Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 181

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Adamiñski Franciszek s.Miko³aja 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Stefania z Paw³owskich 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
2 2 Bogusz Stanis³aw s.Stefana 64 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Józefa z Brzeskich 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 Bogusz Aleksander s. Stanis³awa 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 ¿. Stanis³awa z Markowsk. 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 4 c. Helena 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 5 Jadwiga 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
3 £ucja (dopisana - DW) 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
4 6 Burkawska Kazimiera 18 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 4 Biedakowski Józef s. Kazimierza 57 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 7 ¿. Karolina z Kozieradzkich 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 5 s. W³adys³aw (skre¶lony, dop.¿onaty - DW) 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 6 Micha³ Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 8 c. Jadwiga 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 9 Stanis³awa 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 Ludwika (dopisana i skre¶lona- DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 10 Maria (skre¶lona, dop. um.skre¶lony - DW) 11 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
5 Maria (dopisana - DW) 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 8 Wyszatycki Julian s. Wincentego Szl. 69 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 11 ¿. Stanis³awa z Cywiñskich 60 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
6 9 s. Zygmunt 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 10 Wyszatycki Marcelian s. Juliana 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 12 ¿. Olimpia z Choinów 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 11 s. Wac³aw 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
7 13 c. Malwina 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
8 12 Wyslida³ Jan s. Jana 60 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
8 14 ¿. Barbara z Laudów 59 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
9 13 Gouden Robert s. Franciszka 47 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
9 15 ¿. Maria z Wynida³ 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
10 16 Efenberg Anna z Holaków wdowa 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 14 Kozieradzki Micha³ 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 17 ¿. Magdalena z Kurowskich 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 15 s. Antoni 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
11 ¿. Franciszka z Brotczuków (dopisana - DW) 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
12 16 Kozieradzki Józef s. Micha³a 38 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
12 18 ¿. Maria z ¦liwiñskich 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 17 Kozieradzki Karol s. Micha³a 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 19 ¿. Paulina z Szczeglewskich 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 18 s. Micha³ 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
13 c. Maria (dopisana - DW) 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
14 19 Kulczycki Jan 23 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
14 20 brat Marcin 21 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 20 Kurzyñska Paulina z Sier¿ynczyn. m.pr. 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 21 c. Józefa 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 22 Maria (skre¶lona, dop. zamê¿na - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
15 23 Antonina 15 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 21 Kuderna Franciszek s. Wac³awa 67 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 24 ¿. Barbara z Fermogów 57 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
16 22 s. Waclaw 26 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
17 23 Kuczera Wac³aw s. Wac³awa 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
17 25 ¿. Maria z Pawlinów 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
18 24 Krejcza Jan s. Jana 54 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
18 26 ¿. Anna z Kuczerów 48 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
19 25 Ko³da Franciszek s. Józefa 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
19 27 ¿. Franciszka z Konec 65 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
20 26 Ko³da Józef s. Franciszka 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
20 28 ¿. Maria z Stanek 34 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 27 Markowski Ignacy 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 29 ¿. Stefania 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
21 30 c. Maria Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 28 Nehrebecki Alian s. Zachar. 45 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 31 ¿. Stefania z S³otwin. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 29 s. Alfred 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 32 Natalia 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 33 Stefania 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 34 Zofia 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 córki Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 35 c. Maria 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 36 Anna 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 37 jego ciotka Alojza Nehrebecka panna 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
22 38 jej siostra Kazimiera S³otwin panna 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 30 Nowacki Antoni s. Ludwika 49 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 39 ¿. Feliksa z Sieniawskich 45 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 31 s. Franciszek 22 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 40 c. Katarzyna 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 41 Aniela 14 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 42 Franciszka 11 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
23 43 Karolina 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
24 32 Nazeba³ Jan wd. 64 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 33 Nurkiewicz Antoni s. Wincentego 31 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 44 ¿. Zofia z Kozarynów 25 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 34 s. Wincenty 6 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 35 Tadeusz 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
25 36 Mieczys³aw 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
26 37 Olewski Ferdynand 20 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
27 38 Or³owski Józef s. Jana kaw. 30 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 39 Paw³owski Erazm s. Antoniego 59 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 45 ¿. Dorota z Blenderów 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 40 s. Franciszek 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 46 c. Anna 15 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
28 47 Klementyna 13 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 41 Paw³owski Adam s. Erazma 34 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 48 ¿. Maria z Bobowskich 28 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 42 s. Józef 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 c. Aleksandra (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 49 c. Aniela 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
29 Waleria (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 50 Podhorodecka Aniela z Niemirow. wd. 80 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 syn Antoni (dopisano - DW) 51 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
30 51 c. Franciszka 40 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
31 52 Piotrowska Janina c. Miko³aja 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 43 Pauses Jan s. Wac³awa 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 53 ¿. Anna z Rusi³ów 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 44 s. Karol 23 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 45 Józef 21 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
32 46 Antoni 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
33 47 Roszkowski Bronis³aw kaw. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 48 Rogentyn Leonard s. Franciszka 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 54 ¿. Franciszka z Cylc 44 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 dzieci Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 49 s. Otokar 25 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 50 W³odzimierz 18 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 51 Jaros³aw 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 55 c. Olga 16 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 56 Milada 13 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 57 Anna 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 58 Maria 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
34 59 Eugenia 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
35 52 Soko³owski Sebastian 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 53 Sagu³ka Jan s. Macieja 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 60 ¿. El¿bieta z Maulików 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 54 s. Andrzej 19 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 55 Adolf 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
36 61 c. Bogumi³a Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
37 56 Topolanek Jan s. Józefa 67 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
37 62 ¿. Krystyna z Szypak 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 57 Touszek Wac³aw s. Wac³awa 68 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 63 ¿. Katarzyna z Dworzaków 62 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 58 s. Antoni 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
38 59 Stanis³aw 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
39 60 Touszek Franciszek s. Wac³awa 39 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
39 64 ¿. Maria z Maszków 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 61 Touszek Jan s. Wac³awa 36 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 65 ¿. Maria z Maszków 35 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 62 s. Józef 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 63 Bogusz (skre¶lony, dop. um.- DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 Mi³os³aw (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 66 c. Mi³os³awa 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
40 67 Maria 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
41 68 Trojanowska Waleria z Wróbl. 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
42 64 Urban Wac³aw s. Józefa 53 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
42 69 ¿. Anna z B³azów 50 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 65 Szczeglewski Karol s. Jana 72 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 70 ¿. Aleksandra z Gospuszów 52 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
43 71 c. Michalina 22 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 66 Szczeglewski Józef s. Karola 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 72 ¿. Rozalia z Lisniewskich 26 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 67 s. W³adys³aw 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 68 Jan 6 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 69 Antoni 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 70 Marian 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
44 73 c. Kazimiera 7 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 71 Szeglewski Józef s. Piotra 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 74 ¿. Maria z Paw³owskich 29 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 72 s. Stanis³aw 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 73 Walenty 4 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 75 c. Paulina 9 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
45 76 Anna 1 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 74 Szeglewski Józef s. Józefa 43 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 77 ¿. Julia z Kozieradzk. 39 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 78 c. Stefania 12 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 79 Józefa 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
46 80 Maria 2 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 75 Szeglewski Boles³aw s. Antoniego 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 81 ¿. Karolina z Zieliñskich 37 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 76 s. Julian 10 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 77 Piotr 3 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 82 c. Paulina 8 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 83 Jadwiga 5 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
47 Antonina (dopisana - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 78 Jakuszewski Aleksander 32 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 84 ¿. Antonina z Miarkow. 27 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 79 s. Krystian Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
48 c. Maria (dopisana - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 80 Jasiñski Franciszek 58 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 85 ¿. Stefania z Paw³ow. 42 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 81 s. Adam Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 Szczasny Józef s. A (dopisano - DW) 24 Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 ? Maria (?) z Sapiñskich (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW
49 Rudolf (dopisano - DW) Ostróg Hulcza 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl