Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 175

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Kamiński Wincenty 64 Łysin Karolinka 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 1 Czerniak Maria, wdowa 65 Łysin Karolinka 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 2 Lubrzycki Józef 40 Łysin Karolinka 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 2 żona Helena z Urbanowiczów 33 Łysin Karolinka 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 3 Lubrzycki Jan 26 Łysin Karolinka 1912 Żytomierz DM 178-49-49
66 205 Ankwicz Filip 44 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 244 żona Felicjanna 36 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 206 syn Rafał 18 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 207 syn Filip 9 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 245 córka Gabriela 19 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 246 córka Klementyna 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 208 Bagiński Józef 35 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 209 Chilczuk Wincenty 57 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 247 żona Marianna z d. Jukowska 53 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 210 Radziewicz Antoni 33 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 248 żona Joanna z d. Chilczuk 30 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 211 syn Marcin 6 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 212 syn Józef 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 213 Radziewicz Szymon 47 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 249 żona Karolina z d. Antonowicz 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 214 syn Jan 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 250 córka Anna 6 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 215 Radziewicz Polikarp 18 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 251 żona Anna z d. Poznańska 17 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 252 Kordowska Tekla 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 216 Kordowski Jan 38 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 253 żona Krystyna z d. Michałowska 36 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 217 syn Walenty 7 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 254 córka Justyna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 218 Antonowicz Szymon 50 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 255 żona Katarzyna 35 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 219 syn Tomasz 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 256 córka Marianna 14 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 220 Jenckiewicz Jakub 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 257 Kordowska Tekla, wdowa 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 221 syn Franciszek 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 258 córka Agata 17 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 222 Pińkowski Karol 31 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 259 żona Lucyna 34 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 223 syn Antoni 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 260 córka Marianna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 224 Antonowicz Feliks 55 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 261 żona Aleksandra 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 225 syn Grzegorz 15 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 226 syn Jakub 8 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 227 Antonowicz Teofil 22 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 262 żona Kamila z d. Kordowska 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 228 Sinkiewicz Karol 31 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 263 żona Marianna z d. Karecka 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 264 córka Franciszka 11 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 265 córka Tekla 7 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 266 córka Antonina 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 229 Sinkiewicz Bernard 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 267 żona Urszula 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 230 syn Piotr 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 231 syn Józef 4 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 268 córka Tekla 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 269 Kaczorowska Agnieszka 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 270 Stebelska Marianna 30 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 232 Grodzki Kazimierz, wdowiec 64 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 233 Rudziewicz Leon 24 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 271 żona Aniela z d. Soroczyńska 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 234 syn Józef 4 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 272 córka Antonina 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 235 Pińkowski Robert 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 236 Chilczuk Izydor 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 273 żona Emilia 29 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 274 córka Marianna 3 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 275 córka Teofila 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 276 Bukowska Antonina z d. Szumejko 26 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 237 syn Franciszek 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 277 córka Marianna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 278 Jenckiewicz Marianna 15 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 279 Pińkowska Anna, panna 26 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 280 Brzozowska Aleksandra 37 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
305 1 Pieńkowski Karol, wdowiec 65 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
305 1 Kołosowska Józefa, zamężna 26 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
305 2 Rodziewicz Józef, żonaty 44 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 3 Rodziewicz Marcin 52 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 2 żona Balbina z d. Zarzecka 50 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 4 syn Antoni 20 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 5 syn Michał 17 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 6 syn Jan 16 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 3 córka Michalina 12 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 4 Pawuszczak Józefa z d. Krajewska, wdowa 41 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 7 syn Adolf 22 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 8 syn Antoni 20 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 9 syn Bronisław 15 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 10 syn Józef 7 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 5 córka Filipina 12 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 11 Antonowicz Teofil, wdowiec 62 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 12 Antonowicz Jerzy 56 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 6 żona Katarzyna z d. Sierpina 58 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 13 syn Józef 25 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 14 syn Paweł 23 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 15 syn Stanisław 11 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 7 córka Zofia 21 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 8 córka Marianna 19 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 9 córka Bronisława 17 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
306 10 Joanna Buczacka, zamężna 41 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 16 Boguszewski Antoni 55 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 11 żona Franciszka z d. Sinkiewicz 51 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 17 syn Andrzej 21 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 18 syn Władysław 15 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 19 syn Józef 9 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
307 12 córka Bronisława 18 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 13 Godlewska Marianna z d. Chilczuk, wdowa 41 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 20 syn Bronisław 18 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 21 syn Józef 10 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 14 córka Antonina 6 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 15 córka Ludwika 17 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
308 16 Katarzyna Korecka zamężna 52 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
309 22 Chilczuk Jan 39 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
309 17 żona Emilia z d. Fedorowicz 34 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
309 23 syn Franciszek 3 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
309 18 córka Tekla 7 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 24 Rodziewicz Mieczysław 32 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 19 żona Marianna z d. Kordek 32 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 25 syn Marian 13 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 26 syn Aleksander 8 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 27 syn Stanisław 5 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
310 28 syn Józef 2 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 29 Antonowicz Tomasz 35 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 20 żona Zuzanna z d. Krysztofik 31 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 30 syn Antoni 3 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 21 córka Józefa 10 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 22 córka Marianna 7 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 23 córka Anna 1 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 24 Kordek Aniela z d. Kwaśnik, zamężna 28 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 31 syn Jan 5 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
311 32 Kordek Jan 34 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
312 25 Marcelina z d. Pieńkowska 28 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
312 33 syn Józef 4 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
312 34 syn Antoni 2 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
313 35 Antonowicz Piotr 33 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
313 26 żona Antonina z d. Kozarz 26 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
313 36 syn Józef 5 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
313 27 córka Anastazja 9 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
313 28 córka Anna 1 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 37 Wolański Józef 45 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 29 żona Anna z d. Antonowicz 38 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 38 syn Stanisław 10 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 30 córka Helena 19 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 31 córka Wiktoria 16 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 32 córka Michalina 13 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 39 Pieńkowski Józef 29 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 33 żona Józefa z d. Kwaśnik 23 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 40 syn Michał 3 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
314 34 córka Marianna 4 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
315 41 Rodziewicz Władysław 22 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
315 35 żona Konstancja z d. Zydroń 20 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
315 42 syn Franciszek 2 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
316 43 Rodziewicz, Stanisław 28 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
316 36 żona Balbina z d. Boik 30 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
316 44 syn Wiktor Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
317 45 Osiewski Kasper 62 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
317 37 żona Marianna z d. Zarzecka 63 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
317 46 syn Franciszek 19 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
317 47 syn Jan 26 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
317 48 syn Piotr 17 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 49 Osiewski Jerzy 45 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 38 żona Józefa z d. Warzecha 44 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 50 syn Józef 21 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 51 syn Antoni 13 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 52 syn Franciszek 4 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 53 syn Piotr 1 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
318 39 córka Julia 10 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
319 54 Cop Tomasz 35 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
319 40 żona Józefa z d. Boguszewska Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
319 55 syn Zygmunt 8 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
319 56 syn Kazimierz 2 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
319 41 córka Anna 6 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
320 57 Sadoski Jan 42 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
320 42 żona Anna z d. Żarczyńska 44 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51
320 58 syn Stanisław 16 Młynów Karolinka 1912 Żytomierz RK 178-49-51


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl