Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 49

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Mieszczanin Antoni Kosicki 33 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 1 żona Anastazja z Zdrojkowskich 31 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 2 syn Tomasz 8 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 2 córka Ewa 11 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
1 3 jego brat Adam Kosicki 20 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 4 Mieszczanin Antoni Kos 36 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 3 żona Scholastyka z Kosickich 28 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
2 5 syn Bolesław 9 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 6 Chłop Stanislaw Kasprzykowski 69 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 4 żona Franciszka z Gołębiowskich 54 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 7 synowie Konstanty 32 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 8 Adam 25 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 9 Feliks 22 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 10 Leopold 13 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 11 Stanisław 12 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 12 Chłop Jan Kasprzykowski 34 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 5 żona Anna ze Staszkiewiczów 28 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
3 6 córka Stanisława 14 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 13 Chłop Ludwik Malewski 55 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 7 żona Marcelina z Wereszczyńskich 41 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 14 synowie Paweł Zawadski 13 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
4 15 Piotr Malewski 12 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 16 Chłop Jan Demczuk 45 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 8 żona Maria z Drapaluków 41 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 17 synowie Piotr 20 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 18 Karol 14 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 19 Adam 4 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
5 9 córka Ludwika 16 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 20 Chłop Feliks Kowalewski 43 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 10 żona Feliksa z Łączewskich 38 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
6 21 jej syn Piotr Dyszymowicz 22 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 11 Chłopka Tekla Hołowczyc wdowa 55 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 12 jej córka Petronela 24 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 22 Chłop Erazm Hołowczyc 30 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 13 żona Lucyna z Głowackich 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
7 23 Szlachcic Aleksander Szelągowski 67 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
8 24 Emerytowany podoficer Jacenty Jankowski, żona prawosławna 49 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
9 14 Chłopka Maria z Bondskich, mąż prawoslawny 58 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
10 15 Chłopka Franciszka z Wierzyluków, mąż prawosławny 36 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
10 16 Chłopka Aniela z Jankowskich, mąż prawosławny 48 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
11 17 Chłopka Stefania z Paluszyńskich, mąż prawoslawny 43 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
12 18 Mieszczanka Aniela Piotrowska c. Kajetana 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
13 19 Chłopka Maria Trawińska c. Antoniego 32 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 25 Chłop Waclaw Sadowski 25 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 20 Żona Franciszka z Pietkiewiczów 27 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
14 21 Chł. Emilia Piętkiewicz 46 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
15 26 Chłop Jan Rakowski 26 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
15 22 Żona Urszula z Piętkiewiczów 21 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW
16 27 Mieszczanin Józef Lisowski 34 Szumbar Szumbar 1901 Tarnopol DW


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl