Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 178

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Tekla Byczkowska - wdowa 40 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Aleksander Jozikiewicz ? 17 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Walenty Miżyjewski ? 19 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Mikołaj Petrykowski 54 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Ignacy Podhorecki - żonaty 41 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 żona Salomea 36 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 syn Felicjan 7 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 syn Tytus 5 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 syn Dionizy 1 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Leonarda 6 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 córka Salomea 3 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Emilia Dobrzańska, panna 23 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Jerzy Perykowski, kawaler 34 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Jakub Pawłowski, kawaler 22 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Antoni Wiszniewski 62 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Cecylia Dzieciałowska 25 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Marianna Kowalczukowa 55 Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Michał Nowakowski Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Emilia Nowakowska Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Stanisław Bartycki Ostróg Kunin 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Michalina Niewęgłowska 48 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Joanna 12 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 córka Albina 10 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 Feliks Moszczyński 31 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 Paweł Jaroszewski 48 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 siostra Marianna 31 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
2 Marcin Chrzanowski 52 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
2 żona Antonina 38 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
2 Teodor Rozner 33 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
2 Kacper Radmański 71 Ostróg Kunin 1848 Równe SK 654-1-19
1 1 Jednodworca Ambroży Ulawski wdowiec s. Józefa 69 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 2 syn Jan 23 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 żona Jana Tekla z Malczewskich 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 2 córka Józefa 0,5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 3 Jednodworka Maria z Ulewskich Grz±dkowska (męża porzuciła) 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 4 córka Magdalena 13 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 5 córka Lucyna 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
2 6 córka Honorata 6 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 3 Mieszczanin krzemieniecki Tomasz Królikowski 37 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 7 żona Julia z Skraińskich 29 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
3 4 syn Leon 2 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
4 5 Pracowity Jan Mazurek s. Jacka 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
4 8 żona Marianna z Marszałkowskich 23 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 9 Pracowita Magdalena z Buczkowskich Siwakowa wdowa 40 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 6 syn Stanisław 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 7 syn Józef 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
5 8 syn Antoni 0,5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 9 Urodzony Stefan Micowski s. Marcina 34 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 10 żona Franciszka z Polaków 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 10 syn Jan 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
6 11 syn Konstanty 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 12 Jednodworzec Paweł Turewicz s. Dionizego 43 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 11 żona Lucyna z Kałusowskich 31 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 12 siostra Lucyny jednodworka Józefa Staniszewska 11 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
7 13 Pracowity Wojciech Hrywas 46 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1858 Tarnopol DM 426-2-224
1 1 Mieszcz. Antoni Ł±czewski s. Franciszka 67 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Tekla z Burzyńskich 56 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 Antoniego syn Wiktor 33 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 córka Franciszka 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 1-dw. Jan Gułowski s. Ambrożego 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 Żona Tekla z Malczewskich 45 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 synowie Stanisław 8 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 Antoni 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 córka Zofia 13 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 6 1-dw. Augustyn Stefański s. Ludwika 40 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 5 Żona Wiktoria z Malczewskich 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 synowie Antoni 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 8 Józef 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 9 Ksawery 8 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 10 Chł. Jan Niezbrzycki s. Aleksandra 42 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 6 Żona Agnieszka z Pawlickich 35 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 7 Siostra Agnieszki Ewa 18 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 8 Chł. Maria z Gułowskich Grz±dkowska wd. 50 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 11 synowie Jan 14 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 12 Antoni 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 9 córki Magdalena 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 10 Honorata 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 13 1-dw. Franciszek Tyszkiewicz s. Stefana 21 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 11 Żona Lucyna z Grz±dkowskich 20 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 14 Chł. Tomasz Królikowski 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 12 Żona Julia z Kańskich 34 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 15 synowie Leon 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 16 Władysław 14 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 13 córki Maria 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 14 Antonina 6 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 15 Chł. Katarzyna z Izdepskich Sałajdowa m.pr. 51 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 17 Chł. Jan Mazur s. Jacka 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 16 Żona Maria z Marszałkowskich 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 18 syn Karol 12 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 19 Chł. Jan Niezbrzycki s. Józefa 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 17 Żona Agnieszka z Marszałkowskich 27 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 18 córka Maria 4 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 19 Żołn. Teresa z Ułowskich Doroszkiewiczowa m.pr. 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 20 1-dw. Antoni Malczewski wd. 42 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 21 1-dw. Paweł Turowicz s. Dionizego 58 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 20 Żona Lucyna z Kosowskich 46 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 22 Mieszcz. Feliks Adaszyński s. Jana kawaler 18 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
135 367 Chł. Jan Hulewski s. Ambrożego 72 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 382 Żona Tekla z Malczewskich 60 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 368 Synowie Antoni 26 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 369 Józef 20 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 383 Córka Magdalena 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537 0
135 370 Chł. Stanisław Hulewski s. Jana 28 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 384 Żona Karolina z Rowińskich 25 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 371 Syn Bronisław 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
135 Córka Faustyna 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 372 Szl. Kajetan Grabowski s. Seweryna 37 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 385 Żona Zofia z Ulewskich 36 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 18V 537
136 373 Synowie Marian 10 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 374 Kazimierz 7 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 375 Leon 3 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
136 376 Ludwik 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 377 Chł. Jan Niezbrycki s. Aleksandra 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 386 Żona Agnieszka z Marszałkowskich 52 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 378 Syn Jan 17 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
137 387 Chł. Antonina Niezbrycka panna 15 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 379 Chł. Jan Mazur s. Jacka wdowiec 63 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 380 Chł. Karol Mazur s. Jana 31 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538 0
138 388 Żona Anna z Ramskich 30 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 381 Synowie Ignacy 7 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 382 Antoni 5 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 383 Józef 2 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 384 Wiktor 1 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
138 389 Córka Maria 9 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 385 Chł. Tomasz Królikowski s. Panteliona 88 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 390 Żona Julia z Okraińskich 54 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
139 386 Syn Władysław 33 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
140 387 Chł. Jan Weszomirski s. Jana wdowiec 82 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
140 388 Syn Wiktor ż.praw. 38 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
141 389 Austr.podd. Franciszek Dowsza s. Józefa 49 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
141 391 Chł. Franciszka z Łaczewskich Hałajko M.praw. 61 Stary Wi¶niowiec Kuniniec 1893 Tarnopol DW 426-2-239 19R 538
1 1 Jan Jastrębski [Jastrzębski] 35 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
1 1 żona Franciszka z d. Kołodyńska 33 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
1 2 syn Dominik 12 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
1 3 syn Witalis 11 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
1 2 córka Olimpia 9 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
2 4 Gabriel Kozłowski 73 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
2 3 żona Marianna z d. Mirowska 61 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
2 4 córka Anastazja 28 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
2 5 córka Petronela 26 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
2 6 córka Kamila 20 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 5 Adam Skutkiewicz 58 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 7 żona Marianna z d. Czyżakowska 53 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 6 syn Jan 21 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 7 syn Stanisław 19 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 8 syn Antoni 14 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 8 córka Karolina 25 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 9 córka Józefa 23 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
3 9 Eliasz Kadłubowski 98 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125R 14
4 10 Franciszek Kadłubowski 37 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
4 10 żona Marianna z d. Gajdemska 37 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
4 11 syn Onufry 17 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
4 12 syn Karol 13 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
4 13 syn Stanisław 22 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
4 11 córka Dorota 27 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 14 Bazyli Lewkowicz 57 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 12 żona Anastazja z d. Orzechowska 48 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 15 syn Stanisław 22 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 16 syn Jan 20 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 17 syn Florian 15 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 18 syn Jakub 6 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 13 córka Karolina 16 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
5 14 córka Brygida 12 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
6 15 Zofia Mirowska wdowa 76 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
6 19 Roman Mirowski 24 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
6 16 Marianna Mirowska 53 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
7 17 Tekla Zawacka [Zawadzka] z d. Kozakiewicz 47 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
7 20 syn Franciszek 18 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
7 18 córka Justyna 24 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
7 19 córka Marianna 21 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
7 21 Kasper Lewkowicz 37 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
8 22 Maciej Kadłubowski 32 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
8 20 żona Marianna z d. Marcinkiewicz 26 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
9 23 Franciszek Bielawski 46 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
9 21 żona Anna 33 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
10 24 Grzegorz W±sowski 38 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
10 22 żona Anna 38 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15
10 23 Marianna Zawadzka 23 Włodzimierzec Majdan Kunin 1858 Łuck DM 22-1-308 125V 15


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl