Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 258

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 150 Szlachcic Adam Koz³owski 27 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
1 151 Szl. Aleksander Siedlecki 25 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 152 Kieleck. gub. Antoni Rogula 38 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 152 Æona Anna z Bartkowskich 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 153 Synowie Jan 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 154 Stanis³aw 9 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 155 Micha³ 7 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
2 153 Córka Józefa 13 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
3 156 Radomsk. gub. Antoni £±cki 33 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
3 154 Æona Antonina z Ro¶laków 23 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
3 155 Córka Stanis³awa 3 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
3 157 Krewny Józef Opara 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 156 Austr. podd. Anna Szlik wdowa 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 158 Synowie Antoni 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 159 Franciszek 3 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 160 Józef 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 157 Córka Maria 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
4 161 Ojciec Anny Józef Gerzan 65 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 162 Austr. podd. Józef Oc³on 54 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 158 Æona Maria z Cichonów 31 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 163 Syn Andrzej 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 159 Córki Marianna 19 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 160 Agnieszka 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
5 161 Karolina 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
6 164 Mieszcz. Józef Rakowski 31 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
6 162 Æona Klara z Prokopowiczów 26 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
6 165 Syn Cezary 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
6 163 Córka Antonina 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
7 164 Austr. podd. Zofia Sak wdowa 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
7 166 Synowie Jan 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
7 167 Stanis³aw 7 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 168 Austr. podd. Sebastian Czogun 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 165 Æona Agata z Pejzyków 36 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 166 Córki Katarzyna 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 167 Marianna 7 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 168 Anna 5 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
8 169 Zofia 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
9 170 Mieszcz. Konstancja Prokopowicz wdowa 71 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
9 169 Syn Marceli 21 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
10 170 Austr. podd. Jan Klimek 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
10 171 Æona Weronika z Czubajów 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
10 171 Syn Adam 9 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
10 172 Córka Ewa 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
11 172 Austr. podd. Julian B³aszczykiewicz æ.l. 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
11 172 Syn Antoni 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
11 173 Córka Marianna 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
12 173 Austr. podd. Antoni Dy³ong 67 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
12 174 Æona Marianna 55 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
12 174 Synowie Jan 17 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
12 175 Prokop 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
12 175 Córka Anna 10 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 176 Mieszcz. Franciszek Janicki 66 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 176 Æona Katarzyna z Chor±æewskich 51 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 177 Synowie Rafa³ 22 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 178 Adam 10 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 177 Córki Maria 19 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 178 Józefa 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
13 179 Rozalia 12 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
14 179 Mieszcz. Anastazy Janicki 30 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
14 180 Æona Antonina z Mas³owskich 26 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 180 Szl. Jan Polikowski 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 181 Æona Joanna z Sawickich 31 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 181 Synowie W³adys³aw 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 182 Narcyz 10 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 182 Córki Honorata 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
15 183 Paulina 9 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
16 183 Austr. podd. Jan Nowicki wd. 61 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
16 184 Synowie Pawe³ 20 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
16 185 Micha³ 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
16 186 Stanis³aw 13 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
16 184 Córka Helena 23 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
17 187 Austr. podd. Jan Kajpus 51 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
17 185 Æona Zofia z Koniecznych 47 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
17 188 Syn Micha³ 17 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
17 186 Córki Ludwika 20 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
17 187 Katarzyna 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 189 Austr. podd. Tymoteusz Szach 47 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 188 Æona Maria z Mliczków 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 190 Synowie W³adys³aw 15 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 191 Teofil 13 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 192 Ludwik 9 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 193 Karol 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 194 Wojciech 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
18 189 Córka Antonina 5 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 195 Mieszcz. Stanis³aw £ukomski 40 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 190 Æona Ludwika z Æarczyńskich 39 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 196 Synowie Adolf 12 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 197 Franciszek 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 198 Edward 66 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 199 Klemens 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 191 Córki Teresa 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 192 Ludwika 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 193 Marcelina 5 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
19 194 Barbara 3 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
20 200 Mieszcz. Maciej Go³ubowicz 64 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
20 195 Æona Sabina z Mas³owskich 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
20 201 Synowie W³adys³aw 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
20 202 Wojciech 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
20 196 Córka Antonina 21 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
21 203 Austr. podd. Andrzej Wilgas 33 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
21 197 Æona Marianna z Nowickich 27 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 204 Austr. podd. Jakub Tryba 51 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 198 Æona Wiktoria z Czechów 37 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 205 Syn Andrzej 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 199 Córki Katarzyna 13 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 200 Zofia 7 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
22 201 Tekla 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
23 206 Mieszcz. Józef Burzyński 71 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
23 202 Æona Aniela z Dymowskich 47 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
23 207 Pasierbowie Puchalscy Antoni 21 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
23 208 Stanis³aw 17 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 209 Mieszcz. Adam Kulikowski 50 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 203 Æona Franciszka z D±browskich 42 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 210 Synowie Józef 24 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 211 Witalis 22 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 212 Franciszek 17 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 213 Stanis³aw 13 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 214 Jan 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 215 Albert 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
24 204 Córka Marcelina 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 216 Ch³. Marcin Gregorowicz 51 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 205 Æona Katarzyna z Bonackich 38 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 217 Synowie Julian 24 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 218 Erazm 23 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 219 Jan 18 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 220 Hieronim 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 221 Kazimierz 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 206 Córki Jadwiga 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 207 Michalina 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
25 208 Lucyna 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
26 209 Austr. pod. Anna Pa¼dziernikowa wd. 49 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
26 222 Syn Franciszek 25 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
27 223 Ch³. Adam Leszczyński 43 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
27 210 Æona Emilia z Szymańskich 23 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
28 224 Austr. pod. Micha³ Nowak 44 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
28 211 Æona Katarzyna z Rojaków 36 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
28 212 Córki Katarzyna 12 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
28 213 Karolina 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
29 225 Austr. pod. Jan Ciesielski 30 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
29 214 Æona Marianna z Czubów 24 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
29 226 Syn Piotr 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 227 Austr. pod. Józef Telec 44 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 215 Æona Marianna z Rysiów 34 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 228 Synowie Tomasz 7 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 229 Franciszek 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 230 Józef 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 231 Adam 2 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
30 232 Micha³ 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
31 233 Austr. pod. Jan Wal 36 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
31 216 Æona Zofia z Wielopolskich 35 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
31 234 Synowie Pawe³ 11 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
31 235 Andrzej 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
32 236 Austr. pod. Andrzej Starzyk 40 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
32 217 Æona Maria z Madejanów 50 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
32 237 Synowie Jan 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
32 238 Józef 14 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
32 239 Pawe³ 4 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
33 240 Austr. pod. Wojciech Wawrzanek 41 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
33 218 Æona Maria z Bialych 40 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
33 241 Syn Jakub 3 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
33 219 Córka Julia 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
33 220 Siostra Maria Anna Bia³a 18 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
34 242 Ch³. Faustyn Gerasymowicz 38 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
34 221 Æona Katarzyna z Kruszewskich 30 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
34 222 Córka Anna 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
35 243 Austr. pod. Jan Æo³źd¼ 30 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
35 223 Æona Katarzyna z Machów 29 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
35 244 Synowie Wojciech 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
35 245 Andrzej 3 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
35 246 Stanis³aw 1 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 224 Mieszcz. Kamila Garbolińska wd. 26 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 247 Synowie Miko³aj 10 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 248 Jan 8 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 249 Bronis³aw 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 225 Matka Kamili Anna Jab³ońska wd. 60 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
36 250 Syn Florian 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
37 251 Mieszcz. Pawe³ Czerwiński 21 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
37 226 Æona Józefa z Garbolińskich 20 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
38 252 Ch³. Antoni Jankowski 20 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
38 227 Æona Zofia z Garbolińskich 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
39 253 Austr. podd. Wojciech Wierzba 50 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
39 228 Æona Aleksandra ze Szpikulów 48 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
39 255 Syn Jan 6 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
39 229 Córka Marianna 16 Aleksandria Terów i Kar³owszczyzna Zaborolska 1885 Równe DW 597-1-1
1 JW. Edward Cieciszowski 36 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234 3R 411 FS
1 æona Emilia 27 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Stanis³aw 2 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Tekla 6 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Pawlina (Paulina) 4 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 S³. Honorata Kasianowska panna - pokojówka 21 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 S³. Aurelia Osinkowska panna - pokojowka 20 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 S³. Józefa Sicińska panna - pokojówka 20 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Cecylia Zalewska - klucznica 25 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Prac. Miko³aj Metelski wdowiec - furman 60 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Ur. Franciszek Nowosielecki - kredensarz 54 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 æona Konstancja 46 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Józefa 22 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Antonina 20 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Ur. Feliks Hulewicz - Ekonom 26 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 æona Feliksa 19 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 S³. Józefa Kowalska wdowa - s³uæ±ca 63 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Ur. Marianna Patocka wdowa po Ekonomie 46 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Narcyz 18 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Emilia 20 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Petronela 19 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Helena 14 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Sabina 11 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Prac. Marianna Wilkowska wdowa - s³uæ±ca 60 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Jednodworzec Wincenty Ejsmont kawaler - pisarz 26 Aleksandria Zaborol 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 127 Mieszcz. Henryk Jazwiński 24 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
2 128 Austr. pod. Scholastyk Jop 50 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
2 129 Syn Józef 11 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
3 126 Szl. Aniela £awińska 28 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
3 130 Syn Antoni 21 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
3 127 Córka Jadwiga 5 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
4 128 Austr. pod. Elæbieta Maszek 74 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
4 129 Córka Barbara 21 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 131 P³ockiej gub. Józef Pop³awski 56 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 130 Æona Julia z Bialeckich 54 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 132 Synowie Aleksander 15 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 133 Jan 13 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 134 Felicjan 9 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
5 131 Córka Marianna 16 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
6 135 Austr. pod. Wac³aw Burasz 38 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
6 132 Æona Anna z Wańków 30 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
6 136 Synowie Jan 6 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
6 137 Karol 2 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
6 133 Córka Barbara 10 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 138 Austr. pod. Józef Hurko 34 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 134 Æona Katarzyna z Misiurów 43 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 139 Synowie Jan 4 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 140 W³adys³aw 1 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 135 Córka Ksawera 8 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 136 Pasierbice Magdalena Bokot 16 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
7 137 Helena Bokot 10 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
8 141 Kaliskiej gub. Piotr Rymarczuk 45 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
8 138 Æona Maria 50 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
8 139 Córki Józefa 8 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
8 140 Rozalia 4 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
9 142 Warsz. gub. Piotr Kozak 26 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
9 141 Æona Anna z Rotów 26 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
9 142 Córki Marianna 3 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
9 143 Paulina 1 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 143 Austr. podd. Wojciech Zaj±c 46 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 144 Æona Marianna z Topolskich 35 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 144 Syn Jan 5 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 145 Córki Waleria 15 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 146 Wilhelmina 13 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
10 147 Julia 2 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 148 Austr. podd. Franciszka Brediczek m.lut. 42 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 145 Synowie Józef 12 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 146 Wilhelm 10 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 147 Franciszek 5 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 148 Boles³aw 2 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 149 Córki Maria 16 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
11 150 Franciszka 13 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
12 149 Szl. Boles³aw Kleczyński 63 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1
12 151 Æona Kamila z Jukowskich 63 Aleksandria Zaborol 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl