Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 343

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Urodzony Jan Kowalewski s. Franciszka 60 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 jego żona Anna z Niziołkowskich c. Pawła 52 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 Siostra Anny Marianna Stefańska 50 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 Kuzyn Urodzony Jan Kowalewski s. Antoniego 20 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 Służący Benedykt Kucharewicz s. Pawła 14 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 Służąca Urodzona Rozalia Kowalewska c. Antoniego 22 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 służąca Urodzona Marianna Soczyńska c. Franciszka 13 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 Urodzony Józef Kretowicz s. Antoniego 38 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 jego żona Felicjanna z Urzędowskich c. Kazimierza 30 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 syn Julian 9 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 syn Franciszek 6 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 córka Marianna 12 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 córka Małgorzata 10 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 syn Gabriel 10/ Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
2 Ojciec Felicjanny Kazimierz Urzędowski s. Jana 76 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
3 Urodzony Witalis Czerkaski s. Jana 25 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
3 jego żona Honorata z Gordzielewskich c. Józefa 24 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
3 syn Bonawentura 3 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
3 Matka Witalisa Marianna Czerkaska z Sielskich c. Pawła wdowa 60 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 Urodzony Ludwik Kowalewski s. Franciszka 38 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 jego żona Anna z Kalińskich c. Daniela 25 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 syn Tomasz 10 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 syn Aleksander 8 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 syn Jan 3 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 syn Paweł 1 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 Matka Anny Teresa Kalińska z Giełgutoskich c. Kajetana wdowa 70 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 Kuzynka Apolonia Soszyńska 40 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 Służaca Joanna Radwańska c. Józefa 18 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
4 Służący Józef Górski 25 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 Urodzony Ignacy Kowalewski s. Macieja 36 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 jego żona Julia z Czerkaskich c. Jana 29 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 córka Wincentyna 12 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 córka Emilia 5 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 córka Anna 1 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
5 Kuzyn urodzony Wincenty Piasecki 8 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 Urodzony Jan Kretowicz s. Antoniego 28 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 jego żona Honorata z Stebelskich c. Józefa 26 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 syn Julian 5 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 syn Szymon 2 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 córka Paulina 1 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 Matka Jana Agnieszka Kretowicz z Brodziejewskich wdowa 56 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 siostra Jana Zuzanna Kretowicz 23 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 Kuzynka Salomea Kretowicz 15 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 Służący Piotr Biernadzki 20 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
6 Służący Józef Radwański 50 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 Urodzony Franciszek Eyszmunt (Ejsmont) s. Szymona 45 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 jego żona Urszula z Kretowiczów c. Antoniego 40 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 syn Rudolf 3 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Krystyna 17 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Zefiryna 12 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Joanna 15 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Paulina 9 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Marianna 7 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 zięć Urodzony Adam Kornatowski s. Wincentego 28 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 jego żona Eleonora z Ejsmontów, c. Franciszka 19 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 służący Urodzony Narcyz Mecherski (Micherski) s. Stanisława 15 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
7 służący Urodzony Teofil Kretowicz 38 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
8 Sławetna Antonina Szafanowiczowa 36 Dederkały Bykowce 1857 AGAD DM 433-5
1 Ur. Józef Kretowicz s. Antoniego 41 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Żona Felicjanna z Urzędowskich c. Kazimierza 31 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Synowie Julian 12 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Franciszek 9 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Gabriel 3 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Córki Marianna 15 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Małgorzata 13 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Ojciec Felicjanny Kazimierz Urzędowski 79 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Ur. Jan Kowalewski s. Franciszka 60 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Kuzyn Jan Kowalewski s. Antoniego 23 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Służący urodz. Piotr Rożanowski s. Wojciecha 22 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Siostra Marianna Soszyńska 16 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Prac. Tekla Wozniukowa c. Szczepana 33 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Urodz. Franciszka z Kowalewskich Kuszpitowska c. Marcina 51 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Urodz. Witalis Czerkawski s. Jana 28 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Żona Honorata z Gordzelewskich c. Józefa 27 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Syn Bonawentura 6 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Służący urodz. Stanislaw Zalewski 18 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Urodz. Ludwik Kowalewski s. Franciszka 41 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Żona Anna z Kalińskich c. Daniela 31 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Synowie Tomasz 14 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Aleksander 13 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Jan 7 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Paweł 5 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Julian 3 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Matka Anny Teresa z Gielgutowskich c. Kajetana 73 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
5 Urodz. Józef Podgórski 26 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
5 Żona Joanna z Radwańskich c. Józefa 21 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
5 Syn Dominik 2 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Urodz. Franciszek Ejsmont s. Szymona 47 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Żona Joanna z Solikowskich c. Grzegorza 37 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Syn Rudolf 6 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Córki Krystyna 20 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Joanna 19 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Zefiryna 16 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Paulina 12 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Marianna 10 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Służący 1-dw. Jan Mysliński s. Tomasza 16 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Urodz. Ludwika ze Skrzypkowskich Pacewiczowa c. Bartłomieja 41 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Synowie Stanisław 21 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Paweł 8 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Córki Paulina 17 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Witalisa 7 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Urodz. Ignacy Kowalewski s. Marcina 39 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Żona Julia z Czerkawskich c. Jana 32 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Córki Wincentyna 15 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Emilia 8 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Anna 4 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
9 1-dw. Stanisław Trawiński 51 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
9 Żona Joanna z Drozdowskich 46 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
9 Synowie Antoni 21 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
9 Ksawery 18 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
9 Jan 15 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Urodz. Tomasz Hulecki s. Aleksandra 70 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Żona Anastazja z Grocholskich c. Ludwika 41 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Kuzyna Marianna z Kozickich Hulecka 29 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Córki Paulina 9 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Józefa 7 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Julia 4 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
10 Kuzyna ur. Elżbieta Kozicka c. Macieja 19 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Urodz. Jan Kretowicz s. Antoniego 31 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Żona Honorata z Stebelskich c. Ignacego 29 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Synowie Julian 8 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Szymon 4 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Córka Paulina 7 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Jana matka Agnieszka z Brodzijewskich 59 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
11 Służący 1-dw. Piotr Bernacki 23 Dederkały Bykowce 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 1 1-dw. Józef Kretowicz s. Antoniego 46 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 1 Żona Teofila 46 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 2 Synowie Julian 19 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 3 Franciszek 17 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 4 Gabriel 11 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 5 Wit 6 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 2 Córki Małgorzata 22 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 3 Walentyna 4 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 6 1-dw. Antoni Kowalewski s. Stanisława 29 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 4 Żona Marcela 24 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 5 1-dw. Franciszka Kuszpetowska 68 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 6 1-dw. Magdalena Kowalewska 46 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 7 Szl. Ludwik Kowalewski s. Franciszka 47 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 7 Żona Anna 36 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 8 Synowie Tomasz 21 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 9 Aleksander 19 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 10 Jan 12 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 11 Paweł 11 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 12 Julian 9 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 13 Józef 5 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 14 Antoni 1 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 8 Córka Katarzyna 2 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 9 Matka Anny Teresa 78 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 10 Pokojówka Wiktoria Rydwańska 21 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 15 1-dw. Jan Kretowicz s. Antoniego 43 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 11 Żona Honorata 38 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 16 Synowie Julian 16 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 17 Szymon 11 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 18 Franciszek 8 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 19 Hieronim 5 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 12 Córki Paulina 13 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 13 Józefa 3 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 14 Szl. Marianna Kozicka 59 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 20 Szl. Franciszek Ejsmont s. Szymona 57 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 15 Żona Anna 47 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 21 syn Rudolf 13 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 16 Córka Marianna 16 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 22 1-dw. Stanisław Sławecki 28 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 17 Żona Anna 25 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 23 syn Robert 4 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
7 18 Córka Michalina 2,5 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
8 24 Szl. Ignacy Kowalewski s. Macieja 36 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
8 25 syn Wincenty 7 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
8 19 Córki Emilia 16 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
8 20 Anna 13 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
9 26 1-dw. Pantalejmon Podgórski s. Józefa 36 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
9 21 Żona Joanna 29 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
9 27 syn Dominik 8 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
9 22 Córki Barbara 6 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
9 23 Józefa 3 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
10 28 Szl. Jan Kowalewski s. Franciszka 63 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
10 24 Żona Joanna 46 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
10 29 Krewni s. Antoniego Jan 29 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
10 30 Ludwik 19 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
10 25 Krewna Marianna Rożanowska 22 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 31 Szl. Franciszek Jaśkiewicz s. Stanisława 41 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 26 Żona Olimpia 31 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 32 Synowie Stanisław 10 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 33 Bolesław 3 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 27 Córki Klementyna 11 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 28 Julianna 8 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 29 Konstancja 6 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
11 30 Józefa 4 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 34 Szl. Tomasz Hulecki s. Aleksandra 70 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 31 Żona Anastazja 41 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 32 Córki Paulina 17 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 33 Józefa 13 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 34 Julianna 10 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 35 Wnuki Franciszek 5 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
12 35 Florian 3 Dederkały Bykowce 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 1 Szl. Ludwik Kowalewski 62 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 1 Żona Anna z Kosińskich 56 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 2 Synowie Jan 26 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 3 Paweł 23 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 4 Julian 22 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 5 Antoni 17 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 2 córka Katarzyna 15 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
2 3 Szl. Joanna Kowalewska wdowa 58 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
2 6 syn Wacław 12 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
2 4 córki Petronela 15 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
2 5 Klara 7 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
2 7 Szl. Jan Kowalewski kawaler 38 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 8 Tomasz Kowalewski 38 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 6 Żona Marianna z Ejsmontów 36 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 9 syn Władysław 3 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 7 córki Magdalena 11 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 8 Zuzanna 8 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
3 9 Petronela 6 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
4 10 Szl. Józef Kretowicz 69 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
4 10 Żona Rozalia z Orzędowskich 56 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
4 11 syn Witalis 18 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
4 11 córki Walentyna 19 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
4 12 Marcelina 20 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 12 Mieszcz. Kazimierz Fuks 60 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 13 Żona Aleksandra z Piekulskich 33 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 13 Synowie Andrzej 6 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 14 Paweł 4 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 14 córki Stanisława 12 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
5 15 Paulina 8 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 15 Mieszcz. Franciszek Ejsmont 66 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 16 Żona Joanna z Julikowskich 58 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 16 syn Rudolf 28 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 17 Żona Marianna z Jakubowskich 26 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 17 Synowie Franciszek 2 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 18 Grzegorz 1 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
6 18 córka Kamila 7 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 19 Mieszcz. Jan Kretowicz 69 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 19 Żona Honorata z Stebelskich 58 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 20 Synowie Julian 27 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 21 Franciszek 23 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 22 Hieronim 20 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 20 córka Józefa 17 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 21 Żona Juliana Olimpia z Malinowskich 20 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
7 23 syn Szymon 1 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 24 Mieszcz. Piotr Bernadzki 38 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 22 Żona Anna z Czajkowskich 38 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 25 syn Józef 17 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 23 córki Marianna 19 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 24 Feliksa 16 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 25 Marcelina 14 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 26 Agnieszka 10 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
8 27 Katarzyna 1 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 26 Mieszcz. Franciszek Śliwiński 47 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 28 Żona Zefiryna z Ejsmontów 38 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 27 Synowie Kazimierz 6 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 28 Bronisław 2 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 29 córki Marianna 14 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 30 Klementyna 12 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
9 31 Rozalia 7 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 29 Chł. Stanisław Sławecki 50 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 32 Żona Joanna z Ejsmontów 42 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 30 Synowie Robert 18 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 31 Wincenty 4 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 33 córki Michalina 14 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 34 Marianna 6 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 35 Malwina 10 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
10 36 Klara 3 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
11 32 Chł. Antoni Sławecki 40 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
11 37 Żona Teofila z Chmielewskich 42 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
11 33 syn Grzegorz 16 Dederkały Bykowce 1881 Równe DW 245-1-34
1 1 Szl. Izydor Czosnowski 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 _ Antoni Wyżykowski 27 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 1 Mieszcz. Adela Zarzecka wdowa 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 Chł. Antonina Jakubowska 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 3 Córka Aleksandra 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 3 Mieszcz. Franciszek Śliwiński 52 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 Ż. Zefiryna z Ejsmontów 47 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 Dzieci Kazimierz 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 5 Bronisław 14 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 6 Dionizy 11 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 7 Adolf 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 8 Chł. Wit Kretowicz 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 5 Ż. Paulina 23 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 9 Matka jego Lucyna Orzędowska 57 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 10 _ Jan Grzodkowski 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 11 _ Julian Kretowicz 44 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 6 Ż. Kamila Ulanicka 34 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 12 Dzieci Józef 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 13 Piotr 12 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 14 Antoni 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 15 Władysław 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 16 _ Franciszek Kretowicz 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 7 Ż. Anna Zwonkowska 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 8 Dzieci Waleria 17 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 17 Ksawery 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 18 Leopold 10 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 19 Marcin 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 9 Anna 4 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 20 _ Jan Kretowicz 62 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 10 Ż. Honorata Stebelska 60 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 21 Chł. Hieronim Kretowicz 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 11 Ż. Malwina Pacewicz 18 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 22 syn Feliks 1 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 23 Mieszcz. Rudolf Ejsmont 36 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 12 Ż. Marianna Jakubowska 34 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 24 Dzieci Grzegorz 12 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 25 Antonina 5 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 26 Franciszek 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 27 _ Piotr Bernadzki 55 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 13 Ż. Anna Czajkowska 42 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 28 Dzieci Józef 22 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 14 Agnieszka 19 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 15 Marcelina 14 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 16 Katarzyna 11 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 29 Szymon 9 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 30 Szl. Ludwik Kowalewski wdowiec 72 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 31 _ Jan Kowalewski 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 17 Ż. Martyna Tyszkiewicz 27 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 18 Dzieci Karolina 4 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 32 Filip 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 33 _ Julian Kowalewski 32 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 19 Ż. Magdalena Majborska 22 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 20 Córka Rozalia 1 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 34 Brat Antoni Kowalewski 24 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 35 Tomasz Kowalewski 44 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 21 Ż. Paulina Korf 24 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 36 syn Antoni 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 22 Dzieci z 1-ej żony Petronela 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 23 Antonina 10 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 24 Paulina 8 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 25 _ Joanna Kowalewska wdowa 58 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 37 Dzieci Wacław 23 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 26 Klara 18 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 38 Chł. Szymon Kretowicz 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 27 Ż. Petronela Kowalewska 25 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 39 Dzieci Bronisław 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 40 Baltazar 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 28 Klementyna 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 41 _ Józef Rupental 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 29 Ż. Maria Kniczek 35 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 42 Dzieci Jan 8 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 43 Stanisław 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 44 Mieszcz. Stanislaw Sławecki 54 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 30 Ż. Joanna Ejsmont 46 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 45 Dzieci Robert 25 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 46 Wincenty 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 31 Klara 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 47 _ Jan Kowalewski 58 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl