Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 70

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
66 205 Ankwicz Filip 44 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 244 żona Felicjanna 36 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 206 syn Rafał 18 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 207 syn Filip 9 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 245 córka Gabriela 19 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
66 246 córka Klementyna 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 208 Bagiński Józef 35 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 209 Chilczuk Wincenty 57 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
67 247 żona Marianna z d. Jukowska 53 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 210 Radziewicz Antoni 33 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 248 żona Joanna z d. Chilczuk 30 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 211 syn Marcin 6 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
68 212 syn Józef 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 213 Radziewicz Szymon 47 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 249 żona Karolina z d. Antonowicz 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 214 syn Jan 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
69 250 córka Anna 6 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 215 Radziewicz Polikarp 18 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 251 żona Anna z d. Poznańska 17 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 252 Kordowska Tekla 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 216 Kordowski Jan 38 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 253 żona Krystyna z d. Michałowska 36 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 217 syn Walenty 7 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
70 254 córka Justyna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 218 Antonowicz Szymon 50 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 255 żona Katarzyna 35 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 219 syn Tomasz 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
71 256 córka Marianna 14 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 220 Jenckiewicz Jakub 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 257 Kordowska Tekla, wdowa 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 221 syn Franciszek 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
72 258 córka Agata 17 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 222 Pińkowski Karol 31 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 259 żona Lucyna 34 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 223 syn Antoni 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 260 córka Marianna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 224 Antonowicz Feliks 55 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 261 żona Aleksandra 45 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 225 syn Grzegorz 15 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
73 226 syn Jakub 8 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 227 Antonowicz Teofil 22 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 262 żona Kamila z d. Kordowska 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 228 Sinkiewicz Karol 31 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 263 żona Marianna z d. Karecka 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 264 córka Franciszka 11 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 265 córka Tekla 7 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
74 266 córka Antonina 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 229 Sinkiewicz Bernard 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 267 żona Urszula 28 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 230 syn Piotr 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 231 syn Józef 4 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 268 córka Tekla 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 269 Kaczorowska Agnieszka 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 270 Stebelska Marianna 30 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
75 232 Grodzki Kazimierz, wdowiec 64 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 233 Rudziewicz Leon 24 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 271 żona Aniela z d. Soroczyńska 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 234 syn Józef 4 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
76 272 córka Antonina 2 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 235 Pińkowski Robert 21 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 236 Chilczuk Izydor 25 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 273 żona Emilia 29 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 274 córka Marianna 3 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
77 275 córka Teofila 1 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 276 Bukowska Antonina z d. Szumejko 26 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 237 syn Franciszek 12 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 277 córka Marianna 5 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 278 Jenckiewicz Marianna 15 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 279 Pińkowska Anna, panna 26 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104
78 280 Brzozowska Aleksandra 37 Młynów Karolinka 1869 Równe RK 171-1-104


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl