^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Księgi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z Kresów uległy ogromnemu rozproszeniu, a informacje o miejscach ich przechowywania są nader skromne.

 Postanowiłam zebrać trochę danych o księgach i aktach parafialnych R-K z obszaru diecezji łucko-żytomierskiej,  kijowskiej i podolskiej oraz terenów sąsiednich byłego Imperium Rosyjskiego. Przy tworzeniu wykazu zamierzam korzystać z poniższych stron, inwentarzy, własnych obserwacji i informacji od innych osób.

Inwentarze AGAD:   http://www.agad.gov.pl/pomoce/APLuc433.xml ,

http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KMluck436x.xml

Chmielnicki http://www.archives.gov.ua/Publicat/Metryca-book/Part_01.php#008

 Baza danych „Pradziadhttp://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php

U mormonów są mikrofilmy  ksiąg przechowywanych w AGAD, CDIAK (niektórych) i w archiwum tarnopolskim z wyjątkiem tych z nowych dopływów). https://familysearch.org/catalog-search

Skany ksiąg R-K z archiwum w Żytomierzu dostępne on-line  link

Informację o księgach R-K w  zasobach archiwów w Łucku i Żytomierzu można znaleźć na stronie

 http://forgen.pl/forum/viewtopic.php?f=50&t=10741&start=0

 W archiwum w Równym niektóre księgi przypisane do siedzib dekanatów są w istocie ekstraktami i obejmują parafie tego dekanatu  nieuwzględnione w inwentarzu.

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

m. Kijów – Państwowe Archiwum Miasta Kijowa.

CDIAK – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie

Nazwy miast oznaczają obwodowe archiwa państwowe w tych miastach.

Wykazy – „ Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 r.” ks. Waldemara Żurka sporządzone w oparciu o zasób Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie

 

Aleksandria, dek. Równe

Chrzty

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1936-1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1798-1800.
Wykazy t.XI - 1731-1839
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Śluby

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1821-1826, 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1869
Żytomierz – 1798-1800
Wykazy – t. IV i VI - nie podano lat, t. XI -1731-1839
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Zgony

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1763-1818
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1798-1800.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf 2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), ( mf 2379974: 1846), ( mf 2379975: 1862)

Spisy parafian

Łuck – 1857, 1864
Równe – 1865, 1872, 1885
Mormoni – (mf 2227235: 1844), (mf 2227236:1860, 1862), (mf 2227237: 1863, 1873, 1874)

 

Annopol, dek. Ostróg

Chrzty

AGAD 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862

Śluby

AGAD - 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862

Zgony

AGAD - 1839-1840, 1842-1846, 1859
Łuck - 1857
Równe - 1828-1838, 1841, 1847-1856, 1858, 1862
Żytomierz - 1803-1825

Spisy parafian

Łuck – 1860, 1861
Równe – 1853

 

Annowola (Annowal), dek. Kostopol

Chrzty

Równe – 1930
Wykazy t. VII – 1937-1943 (Raptularz)

Śluby

Równe – 1930

Zgony

Równe – 1930
Wykazy t. VII – 1938-1943 (Raptularz)

Egzaminy przedślubne

Wykazy t. VII – 1937-1943 (Raptularz)

Nawrócenia

Wykazy t. VII – 1940-1941 (Raptularz)

 Akta luźne

AGAD – 1937

 

Antonówka, dek. Zwinogródka/Czehryń

Chrzty

Żytomierz – 1827-1842, 1847, 1859-1866, 1868.
Czerkasy – 1850-1852, 1867, 1871, 1874-1887, 1889-1898, 1900-1901, 1903-1915
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912).
CDIAK – 1871-1874, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1836-1838, 1846.

Śluby

Żytomierz – 1834-1842, 1854-1855, 1859-1864, 1868.
Czerkasy - 1850-1852, 1867, 1871, 1875-1887, 1889-1897, 1900-1902, 1904, 1906, 1908-1911, 1913, 1915.
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912).
CDIAK – 1871-1873, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1834-1838, 1842, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1834-1842, 1844, 1854, 1859-1861, 1863-1864, 1868
Czerkasy – 1850-1852, 1867, 1871, 1874-1887, 1889-1897, 1900-1915.
Mormoni – (mf 215 1989: 1878-1915 ),  (mf  215 1893: 1879-1912)
CDIAK – 1871-1874, 1883-1889, 1891, 1893, 1895-1900.
Winnica  – 1837-1838, 1841, 1847.

 

Bachmut (Artiomowsk), diecezja tyraspolska

Chrzty

Donieck  – 1893-1899, 1912, 1917.

Śluby

Donieck  – 1861-1909.

Zgony

Donieck    1861-1890, 1892-1904.

 

Bałta, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1851-1855, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

Śluby

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846, 1851-1855.

Zgony

Chmielnicki  – 1835-1837, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

 

Bar, dek. Mohylów

Chrzty

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1846, 1848-1852, 1854-1867, 1869-1873, 1876, 1888.
Winnica – 1847, 1875, 1877-1917.

Śluby

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1849-1852, 1854, 1856-1862, 1865, 1867-1869, 1888.
Winnica – 1847, 1875, 1877-1917.

Zgony

CDIAK – 1849-1850.
Chmielnicki  – 1844, 1848-1852, 1854, 1856-1857, 1859-1863, 1867, 1870, 1872-1873, 1888.
Winnica – 1847, 1869, 1875, 1877-1917.
Żytomierz – 1866, 1868.

 

Baranówka, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

Żytomierz 1911-1917

Śluby

Żytomierz 1911-1917

Zgony

Żytomierz 1911-1917

Spisy parafian

CDIAK – 1912.

Informacje o liczbie urodzonych i zaślubionych

CDIAK – 1914, 1915 (tylko urodzenia), 1917.

 

Barasze, dek. Żytomierz

Chrzty

Żytomierz 1911-1917

Śluby

Żytomierz 1911-1917

 Zgony

Żytomierz 1911-1917.

Spisy parafian

CDIAK – 1915. 

Konwersje

Żytomierz – 1911.

 

Bazalia, dek. Stary Konstantynów

 Chrzty

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1874.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

Śluby

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1912.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

Zgony

Chmielnicki – 1850, 1852, 1855, 1857, 1861-1912.
Żytomierz - 1797, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1860, 1862.

 

Bazalia, filia Tereszki,  dek. Stary Konstantynów

Chrzty

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

Śluby

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

Zgony

Żytomierz - 1831, 1833-1840, 1842-1844, 1846-1850.

 

Berdyczów , kościół  św. Barbary, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz –  1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851, 1908

Śluby

Żytomierz –  1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851

Zgony

Żytomierz – 1798-1800, 1827-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851

 

Berdyczów , kościół karmelitów p.w. NMP, dek. Berdyczów

Chrzty

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1833, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851, 1908
CDIAK – 1828, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.

Śluby

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1828, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851.
CDIAK – 1835, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916

Zgony

m. Kijów – 1857
Żytomierz – 1798-1800, 1827-1836, 1838-1840, 1845-1848, 1851.
CDIAK – 1833-1834, 1838-1848, 1850-1858, 1860-1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.

Spisy parafian

CDIAK – 1825-1828, 1830-1831, 1833-1835, 1837-1839, 1841-1843.

Zapowiedzi

CDIAK – 1796-1799, 1822, 1830-1831, 1836, 1839, 1841.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1813-1820, 1850-1852.

 

Berehowo (Bereg Saski), Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1810-1884, 1889-1905
Mormoni – (mf 2420486: 1809-1837), (mf 2429477: 1815-1870),  (mf 2429474: 1863-1874)

Śluby

Użhorod – 1810-1884
Mormoni – (mf 2420486: 1809-1854), (mf 2429477: 1811-1869)

Zgony

Użhorod  – 1810-1892
Mormoni (mf 2420486: 1809-1837), (mf 2429477: 1810-1869), (mf 2429474: 1860-1874), (mf 2429478: 1875-1889), (mf 2429479: 1889-1892)

Bierzmowania

Mormoni – (mf 2420486: 1832), (mf 2429477: 1811-1885)

Konwersje

Mormoni – (mf 2420486: 1839-1863)

 

Beresteczko, dek. Dubno

Chrzty

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1682-1826, 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1727-1826, 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800
Wykazy t. IV - 1850-1889 (skorowidz)
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Zgony

AGAD 1827-1860, 1862-1864
Łuck 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1853-1856, 1859
Żytomierz 1798-1800.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828),  (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859), (mf 2271709: 1860, 1864).

Spisy parafian

Łuck – 1860, 1891
Równe – 1852
Żytomierz    1912

 

Berezdów, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851, 1863-1882.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Śluby

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Zgony

AGAD - 1840-1846
Chmielnicki – 1841-1843, 1845-1846, 1848, 1854, 1856-1857, 1860-1862, 1864
Równe - 1827-1838, 1847-1849, 1858
Żytomierz 1839, 1851.
Mormoni – (mf 2271724: 1840), (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846).

Spisy parafian

Równe – 1885
CDIAK  – 1912, 1914.
Mormoni – (mf 2227236: 1861), (mf 2227237: 1863, 1874), (mf 2227244: 1912), (mf 2227245: 1912, 1914) 

Wizytacja parafii

 CDIAK – 1849, 1855.

Konwersje

Żytomierz – 1905-1912.

 

Berezianka, pow. Skwira

Zgony

CDIAK – 1849.

 

Berezne, dek. Równe

Chrzty

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe – 1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz 1798-1800
Wykazy –  t. VII  – 1930-1931, 1934 (zeznania świadków), 1937-1945 (raptularz), 1944, t. XI - 1731-1826.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Śluby

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe –  1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz  – 1798-1800
Wykazy    t. V – 1850-1889,  t. IV i VI –  nie podano lat , t. VII –  1930 (zeznania świadków), 1940-1945, t. XI - 1731-1826.
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Zgony

AGAD –  1839-1840, 1842-1846, 1862
Równe –  1828-1870, 1872-1883, 1885-1887, 1890-1895, 1897-1904, 1926-1931
Żytomierz  – 1798-1800
Wykazy    t. VII  – 1930-1931, 1934 (zeznania świadków), 1937-1943 (raptularz).
Mormoni – (mf 2271730: 1839), (mf  2271731: 1840, 1842-1843), (mf 2379973: 1844-1845), (mf 2379974: 1846), (mf 2379975: 1862).

Spisy parafian

Równe – 1853-1855, 1858-1859, 1864-1865, 1868, 1870, 1872, 1876, 1880-1881, 1885, 1903.
CDIAK – 1844, 1860-1863, 1873-1875, 1888
Mormoni – (mf 2227235: 1844), (mf 2227236: 1862), (mf 2227237: 1873), (mf 2227238: 1874-1875), (mf 2227240: 1888).

Protokoły metryczne

Wykazy    t. VII  – 1926-1929

Nawrócenia

Wykazy   t. VII  – 1927-1941, 1943

Egzaminy przedślubne

Wykazy   t. VII  – 1934-1938, 1940-1941, raptularz 1938-1940, 1942-1943

 

Berezówka, dek. Radomyśl

Spisy parafian

CDIAK – 1825, 1827, 1840-1848, 1852-1858, 1867, 1871-1873, 1881, 1883-1886, 1897-1898, 1915, 1917.

 

Bereżnica, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck – 1679-1725, 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1673-1828.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD – 1823-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck  – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1673-1828.
Mormoni – (mf 902623: 1823-1826), (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864),

Zgony

AGAD  – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Łuck  – 1849, 1851, 1861-1863.
Tarnopol  – 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830),  (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848, 1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854, 1858-1859),  (mf 2271709: 1860, 1864).

Spisy parafian

Łuck – 1852, 1857-1858, 1860, 1862-1866, 1869-1874, 1876-1879, 1882-1883, 1885-1892, 1896, 1898, 1905-1906 i 1910.
Żytomierz – 1911.

Akta różne

AGAD – 1924, 1940.

 

Bergtal, diecezja tyraspolska

Chrzty

Donieck  – 1883-1919.

Śluby

Donieck  – 1883-1918.

Zgony

Donieck    1883-1920.

 

Berszad/Berszada, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1846-1857, 1866-1869, 1876-1877, 1879-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.

Śluby

Chmielnicki  – 1856-1857, 1866-1869, 1877, 1880-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.

Zgony

Chmielnicki  – 1856-1857, 1866-1869, 1877, 1879-1882, 1884-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1908, 1910-1914.

 

Biała Cerkiew, dek. Kijów/Wasylków

Chrzty

m. Kijów  1835-1838, 1840-1841, 1843-1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1765-1794, 1803-1804, 1826-1835, 1847.
CDIAK – 1874-1879, 1881-1897, 1899-1916, 1918-1919.
Winnica  – 1794-1823, 1836-1838, 1842-1844.

Śluby

m. Kijów  1835-1841, 1855-1856, 1863, 1865-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1826-1830, 1837, 1847, 1851-1854.
CDIAK – 1874-1879, 1881-1897, 1899-1916, 1919.
Winnica  – 1794-1823, 1838, 1840-1844, 1846.

Zgony

m. Kijów – 1836, 1838-1841, 1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1785-1804, 1826-1830, 1844, 1847.
CDIAK – 1874-1878, 1881-1893, 1895-1897, 1899-1916, 1918-1919.
Winnica  – 1794-1823, 1834, 1837-1843, 1845, 1847.

Egzaminy przedślubne

m. Kijów – 1827-1844

 

Białogródka, dek. Zasław

Chrzty

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz -1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1827-1834, 1844-1848.

Śluby

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1844-1848.

Zgony

Chmielnicki  1862, 1864-1865, 1867, 1869.
Żytomierz 1751-1805, 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1885.
Winnica  – 1844-1848.

Spisy parafian

Żytomierz – 1915

 

Białołówka, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz - 1789-1824, 1829-1830, 1841, 1843, 1849, 1881-1905, 1918-1921.
CDIAK – 1837-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1837-1838, 1845-1846.

Śluby

Żytomierz - 1803-1804,  1815-1837, 1841.
CDIAK – 1836, 1838-1840, 1842-1844, 1847-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1821-1823, 1837-1839.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804,  1829-1836, 1841.
CDIAK – 1836-1840, 1842, 1845-1847, 1849-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1839.

 

Białopol, dek. Berdyczów

Chrzty

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1835-1843, 1849..
CDIAK – 1837-1838, 1840-1842, 1844, 1846-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837-1838, 1845-1846.

Śluby

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1836, 1841, 1850-1866.
CDIAK – 1836, 1838-1840, 1842-1844, 1847-1856, 1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916. Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1838-1839.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1841.
CDIAK – 1836-1840, 1842, 1845-1847, 1849-1858, 1860-1861, 1863, 1866-1884, 1912-1913, 1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1839.

Spisy parafian

CDIAK – 1826.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1820, 1832, 1835-1836.

 

Białoszyce, dek. Czerniachów

Wizytacja parafii

CDIAK – 1783, 1790.

 

Białozórka, dek. Krzemieniec

Chrzty

AGAD – 1840-1846, 1853.
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125372 - 1865,1867), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Śluby

AGAD – 1840-1846, 1853
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz  – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Zgony

AGAD – 1840-1846, 1853.
Tarnopol – 1850-1852, 1865, 1872.
Żytomierz  – 1839
Równe – 1827-1838, 1847-1849, 1859-1864.
Mormoni – (mf 2271725: 1841-1842), (mf 2271726: 1843), (mf 2271727: 1844), (mf 2271728: 1845), (mf 2271729: 1846), (mf 2125373 - 1870, 1872)

Spisy parafian

AGAD – 1857
Łuck – 1870
Tarnopol – 1856, 1858-1860, 1862-1868, 1871-1876, 1878-1879, 1885-1886.
Równe – 1881.
 

Binduga, dek. Luboml

Chrzty

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944
Wykazy t. IV – 1918-1944 (Skorowidz)

Śluby

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944.
Wykazy t. IV – 1918-1944 (Skorowidz).

Zgony

USC Warszawa - 1921-1936, 1938-1944.

Protokóły zeznań dot. urodzenia i chrztu

Wykazy t. VII – 1931-1935

Protokóły zeznań  dot. zgonów

Wykazy t. VII – 1931, 1935.

Egzaminy przedślubne

Wykazy t. VII – 1937-1944.

 

Błażyjewo, Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1853–1882.

Śluby

Użhorod – 1853–1882.

Zgony

Użhorod – 1853–1882.

 

Bogusław, dek. Humań/Kaniów

Chrzty

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1844-1845, 1847, 1850-1852, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1842, 1846.

Śluby

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1839, 1844-1845, 1847, 1850-1852, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1840, 1842, 1846.

 Zgony

Czerkasy – 1897.
Żytomierz –  1803-1823, 1826-1827, 1829-1830, 1844-1845, 1847, 1850, 1859.
CDIAK – 1864-1867, 1871-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839, 1842-1843, 1847.

 

Bojany, dek. Czerniowce

Chrzty

AGAD – 1782-1877 i indeks (lat nie podano).
Czerniowce – 1871-1913.

Śluby

AGAD – 1782-1873
Czerniowce – 1871-1913.

Zgony

AGAD – 1782-1877 i indeks 1800-1943.
Czerniowce – 1871-1913.

 

Boremel, dek. Beresteczko

Zapowiedzi

Wykazy – t. II i VII – 1929-1943

 

Borszczajów/Borszczajówka, dek. Skwira

Chrzty

Żytomierz - 1803-1804, 1821-1830, 1836, 1849.
CDIAK  – 1827-1839, 1842, 1845-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1843, 1846, 1848-1862, 1866-1867, 1881, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.
Śluby
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1836.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica   1805-1806, 1820-1823, 1833-1848, 1862, 1866-1867, 1881, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.

Zgony

Żytomierz - 1803-1804, 1826-1835.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904, 1913.
Winnica   1805-1806, 1820-1823, 1833-1835, 1837-1858, 1862, 1866-1867, 1881, 1884, 1897, 1906, 1910-1912, 1914-1917.

 

Bracław, dek. Bracław

Chrzty

Chmielnicki  – 1848-1852, 1854-1859, 1861, 1863, 1866-1869, 1872, 1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

Śluby

Chmielnicki  – 1835, 1848-1852, 1854-1859, 1861, 1863, 1866-1869, 1871-1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

Zgony

Chmielnicki  – 1848-1852, 1854-1858, 1861, 1863, 1866-1869, 1872, 1875, 1877, 1896, 1911.
Żytomierz  – 1827, 1832-1845, 1847, 1871.
Winnica   1806-1834, 1873, 1876-1895, 1897-1901, 1903-1916.

 

Brahiłów, dek. Winnica

Chrzty

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1835-1836, 1839-1844, 1846-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866,  1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Winnica   1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Spisy parafian

Chmielnicki –  1861, 1864.
CDIAK  – 1761.

 

Broniki, dek. Czerniachów

Wizytacja parafii

CDIAK – 1780, 1783.

 

Brusiłów, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1803-1804, 1819-1829, 1836, 1840, 1847.
CDIAK  – 1835-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1829, 1847.
CDIAK  – 1835, 1837-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1836, 1840, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1829, 1847.
CDIAK  – 1835-1841, 1843-1883, 1886-1913, 1917.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834, 1837, 1840-1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK  – 1862.

 

Bucyń (Buceń), dek. Kowel

Chrzty

AGAD –  1825-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck –  1828, 1848-1849, 1852, 1861.
Żytomierz –  1798-1801.
Wykazy   t. IX – 1859-1914, t. XI  -  1733-1831.
Mormoni – (mf 2271440: 1827-1834), (mf 2271441: 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Śluby

AGAD –  1827-1834, 1836-1851,  1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck    1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz - 1798-1801.
Wykazy    t. XI  -  1733-1831.
Mormoni – (mf 2271441: 1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Zgony

AGAD –  1827-1834, 1836-1851,  1853-1856, 1858-1860, 1864-1865.
Łuck –  1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz –  1798-1801
Mormoni – (mf 2271441: 1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865), (mf 902623:1827-1834, 1836-1851, 1853-1856, 1858-1860, 1864-1865)

Spisy parafian

Łuck – 1852-1877, 1880, 1882-1883, 1885, 1888, 1892, 1894, 1896, 1898-1899, 1903 i 1910.

Akta luźne

AGAD –  1889, 1938

 Wykazy    t. XI  -  1733-1831

Butowce, dek. Stary Konstantynów

Chrzty

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

Śluby

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

Zgony

Chmielnicki - 1881.
Żytomierz – 1827-1840, 1842-1851, 1853-1858, 1860-1895.

 

Byszów, dek. Kijów

Chrzty

m. Kijów   1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1733-1827, 1829-1830, 1835, 1837, 1847.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1836-1838, 1842-1844.

Śluby

m. Kijów  1863, 1865-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1735-1827, 1829-1830, 1847, 1851-1855.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1838, 1840-1844, 1846.

Zgony

m. Kijów – 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1778-1817, 1826-1827, 1829-1830, 1844, 1847.
CDIAK – 1874-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837-1843, 1845, 1847.

 

Chabno, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1836, 1840, 1847.
CDIAK – 1835-1870, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847.
CDIAK – 1835, 1837-1871, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1837, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847.
CDIAK – 1836-1865, 1867-1869, 1871, 1878-1883, 1886, 1890-1919.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1837, 1840-1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK – 1862, 1899

 

Charków

Chrzty

Charków – 1859, 1868, 1880, 1885, 1892, 1899, 1903, 1912-1913, 1915.

Zgony

Charków – 1911-1912.

Spisy parafian

Charków – 1851, 1880-1890.

Egzaminy przedślubne

Charków – 1910, 1912-1916.

 

Chersoń, diec. Tyraspolska

Chrzty

Chersoń  – 1857-1887, 1893-1920.

Śluby

Chersoń  – 1859-1929.

Zgony

Chersoń  – 1849-1920.

 

Chmielnik, dek. Lityń

Chrzty

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

Śluby

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846-1861, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

Zgony

Chmielnicki – 1839, 1843-1844, 1846, 1869-1870, 1874.
Żytomierz  – 1740-1864, 1876.
Winnica    1873-1875, 1877-1893, 1895-1916.

 

Chocim, gubernia besarabska

Chrzty

Czerniowce – 1827-1848, 1894-1899, 1911, 1914-1916.

Śluby

Czerniowce – 1894-1916.

Zgony

Czerniowce – 1894-1916.

 

Chodorków, dek. Skwira

Chrzty

Żytomierz  – 1764-1796, 1803-1804, 1812-1834, 1849, 1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1839, 1842, 1845-1847, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1843, 1846.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1834, 1836, 1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1912, 1914-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1846, 1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839-1843, 1845.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830,  1877, 1892-1893, 1895-1896, 1898-1899, 1905-1916, 1918-1919.
CDIAK  – 1836-1837, 1839, 1842, 1844, 1846, 1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1897, 1901-1904.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1833-1835, 1837, 1839-1841, 1843.

Opis kościoła i klasztoru

CDIAK  – 1846.

 

Chust, Zakarpacie

 Chrzty

 Użhorod – 1875-1946.

 Śluby

 Użhorod – 1839-1853, 1857-1894.

 Zgony

 Użhorod  – 1872-1917.
 

Cudnów, dek. Żytomierz

Chrzty

Żytomierz  – 1777-1781, 1798-1800, 1820-1824, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1854, 1857-1859, 1863-1921.

Śluby

Żytomierz – 1777-1794, 1798-1800, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1857-1859, 1863-1918.

Zgony

Żytomierz – 1798 1777-1792, 1798-1800, 1805-1815, 1830-1831, 1835-1836, 1838-1840, 1844-1848, 1851, 1857-1859, 1863-1921.

Spisy parafian

Żytomierz – 1853, 1915.

 

Cumań, dek. Łuck

Chrzty

USC Warszawa - 1939-1944

Śluby

AGAD - 1940-1943 (Raptularz)

Zgony

AGAD - 1940-1944 (Raptularz)

 

Czarnobyl, dek. Radomyśl

Chrzty

CDIAK    1835-1869, 1872, 1874, 1877-1883, 1886-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1836, 1840, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

CDIAK  – 1835, 1837-1859, 1861-1862, 1864-1868, 1871, 1874, 1877-1883, 1886-1904, 1906-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1835-1837, 1840, 1846.

Zgony

CDIAK  – 1836-1868, 1872, 1874, 1876-1883, 1886-1913.
Żytomierz - 1803-1804, 1826-1830, 1847.
Winnica    1805-1806, 1820-1823, 1834, 1837, 1840- 1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK  – 1868.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1876-1881.

 

Czarnokozińce, dek. Zińkowce

Chrzty

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

Śluby

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

Zgony

Chmielnicki –  1845-1847, 1849, 1864, 1870-1880, 1897.

 

Czarny Ostrów, dek. Proskurów

Chrzty

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz  – 1797-1836.

Śluby

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz – 1797-1836.

Zgony

Chmielnicki –  1791, 1855, 1857, 1861-1908.
Żytomierz – 1797-1836.

Spisy parafian

Chmielnicki –  1791.

 

Czartorysk, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1661, 1665, 1671, 1673-1676, 1679-1807.
Wykazy    t. XI  -  1661-1838.

Śluby

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1705-1710, 1712-1713, 1715-1728, 1730-1745, 1747, 1750, 1752-1769, 1771-1804.
Wykazy    t. XI  -  1661-1838.

Zgony

AGAD – 1827-1832
USC Warszawa – 1930-1940
Łuck – 1730-1744, 1746-1826.

 

Czeczelnik, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1882,  1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

Śluby

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845, 1856-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1877, 1880-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

Zgony

Chmielnicki  – 1836-1841, 1845, 1853-1857, 1863, 1866-1873, 1876-1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz  – 1839, 1841-1843, 1845-1846.
Winnica    1839.

 

Czercze, dek. Zińkowce

Chrzty

Chmielnicki –  1841, 1843-1844, 1847, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

Śluby

Chmielnicki –  1840-1841, 1846-1847, 1849, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

Zgony

Chmielnicki –  1839-1841, 1843, 1847, 1870- 1884, 1886-1887, 1889-1890, 1892,1894, 1896-1906, 1909-1915.
Żytomierz  – 1796-1864.

 

Czerniatyn Wielki, dek. Berdyczów (wieś)

Chrzty

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

Śluby

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

Zgony

CDIAK – 1817, 1824, 1826.

 

Czerniejowce, dek. Jampol

Chrzty

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1795-1834, 1836, 1839-1840, 1842.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1903, 1905-1917.

 

Czerniowce, dek. Czerniowce

Chrzty

Czerniowce – 1776-1933.

Śluby

Czerniowce – 1766-1811, 1825-1875, 1880-1933

Zgony

Czerniowce – 1868-1933.

 

Dąbrowica/Dombrowica, dek. Łuck

Chrzty

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 
Łuck – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1798-1835.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864).

Śluby

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864 
Łuck – 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Wykazy    t. XI  -  1798-1835.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864)

Zgony

AGAD – 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864; 1891 
Łuck – 1800-1826, 1849, 1851, 1853, 1855-1857, 1861-1863.
Mormoni – (mf 2271697: 1827-1828), (mf 2271698: 1829-1830), (mf 2271699: 1831-1832), (mf 2271700: 1833-1834), (mf 2271701: 1835-1836), (mf 2271702: 1837-1838), (mf 2271703: 1839-1841), (mf 2271704: 1842-1844), (mf 2271705: 1845-1847), (mf 2271706: 1848,1850), (mf 2271707: 1852), (mf 2271708: 1854), (mf 2271709: 1860, 1864)

Spisy parafian

Łuck – 1852, 1857-1858, 1860, 1862-1866, 1869-1871, 1873-1874, 1876-1879, 1882-1883, 1885-1892, 1896, 1898-1899, 1905-1906, 1910.

 

Dederkały, dek. Krzemieniec

Chrzty

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891.
USC Warszawa – 1922-1932
Łuck – 1796-1814, 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864.
Tarnopol – 1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz – 1839
Mormoni –  1827-1848, 1851-1885, 1887-1891, 1931-1932, 1934, 1940-1943.
AD Opole    1931-1932, 1940-1943

Śluby

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1886, 1888-1889, 1891
USC Warszawa – 1922-1932
Łuck – 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864
Tarnopol – 1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz  – 1839
Mormoni –  1836-1848, 1851-1891, 1934, 1938

Zgony

AGAD – 1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891
USC Warszawa  – 1922-1932
Łuck – 1936
Równe – 1827-1838, 1863-1864.
Tarnopol –  1827-1834, 1850-1852, 1865, 1871-1875-1879, 1881-1885, 1888-1891, 1893, 1934, 1935, 1938
Żytomierz  – 1839
Mormoni –  1827-1834, 1836-1848, 1851-1891, 1934, 1938.

Spisy parafian

AGAD – 1857.
Równe – 1881.
Tarnopol –  1859-1861, 1863-1864, 1866-1868, 1870-1874, 1876, 1883.

Egzaminy przedślubne

Tarnopol –  1862-1882.
AD Opole    1930-1942.

Zapowiedzi

Mormoni   1864-1883, 1930-1942

Konwersje

Mormoni    1938.

Opis kościoła i klasztoru

AGAD – 1820, 1839, 1849
Mormoni  1836

 

Deraźne, dek. Równe

Chrzty

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.
Łuck – 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz – 1795-1861, 1798-1800, 1827-1839, 1843, 1846
Wykazy – t. II - 1924-1932, t. V - 1873-1931, t. XI  - 1754-1833.
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Śluby

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.
Łuck – 1754-1793, 1795-1825, 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864
Żytomierz  – 1795-1861, 1798-1800, 1827-1839, 1843, 1846.
Wykazy – t. II - 1924-1932, t. V - 1878-1927, t. XI  - 1754-1833.
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Zgony

AGAD – 1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862
Łuck – 1937
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863-1864.
Żytomierz – 1795-1861, 1798-1800, 1827-1839, 1843, 1846.
Mormoni   1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862.

Spisy parafian

Łuck – 1868
Równe –  1857, 1885.
CDIAK  – 1843-1844, 1860-1863, 1888.
Mormoni – 1861-1862

 

Derażnia, dek. Latyczów

Chrzty

Chmielnicki  – 1834-1839, 1845, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1868-1886, 1891-1907.
Żytomierz – 1851.

Śluby

Chmielnicki – 1834-1839, 1845, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1868-1886, 1891-1907.
Żytomierz – 1851.

Zgony

Chmielnicki – 1834-1839, 1845, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1868-1886, 1891-1907.
Żytomierz – 1851.

 

Dermanka, wieś par. Nowogród Wołyński

Spisy parafian

CDIAK  – 1881, 1884-1917.

 

Diakowo, Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1790-1887, 1907-1954.

Śluby

Użhorod – 1790-1887, 1907-1954.

Zgony

Użhorod  – 1790-1887, 1907-1954.

 

Didowszczyzna, dek. Skwira

Chrzty

Czerkasy – 1877.
Żytomierz  – 1826-1830, 1849.
CDIAK – 1834, 1836-1839, 1842-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1899, 1901-1916.
Winnica  – 1820-1823, 1833-1843, 1846.

Śluby

Czerkasy – 1877.
Żytomierz  – 1826-1830, 1836.
CDIAK – 1834, 1836-1837, 1839, 1842-1844, 1846, 1848-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1899, 1901-1916.
Winnica  – 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839, 1841-1843, 1845.

Zgony

Żytomierz  – 1826-1830.
CDIAK – 1834, 1836-1837, 1839, 1842, 1844, 1846, 1848-1849, 1867-1869, 1874-1883, 1890, 1892-1893, 1895-1899, 1901-1916.
Winnica  – 1820-1823, 1833-1835, 1837, 1839-1841, 1843.

 

Diwiczne, Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1863-1882.

Śluby

Użhorod – 1863-1882.

Zgony

Użhorod  – 1863-1882.

 

Dorohostaje, dek. Dubno

Chrzty

AGAD 1827-1832.
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy – t.XI - 1722-1832.
Mormoni – 1827-1832.

Śluby

AGAD 1827-1832.
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy – t.XI - 1722-1832.
Mormoni – 1827-1832.

Zgony

AGAD 1827-1832.
Żytomierz 1798-1800.
Mormoni – 1827-1832.

 

Drużkopol, dek. Włodzimierz

Chrzty

AGAD – 1826-1857, 1859-1861, 1863-1869, 1871.
Łuck – 1807-1826, 1828, 1852, 1858, 1862.
Wykazy – t. VII  - 1923-1925, 1929, 1931-1943.

Śluby

AGAD – 1827, 1829-1847, 1850-1856, 1865, 1867, 1869.
Łuck – 1807-1826, 1828, 1852, 1858, 1862.
Wykazy – t. VII  - 1923-1925, 1929, 1931-1943.

Zgony

AGAD – 1827-1857, 1859-1861, 1863-1869.
Łuck – 1796-1812, 1828, 1852, 1858, 1862.
Wykazy – t. VII  - 1923-1925, 1929, 1931-1943.

Narócenia

Wykazy – t. VII - 1938-1943.

 

Dubno, dek. Dubno

Chrzty

AGAD 1811-1848, 1850, 1852, 1860, 1864.
Łuck 1736-1757, 1783-1789, 1796-1814, 1849, 1851, 1861-1863.
Równe 1804-1834, 1853-1856, 1859, 1866-1867, 1869, 1871-1875, 1877-1881, 1883-1885, 1887-1923, 1926-1927, 1929, 1932-1933.
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy t. XI - 1737-1859.

Śluby

AGAD 1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864.
Łuck 1849, 1851, 1861-1863.
Równe 1804-1834, 1853-1856, 1859, 1866-1867, 1869, 1871-1875, 1877-1881, 1883-1885, 1887-1922, 1926, 1929, 1933.
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy t. IV i VI - nie podano lat, t.IV - 1850-1889, t. XI - 1737-1859.

Zgony

AGAD 1820-1848, 1850, 1852, 1860, 1864.
Łuck 1760-1787, 1795-1803, 1810-1820, 1849, 1851, 1861-1863
Równe 1804-1834, 1853-1856, 1859, 1866-1867, 1869, 1871-1875, 1877-1881, 1883-1885, 1887-1923, 1926, 1929, 1933.
Żytomierz 1798-1800.

Spisy parafian

Łuck – 1892.
Równe – 1852, 1896, 1907.
Żytomierz    1912.

 

Dunajowce, dek. Uszyca

Chrzty

Chmielnicki  – 1836, 1839, 1841-1842, 1865-1868, 1871-1905.
Żytomierz – 1796-1838, 1840, 1869.

Śluby

Chmielnicki  – 1836, 1839, 1841-1842, 1865-1868, 1870-1905.
Żytomierz – 1796-1838, 1840, 1869.

Zgony

Chmielnicki  – 1836, 1839, 1841-1842, 1865-1868, 1870-1905.
Żytomierz – 1796-1838, 1840, 1869. 

Konwersje

Żytomierz – 1905-1912.

 

Dzigówka, dek. Jampol

Chrzty

Chmielnicki  – 1827-1867, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz – 1806-1852.
Winnica  – 1845, 1867-1872, 1874-1878, 1880-1889, 1891-1903, 1905-1917.

Śluby

Chmielnicki  – 1800-1823, 1841, 1845-1875, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz – 1806-1852.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1880-1889, 1891-1903, 1905-1917.

Zgony

Chmielnicki  – 1827-1849, 1860-1875, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz – 1806-1852.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1903, 1905-1917.

 

Dziuńków, miasteczko par. Borszczajówka

Chrzty

CDIAK – 1806.

 

Ejchwald, dek. Berdiańsk

Chrzty

Zaporoże  – 1847-1851, 1860-1865, 1871-1891.

Śluby

Zaporoże  – 1853-1861.

Zgony

Zaporoże  – 1852-1863, 1881-1906.

 

Elizabetgród (Kirowograd)

Chrzty

Kirowograd  – 1861-1865, 1877-1893, 1904-1905, 1911-1921.

Śluby

Kirowograd    Kirowograd 1862-1865, 1909-1922.

Zgony

Kirowograd  – 1877-1917, 1919.

 

Elizawietyn, wieś par. Nowogród Wołyński

Spisy parafian

CDIAK  – 1881, 1883-1917.

 

Eupatoria, dek. Symferopol, parafia ormiańsko-katolicka

Chrzty

Symferopol  – 1808-1915.

Śluby

Symferopol –  1909-1920.

Zgony

Symferopol  – 1909-1920.

 

Emilczyn, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

CDIAK  –. 1931.

Śluby

CDIAK  – 1931.

Zgony

CDIAK  – 1931.

Spisy parafian

CDIAK  – początek XX w., 1904-1909, 1914, 1916. 

Konwersje

 

Żytomierz – 1912.

 

 

Fanczykowo, Zakarpacie

Chrzty

Użhorod – 1862-1895.

 

Fastów, dek. Kijów/Kaniów

Chrzty

m. Kijów –  1835-1841, 1843-1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz –  1826-1830, 1835, 1847.
CDIAK – 1874-1886, 1888-1894, 1896-1900, 1902-1818 (do 27.2.).
Winnica  – 1805-1806, 1820-1834, 1836-1838, 1842-1844.

Śluby

m. Kijów – 1835-1841, 1845, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1826-1830, 1837, 1847, 1851-1854.
CDIAK – 1874-1878, 1880-1886, 1888-1893, 1896-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1834, 1836-1838, 1840-1844, 1846.

Zgony

m. Kijów – 1836, 1838-1841, 1844, 1855-1856, 1863-1874, 1877-1880.
Żytomierz – 1826-1830, 1844, 1847.
CDIAK – 1874-1876, 1880-1883, 1885, 1890-1893, 1896-1897, 1900, 1902-1908, 1910-1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823. 1833-1834, 1837-1843, 1845, 1847.

 

Felsztyn, dek. Proskurów

Chrzty

Chmielnicki – 1835, 1841, 1844, 1850, 1864-1909.
Żytomierz  – 1827-1839, 1845, 1847.

Śluby

Chmielnicki – 1835, 1841, 1844, 1850, 1864-1909.
Żytomierz – 1827-1839, 1845, 1847.

Zgony

Chmielnicki – 1796-1810, 1822-1826, 1829-1839, 1841, 1844, 1850, 1864-1909.
Żytomierz – 1827-1839, 1845, 1847.

Spisy parafian

Chmielnicki – 1844, 1856.

Egzaminy przedślubne

Chmielnicki – 1830-1838.

Konwersje

Chmielnicki – 1905-1911.

Żytomierz    1905.

 

Gaje Lewiatyńskie, pow. Dubno

Parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego

Chrzty

Tarnopol   1934-1937

Śluby

Tarnopol   1934-1937.

Zgony

Tarnopol   1934-1937.

 

Gorbulów, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1836, 1840, 1847
CDIAK  – 1827-1844, 1846-1865, 1867-1868, 1871-1872, 1874-1883, 1886-1913, 1916-1917.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823. 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847.
CDIAK   1835, 1837-1868, 1871-1872, 1874-1875, 1877-1883, 1886-1913, 1916-1917.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823. 1835-1837,  1840, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1803-1804, 1826-1830, 1847
CDIAK – 1836-1865, 1867-1868, 1874-1875, 1878-1883, 1886-1913, 1917-1918.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823. 1834, 1837,  1840-1841, 1845, 1847.

Spisy parafian

CDIAK – 1862.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1830, 1876-1884.
 

Gotland, dek. Berdiańsk

Chrzty

Zaporoże  – 1905-1923.

Śluby

Zaporoże  – 1872-1913, 1915-1922.

 

Granów, dek. Bracław / Hajsyn

Chrzty

Chmielnicki  – 1834, 1836, 1838, 1841, 1843-1845, 1848-1849, 1852-1853, 1855, 1861, 1866-1869, 1872, 1875, 1896.
Żytomierz – 1806-1838, 1844-1845, 1847, 1871.
Winnica  – 1873, 1876-1917.

Śluby

Chmielnicki  – 1834, 1836, 1838, 1841, 1843-1845, 1848-1849, 1852-1853, 1855, 1861, 1866-1869, 1872, 1875, 1896.
Żytomierz – 1806-1838, 1844-1845, 1847, 1871.
Winnica  – 1873, 1876-1917.

Zgony

Chmielnicki  – 1836, 1838, 1841, 1843-1845, 1848-1849, 1852-1853, 1855, 1861, 1866-1869, 1872, 1875, 1896.
Żytomierz – 1806-1838, 1844-1845, 1847, 1871.
Winnica  – 1873, 1876-1917.
 

Grintal, dek. Berdiańsk

Chrzty

Donieck  – 1899-1904, 1906-1922.

 

Grosswerder, dek. Berdiańsk

Chrzty

Zaporoże  – 1901-1911.
CDIAK – 1846-1847.

Śluby

CDIAK – 1846-1847.
Winnica  – 1846.

Zgony

CDIAK – 1846-1847.
Winnica  – 1847.

 

Gródek, dek. Kamieniec/Zińkowce

Chrzty

Chmielnicki  – 1797-1804, 1828-1835, 1841, 1848-1849, 1860, 1863-1864, 1870-1884, 1886-1890, 1892-1906, 1914.
Żytomierz – 1847.

Śluby

Chmielnicki  – 1797-1804, 1828-1834, 1841, 1845, 1848-1849, 1860, 1863-1864, 1870-1884, 1886-1890, 1892-1906, 1914.
Żytomierz – 1847.

Zgony

Chmielnicki  – 1797-1804, 1828-1834, 1841, 1844, 1848-1849, 1860, 1863-1864, 1870-1884, 1886-1890, 1892-1906, 1914.
Żytomierz – 1847.

 

Hłuboczek, dek. Ostróg

Chrzty

Wykazy t. IX – 1938-1943.

Zgony

Wykazy t. IX – 1938-1943.

 

Hołoby, dek. Kowel

Chrzty

AGAD – 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1775-1784, 1828, 1848-1849, 1852, 1933.
Żytomierz – 1798-1801
Wykazy – t. II - XIX-XX w., t. IX - nie podano lat, t. XI - 1701-1858.

Śluby

AGAD –  1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1776-1792, 1794-1826, 1828, 1848-1849, 1852, 1933.
Żytomierz – 1798-1801.
Wykazy – t. II - XIX-XX w., t. IX - nie podano lat, t. XI - 1701-1858.

 Zgony

 AGAD –  1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1828, 1848-1849, 1852, 1933.
Żytomierz – 1798-1801.

 Spisy parafian

 Łuck – 1852-1853, 1855-1858, 1860-1866, 1868-1877, 1880-1882, 1885, 1888-1892, 1894, 1896, 1898-1900, 1903 i 1910.

 

Hołowaniewsk, dek. Bałta

Chrzty

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1851-1855, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

Śluby

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846, 1851.

Zgony

Chmielnicki  – 1835-1838, 1842, 1863, 1866-1873, 1877, 1880-1882, 1884-1885, 1888-1890, 1893-1894, 1897, 1899-1904, 1906, 1910-1914.
Żytomierz – 1839, 1841-1843, 1845-1846.

 

Horochów, dek. Włodzimierz

Chrzty

AGAD - 1827-1914.
USC Warszawa - 1915-1942.
Łuck - 1800-1826, 1828, 1848-1849, 1852, 1858, 1862, 1870.
Wykazy t. III  – nie podano przedziału czasowego

Śluby

AGAD - 1827-1914.
USC Warszawa - 1915-1942.
Łuck - 1828, 1848-1849, 1852, 1858, 1862, 1870.
Wykazy t. III, IV i VI– nie podano przedziału czasowego

Zgony

AGAD - 1827-1914.
USC Warszawa - 1915-1942.
Łuck - 1828, 1848-1849, 1852, 1858, 1862, 1870.

Spisy parafian

Łuck – 1852-1857, 1860-1866, 1868-1871, 1873-1879, 1881, 1883, 1886-1887, 1889-1891, 1893-1894, 1896, 1898-1900, 1902-1903, 1905 i 1907.
 

Horodczyn, wieś pow. Radomyśl

Spisy parafian

CDIAK – 1868.

 

Horodnica, dek. Bracław

Chrzty

CDIAK – 1791-1794.

Śluby

CDIAK – 1791-1794.

Zgony

CDIAK – 1791-1794.

 

Horodnica, dek. Nowogród Wołyński

Chrzty

Żytomierz  – 1911-1917.
CDIAK – 1892, 1894-1896.

Śluby

Żytomierz – 1911-1917.
CDIAK – 1892, 1894-1896.

Zgony

Żytomierz – 1911-1917.
CDIAK – 1892, 1894-1896.

Spisy parafian

CDIAK – 1913.

Konwersje

Żytomierz – 1913.
 

Horodyszcze, wieś par. Międzyrzec, dek. Równe

Spisy parafian

CDIAK – 1852, 1854, 1862-1869.

 

Horodyszcze, dek. Zasław

Chrzty

Żytomierz  – 1798-1801, 1827-1840, 1842-1844.

Śluby

Żytomierz – 1798-1801, 1827-1840, 1842-1844.

Zgony

Żytomierz – 1798-1801, 1827-1840, 1842-1844.

 

Horoszki Wielkie, dek. Czerniachów

Wizytacja parafii

CDIAK – 1783, 1790.

 

Horyńgród, dek. Równe

Chrzty

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862, Raptularz 1933-1936.
USC Warszawa – 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943.
Łuck – 1731-1824.
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863.
Żytomierz – 1798-1800
CDIAK – 1870.
Wykazy    t. XI  -  1728-1837.

Śluby

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862.
USC Warszawa – 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943.
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863.
Żytomierz – 1798-1800.
CDIAK – 1870.
Wykazy    t. XI  -  1728-1837.

Zgony

AGAD – 1839-1840, 1842-1846, 1862, Raptularz 1933-1936.
USC Warszawa – 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943.
Łuck – 1732-1744, 1746-1824.
Równe – 1828-1838, 1841, 1847-1860, 1863.
Żytomierz – 1798-1800.
CDIAK – 1870.

Spisy parafian

AGAD – 1857.
Łuck – 1864.
Równe - 1853, 1855-1856, 1858, 1867-1868.
CDIAK – 1861-1863.
Mormoni– (mf 2227236 - 1861-1862 )

Egzaminy przedślubne

AGAD – 1930-1940.

Akta luźne

AGAD – 1927-1942.

Wizytacja parafii

CDIAK – 1849, 1853.

 

Hrymiaczka, dek. Latyczów

Chrzty

Chmielnicki  – 1834-1839, 1846-1847, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1894.
Żytomierz – 1797-1838, 1845, 1850-1851.

Śluby

Chmielnicki – 1834-1839, 1846-1847, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1894.
Żytomierz – 1797-1838, 1845, 1851.

Zgony

Chmielnicki – 1834-1839, 1846-1847, 1852-1856, 1859-1860, 1863-1865, 1894.
Żytomierz – 1797-1838, 1845, 1851.

 

Hulewicze, dek. Kowel

Chrzty

AGAD – 1827, 1829-1848, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1785-1826, 1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz – 1798-1801.
Wykazy  – t.II i IX- nie podano lat, t. XI - 1723-1828.

Śluby

AGAD –  1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1785-1787, 1789-1826, 1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz – 1798-1801.
Wykazy  – t.II i IX- nie podano lat,  t. XI - 1723-1828.

Zgony

AGAD –  1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863.
Łuck –  1801-1826, 1828, 1848-1849, 1852.
Żytomierz – 1798-1801.

Spisy parafian

Łuck – 1852-1853, 1855-1858, 1860-1866, 1868-1873.

 

Humań, dek. Humań

Chrzty

Czerkasy – 1874-1891, 1893-1916.
Żytomierz –  1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1847, 1860.
CDIAK – 1827-1835, 1840, 1842, 1844-1845, 1847, 1849-1852, 1854-1859, 1861-1862, 1864-1869, 1871-1874, 1912.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1837, 1842, 1846.

Śluby

Czerkasy 1874-1916.
Żytomierz – 1772-1787, 1803-1804, 1822-1827, 1829-1830, 1839, 1860.
CDIAK – 1827-1835, 1840, 1842, 1844-1845, 1847, 1849-1852, 1854-1859, 1861-1862, 1864-1869, 1871-1874, 1912.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1840, 1842, 1846.

Zgony

Czerkasy –  1874-1916.
Żytomierz – 1803-1804, 1826-1827, 1829-1830, 1860.
CDIAK – 1827-1835, 1840, 1842, 1844-1845, 1847, 1849-1852, 1854-1859, 1861-1862, 1864-1869, 1871-1874, 1912.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1833-1834, 1837, 1839, 1842-1843, 1847.

Spisy parafian

CDIAK – 1790.

 

Humienniki, wieś par. Koroteszów, dek. Radomyśl

Spisy parafian

CDIAK – 1840-1848, 1852-1858, 1867, 1871-1873, 1881, 1883-1886, 1897-1898, 1905, 1917.

 

Hurki, wieś par. Nowogród Wołyński

Spisy parafian

CDIAK – 1881, 1883-1917.

 

Illińce, dek. Lipowiec

Chrzty

Żytomierz 1805-1815, 1826-1827, 1836, 1849.
CDIAK  – 1836-1837, 1839-1849, 1851-1852, 1854-1857, 1859-1884, 1912-1913, 1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1827-1844, 1846-1857, 1859-1873.

Śluby

Żytomierz 1826-1827, 1836, 1867.
CDIAK  – 1836-1852, 1854-1857, 1859-1884, 1912-1913, 1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1836-1838, 1842, 1844-1848, 1851-1857, 1859-1873.

Zgony

Żytomierz 1817-1833, 1836.
CDIAK  – 1836-1852, 1854-1857, 1859-1884, 1912-1913, 1916.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1827-1835, 1837-1838,  1843-1857, 1859-1873.

 

Iwanków, dek. Radomyśl

Chrzty

Żytomierz – 1826-1830, 1836, 1840, 1847.
CDIAK – 1835-1869, 1872, 1874-1883, 1886-1918.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1834-1835, 1838-1839, 1841, 1844.

Śluby

Żytomierz – 1826-1830, 1847.
CDIAK – 1835, 1837-1843, 1845-1851, 1853-1868,  1874-1883, 1886-1917.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1835-1837, 1840, 1846.

Zgony

Żytomierz – 1791-1832, 1847.
CDIAK – 1836-1843, 1845-1868, 1872, 1874-1883, 1886-1918.
Winnica  – 1805-1806, 1820-1823, 1834, 1837, 1840-1841, 1845, 1847.

 

Iwanówka, wieś par. Nowogród Wołyński

Spisy parafian

CDIAK – 1881, 1883-1917.

 

Iwaszkówka, wieś par. Nowogród Wołyński

Spisy parafian

CDIAK – 1863, 1869-1870, 1873-1874, 1877, 1881, 1883-1917.

 

Iwnica, dek. Żytomierz

Chrzty

Żytomierz  - 1798-1800, 1830-1831, 1836-1840, 1845-1848, 1851, 1854, 1857-1859, 1863-1918.

Śluby

Żytomierz  - 1798-1800, 1830-1831, 1836-1840, 1845-1848, 1851, 1854, 1857-1859, 1863-1915.

Zgony

Żytomierz  - 1798-1800, 1830-1831, 1836-1840, 1845-1848, 1851, 1854, 1857-1859, 1863-1915.

Spisy parafian

Żytomierz – 1853.
 

Jałowicze, dek. Łuck

 Chrzty

AGAD - 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858, 1860, 1864, 1867-1882, 1884-1891, 1893-1899, 1898-1905, 1907-1917.
USC Warszawa - 1918-1938
Łuck - 1796–1826, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1861-1863.
Równe -
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy – t. II - 1919-1941 (wypisy), t. V - 1907-1942

Śluby

AGAD - 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858, 1860, 1864, 1867-1878, 1880-1882, 1884-1891, 1893-1899, 1898-1905, 1907-1917.
USC Warszawa - 1918-1938
Łuck - 1796–1811, 1813–1824, 1826, 1849, 1851, 1853, 1857, 1862-1863.
Równe -
Żytomierz 1798-1800.
Wykazy – t. II - 1942 (wypisy), t. V - 1908-1944,  t. IV i VI– nie podano przedziału czasowego, t. IV - 1850-1889.

Zgony

AGAD - 1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858, 1860, 1864, 1867-1878, 1880-1882, 1884-1891, 1893-1899, 1898-1905, 1907-1917.
USC Warszawa - 1918-1938
Łuck - 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1861-1863.
Równe -
Żytomierz 1798-1800.

Spisy parafian

Łuck – 1863-1866, 1869-1874, 1876-1879, 1882-1883, 1885-1892, 1896, 1898, 1905-1906, 1910.
Równe –

Nawrócenia

AGAD – 1915-1924, 1930-1943.

Egzaminy przedślubne

Wykazy – t. I i VII - 1937-1943.

 

Jamburg (Dnieprowe), dek. Katerinosław

Chrzty

Dniepropietrowsk  – 1892-1897, 1900-1920.

Śluby

Dniepropietrowsk  – 1898-1916.

Zgony

Dniepropietrowsk  – 1893-1896, 1898-1905.

 

Jampol, dek. Jampol

Chrzty

Chmielnicki – 1839, 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1828-1852.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1921.

Śluby

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1800-1826, 1828-1852.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1921.

Zgony

Chmielnicki – 1841, 1866-1867, 1877, 1879-1880, 1896, 1904.
Żytomierz  – 1828-1852.
Winnica  – 1845, 1872, 1874-1878, 1881-1889, 1891-1895, 1897-1921.

 

Jampol, dek. Krzemieniec

 Chrzty

AGAD – 1840-1846, 1853.
Równe –  1827-1838
Tarnopol – 1850-1852, 1871-1873, 1906.

Śluby

AGAD – 1840-1846, 1853.
Równe –  1827-1838
Tarnopol – 1850-1852, 1871-1873, 1906
Mormoni     (mf 2160011 - 1906)

Zgony

AGAD – 1840-1846, 1853.
Równe –  1827-1838
Tarnopol – 1850-1852, 1871-1873, 1906
Mormoni     (mf 2160011 - 1906)

Spisy parafian

Tarnopol – 1863, 1901-1906, 1914, 1916-1918.
Mormoni    (mf 2160010 – 1901, 1903), (mf 2160011 - 1904-1905)

 

Janów, dek. Winnica

Chrzty

Chmielnicki – 1839-1845, 1847-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866, 1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Żytomierz  – 1796-1838.
Winnica  – 1827-1838, 1859, 1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1839-1845, 1847-1852, 1854-1856, 1859-1861, 1864-1866, 1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Żytomierz  – 1796-1838.
Winnica  – 1827-1838, 1859, 1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1839-1845, 1847-1852, 1854-1856, 1858-1861, 1864-1866, 1868-1870, 1877, 1884, 1913.
Żytomierz  – 1796-1838.
Winnica  – 1827-1838, 1859, 1861, 1873-1875, 1878-1912, 1914-1917.

 

Jarmolińce, dek. Proskurów

Chrzty

Chmielnicki – 1837, 1844-1850, 1866-1880.
Żytomierz  – 1834, 1836, 1839-1842, 1851.

Śluby

Chmielnicki – 1837, 1844-1850, 1866-1880.
Żytomierz – 1834, 1836, 1839-1842, 1851.

Zgony

Chmielnicki – 1837, 1866-1880.
Żytomierz – 1834, 1836, 1839-1842, 1851.

 

Jaryszów, dek. Mohylów

Chrzty

Chmielnicki – 1840-1844, 1846, 1848, 1850-1852, 1854-1867, 1869-1873, 1876, 1888.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1847, 1875, 1877-1887, 1889-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1840-1844, 1850-1852, 1854, 1856-1862, 1865, 1867-1869, 1888.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1847, 1875, 1877-1887, 1889-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1840-1844, 1848-1852, 1854, 1856-1857, 1859-1863, 1867, 1870, 1872-1873, 1888.

Żytomierz  – 1866, 1868.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1847, 1851, 1869, 1875, 1877-1887, 1889-1917.
 

Jekaterynodar (Krasnodar), parafia ormiańskokatolicka

Chrzty

Symferopol  – Symferopol 1914, 1916.

Śluby

Symferopol –  1915-1916.

Zgony

Symferopol  – 1914-1916.

 

Jenakijewe, diecezja tyraspolska

Chrzty

Donieck  – 1905-1917.

Śluby

Donieck  – 1905-1920.

 

Jołtuszków, dek. Mohylów

Chrzty

Chmielnicki – 1806-1826, 1836, 1841, 1843-1844, 1846, 1848, 1850-1852, 1854-1867, 1869-1873, 1876, 1888.
Żytomierz  – 1800-1847.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1841, 1847, 1875, 1877-1887, 1889-1917.

Śluby

Chmielnicki – 1806-1826, 1828-1848, 1850-1852, 1854, 1856-1862, 1865, 1867-1869, 1888.
Żytomierz  – 1800-1847.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1841, 1847, 1875, 1877-1887, 1889-1917.

Zgony

Chmielnicki – 1799-1844, 1848-1852, 1854, 1856-1857, 1859-1863, 1867, 1870, 1872-1873, 1888.
Żytomierz  – 1800-1847, 1866, 1868.
CDIAK – 1849-1850.
Winnica  – 1841, 1847, 1851, 1869, 1875, 1877-1887, 1889-1917.