^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Księgi wyznania rzymskokatolickiego z Kresów, w tym z Wołynia uległy ogromnemu rozproszeniu, a informacje o ich przechowywaniu jeszcze nie tak dawno były nader skromne. Z upływem lat dostęp do archiwów dzięki coraz bardziej rozwiniętym sieciom społecznościowym staje się coraz łatwiejszy. Łatwiej niż kiedyś jest też uzyskać informacje o zasobach archiwum, sprawdzić czy znajdziemy w nim coś istotnego dla naszych poszukiwań.

 W archiwum w Równym niektóre księgi przypisane do siedzib dekanatów są w istocie ekstraktami i obejmują parafie tego dekanatu  nieuwzględnione w katalogu.

Poniżej prezentuję informacje o miejscach przechowywania ksiąg parafialnych z obszaru diecezji łucko-żytomierskiej (gubernia wołyńska i kijowska), diecezji kamienieckiej (gubernia podolska) oraz terenów sąsiednich byłego Imperium Rosyjskiego.

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

m. Kijów – Państwowe Archiwum Miasta Kijowa.

CDIAK – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie

Nazwy miast oznaczają obwodowe archiwa państwowe w tych miastach.

Wykazy – „ Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.” ks. Waldemara Żurka sporządzone w oparciu o zasób Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie

Informacje o stronach, na których są udostępnione katalogi i księgi metrykalne on-line  skany

Aleksandria, dek. Równe

Chrzty

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1936-1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1798-1800.
Wykazy t.XI - 1731-1839
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Śluby

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1821-1826, 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1869
Żytomierz – 1798-1800
Wykazy – t. IV i VI - nie podano lat, t. XI -1731-1839
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Zgony

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1763-1818
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1798-1800.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Spisy parafian

Łuck – 1857, 1864
Równe – 1865, 1872, 1885
Mormoni – (mf 2227235: 1844), (mf 2227236:1860, 1862), (mf 2227237: 1863, 1873, 1874)

Opis kościoła

Żytomierz – 1800 (178-51-7) 

 

Opis kościoła i klasztoru Bernardynów w Kustyniu

 

Żytomierz – 1799 (178-51-8)

 

 

 

 

Annopol, dek. Ostróg

Chrzty

AGAD 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862

Śluby

AGAD - 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862

Zgony

AGAD - 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862
Żytomierz - 1803-1825

Spisy parafian

Łuck – 1860, 1861
Równe – 1853

 

Annowola (Annowal), dek. Kostopol

Chrzty

Równe – 1930
Wykazy t. VII – 1937-1943 (Raptularz)

Śluby

Równe – 1930

Zgony

Równe – 1930
Wykazy t. VII – 1938-1943 (Raptularz)

Egzaminy przedślubne

Wykazy t. VII – 1937-1943 (Raptularz)

Nawrócenia

Wykazy t. VII – 1940-1941 (Raptularz)

 Akta luźne

AGAD – 1937

 

Antonówka, dek. Zwinogródka/Czehryń

Chrzty

Żytomierz – 1827-1842, 1847, 1859-1866, 1868.
Czerkasy – 1850-1852, 1867, 1871, 1874-1887, 1889-1898, 1900-1901, 1903-1915
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912).
CDIAK – 1871-1874, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1836-1838, 1846.

Śluby

Żytomierz – 1834-1842, 1854-1855, 1859-1864, 1868.
Czerkasy - 1850-1852, 1867, 1871, 1875-1887, 1889-1897, 1900-1902, 1904, 1906, 1908-1911, 1913, 1915.
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912).
CDIAK – 1871-1873, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1834-1838, 1842, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1834-1842, 1844, 1854, 1859-1861, 1863-1864, 1868
Czerkasy – 1850-1852, 1867, 1871, 1874-1887, 1889-1897, 1900-1915.
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912)
CDIAK – 1871-1874, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1837-1838, 1841, 1847.

 

Bachmut (Artiomowsk), diecezja tyraspolska

Chrzty

Donieck  – 1893-1899, 1912, 1917.

Śluby

Donieck  – 1861-1909.

Zgony

Donieck    1861-1890, 1892-1904.

 

Bałta, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1851-1855, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

Śluby

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846, 1851-1855.

Zgony

Chmielnicki  – 1835-1837, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

Opis kościoła

Żytomierz   1797


Bar, dek. Mohylów

Chrzty

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1846, 1848-1852, 1854-1867, 1869-1873, 1876, 1888.
Winnica – 1847, 1875, 1877-1917.

Śluby

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1849-1852, 1854, 1856-1862, 1865, 1867-1869, 1888.
Winnica – 1847, 1875, 1877-1917.

Zgony

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1848-1852, 1854, 1856-1857, 1859-1863, 1867, 1870, 1872-1873, 1888.
Winnica – 1847, 1869, 1875, 1877-1917.
Żytomierz – 1866, 1868.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Baranówka, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

Żytomierz 1911-1917

Śluby

Żytomierz 1911-1917

Zgony

Żytomierz 1911-1917

Spisy parafian

CDIAK – 1912.

Informacje o liczbie urodzonych i zaślubionych

CDIAK – 1914, 1915 (tylko urodzenia), 1917.

 

Barasze, dek. Żytomierz

Chrzty

Żytomierz 1911-1917

Śluby

Żytomierz 1911-1917

 Zgony

Żytomierz 1911-1917.

Spisy parafian

CDIAK – 1915. 

Konwersje

Żytomierz – 1911.

 

Bazalia, dek. Stary Konstantynów

 Chrzty

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1874.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

Śluby

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1912.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

Zgony

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1912.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Bazalia, filia Tereszki,  dek. Stary Konstantynów

Chrzty

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

Śluby

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

Zgony

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

 

Berdyczów , kościół  św. Barbary, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz –  1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851, 1908

Śluby

Żytomierz –  1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851

Zgony

Żytomierz – 1798-1800, 1827-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851 

Opis kościoła

Żytomierz – 1799 (178-51-7)

Berdyczów , kościół karmelitów p.w. NMP, dek. Berdyczów

Chrzty

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851, 1908
CDIAK – 1828, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.

Śluby

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1828, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851.
CDIAK – 1835, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916

Zgony

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851.
CDIAK – 1833-1834, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.

Spisy parafian

CDIAK – 1825-1828, 1830-1831, 1833-1835, 1837-1839, 1841-1843.

Zapowiedzi

CDIAK – 1796-1799, 1822, 1830-1831, 1836, 1839, 1841.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1813-1820, 1850-1852.

 

Berehowo (Bereg Saski), Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1810-1884, 1889-1905
Mormoni – (mf 2420486: 1809-1837), (mf 2429477: 1815-1870),  (mf 2429474: 1863-1874)

Śluby

Użhorod – 1810-1884
Mormoni – (mf 2420486: 1809-1854), (mf 2429477: 1811-1869)

Zgony

Użhorod  – 1810-1892
Mormoni (mf 2420486: 1809-1837), (mf 2429477: 1810-1869), (mf 2429474: 1860-1874), (mf 2429478: 1875-1889), (mf 2429479: 1889-1892)

Bierzmowania

Mormoni – (mf 2420486: 1832), (mf 2429477: 1811-1885)

Konwersje

Mormoni – (mf 2420486: 1839-1863)

 

Beresteczko, dek. Dubno

Chrzty

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1682-1826, 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1727-1826, 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800
Wykazy t. IV - 1850-1889 (skorowidz)
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Zgony

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Spisy parafian

Łuck – 1860, 1891
Równe – 1852
Żytomierz    1912

Opis kościoła i klasztoru Trynitarzy

Żytomierz   1798, 1804 (178-51-8)

 

Berezdów, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851, 1863-1882.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Śluby

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Zgony

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Spisy parafian

Równe – 1885
CDIAK  – 1912, 1914.
Mormoni – (mf 2227236: 1861), (mf 2227237: 1863, 1874), (mf 2227244: 1912), (mf 2227245: 1912, 1914) 

Wizytacja parafii

 CDIAK – 1849, 1855.

Konwersje

Żytomierz – 1905-1912.

 

Berezianka, pow. Skwira

Zgony

CDIAK – 1849.

 

Berezne, dek. Równe

Chrzty

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe – 1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz 1798-1800
Wykazy –  t. VII  – 1930-1931, 1934 (zeznania świadków), 1937-1945 (raptularz), 1944, t. XI - 1731-1826.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Śluby

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe –  1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz  – 1798-1800
Wykazy    t. V – 1850-1889,  t. IV i VI –  nie podano lat , t. VII –  1930 (zeznania świadków), 1940-1945, t. XI - 1731-1826.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Zgony

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe –  1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz  – 1798-1800
Wykazy    t. VII  – 1930-1931, 1934 (zeznania świadków), 1937-1943 (raptularz).
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Spisy parafian

Równe – 1853-1855, 1858-1859, 1864-1865, 1868, 1870, 1872, 1876, 1880-1881, 1885, 1903.
CDIAK – 1844, 1860-1863, 1873-1875, 1888
Mormoni – (mf 2227235: 1844), (mf 2227236: 1862), (mf 2227237: 1873), (mf 2227238: 1874-1875), (mf 2227240: 1888).

Protokoły metryczne

Wykazy    t. VII  – 1926-1929

Nawrócenia

Wykazy   t. VII  – 1927-1941, 1943

Egzaminy przedślubne

Wykazy   t. VII  – 1934-1938, 1940-1941, raptularz 1938-1940, 1942-1943

Opis kościoła

Żytomierz – 1799 (178-51-7)

 

Berezówka, dek. Radomyśl

Spisy parafian

CDIAK – 1825, 1827, 1840-1848, 1852-1858, 1867, 1871-1873, 1881, 1883-1886, 1897-1898, 1915, 1917.

 

Bereżnica, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck – 1679-1725, 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1673-1828.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD – 1823-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck  – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1673-1828.
Mormoni – (mf 902623: 1823-1826), (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864),

Zgony

AGAD  – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck  – 1849, 1851, 1861-1863.
Tarnopol  – 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864).

Spisy parafian

Łuck – 1852, 1857-1858, 1860, 1862-1866, 1869-1874, 1876-1879, 1882-1883, 1885-1892, 1896, 1898, 1905-1906 i 1910.
Żytomierz – 1911.

Akta różne

AGAD – 1924, 1940.

Opis kościoła

Żytomierz    1799, 1809 (178-51-6).

 

Bergtal, diecezja tyraspolska

Chrzty

Donieck  – 1883-1919.

Śluby

Donieck  – 1883-1918.

Zgony

Donieck    1883-1920.

 

Berszad/Berszada, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1846-1857, 1866-1869, 1876-1877, 1879-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.

Śluby

Chmielnicki  – 1856-1857, 1866-1869, 1877, 1880-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.

Zgony

Chmielnicki  – 1856-1857, 1866-1869, 1877, 1879-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1908, 1910-1914.

 

Biała Cerkiew, dek. Kijów/Wasylków

Chrzty

m. Kijów  1835-1838, 1840-1841, 1843-1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1765-1794, 1803-1804, 1826-1835, 1847.
CDIAK – 1874-1879, 1881-1897, 1899-1916, 1918-1919.
Winnica  – 1794-1823, 1836-1838, 1842-1844.

Śluby

m. Kijów  1835-1841, 1855-1856, 1863, 1865-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1826-1830, 1837, 1847, 1851-1854.
CDIAK – 1874-1879, 1881-1897, 1899-1916, 1919.
Winnica  – 1794-1823, 1838, 1840-1844, 1846.

Zgony

m. Kijów – 1836, 1838-1841, 1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1785-1804, 1826-1830, 1844, 1847.
CDIAK – 1874-1878, 1881-1893, 1895-1897, 1899-1916, 1918-1919.
Winnica  – 1794-1823, 1834, 1837-1843, 1845, 1847.

Egzaminy przedślubne

m. Kijów – 1827-1844

 

Białogródka, dek. Zasław

Chrzty

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz -1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1827-1834, 1844-1848.

Śluby

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1844-1848.

Zgony

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1844-1848.

Spisy parafian

Żytomierz – 1915

Opis kościoła

Żytomierz   1797
 

Białołówka, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz - 1789-1824, 1829-1830, 1841, 1843, 1849, 1881-1905, 1918-1921.
CDIAK – 1837-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1837-1838, 1845-1846.

Śluby

Żytomierz - 1803-1804,  1815-1837, 1841.
CDIAK – 1836, 1838-1840, 1842-1844, 1847-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1821-1823, 1837-1839.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804,  1829-1836, 1841.
CDIAK – 1836-1840, 1842, 1845-1847, 1849-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1839.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Białopol, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1835-1843, 1849..
CDIAK – 1837-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837-1838, 1845-1846.

Śluby

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1836, 1841, 1850-1866.
CDIAK – 1836, 1838-1840, 1842-1844, 1847-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1838-1839.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1841.
CDIAK – 1836-1840, 1842, 1845-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1839.

Spisy parafian

CDIAK – 1826.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1820, 1832, 1835-1836.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Białoszyce, dek. Czerniachów

Wizytacja parafii

CDIAK – 1783, 1790.

 

Białozórka, dek. Krzemieniec

Chrzty

AGAD – 1840-1846, 1853.
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125372 - 1865,1867), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Śluby

AGAD – 1840-1846, 1853
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz  – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Zgony

AGAD – 1840-1846, 1853.
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz  – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Spisy parafian

AGAD – 1857
Łuck – 1870
Tarnopol – 1856, 1858-1860, 1862-1868, 1871-1876, 1878-1879, 1885-1886.
Równe – 1881.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Binduga, dek. Luboml

Chrzty

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944
Wykazy t. IV – 1918-1944 (Skorowidz)

Śluby

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944.
Wykazy t. IV – 1918-1944 (Skorowidz).

Zgony

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944.

Protokóły zeznań dot. urodzenia i chrztu

Wykazy t. VII – 1931-1935

Protokóły zeznań  dot. zgonów

Wykazy t. VII – 1931, 1935.

Egzaminy przedślubne

Wykazy t. VII – 1937-1944.

 

Błażyjewo, Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1853–1882.

Śluby

Użhorod – 1853–1882.

Zgony

Użhorod – 1853–1882.

 

Bohusław, dek. Humań/Kaniów

Chrzty

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1844-1845, 1847, 1850-1852, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1842, 1846.

Śluby

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1839, 1844-1845, 1847, 1850-1852, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1840, 1842, 1846.

 Zgony

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1844-1845, 1847, 1850, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839, 1842-1843, 1847.

 

Bojany, dek. Czerniowce

Chrzty

AGAD – 1782-1877 i indeks (lat nie podano).
Czerniowce – 1871-1913.

Śluby

AGAD – 1782-1873
Czerniowce – 1871-1913.

Zgony

AGAD – 1782-1877 i indeks 1800-1943.
Czerniowce – 1871-1913.

 

Boremel, dek. Beresteczko

Zapowiedzi

Wykazy – t. II i VII – 1929-1943

 

Borszczajów/Borszczajówka, dek. Skwira

Chrzty

Żytomierz - 1803-1804, 1821-1830, 1836, 1849.
CDIAK  – 1827-1839, 1842, 1845-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1843, 1846, 1848-1862, 1866-1867, 1881, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.
Śluby
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1836.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica   1805-1806, 1820-1823, 1833-1848, 1862, 1866-1867, 1881, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1835.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904, 1913.
Winnica   1805-1806, 1820-1823, 1833-1835, 1837-1858, 1862, 1866-1867, 1881, 1884, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Bracław, dek. Bracław

Chrzty

Chmielnicki  – 1848-1852, 1854-1859, 1861, 1863, 1866-1869, 1872, 1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

Śluby

Chmielnicki  – 1835, 1848-1852, 1854-1859, 1861, 1863, 1866-1869, 1871-1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

Zgony

Chmielnicki  – 1848-1852, 1854-1858, 1861, 1863, 1866-1869, 1872, 1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Brahiłów, dek. Winnica

Chrzty

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Spisy parafian

Chmielnicki –  1861, 1864.
CDIAK  – 1761.

 

Broniki, dek. Czerniachów

Wizytacja parafii

CDIAK – 1780, 1783.

 

Brusiłów, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1803-1804, 1819-1829, 1836, 1840, 1847.
CDIAK  – 1835-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1829, 1847.
CDIAK  – 1835, 1837-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1836, 1840, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1829, 1847.
CDIAK  – 1835-1841, 1843-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834, 1837, 1840-1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK  – 1862.

 

Bucyń (Buceń), dek. Kowel

Chrzty

AGAD –  1825-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck –  1828, 1848-1849, 1852, 1861.
Żytomierz –  1798-1801.
Wykazy   t. IX – 1859-1914, t. XI  -  1733-1831.
Mormoni – (mf 2271440: 1827-1834), (mf 2271441: 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Śluby

AGAD –  1827-1834, 1836-1851,  1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck    1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz - 1798-1801.
Wykazy    t. XI  -  1733-1831.
Mormoni – (mf 2271441: 1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Zgony

AGAD –  1827-1834, 1836-1851,  1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck –  1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz –  1798-1801
Mormoni – (mf 2271441: 1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Spisy parafian

Łuck – 1852-1877, 1880, 1882-1883, 1885, 1888, 1892, 1894, 1896, 1898-1899, 1903 i 1910.

Akta luźne

AGAD –  1889, 1938

 Wykazy    t. XI  -  1733-1831

Opis kościoła

Żytomierz – 1799 (178-51-6)

 

Butowce, dek. Stary Konstantynów

Chrzty

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

Śluby

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

Zgony

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

 

Byszów, dek. Kijów

Chrzty

m. Kijów   1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1733-1827, 1829-1830, 1835, 1837, 1847.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1836-1838, 1842-1844.

Śluby

m. Kijów  1863, 1865-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1735-1827, 1829-1830, 1847, 1851-1855.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1838, 1840-1844, 1846.

Zgony

m. Kijów – 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1778-1817, 1826-1827, 1829-1830, 1844, 1847.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837-1843, 1845, 1847.

 

Chabno, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1836, 1840, 1847.
CDIAK – 1835-1870, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847.
CDIAK – 1835, 1837-1871, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1837, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847.
CDIAK – 1836-1865, 1867-1869, 1871, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1837, 1840-1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK – 1862, 1899

 

Charków

Chrzty

Charków – 1859, 1868, 1880, 1885, 1892, 1899, 1903, 1912-1913, 1915.

Zgony

Charków – 1911-1912.

Spisy parafian

Charków – 1851, 1880-1890.

Egzaminy przedślubne

Charków – 1910, 1912-1916.

 

Chersoń, diec. Tyraspolska

Chrzty

Chersoń  – 1857-1887, 1893-1920.

Śluby

Chersoń  – 1859-1929.

Zgony

Chersoń  – 1849-1920.

Opis kościoła

Żytomierz  – 1797.

 

Chmielnik, dek. Lityń

Chrzty

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

Śluby

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846-1861, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

Zgony

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Chocim, gubernia besarabska

Chrzty

Czerniowce – 1827-1848, 1894-1899, 1911, 1914-1916.

Śluby

Czerniowce – 1894-1916.

Zgony

Czerniowce – 1894-1916.

 

Chodorków, dek. Skwira

Chrzty

Żytomierz  – 1764-1796, 1803-1804, 1812-1834, 1849, 1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1839, 1842, 1845-1847, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1843, 1846.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1834, 1836, 1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1912, 1914-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846, 1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839-1843, 1845.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830,  1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1844, 1846, 1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1835, 1837, 1839-1841, 1843.

Opis kościoła i klasztoru

CDIAK  – 1846.

 

Chust, Zakarpacie

 Chrzty

 Użhorod – 1875-1946.

 Śluby

 Użhorod – 1839-1853, 1857-1894.

 Zgony

 Użhorod  – 1872-1917.
 

Cudnów, dek. Żytomierz

Chrzty

Żytomierz  – 1777-1781, 1798-1800, 1820-1824, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1854, 1857-1859, 1863-1921.

Śluby

Żytomierz – 1777-1794, 1798-1800, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1857-1859, 1863-1918.

Zgony

Żytomierz – 1798 1777-1792, 1798-1800, 1805-1815, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1857-1859, 1863-1921.

Spisy parafian

Żytomierz – 1853, 1915.

Opis kościoła

Żytomierz – 1799 (178-51-7)

 

Cumań, dek. Łuck

Chrzty

USC Warszawa - 1939-1944

Śluby

AGAD - 1940-1943 (Raptularz)

Zgony

AGAD - 1940-1944 (Raptularz)

 

Czarnobyl, dek. Radomyśl

Chrzty

CDIAK    1835-1869, 1872, 1874, 1877-1883, 1886-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1836, 1840, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

CDIAK  – 1835, 1837-1859, 1861-1862, 1864-1868, 1871, 1874, 1877-1883, 1886-1904, 1906-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1837, 1840, 1846.

Zgony

CDIAK  – 1836-1868, 1872, 1874, 1876-1883, 1886-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834, 1837, 1840- 1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK  – 1868.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1876-1881.

 

Czarnokozińce, dek. Zińkowce

Chrzty

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

Śluby

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

Zgony

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

Opis kościoła

Żytomierz   1797.

 

Czarny Ostrów, dek. Proskurów

Chrzty

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz  – 1797-1836.

Śluby

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz – 1797-1836.

Zgony

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz – 1797-1836.

Spisy parafian

Chmielnicki –  1791.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Czartorysk, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1661, 1665, 1671, 1673-1676, 1679-1807.
Wykazy    t. XI  -  1661-1838.

Śluby

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1705-1710, 1712-1713, 1715-1728, 1730-1745, 1747, 1750, 1752-1769, 1771-1804.
Wykazy    t. XI  -  1661-1838.

Zgony

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1730-1744, 1746-1826.

 

Czeczelnik, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1882,  1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

Śluby

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845, 1856-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1877, 1880-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

Zgony

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845, 1853-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

 

Czercze, dek. Zińkowce

Chrzty

Chmielnicki –  1841, 1843-1844, 1847, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

Śluby

Chmielnicki –  1840-1841, 1846-1847, 1849, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

Zgony

Chmielnicki –  1839-1841, 1843, 1847, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

 

Czerniatyn Wielki, dek. Berdyczów (wieś)

Chrzty

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

Śluby

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

Zgony

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

 

Czerniejowce, dek. Jampol

Chrzty

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

 

Czerniowce, dek. Czerniowce

Chrzty

Czerniowce – 1776-1933.

Śluby

Czerniowce – 1766-1811, 1825-1875, 1880-1933

Zgony

Czerniowce – 1868-1933.

Opis kościoła

Żytomierz   1797

 

Dąbrowica/Dombrowica, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 
Łuck – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1798-1835.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 
Łuck – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1798-1835.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864)

Zgony

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864; 1891 
Łuck – 1800-1826, 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864)

Spisy parafian

Łuck – 1852, 1857-1858, 1860, 1862-1866, 1869-1871, 1873-1874, 1876-1879, 1882-1883, 1885-1892, 1896, 1898-1899, 1905-1906, 1910.

 

Dederkały, dek. Krzemieniec

Chrzty

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891.
USC Warszawa – 1922-1932
Łuck – 1796-1814, 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864.
Tarnopol – 1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz – 1839
Mormoni –  1827-1848, 1851-1885, 1887-1891, 1931-1932, 1934, 1940-1943.
AD Opole    1931-1932, 1940-1943

Śluby

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1886, 1888-1889, 1891
USC Warszawa – 1922-1932
Łuck – 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864
Tarnopol – 1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz  – 1839
Mormoni –  1836-1848, 1851-1891, 1934, 1938

Zgony

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891
USC Warszawa  – 1922-1932
Łuck – 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864.
Tarnopol –  1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz  – 1839
Mormoni –  1827-1834, 1836-1848, 1851-1891, 1934, 1938.

Spisy parafian

AGAD – 1857.
Równe – 1881.
Tarnopol –  1859-1861, 1863-1864, 1866-1868, 1870-1874, 1876, 1883.

Egzaminy przedślubne

Tarnopol –  1862-1882.
AD Opole    1930-1942.

Zapowiedzi

Mormoni   1864-1883, 1930-1942

Konwersje

Mormoni    1938.

Opis kościoła i klasztoru

AGAD – 1820, 1839, 1849
Mormoni  1836

 

Deraźne, dek. Równe

Chrzty

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.
Łuck – 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1798-1800, 1846
Wykazy – t. II - 1924-1932, t. V - 1873-1931, t. XI  - 1754-1833, t. XII – XIX-XX w, .
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Śluby

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.
Łuck – 1754-1793, 1795-1825, 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz  – 1798-1800, 1846.
Wykazy – t. II - 1924-1932, t. V - 1878-1927, t. XI  - 1754-1833, t. XII – XIX-XX w.
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Zgony

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864.
Żytomierz – 1798-1800, 1846.
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Spisy parafian

Łuck – 1868
Równe –  1857, 1885.
CDIAK  – 1843-1844, 1860-1863, 1888.
Mormoni – 1861-1862