria 6 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 24 Feliksa 2 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
8 23 Dionizy 1 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
9 24 Omelański Hilary 65 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
9 25 żona Karolina z Domańskich 59 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
9 25 Nikodem 29 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 26 Omelański Walenty 37 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 26 żona Teresa z Domańskich 29 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 27 Aleksander 9 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 28 Antoni 6 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 27 Ludwika 4 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
10 28 Piątkowska Emilia z Hołowczyców wd. 54 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
11 29 Rakowski Jan 28 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
11 29 Żona Urszula z Piątkowskich 22 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
11 30 c. Witalina 2 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
12 31 Stachowska Kornelia z d. Kołosowska wd. 58 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
12 30 s. Adam 18 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
12 31 Stachowski Józef ż. pr. 42 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 32 Studiniecka Antonina z d. Wojda wd. 48 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 32 Władysław 24 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 33 Michalina 29 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 34 Anna 15 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 35 Maria 13 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
14 33 Trawiński Aleksander 23 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
14 36 Żona Kamila z Zielińskich 19 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
14 34 Antoni 1 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
15 35 Tarkowski Henryk 63 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
15 37 Żona Maria z Rudzkich 55 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 36 Tarkowski Piotr 62 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 38 żona Marcelina z Mysłowskich 51 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 37 Wincenty 23 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 38 Feliks 15 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 39 Justyna 32 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
16 40 Aleksandra 21 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
17 39 Tarkowski Michał 28 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
17 41 Żona Justyna z Grzątkowskich 21 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
17 40 Józef 2 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
17 42 Wiktoria 3 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
17 43 Maria 1 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
18 41 Szumlański Franciszek 71 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
18 44 Żona Maria z Brzozowskich 55 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
18 42 s. Wincenty 24 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
19 43 Szumlański Piotr wd. 39 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
19 45 c. Wiktoria 11 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
20 44 Szumlański Józef 29 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
20 46 Żona Maria z Kowalewskich 24 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
20 47 Sawicka Aniela m.pr. 28 Szumbar Borki 1903 Tarnopol DW
13 1 Omelański Nikodem 36 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
13 1 żona Kazimiera z d. Bieńczycka 26 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
13 2 syn Wacław 8 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
14 2 Ostrowska Kornelia, wdowa 65 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
14 3 Jontkowska Maria, wdowa 30 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
14 4 córka Marii Jontkowskiej, Janina 3 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
15 3 Ostachowski Józef, żona prawosławna 45 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 4 Omelański Walenty 41 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 5 żona Teresa z d. Dolińska 38 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 5 syn Aleksander 15 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 6 syn Antoni 13 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 7 syn Kazimierz 4 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
16 6 córka Ludwika 12 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 8 Omelański Adolf 39 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 7 żona Feliksa z d. Bereżecka 35 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 9 syn Konstanty 15 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 8 córka Maria 10 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 9 córka Anna 4 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
17 10 córka Zofia 2 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
18 11 Omelańska Feliksa z d. Winnicka 31 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
19 10 Omelański Karol 45 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
19 12 żona Wiktoria z d. Zielińska 39 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
19 11 syn Piotr 2 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
19 12 syn Bronisław 1 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
20 13 Sawicka Aniela z d. Studyniecka, mąż prawosławny 50 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
21 14 Studyniecka Antonina, wdowa 60 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
21 14 syn Władysław 33 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
21 15 córka Michalina 35 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
21 16 córka Anna 24 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
21 17 córka Maria 22 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
22 18 Bielińska Józefa, wdowa 45 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
22 15 syn Bronisław 25 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
22 16 syn Michał 23 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
22 17 syn Karol 15 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
22 19 córka Sabina 17 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
23 18 Trawiński Aleksander 32 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
23 20 żona Kamila z d. Zielińska 28 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
23 19 syn Antoni 9 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
24 20 Szumlański Piotr, wdowiec 47 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
24 21 córka Wiktoria 14 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
25 21 Szumlański Józef 40 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
25 22 żona Maria z d. Kowalewska 33 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 23 Hołowczyc Erazm 46 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 23 żona Łucja z d. Głowacka 35 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 23 syn Adam 18 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 24 syn Władysław 5 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 24 córka Marianna 15 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 25 córka Paulina 12 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
26 26 córka Wiktoria 6 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
27 25 Jontkowski Kasper 24 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
27 27 żona Maria z d. Ostachowska 22 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
27 26 syn Stanisław 1 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
28 27 Leszczynowicz Franciszek 27 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
28 28 żona Wiktoria z d. Szumlańska 25 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
28 29 córka Maria 1 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
29 28 Studyniecki Władysław 31 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
29 30 żona Anna z d. Cętkiewicz 29 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
30 29 Trawiński Aleksander 42 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
30 31 żona Kamila z d. Zielińska 38 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
30 30 syn Stanisław 4 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
30 32 córka Ludwika 2 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
30 33 Kołomej Józefa z d. Piotrowska, wdowa 79 Szumbar Borki 1913 Żytomierz RK 178-49-58
66 1 Szymon Feliński 69 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
66 1 żona Anna z d. Burmińska 56 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
67 2 Jan Miszkiewicz, wdowiec 44 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
67 3 syn Bronisław 17 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
67 4 syn Stanisław 11 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
67 2 córka Franciszka 14 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 5 Piotr Miszkiewicz 29 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 6 Jakub Feliński 53 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 3 żona Ludwika z d. Burmińska 43 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 7 syn Leonard Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 8 syn Antoni Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 9 syn Emilian Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 4 córka Julia Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
68 5 córka Urszula Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 10 Tomasz Miszkiewicz 40 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 6 żona Joanna z d. Felińska 44 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 11 syn Bolesław Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 7 córka Albina Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 8 córka Józefa Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
69 9 córka Antonina Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
70 12 Ludwik Feliński 31 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
70 10 żona Leontyna z d. Kunicka 30 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
70 13 syn Kazimierz 3 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
70 11 matka Marianna, wdowa 69 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 14 Jakub Feliński 42 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 12 żona Marianna z d. Kunicka 32 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 15 syn Edward 12 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 16 syn Władysław 6 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 17 Marceli Feliński 31 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 18 Michał Sulicowski 41 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55
71 13 Jadwiga Drut 38 Włodzimierzec Burki / Borki 1913 Żytomierz DM 178-49-55


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl