Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 9

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Mieszczanin krzemieniecki Wincenty Giżycki s. Marcina 30 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 żona Franciszka z Stefańskich 20 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 2 syn Mikołaj 1 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 Szl. Stefan Skażewski s. Jana 43 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Honorata z Lewandowskich 37 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 2 Mieszcz. Wincenty Giżycki żona prawosł. 47 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 3 1-dw. Feliks Rudnicki s. Kazimierza 28 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 4 Chł. Jan Lewandowski s. Stanisława 78 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 5 Żona Maria z Lewandowskich 70 Stary Wi¶niowiec Peredmirka 1872 Tarnopol DW 426-2-231


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl