^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Poradniki opracowane przez Marcina Kowala - "Księgi metrykalne w ukraińskich archiwach"

Gub. Podolska: https://drive.google.com/file/d/10RdvXxDHpZNTTRFNvN5ph7PxOOwm-gg8

Gub. Kijowska: https://drive.google.com/file/d/1805Jjf7L_ubGkSEb9jEk6x_UYVjgYDcu

 

Dostęp do skanów ksiąg metrykalnych on-line

skany

Mapki diecezji

Kamienieckiej  Diecezja Kamieniecka

Łucko-Żytomierskiej  Diecezja Łucko-Żytomierska

 

"Strony o Wołyniu - przedwojenny Wyń” -  archiwum

Link

 

 

Wyszukiwarka czeska

https://www.volynaci.cz/volynsti-cesi/

 
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu  http://suozun.org/

Genealogia kresowa http://genealogia.kresowa.info

Akta PUR we Wrocławiu - http://stg-wroclaw.pl/start-pur

Indeksy z Mazowsza i Podlasia: https://indeksy.projektpodlasie.pl/

Wyszukiwarka wpisów do ksiąg metrykalnych parafii Jazłowiec - http://gawron.yum.pl/index.php/ksiegi-metrykalne

Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii Łanowce 1732-1826 - https://www.dropbox.com/s/6x4i6rrlx0ighkr/Zapiski%20z%20ksi%C4%85g%20metrykalnych%20parafii%20%C5%81anowce%201732-1826.pdf?dl=0

„Akta kościoła farnego ostrogskiego od 1622”

W artykule spis parafian katolików i prawosławnych za 1622 rok, wykaz proboszczów parafii Ostrogskiej i inne akta

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7890&from=publication

 

„Lustracje dóbr Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu 1818 i 1824”

Wykaz włościan w dobrach licealnych we wsiach: Dunajów, Dworzec, Folwareczki Małe, Młynowiec i Podlisiec, Sapanowa, Żołoby, Grabówka.
Opisy wsi i relacji włościan z ekonomami itp.

http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=8352

Księgi z Mazowsza i Podlasia   https://indeksy.projektpodlasie.pl/

ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów owiskich - http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego -  http://www.genealodzy.pl

Strona częstochowskich genealogów = http://www.genealodzy.czestochowa.pl/

 Wyszukiwarka miejscowości kresowych - http://www.kami.net.pl/kresy/

Wołyń wczoraj i dziś - http://www.wolyn.btx.pl/

Kresy-Syberia - http://kresy-siberia.org/muzeum/

 Potomkowie Sejmu Wielkiego -  http://www.sejm-wielki.pl/

Dużo ciekawych informacji o Wołyniu - http://wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=101

 O wojnie na Ukrainie:  http://adnovumteam.wordpress.com/

 Artykuł  w "Gazecie Toruńskiej" z 1915 r. "Polski stan posiadania w guberni wołyńskiej"

http://kpbc.umk.pl/dlibra/plain-content?id=70582

Biblioteka kresowa PTG -   http://kresy.genealodzy.pl/

Skorowidz chrztów 1820-1849, ślubów 1820-1849 i zgonów 1820-1849 dla parafii Luboml -
http://regestry.lubgens.eu/viewpage.php?page_id=1052&par=641

Wyszukiwarka ukraińska
https://pra.in.ua/

O Rzezi Wołyńskiej

http://ioh.pl/artykuly/pokaz/mier-pod-czerwonoczarn-flag-upa,1041/

https://www.youtube.com/watch?v=DQ2Lfe0rZGo

http://ludobojstwo.blogspot.com/2012/01/rok-19430843-0943.html?zx=cd45a940ff0629f5

Contribute!

COPYRIGHT 20013  Metryki Wolyn