Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 205

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Ks. Proboszcz Leopold Grabowski 39 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM 433-44 1 4 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%2044/pages/PL_1_433_44_0004.htm
1 2 Wolnożyjący Walerian Lewandowski organista 30 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
1 3 Jednodworca Hieronim Sawicki 82 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
1 1 Urodzona Zuzanna Grabowska 18 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 4 Właściciel ziemski Franciszek Chobrzyński Podpułkownik Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 5 Urodzony Ksawery Newa 87 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 2 Urodzona Anna Tuczewska 23 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 3 jej siostra Leontyna Tuczewska 14 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 6 Chłop Jan Wawrysiuk 41 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 7 Chłop Wincenty Kaniowski 27 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
2 8 Chłop Piotr Wawrysiuk 43 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 4 Właścicielka ziemska Marianna Czarnocka 59 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 9 jej syn Konstanty 26 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 5 córka Waleria 28 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 6 córka Teresa 23 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 7 córka Kamila 22 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 8 Generałowa Rozalia Berkaman 61 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 9 Urodzona Lucyna Koszycka Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 10 Urodzony Jan Olszański 40 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 10 jego żona Antonina Czarnocka 25 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 11 córka Marianna 9 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
3 12 córka Rudolfina 1 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
4 11 Chłop Józef Wawrysiuk 33 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
4 12 brat Franciszek Wawrysiuk 31 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
4 13 żona Franciszka - Maria 25 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
4 14 Chłopka Krystyna Borowik 47 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
4 15 Chłopka Marianna Pawluk 44 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
5 13 Właściciel ziemski Wacław Godlewski Kapitan 39 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
5 16 córka Joanna 4 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
5 14 syn Konrad 2 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
5 15 syn Czesław 1 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
5 17 Urodzona Teresa Morozowicz 76 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
6 16 Urodzony Gustaw Kiliwicz 25 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 17 Urodzony Aleksander Sławiński 34 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 18 jego żona Kazimiera Niemeksza 33 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 18 syn Konstanty 10 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 19 syn Aleksander 6 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM 433-44 2 5 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%2044/pages/PL_1_433_44_0005.htm
7 20 syn Stanisław 2 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 19 córka Emilia 8 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 20 córka Adelajda 4 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 21 Matka Kazimiery Katarzyna Niemeksza 70 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 22 Urodzona Joanna Lewandowska 16 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
7 21 Jednodworca Jan Jankowski 35 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
8 22 Chłop Józef Petrow 34 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
8 23 Chłop Filip Wawrysiuk 26 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
8 24 jego brat Antoni 13 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
9 23 Chłopka Prakseda Dydiuk 59 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
10 25 Chłop Jan Demczuk 36 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
10 24 jego żona Maria 33 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
10 25 córka Julia 7 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
10 26 córka Maria 6 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
11 26 Chłop Wincenty Demczuk 26 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
11 27 jego brat Franciszek 21 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
12 27 Chłopka Magdalena Dmyterczuk 53 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
12 28 jej siostrzenica Tekla Tyrydiuk 19 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 28 Chłop Piotr Demczuk 34 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 29 jego brat Marcin 32 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 30 siostrzeniec Teofil Wawrysiuk 34 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 29 Chłopka Maria Nikiforowa 33 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 31 Chłop Filip Liwkow 26 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 32 Chłop Antoni Liwkow 13 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 33 Chłop Wiktor Demczuk 27 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
13 34 Chłop Józef Petrow 38 Szumbar Szumbar 1857 AGAD DM
1 1 Mieszczanin Antoni Kosicki 33 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 1 żona Anastazja z Zdrojkowskich 31 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 2 syn Tomasz 8 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 2 córka Ewa 11 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 3 jego brat Adam Kosicki 20 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 4 Mieszczanin Antoni Kos 36 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 3 żona Scholastyka z Kosickich 28 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 5 syn Bolesław 9 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 6 Chłop Stanislaw Kasprzykowski 69 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 4 żona Franciszka z Gołębiowskich 54 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 7 synowie Konstanty 32 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 8 Adam 25 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 9 Feliks 22 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 10 Leopold 13 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 11 Stanisław 12 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 12 Chłop Jan Kasprzykowski 34 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 5 żona Anna ze Staszkiewiczów 28 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 6 córka Stanisława 14 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 13 Chłop Ludwik Malewski 55 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 7 żona Marcelina z Wereszczyńskich 41 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 14 synowie Paweł Zawadski 13 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 15 Piotr Malewski 12 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 16 Chłop Jan Demczuk 45 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 8 żona Maria z Drapaluków 41 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 17 synowie Piotr 20 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 18 Karol 14 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 19 Adam 4 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 9 córka Ludwika 16 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 20 Chłop Feliks Kowalewski 43 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 10 żona Feliksa z Łączewskich 38 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 21 jej syn Piotr Dyszymowicz 22 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 11 Chłopka Tekla Hołowczyc wdowa 55 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 12 jej córka Petronela 24 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 22 Chłop Erazm Hołowczyc 30 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 13 żona Lucyna z Głowackich 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 23 Szlachcic Aleksander Szelągowski 67 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
8 24 Emerytowany podoficer Jacenty Jankowski, żona prawosławna 49 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
9 14 Chłopka Maria z Bondskich, mąż prawoslawny 58 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
10 15 Chłopka Franciszka z Wierzyluków, mąż prawosławny 36 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
10 16 Chłopka Aniela z Jankowskich, mąż prawosławny 48 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
11 17 Chłopka Stefania z Paluszyńskich, mąż prawoslawny 43 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
12 18 Mieszczanka Aniela Piotrowska c. Kajetana 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
13 19 Chłopka Maria Trawińska c. Antoniego 32 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 25 Chłop Waclaw Sadowski 25 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 20 Żona Franciszka z Pietkiewiczów 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 21 Chł. Emilia Piętkiewicz 46 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
15 26 Chłop Jan Rakowski 26 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
15 22 Żona Urszula z Piętkiewiczów 21 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
16 27 Mieszczanin Józef Lisowski 34 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 1 Wawrysiuk Maria z d. Drapaluk wd. 44 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 1 Piotr Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 2 Karol Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 3 Adam Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 2 Ludwika Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 3 Zielińska Antonina wd. 51 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 4 Chłop Stanislaw Kasprzykowski 71 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 4 żona Franciszka z Gołębiowskich 58 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 5 Adam 27 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 6 Feliks 24 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 7 Leopold 15 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 8 Stanisław 14 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
2 5 Julia 16 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 9 Kasprzykowski Jan 35 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 6 żona Anna ze Staszkiewiczów 30 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 7 Emilia 4 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 8 Bronisława 2 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 9 Witalina 6 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 10 Pelagia 9 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
3 11 Józefa 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
4 10 Kasprzykowski Konstanty 37 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
4 12 ż. Apolonia z d. Stankiewicz 24 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
4 11 Edward 4 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
4 12 Adolf 2 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
4 13 Lipska Sabina z d.Wasilewska 61 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
5 13 Klippel Mieczysław wd. 33 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
5 14 Zbigniew 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
5 14 Anna 6 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
5 15 Bronisława 3 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 15 Matusiewicz Stanisław 51 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 16 ż. Katarzyna z d. Perłowska 41 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 16 Józef 19 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 17 Teodor 16 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 18 Paweł 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 19 Piotr 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 17 Genowefa 25 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 18 Konstacja 21 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 19 Pelagia 5 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
6 20 Perłowska Julia z d. Sidło wd. 71 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
7 20 Pikulski Władysław 50 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
7 21 Jego siostra Helena 52 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
7 21 Stankiewicz Stanisław 14 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
7 22 Stankiewicz Tekla 17 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
7 23 Użyńska Aniela m.pr. 44 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
8 22 Sierżycki Witold 37 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
8 24 ż. Stanisława z d. Tynowska 29 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
8 23 Henryk 9 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
8 24 Zenon 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
8 25 Maria 11 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
9 25 Tynowski Henryk 63 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
9 26 ż. Maria z d. Rudzka 56 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
9 27 Fuks Stefania m.pr. 75 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 26 Falmicher Wacław 35 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 28 ż. Józefa z Jankowskich 30 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 27 Kazimierz 9 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 29 Jadwiga 7 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 30 Leontyna 5 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
10 31 Janina 2 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
11 28 Jankowski Jacenty wd. 48 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
11 32 Jakubowska Teofila panna 17 Szumbar Szumbar 1903 Tarnopol DW
1 1 Jankowski Hiacenty 63 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
1 2 syn Antoni 31 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
1 3 syn Władysław 23 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
1 4 syn Józef 21 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
1 1 córka Maria 18 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
2 5 Wołkowiński Karol 45 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
2 2 żona Emilia z d. Jankowska 34 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
2 6 syn 11 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
2 3 córka 15 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 7 Kasprzykowski Jan 40 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 4 żona Anna z d. Stankiewicz 34 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 8 syn Witalis 14 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 9 syn Kazimierz 8 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 5 córka Józefa 17 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 6 córka Helena 13 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
3 7 córka Bronisława 12 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
4 10 Kasprzykowski Leopold, kawaler 30 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 11 Kasprzykowski Konstanty 44 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 8 żona Apolonia z d. Stankiewicz 36 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 12 syn Edward 14 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 13 syn Mieczysław 9 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 14 syn Bolesław 7 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
5 15 syn Józef 5 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
6 16 Kasprzykowski Adam 41 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
6 9 żona Michalina z d. Jankowska 31 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
6 17 syn Józef 5 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
6 10 córka Maria 7 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 18 Klippel Emil, wdowiec 38 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 19 syn Zbigniew 16 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 11 córka Janina 14 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 12 córka Bronisława 13 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 13 Tynowska Maria z d. Rudzka, wdowa 68 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58
7 20 Ostrowski Adolf, wdowiec 32 Szumbar Szumbar 1913 Żytomierz RK 178-49-58


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl