Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 17

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Maciej Wiszniowski 53 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
1 2 Jan Wiszniowski, brat 43 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
2 1 Marianna Krotowska, wdowa 53 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
2 3 syn Roman 33 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
3 4 Zygmunt Pasławski 33 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
3 2 żona Marianna [ zapis wieku wątpliwy ] 51 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
3 5 Mieczysław Pasławski, brat ? [raczej chyba syn ?] 3,5 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
4 6 Józef Moszyński 33 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
4 3 żona Marianna 32 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
4 7 syn Erazm 14 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
4 4 córka Marianna 11 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
5 8 Mikołaj Galimski 53 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
5 5 żona Honorata 52 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 5V 11
5 9 syn Błażej 23 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 6R 12
5 10 syn Adam 20 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 6R 12
5 6 córka Marianna 24 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 6R 12
5 7 córka Karolina 21 Kuniów Miakoty 1863 Równe DM 654-1-39 6R 12


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl