Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 26

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Mazurkiewicz Mikołaj s. Szymona wdowiec 66 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
1 2 syn Jan 33 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
1 1 żona Aniela z Rabcewiczów c. Ignacego 28 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
1 2 córka Lucyna 6 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
1 3 córka Filipina 5 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 3 za paszportem Makis Sebastian wdowiec 69 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 4 córka Stanisława 18 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 4 syn Karol 38 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 5 żona Karola Marcela z Jackiewiczów c. Andrzeja 27 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 5 syn Karol 3 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
2 6 córka Marianna 7 Krzemieniec Szepetyn 1872 Tarnopol DM 426-2-115
0 147 Balińska Joanna wdowa 71 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Szpalik Ignacy 47 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 147 Żona Maria ze Sczuckich 45 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 synowie: Bronisław 15 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Piotr 13 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Kazimierz 11 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Władysław 9 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Karol 7 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
1 127 Stanisław 5 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 127 Pawliczek Józef 46 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 147 Żona Joanna ze Szlemer 44 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 128 synowie: Franciszek 23 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 128 Stanisław 19 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 128 Kazimierz 6 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88
2 147 KuĽmicz Maria m.pr. 50 Krzemieniec Szepetyn 1903 Tarnopol DW 426-1-88


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl