Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 101

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Jednodworca Ambroży Ulawski wdowiec s. Józefa 69 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 2 syn Jan 23 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 żona Jana Tekla z Malczewskich 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 2 córka Józefa 0,5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 3 Jednodworka Maria z Ulewskich Grz±dkowska (męża porzuciła) 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 4 córka Magdalena 13 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 5 córka Lucyna 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 6 córka Honorata 6 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 3 Mieszczanin krzemieniecki Tomasz Królikowski 37 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 7 żona Julia z Skraińskich 29 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 4 syn Leon 2 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
4 5 Pracowity Jan Mazurek s. Jacka 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
4 8 żona Marianna z Marszałkowskich 23 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 9 Pracowita Magdalena z Buczkowskich Siwakowa wdowa 40 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 6 syn Stanisław 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 7 syn Józef 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 8 syn Antoni 0,5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 9 Urodzony Stefan Micowski s. Marcina 34 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 10 żona Franciszka z Polaków 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 10 syn Jan 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 11 syn Konstanty 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 12 Jednodworzec Paweł Turewicz s. Dionizego 43 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 11 żona Lucyna z Kałusowskich 31 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 12 siostra Lucyny jednodworka Józefa Staniszewska 11 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 13 Pracowity Wojciech Hrywas 46 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 Mieszcz. Antoni Ł±czewski s. Franciszka 67 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Tekla z Burzyńskich 56 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 Antoniego syn Wiktor 33 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 córka Franciszka 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 1-dw. Jan Gułowski s. Ambrożego 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 Żona Tekla z Malczewskich 45 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 synowie Stanisław 8 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 Antoni 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 córka Zofia 13 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 6 1-dw. Augustyn Stefański s. Ludwika 40 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 5 Żona Wiktoria z Malczewskich 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 synowie Antoni 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 8 Józef 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 9 Ksawery 8 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 10 Chł. Jan Niezbrzycki s. Aleksandra 42 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 6 Żona Agnieszka z Pawlickich 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 7 Siostra Agnieszki Ewa 18 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 8 Chł. Maria z Gułowskich Grz±dkowska wd. 50 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 11 synowie Jan 14 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 12 Antoni 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 9 córki Magdalena 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 10 Honorata 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 13 1-dw. Franciszek Tyszkiewicz s. Stefana 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 11 Żona Lucyna z Grz±dkowskich 20 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 14 Chł. Tomasz Królikowski 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 12 Żona Julia z Kańskich 34 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 15 synowie Leon 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 16 Władysław 14 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 13 córki Maria 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 14 Antonina 6 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 15 Chł. Katarzyna z Izdepskich Sałajdowa m.pr. 51 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 17 Chł. Jan Mazur s. Jacka 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 16 Żona Maria z Marszałkowskich 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 18 syn Karol 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 19 Chł. Jan Niezbrzycki s. Józefa 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 17 Żona Agnieszka z Marszałkowskich 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 18 córka Maria 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 19 Żołn. Teresa z Ułowskich Doroszkiewiczowa m.pr. 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 20 1-dw. Antoni Malczewski wd. 42 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 21 1-dw. Paweł Turowicz s. Dionizego 58 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 20 Żona Lucyna z Kosowskich 46 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 22 Mieszcz. Feliks Adaszyński s. Jana kawaler 18 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
135 367 Chł. Jan Hulewski s. Ambrożego 72 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 382 Żona Tekla z Malczewskich 60 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 368 Synowie Antoni 26 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 369 Józef 20 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 383 Córka Magdalena 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537 0
135 370 Chł. Stanisław Hulewski s. Jana 28 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 384 Żona Karolina z Rowińskich 25 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 371 Syn Bronisław 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 Córka Faustyna 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 372 Szl. Kajetan Grabowski s. Seweryna 37 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 385 Żona Zofia z Ulewskich 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 373 Synowie Marian 10 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 374 Kazimierz 7 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 375 Leon 3 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 376 Ludwik 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 377 Chł. Jan Niezbrycki s. Aleksandra 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 386 Żona Agnieszka z Marszałkowskich 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 378 Syn Jan 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 387 Chł. Antonina Niezbrycka panna 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 379 Chł. Jan Mazur s. Jacka wdowiec 63 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 380 Chł. Karol Mazur s. Jana 31 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538 0
138 388 Żona Anna z Ramskich 30 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 381 Synowie Ignacy 7 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 382 Antoni 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 383 Józef 2 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 384 Wiktor 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 389 Córka Maria 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 385 Chł. Tomasz Królikowski s. Panteliona 88 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 390 Żona Julia z Okraińskich 54 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 386 Syn Władysław 33 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
140 387 Chł. Jan Weszomirski s. Jana wdowiec 82 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
140 388 Syn Wiktor ż.praw. 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
141 389 Austr.podd. Franciszek Dowsza s. Józefa 49 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
141 391 Chł. Franciszka z Łaczewskich Hałajko M.praw. 61 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl