Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 673

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
159 932 JW-ny Ignacy Podhorodecki 66 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 933 JW-na Agnieszka - ¿ona 52 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 934 Klementyna £a¼miñska 7 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 935 Helena Mogilnicka 32 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 936 Józef Dederka³ 68 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 937 Maxylian - S³u¿acy 43 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 938 Jerzy Podhoredecki 80 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 939 Micha³ Gorski 13 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 940 Szymon Szymanski 48 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 941 Franciszka Ostroska 47 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 942 Kostancia Paw³owska 16 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 943 Zuzanna Kaminska 20 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
159 944 Tomasz Bogdañski 20 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 945 Magdalena Cio³kowska 30 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 946 Pawe³ - syn 4 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 947 Onufry - syn 2 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 948 ... Bogdañski 58 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 949 ... - ¿ona 54 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 950 Józef - syn Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
160 951 Jan Bilecki Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
161 952 Ludwik Bilecki - wdowiec Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
161 953 Stanis³aw - syn 5 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
161 954 Katarzyna - córka 8 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
161 955 Agata - córka 2 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
162 956 Franciszek Ska³ecki 36 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
162 957 Katarzyna - ¿ona 21 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
162 958 Brygida - Matka 66 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
162 959 Maryanna - córka 30 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
162 960 Krystyna - córka 31 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
163 961 Franciszek Baczyñski - ¿ona i dzieci blahocze 53 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
164 962 Szymon Ciñski - ¿ona B³ahocze Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 963 Maryanna Suchodolska - m±¿ blaho 24 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 964 Zofia Omelkowa - m±¿ b³aho 24 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 965 Katarzyna - córka 7 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 966 Teresa - córka 3 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 967 Maryanna - siostra 17 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
165 968 Tomasz Iwanow 17 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
166 969 Piotr Rêdzi - wdowiec 42 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
166 970 Jan Rêdzi - brat 29 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 971 Bazyli Gaieski - Pasiecznik 44 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 972 Maryanna - ¿ona 40 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 973 Jan - syn 15 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 974 Kasper - syn 10 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 975 Antoni - syn 1 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 976 El¿bieta - córka 12 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 977 Joanna - córka 7 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 978 Lucya - córka 4 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
167 979 Tekla Macieiowa - wdowa 47 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 980 Piotr Matecki Klucz - wóyt 36 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 981 Dorota - ¿ona 36 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 982 Agata - córka 3 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 983 Maryanna - Matka samey 61 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 984 Angela - S³u¿±ca 20 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 985 Pawe³ Danilewicz - S³u¿y 40 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
168 986 Pelagia Kowaluwna - S³u¿y 19 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
169 987 Andrzey Sadkowski 43 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
169 988 Apolonia - ¿ona 37 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
169 989 Benedykta - córka 5 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
169 990 Jan Sobczuk - powosczyk 22 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
169 991 Maciey Choina - powosczyk 20 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 992 OJ.O. Xi±¿ê Marcin Czetwertyñski Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 993 ... Ma³gorzata - ¯ona Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 994 ... Eustachi - Syn Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 995 ... ±¿ê Jan - synowiec 8 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 996 Xiê¿niczka Klementyna - córka 12 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 997 Paw³oski Paw³oski 21 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 998 Micha³ Wojciechowski 24 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
170 999 Antoni Kozicki 21 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Józef Ogilba - Ekonom 38 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Wiktorya - ¿ona 35 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Wicenty - syn 14 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Wiktorya - córka 9 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Antoni Go³embiowski - kawaler 24 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Karolina £ukaszewiczowa 25 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 El¿bieta Bêbnowska - panna 19 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
171 100 Honorata Bêbnowska - panna 13 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
173 100 Micha³ Sadoski - Podle¶niczy 51 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
173 100 Teresa - ¿ona 43 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
173 101 Anna - córka 19 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
173 101 El¿bieta Sobeszczañska 21 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
174 101 Teodor Paw³oski - Lokay 25 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
174 101 Anastazia - ¿ona 19 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
174 101 Teresa - córka 4 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
174 101 Wiktor - syn 2 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
174 101 Julianna Go³embiowska 17 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 101 Zofia Chwetkowa - za Rusinem 41 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 101 Katarzyna Sliwiñska 51 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 101 Piotr Wolski 27 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 102 Jakub Kozak 20 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 102 Leon Wierzbicki 21 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 102 Maryanna Bzowska 39 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 102 Jan Antoszewski 26 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
175 102 Wiktorya £oziñska 66 Ostróg Hulcza 1813 Ostróg par. DW
1 Marcin Podhorodecki - ¿onaty 40 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 ¿ona Ferdynanda 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 syn Maksymilian 8 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 syn Boles³aw 5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 córka Wandalina 4 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 córka Weronika 3 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 córka Ludwika 1 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Ignacy Podhorodecki, kawaler 27 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Aleksandra Podhorodecka - wdowa 57 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 syn Micha³ 1,5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Karolina 28 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Kornelia 20 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Pawlina 19 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Józefa 15 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Kazimiwrz Woronowski 44 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Marianna Nieciecka - wdowa 56 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Bart³omiej Abramowski, wdowiec 66 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Dominik Abramowski 47 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Marianna Zieliñska, panna 13 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
4 Kornelia Porczyñska - mê¿atka 52 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
4 córka Helena Bartosiewicz 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
4 córka Pawlina Porczyñska 12 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
4 Józef Rohojemski? 36 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Ignacy Kotkowski - ¿onaty 52 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 ¿ona Apolonia 36 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 córka Eweryda 18 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 córka Florentyna 16 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 córka Amelia 1,5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 syn Romuald 17 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Urszula Zborowska - mê¿atka 32 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 córka Józefa 16 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Honorata Byczkowska, panna 15 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Honorata Mo¿arowska, panna 15 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Marianna Przybytkowska, panna 12 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Józef Mo¿arowski, kawaler 15 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Miko³aj Mi³akowski, kawaler 20 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Katarzyna Pietruszewska 3 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Tekla Czerwiñska, panna 60 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Jan Diakiewicz - ¿onaty 36 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 ¿ona Sylwia 30 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 syn Bronis³aw 3 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 syn Franciszek 1,5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 córka Kamila 6 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 córka Marianna 0,5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Kacper Józefalski 19 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Antoni Michalski 20 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 Teodor Bogusz - ¿onaty 72 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 ¿ona Eudochia 56 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Pawe³, kawaler 42 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Leon, kawaler 19 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Teodor, kawaler 17 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 Adam Bogusz - ¿onaty 27 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 ¿ona Julianna 26 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Teodor 3 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 córka Emilia 2 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 Ma³gorzata Boguszowa 40 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Marcin 7 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Wincenty 5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 córka Marianna 0,5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 Stefan Bogusz - ¿onaty 23 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
7 ¿ona Karolina 20 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
8 Monsier (Pan) Antonelli - ¿onaty 78 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
8 ¿ona Helena 56 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
8 syn Józef, ¿onaty 25 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
8 ¿ona Apolonia Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
9 Stanis³aw Turzañski - ¿onaty 48 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
9 ¿ona Anna 36 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
9 syn Leon 5 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
9 Anna Sawicka 26 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
10 Kacper Koty³owski - ¿onaty 46 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
10 ¿ona El¿bieta 42 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
10 syn Józef 16 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Leopold U³owicz - ¿onaty 40 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 ¿ona Marianna 23 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Jan Miller, kawaler 20 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Franciszka Miller, panna 21 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 córka Teofila 4 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Justyna 2 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Marianna Zieliñska, panna 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Antoni Gwozdzicki, kawaler 23 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Ignacy Woliñski, kawaler 23 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Ignacy £apiñski, ¿onaty 80 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Modest Kad³ubiski - ¿onaty 55 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 ¿ona Rozalia 30 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 syn Jan 2 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Józefa Arentowa Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 córka Antonina 8 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Marianna Lebczyñska 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Kacper Gajewski - ¿onaty 35 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
13 ¿ona Teodozja 35 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Józef Ska³ecki - ¿onaty 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 ¿ona Antonina 22 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Wojciech Wilczyñski - ¿onaty 36 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 ¿ona Katarzyna 50 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 córka Bogumi³a Ska³ecka 18 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Micha³ Wilczyñski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
15 Wojciech Zadarnowski - wdowiec 60 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn Stanis³aw - ¿onaty 21 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
15 ¿ona Agnieszka 17 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
15 Magdalena Grabowska 44 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn Benedykt 12 Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Ignacy Wierzbicki Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Ignacy Galiñski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Miko³aj Mi³akowski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Józef Mo¿arowski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Julian Olszewski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Konstanty Zio³kowski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Elzbieta Karpiñska Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Walerian Buszkiewicz Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Józef Bohdañski Ostróg Hulcza 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Marcin Podgordecki 58 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 ¿ona Ferdynanda 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 Stanis³aw Maksymilianowicz 22 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 syn Boles³aw 20 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 syn Marian 18 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Wanda 17 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Weronika 16 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Adela 15 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Natalia 11 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
2 Józef Palczewski 46 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
3 Ignacy Podhorodecki 28 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
4 Dominik Abramowski 61 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
4 brat Bart³omiej 68 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
4 Adam Niewiadomski 16 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
5 Józef Bochañski 40 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
5 ¿ona Joanna 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
6 Ignacy Kutkowski 65 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
6 ¿ona Apolinara 56 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
6 córka Florentyna 27 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
7 Antoni Harpiñski 31 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
7 ¿ona Katarzyna 31 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
7 córka Marianna 14 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
8 Piotr Abramowski 51 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
8 ¿ona Ma³gorzata 49 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
8 syn Micha³ 22 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
8 córka Marianna 21 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 Stefan Bogusz 38 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 ¿ona Karolina 28 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 syn Stanis³aw 13 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 syn Florian 8 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 syn Józef 5 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 brat Teodor 35 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 ¿ona Katarzyna 28 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 Wincenty Bogusz 17 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 Anna Sawicka 36 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
9 Cyprian Palczewski 24 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
10 Wincenty Zieliñski 31 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
10 ¿ona Franciszka 25 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
10 Adam Sienicki 26 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 Józef Antonelowa 38 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Julia 24 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Józefa 12 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Aniela 14 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Klara 11 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Helena 25 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
12 Józef Ska³ecki 35 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
12 ¿ona Antonina 35 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
12 córka Teofila 15 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
12 córka Franciszka 5 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
12 Wincenty Ska³ecki 29 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 Jan Szczyg³owski 45 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 ¿ona Ma³gorzata 34 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 syn Karol 16 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 syn Antoni 15 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 syn Karol 14 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
13 brat Franciszek 25 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
14 Wojciech Wilczyñski 51 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
14 ¿ona Katarzyna 58 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
14 Miko³aj Zieliñski 40 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
15 Jan Krzemiñski 51 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
15 ¿ona Katarzyna 44 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
16 Józef Koty³owski 30 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
16 ¿ona Aniela 20 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
16 Julian Koto³owski 28 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
16 ¿ona Tekla 28 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
16 Jan D±browski 47 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
17 Franciszek Sobiecki 27 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
17 ¿ona Eleonora ? 24 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
17 Wdowiec Antoni Koz³owski 88 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
18 Julian Soko³owski 50 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
18 ¿ona Karolina 36 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
18 siostra ¿ony Lucyna Brodowska 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
18 wychowanica Emilia Zalewska 16 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
19 Pawe³ Sobecki 76 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
19 ¿ona Magdalena 56 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
19 syn Kacper 21 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
19 Magdalena Proszewska 51 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
20 Julia Suchodolska 40 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
20 s³uga Klementyna Tomaszewska 19 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
20 Kacper Sobecki 23 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
20 matka Marianna 47 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Julian Wyszatycki 18 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Rafa³ Wyszatycki 19 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Antoni Wyszatycki 29 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Helena Bartosiewiczowa 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Kornelia Wyszatycka 33 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 wdowa Witkowska 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 córka Witkowska 20 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 córka Witkowska 18 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 syn Stanis³aw Dêbicki 18 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 matka Anna 41 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 córka Antonina 13 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
21 Julian Dêbicki 50 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Feliks Szczyg³owski 35 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 ¿ona Cecylia 36 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Julian Hurkowski 32 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Anastazja Malinowska 21 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Magdalena Szczyg³owska 23 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Józef Baydañski 55 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
22 Katarzyna Karpiñska 24 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 Pismowoditel 3 stanu Adam Nehrebecki 23 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 Józef Zock Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 Franciszek Skolski Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 Aniela Roziñska 51 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 Karolina Pogrodecka 39 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 s³uga Katarzyna 21 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
23 s³uga Paulina 19 Ostróg Hulcza 1848 Równe SK 654-1-19
376 1 Bogusz Leon 55 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
376 1 ¿ona Karolina z Hañkiewiczów 52 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
376 2 Bogusz Julia z Paszkiewiczów, wdowa 65 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 2 Bogusz Stanis³aw 38 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 3 ¿ona Wiktoria z Piekarskich 35 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 3 syn Aleksander 15 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 4 syn Micha³ 13 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 4 córka Barbara 7 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 5 Bogusz Franciszek, kawaler 23 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 5 Boguszewska Rozalia, panna 35 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 6 Bogusiewicz Franciszka 67 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 7 Boczkowska Marianna, panna 35 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 6 Bogusz Wincenty, kawaler 38 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 8 Boguszewska Katarzyna z Bieliñskich, wdowa 47 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 7 Podhorodecki Micha³ 59 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
377 9 Podhorodecka Karolina 55 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 8 Podhorodecki Ignacy 72 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 10 ¿ona Waleria z Niewiarowskich (Niemirowska) 47 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 9 syn Antoni 22 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 11 córka Józefa 24 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 12 córka Kornelia 21 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 13 córka Lucyna 17 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 14 córka Franciszka 15 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
378 10 Grzybowski Józef, kawaler 28 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
379 11 Szczeglewski Jan 60 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
379 15 ¿ona Ma³gorzata z Boczkowskich 55 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
380 12 Szczeglewski Karol 42 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
380 16 ¿ona Aleksandra z Boguszów 29 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
380 13 syn Józef 8 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
380 17 córka Waleria 4 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 14 Szczeglewski Antoni 34 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 18 ¿ona Karolina z Szklarskich 35 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 15 syn Boles³aw 8 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 19 córka Aniela 16 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 20 córka Michalina 11 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
381 16 syn Wac³aw 2 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 17 Nehrebecki Adam 33 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 21 ¿ona Florentyna z Kotkowskich 43 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 18 syn Zbigniew 23 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 19 syn Alan 20 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 22 córka Martyna 25 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
382 23 Kotkowska Anna, panna 66 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
383 20 Paw³owski Erazm 28 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
383 24 ¿ona Dorota z Blejderów 25 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
383 21 syn Adam 5 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 22 Kozieradzki Micha³ 38 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 25 ¿ona Magdalena z Kurowskich 37 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 23 syn Józef 11 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 24 syn Karol 9 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 26 córka Karolina 15 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 27 córka Julia 12 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 28 córka Apolonia 4 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 29 córka Maria 3 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 25 syn Antoni 1 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 26 Markowski Ignacy 25 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
384 27 Markowski Dominik 22 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
385 28 ¯o³êd¼ Romuald 40 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
385 30 ¿ona Marianna z Boguszów 33 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
385 29 Ekielt Karol 55 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
385 31 Mazurkiewicz Aniela z Zieliñskich, m±¿ prawos³awny 35 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 30 Ska³ecki Kazimierz 34 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 32 ¿ona Karolina z Kikingerów 31 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 33 córka Filomena 6 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 34 córka Marianna 4 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 31 Ska³ecki Józef, ¿ona prawos³awna 51 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 32 Ska³ecki Wincenty 40 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 35 Kowalska Franciszka z Ska³eckich, m±¿ prawos³awny 36 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 36 Paszkowska Teodora z Ro¿nerów, m±¿ prawos³awny 52 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 33 Bogdañski Józef, ¿ona prawos³awna 49 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 37 Kurowska Franciszka 22 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 38 Dobrowolska Konstancja z Kurowskich, m±¿ prawos³awny 26 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 34 Wyszatycki Rafa³ 40 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 35 Paszkiewicz Stanis³aw 58 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
386 36 Paszkiewicz Józef 5 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 37 Markowski Ignacy 28 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 39 ¿ona Stefania z Boguszów 22 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 38 syn Stanis³aw 1 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 39 Bogusz Stanis³aw 23 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 40 B±czkowska Teresa, panna 25 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
387 41 Bogdanowicz Honorata z Kulikowskich, wdowa 54 Ostróg Hulcza 1875 Równe DM 654-1-81
1 1 Adamiñski Franciszek s.Miko³aja 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Stefania z Paw³owskich 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
2 2 Bogusz Stanis³aw s.Stefana 64 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Józefa z Brzeskich 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 Bogusz Aleksander s. Stanis³awa 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 ¿. Stanis³awa z Markowsk. 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 4 c. Helena 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 5 Jadwiga 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 £ucja (dopisana - DW) 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
4 6 Burkawska Kazimiera 18 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 4 Biedakowski Józef s. Kazimierza 57 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 7 ¿. Karolina z Kozieradzkich 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 5 s. W³adys³aw (skre¶lony, dop.¿onaty - DW) 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 6 Micha³ Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 8 c. Jadwiga 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 9 Stanis³awa 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 Ludwika (dopisana i skre¶lona- DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 10 Maria (skre¶lona, dop. um.skre¶lony - DW) 11 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 Maria (dopisana - DW) 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 8 Wyszatycki Julian s. Wincentego Szl. 69 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 11 ¿. Stanis³awa z Cywiñskich 60 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 9 s. Zygmunt 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 10 Wyszatycki Marcelian s. Juliana 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 12 ¿. Olimpia z Choinów 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 11 s. Wac³aw 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 13 c. Malwina 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
8 12 Wyslida³ Jan s. Jana 60 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
8 14 ¿. Barbara z Laudów 59 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
9 13 Gouden Robert s. Franciszka 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
9 15 ¿. Maria z Wynida³ 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
10 16 Efenberg Anna z Holaków wdowa 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 14 Kozieradzki Micha³ 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 17 ¿. Magdalena z Kurowskich 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 15 s. Antoni 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 ¿. Franciszka z Brotczuków (dopisana - DW) 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
12 16 Kozieradzki Józef s. Micha³a 38 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
12 18 ¿. Maria z ¦liwiñskich 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 17 Kozieradzki Karol s. Micha³a 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 19 ¿. Paulina z Szczeglewskich 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 18 s. Micha³ 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 c. Maria (dopisana - DW) 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
14 19 Kulczycki Jan 23 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
14 20 brat Marcin 21 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 20 Kurzyñska Paulina z Sier¿ynczyn. m.pr. 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 21 c. Józefa 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 22 Maria (skre¶lona, dop. zamê¿na - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 23 Antonina 15 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 21 Kuderna Franciszek s. Wac³awa 67 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 24 ¿. Barbara z Fermogów 57 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 22 s. Waclaw 26 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
17 23 Kuczera Wac³aw s. Wac³awa 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
17 25 ¿. Maria z Pawlinów 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
18 24 Krejcza Jan s. Jana 54 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
18 26 ¿. Anna z Kuczerów 48 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
19 25 Ko³da Franciszek s. Józefa 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
19 27 ¿. Franciszka z Konec 65 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
20 26 Ko³da Józef s. Franciszka 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
20 28 ¿. Maria z Stanek 34 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 27 Markowski Ignacy 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 29 ¿. Stefania 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 30 c. Maria Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 28 Nehrebecki Alian s. Zachar. 45 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 31 ¿. Stefania z S³otwin. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 29 s. Alfred 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 32 Natalia 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 33 Stefania 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 34 Zofia 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 córki Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 35 c. Maria 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 36 Anna 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 37 jego ciotka Alojza Nehrebecka panna 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 38 jej siostra Kazimiera S³otwin panna 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 30 Nowacki Antoni s. Ludwika 49 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 39 ¿. Feliksa z Sieniawskich 45 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 31 s. Franciszek 22 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 40 c. Katarzyna 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 41 Aniela 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 42 Franciszka 11 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 43 Karolina 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
24 32 Nazeba³ Jan wd. 64 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 33 Nurkiewicz Antoni s. Wincentego 31 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 44 ¿. Zofia z Kozarynów 25 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 34 s. Wincenty 6 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 35 Tadeusz 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 36 Mieczys³aw 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
26 37 Olewski Ferdynand 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
27 38 Or³owski Józef s. Jana kaw. 30 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 39 Paw³owski Erazm s. Antoniego 59 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 45 ¿. Dorota z Blenderów 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 40 s. Franciszek 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 46 c. Anna 15 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 47 Klementyna 13 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 41 Paw³owski Adam s. Erazma 34 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 48 ¿. Maria z Bobowskich 28 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 42 s. Józef 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 c. Aleksandra (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 49 c. Aniela 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 Waleria (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 50 Podhorodecka Aniela z Niemirow. wd. 80 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 syn Antoni (dopisano - DW) 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 51 c. Franciszka 40 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
31 52 Piotrowska Janina c. Miko³aja 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 43 Pauses Jan s. Wac³awa 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 53 ¿. Anna z Rusi³ów 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 44 s. Karol 23 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 45 Józef 21 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 46 Antoni 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
33 47 Roszkowski Bronis³aw kaw. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 48 Rogentyn Leonard s. Franciszka 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 54 ¿. Franciszka z Cylc 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 dzieci Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 49 s. Otokar 25 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 50 W³odzimierz 18 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 51 Jaros³aw 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 55 c. Olga 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 56 Milada 13 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 57 Anna 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 58 Maria 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 59 Eugenia 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
35 52 Soko³owski Sebastian 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 53 Sagu³ka Jan s. Macieja 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 60 ¿. El¿bieta z Maulików 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 54 s. Andrzej 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 55 Adolf 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 61 c. Bogumi³a Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
37 56 Topolanek Jan s. Józefa 67 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
37 62 ¿. Krystyna z Szypak 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 57 Touszek Wac³aw s. Wac³awa 68 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 63 ¿. Katarzyna z Dworzaków 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 58 s. Antoni 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 59 Stanis³aw 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
39 60 Touszek Franciszek s. Wac³awa 39 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
39 64 ¿. Maria z Maszków 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 61 Touszek Jan s. Wac³awa 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 65 ¿. Maria z Maszków 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 62 s. Józef 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 63 Bogusz (skre¶lony, dop. um.- DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 Mi³os³aw (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 66 c. Mi³os³awa 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 67 Maria 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
41 68 Trojanowska Waleria z Wróbl. 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
42 64 Urban Wac³aw s. Józefa 53 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
42 69 ¿. Anna z B³azów 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 65 Szczeglewski Karol s. Jana 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 70 ¿. Aleksandra z Gospuszów 52 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 71 c. Michalina 22 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 66 Szczeglewski Józef s. Karola 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 72 ¿. Rozalia z Lisniewskich 26 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 67 s. W³adys³aw 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 68 Jan 6 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 69 Antoni 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 70 Marian 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 73 c. Kazimiera 7 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 71 Szeglewski Józef s. Piotra 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 74 ¿. Maria z Paw³owskich 29 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 72 s. Stanis³aw 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 73 Walenty 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 75 c. Paulina 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 76 Anna 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 74 Szeglewski Józef s. Józefa 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 77 ¿. Julia z Kozieradzk. 39 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 78 c. Stefania 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 79 Józefa 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 80 Maria 2 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 75 Szeglewski Boles³aw s. Antoniego 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 81 ¿. Karolina z Zieliñskich 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 76 s. Julian 10 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 77 Piotr 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 82 c. Paulina 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 83 Jadwiga 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 Antonina (dopisana - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 78 Jakuszewski Aleksander 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 84 ¿. Antonina z Miarkow. 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 79 s. Krystian Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 c. Maria (dopisana - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 80 Jasiñski Franciszek 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 85 ¿. Stefania z Paw³ow. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 81 s. Adam Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 Szczasny Józef s. A (dopisano - DW) 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 ? Maria (?) z Sapiñskich (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 Rudolf (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
241 1 Antosiewicz Pawe³ 31 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 1 ¿ona Jadwiga z Biedakowskich 31 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 2 syn W³adys³aw 5 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 3 syn Józef 2 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 2 córka Zofia 3 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 3 córka Helena 1 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
241 4 Bogusz Józefa z Bzowskich, wdowa 74 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
242 5 Bogusz Stanis³awa z Markowskich, wdowa 38 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
242 6 córka £ucja 12 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
242 4 Budziakowski Bronis³aw s. Antoniego 26 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
242 7 ¿ona Ewelina z Boguszów 17 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
243 8 Biedakowska Karolina z Kozieradzkich, wdowa Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
243 5 syn Stanis³aw 13 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
243 9 córka Stanis³awa 25 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
244 6 Wyszatycki Zygmunt s. Juliana 54 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
244 10 ¿ona Agrypina Sirzanik ? 38 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
244 11 córka Teodozja 6 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
244 12 córka Ludmi³a 2 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 7 Wyszatycki Marceli 46 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 13 ¿ona Olimpia z Chojnów 31 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 8 syn W³adys³aw 6 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 14 córka Malwina 12 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 15 córka Halina 7 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
245 16 córka Maria 1 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
246 17 Kozieracka Magdalena, wdowa 73 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
246 18 Kozieracka Franciszka, wdowa 31 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
246 9 syn Stanis³aw 11 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
246 19 córka Jadwiga 4 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
247 10 Kozieracki Józef s. Micha³a 49 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
247 20 ¿ona Maria z ¦liwiñskich 43 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 11 Kozieracki Karol s. Micha³a 48 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 21 ¿ona Paulina z Szczeglewskich 43 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 12 syn Micha³ 19 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 13 syn Jan 6 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 22 córka Maria 11 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
248 14 Markowski Ignacy 62 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 15 Nehrebecki Anio³ 54 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 23 ¿ona Stefania 53 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 16 syn Albert 29 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 24 córka Anastazja 28 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 25 córka Zofia 16 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 26 córka Natalia 23 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 27 córka Stefania 31 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 28 córka Maria 26 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 29 córka Anna 13 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
249 17 30 Markowska Maria, panna 29 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 18 Paw³owski Adam s. Erazma 44 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 31 ¿ona Maria z Bobowskich 39 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 19 syn Józef 16 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 20 syn Pawe³ 6 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 32 córka Aleksandra 13 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 33 córka Aniela 14 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 34 córka Paulina 2 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
250 35 córka Anna 1 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 21 Touszek Jan [Tou¹ek] 41 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 36 ¿ona Maria Maszko 38 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 22 syn Józef 18 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 23 syn Bogumi³ 11 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 24 syn Jan 5 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 37 córka Miros³awa 16 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 38 córka Maria 13 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 39 córka Bo¿ena 7 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
251 40 córka Anna 3 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 25 Szczeg³owski Józef s. Karola 48 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 41 ¿ona Rozalia z Le¶niewskich 37 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 26 syn W³adys³aw 19 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 27 syn Jan Zenon 18 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 28 syn Antoni 17 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 29 syn Marian 14 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 30 syn Pawe³ 1 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 42 córka Kazimiera 18 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 43 córka Waleria 7 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 44 córka Janina 8 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 45 córka Zofia 5 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
252 46 Szczeg³owska Michalina c. Karola 33 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 31 Szczeg³owski Ludwik s. Piotra 48 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 47 ¿ona Maria z Paw³owskich 40 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 32 syn Stanis³aw 23 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 33 syn Walenty 15 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 34 syn Romuald 5 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 48 córka Paulina 20 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 49 córka Anna 11 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
253 50 córka Feliksa 13 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
254 35 Szczeg³owski Józef, s. Józefa 54 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
254 51 ¿ona Julia z Kozieradzkich 50 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
254 52 córka Józefa 18 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
254 53 córka Maria 14 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 36 Szczeg³owski Boles³aw s. Antoniego 42 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 54 ¿ona Karolina z Zieliñskich 38 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 37 syn Julian 21 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 38 syn Piotr 15 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 39 syn Feliks 9 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 55 córka Paulina 19 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 56 córka Jadwiga 17 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 57 córka Antonina 11 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
255 58 córka Stanis³awa 2 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 40 Jakuszewski Aleksander 43 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 59 ¿ona Antonina z Markowskich 33 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 41 syn Krystian Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 42 syn Apolinary 8 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 60 córka Maria 12 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
256 61 córka Marcelina 3 Ostróg Hulcza 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl