Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 112

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Pałac: JO. Książę Kazimierz Lubomirski 36 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 1R 409 FS
1 domownicy: Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Ur. Pawlina Jeżykowska wdowa 34 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka jej Emilia Jeżykowska panna 15 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 ur. Małgorzata Komarnicka panna 26 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Zofia Palczewska panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Ur. Dorota Markowska wdowa - klucznica 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Antonina panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Marcin Jankowski kawaler - kredencerz 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Florian Sakowicz kawaler - lokaj 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Sł. Andrzej Krzeminowski 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Probostwo: Ur. Józefa Bobrowicz wdowa - bratowa ks. Proboszcza 54 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Wincentyna Bobrowicz panna 22 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Walentyna Bobrowicz panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 ur. Józefa Piaskowska panna 34 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 służąca Rozalia Kozotunowska panna 25 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 służąca Teresa Waśkiewicz panna 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Prac. Mateusz Tobiasz kawaler - furman 25 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Sł. Aleksander Jakutowicz - organista 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Marianna 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Antoni 8 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Faustyna 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Joanna 5 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Sł. Florian Szleyt - zakrystian - szewc 29 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 żona obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Józef 2 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 uczeń sł. Wojciech Szoszyński 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Ur. Marcin Łoś - cieśla 47 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Marianna 37 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Julian 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Katarzyna 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Zofia 7 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Sł. Regina Suchodolska wdowa - Komornica 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Joanna 15 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Sł. Marcin Zieliński - cieśla 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 1V 410 FS
6 żona Barbara 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Prac. Wojciech Tobiasz papiernik 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Ur. Jan Dubiński - Rządca 49 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 żona Karolina 47 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Stanisław 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Julia 17 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Klara 7 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Antonina 6 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 brat Jana Franciszek Dubiński kawaler 30 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 służąca ur. Bogumiła Trzaskowska panna 40 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Prac. Marianna Ochota panna 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Ignacy Pilecki - pisarz gorzelniany kawaler 40 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Michał Chodakowski wdowiec parobek w gorzelni 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Sł. Ludwik Jagiliński kawaler - parobek w gorzelni 45 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 Ur. Stefan Szuwierski - kowal 56 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 żona Rozalia 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Wojciech 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Jan 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Józef 9 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Franciszka 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Barbara 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Józef Wasylewski - tartacznik 31 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 żona Elżbieta 20 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 córka Joanna 1 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Piotr Ochota - chłopiec 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Prac. Józef Liskiewicz wdowiec - krewny 56 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Prac. Franciszka Zawacka [Zawadzka] panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 siostra Joanna 11 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Krewna Elżbieta Magdziukowa 11 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Ur. Jan Tomaszewski wdowiec 66 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Krewna Rozyna Nagorniczewska panna 26 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 służąca prac. Elżbieta Korczunowa wdowa 50 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 córka Anna Kalinowska 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Prac. Jakub Artwicki - gumienny 31 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 2R 410 FS
13 żona Marianna 23 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Michał 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 Sł. Zuzanna Węgrowska wdowa 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Piotr kawaler - cieśla 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Marcjanna 14 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Prac. Wawrzyniec Ochota kawaler - bednarz 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Matka Katarzyna Ochota wdowa 52 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 Prac. Jan Kalinowski - tatarcznik 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 żona obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 Prac. Rozalia Marczuk - żona kowala 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 córka Agnieszka 10 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 córka Cecylia 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 Anna Kuczeryn - sołdatka 45 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 Sł. Jan Kuczewski - tkacz 41 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 żona Karolina 27 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 syn Michał 16 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
19 córka Kunegunda 1 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 Sł. Marianna Michałowska wdowa 53 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 syn Florian Michałowski kawaler - leśniczy 32 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 córka Teofila Michałowska panna 28 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
20 córka Franciszka Michałowska panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 Marianna Dudin - Porucznikowa 48 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 córka Julian Dudin panna 22 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 córka Anna Dudin panna 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
21 wychowanka Franciszka Sawruk 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Dawid Słoniński - fabrykant 53 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 żona Weronika 38 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 syn Maciej 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 w usługach: Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Jan Węgrowski kawaler 19 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Eustachy Węgrowski 14 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
22 Sł. Antonina Pawłowska panna 18 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
23 Sł. Tomasz Tylman - fabrykant 29 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234 2V 411 FS
23 żona Katarzyna 21 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
23 syn Franciszek 4 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Sł. Antoni Kalinowski - tkacz 46 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 żona Marianna 46 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 córka Franciszka 13 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Agata Kubicka wdowa 51 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234
24 Sł. Regina Wysocka 30 Aleksandria Aleksandria 1844 CDIAK DM 1045-2-234


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl