^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  Objaśnienia i kontekst historyczny do Wykazu spowiadających się w 1855 r. żołnierzy     wyznania rzymskokatolickiego z pułków rosyjskich stacjonujących w okolicy stolicy Gruzji

       Wskutek rozbiorów znikła z mapy Europy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Największa jej część  przypadła Imperium Rosyjskiemu, a wielu Polaków trafiało do armii rosyjskiej.

       W 1855 r. na terenie Kaukazu, w tym  także  należącej wówczas do Cesarstwa Rosyjskiego Gruzji, stacjonowała grenadierska dywizja piechoty wchodząca w skład Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Dywizja składała się z dwóch brygad, a każda brygada z dwóch pułków, po około 2400 żołnierzy w pułku. Z kolei każdy pułk obejmował 17 rot (polski odpowiednik to kompania) -  16 rot liniowych i 1 rotę, w której byli żołnierze służb gospodarczych i lazaretowych (sanitarnych). Każda rota liczyła po około 140 żołnierzy. W rocie było 4 oficerów: kapitan – dowódca roty, porucznik – zastępca dowódcy roty i dwóch poruczników – dowódców półrot (plutonów, na jakie dzieliła się kompania) lub jeden porucznik i jeden chorąży (uważany za stopień oficerski).[1] 

 pułk grenadierów – doborowa jednostka wojskowa przeznaczona do ataków na bagnety składająca się z dobrze zbudowanych piechurów wyposażonych w karabiny z bagnetami                                              

pułk jegrów – jednostka wojskowa złożona ze strzelców wyborowych używana do zadań rozpoznawczych                                                                                                                                    

fizylier - żołnierz piechoty uzbrojony w lekką strzelbę                                                                       

sztabskapitan –  w Rosji carskiej stopień oficerski pośredni pomiędzy porucznikiem i kapitanem  

feldfebel – podoficer,  sierżant                                                                                                                   

tambormajor – kapelmistrz orkiestry wojskowej.

W Tbilisi i okolicy prawdopodobnie  (jak to wynika ze spisów spowiadających się w 1855 r.) stacjonowały roty z pułku grenadierów Wielkiego Księcia Konstantego Mikołajewicza, a także roty z pułku erewańskich karabinierów Wielkiego Księcia, następcy tronu, Aleksandra Mikołajewicza i pułk muszkieterów generała feldmarszałka Iwana Fiedorowicza Paskiewicza (1782 – 1856), księcia warszawskiego.

Iwan Fiedorowicz Paskiewicz w 1827 r. odniósł zwycięstwo w bitwie pod Jelizawietpolem i zdobył dla Rosji Erewań i Nachiczow w Armenii, a następnie ruszył na Teheran, zmuszając Persję do zawarcia niekorzystnego dla niej pokoju. W nagrodę w 1828 r. otrzymał od cara Mikołaja I dziedziczny tytuł hrabiego erewańskiego. Za zdobycie Warszawy w 1831 r. otrzymał w 1832 r. od cara tytuł -  księcia warszawskiego. W latach 1832 – 1856 był namiestnikiem Królestwa Polskiego. Za wierną służbę otrzymał dawną polską królewszczyznę Homel (dzisiaj na Białorusi), gdzie wybudował pałac i przywiózł tam z Warszawy pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.  

Książę Konstanty Nikołajewicz był synem cara Mikołaja I i księżniczki pruskiej Charlotty Hohenzollern (ros. Aleksandra Fiedorowna).  W latach 1825 – 1831 był królem Królestwa Polskiego.   Jego brat Książę Aleksander Nikołajewicz  w latach 1855 – 1881 był cesarzem Wszechrusi, królem Polski i wielkim księciem Finlandii.        

                W latach 1830 – 1856 Rosja prowadziła wojnę z góralami kaukaskimi o Czeczenię i Dagestan. Przywódcą górali był Imam Szamil, a wojskami rosyjskimi dowodzili: pułkownik Preobrażeński, kniaź Barjatyński i generał Argutyński.  W latach 1837 – 1845 dowódcą Rezerwowej Brygady Grenadierów na Kaukazie był gen.- lejt. Andrzej Szymborski (1792 – 1886). Od 1847 r. do 1849 r. gubernatorem wojennym gruzińskiej prowincji  Kutaisi był gen. – lejt. Konstanty  Bielawski (1802 – 1857), który później,  w latach 1849 – 1850, został dowódcą dywizji piechoty.

Wiosną  1854 r. Szamil wraz z  5 tysiącami piechoty i 7 tysiącami jazdy przerwał linię Moskali, zajął Kachetię - prowincję Gruzji - i zagroził Tyflisowi (Tbilisi). Jednak nie otrzymawszy umówionego wcześniej wsparcia od dowodzących wojskami tureckimi, wycofał się wraz z wziętymi łupami. Zabrał też do niewoli księżniczki niegdyś panującego domu w Gruzji, za uwolnienie których uzyskał: uwolnienie będącego w niewoli u Moskali syna Dżemał-Eddina i czterdzieści tysięcy rubli w srebrnej monecie.    

W latach 1853 – 1856 trwała wojna krymska. Car Mikołaj I, dążąc do opanowania Morza Czarnego i korzystając ze słabość Turcji, w 1853 r. zajął Krym. Jednak nie na długo. Na pomoc Turcji przyszli Francuzi, Anglicy, Austriacy i Prusacy, którzy widzieli zagrożenie swoich wpływów w tym rejonie i uznali, że udział ich w wojnie przyniesie im korzyści. Wojna skończyła się klęską Rosji, podpisaniem niekorzystnego dla niej traktatu pokojowego i wycofaniem  wojsk rosyjskich z Krymu. Największy port na Krymie Sewastopol zyskał szczególny status miasta wolnego.   

Poniższy wykaz powstał na bazie przetłumaczonych z języka rosyjskiego spisów spowiadających się w 1855 r. żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego z Grenadierskiej Brygady Piechoty, przechowywanych w Archiwum rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi w Gruzji. Wobec braku informacji o narodowości spowiadających się, u wszystkich podano polskie odpowiedniki imion z wyjątkiem tych, których nie udało się ustalić.

Danuta Wojtowicz[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego

 

Spis niższych rangą żołnierzy wyznania rzymsko-katolickiego Brygady Grenadierów 
         
Stopień Nazwisko i Imię Wiek Przydział Data
         
szer. Aborski Tomasz 24 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Abramowicz Józef s. Józefa 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Abrażewicz Konstanty 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Adamajtes Józef 21 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Adamczuk Sidor 48 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Adamczuk Wojciech 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
grenadier Adamczyk Antoni 20 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Adamkiewicz Franciszek s. Wojciecha 25 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Adamow Kazimierz 42 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Tbilisi 18.2.1855
szer. Adamowicz Kazimierz   erywański garnizon artylerii  
szer. Adamski Franciszek 48 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Adamski Józef 27 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Adelis Barnadik s. Grzegorza 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Ademius Antoni   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Adlicz Antoni s. Wincentego 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Afanasjew Jakub 23 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Akulewicz Karol s. Andrzeja 34 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Aleksiuk Bazyli s. Filipa 24 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Alencewicz Eliasz 22 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Alendpik Józef 27 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Alfenbosz Aleksander 27 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Aliskiewicz Albin s. Józefa 32 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Alszewski Kacper 25 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Alszewski Tomasz 32 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
mł.muzykant Amański Marcin s. Kazimierza 40 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ambros Domas 31 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Ambroziak Tadeusz 28 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Amensow Stanisław s. Tomasza 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
podoficer Amiotyk Marcin   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Anc Franciszek 29 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Anczykiewicz Kazimierz 27 kaukaski batalion saperów 1.3.1855
szer. Andreczuk Stanisław 25 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - drużyna szkoleniowa 9.2.1855
szer. Andrejew Jakub 26 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Andrejczuk Stanislaw 23 kompania szkolna, 1.rota jegrów 9.2.1855
szer. Andrejczuk Stefan 26 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Andrejczuk Szymon 25 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Andrijczuk Jan 30 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Andruczkiewicz Klim 29 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Andruszys Michał 25 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Andryczuk Karol 38 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Andryjewski Marcin 39 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Andryszanub Józef 35 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Anniuch Michał 26 kompania szkolna, 11.rota jegrów 9.2.1855
szer. Antoniewicz Antoni 38 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Antonowicz Jan 24 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Aparac Wojciech 30 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Apollo Paweł s. Jakuba 43 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
grenadier Apora Jan 40 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
karabinier Arazny Józef 27 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Arczyński Tomasz 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Asecki Jan 43 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Aspiski Tomasz 30 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Astafiew Leon s. Astafa 30 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Astaszko Piotr 35 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. August Jan 26 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Ulana Szulc 34   luty 1855
szer. Augustowski Jan 55 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Augustynowicz Józef 25 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Awdetowski Jefim 25 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
szer. Awiak Marcin s. Aleksego 29 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ażozec Adam 38 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
karabinier Babczyk Andrzej 41 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Babiczuk Konstanty 46 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
podoficer Babiniuk Antoni 35 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Babrowicz Franciszek 26 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
dobosz Babrowski Walenty 32 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Babył Józef s. Andrzeja 25 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Baczulis Stanisław 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Bajkowski Wojciech s. Marcina 23 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Balczański Mikołaj s. Tomasza 21 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Balczuk Józef s. Piotra 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Balicki Paweł 25 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Bałuk Maciej 47 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Banasiewicz Józef   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów, szpital Aleksandropol marzec 1855
szer. Banasiuk Wawrzyniec 36 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Banaszczyk Antoni 25 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Bandura Jacenty 28 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Baraniak Andrzej 40 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
szer. Baranow Paweł s. Andrzeja 25 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Baranowski Ignacy 23 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
karabinier Baranowski Roman   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Baranowski Walenty 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Banbialist Aton s. Myszala (?) 32 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Barański Marcin 22 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Barczyszyn Lucjan 28 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Barduszka Michał 22 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Barkowski Kazimierz 37 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Aleksandropol 19.2.1855
szer. Barmatowicz Igor 25 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Baron Józef s. Marcina 23 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Baron Wojciech 23 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Barowski Stanisław 36 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Barsukow Franciszek 40 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Barsun Tadeusz 30 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Bartus Antoni 30 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
karabinier Barucki Ignacy 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Baruta Linart s. Łukasza 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Baryczko Franciszek 26 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Basaj Mikołaj 30 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
flecista Basist Piotr s. Andrzeja 32 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Batalski Maciej s. Macieja 24 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bawdura Łukasz 31 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu  
szer. Bazylski Jan 32 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Bazylski Jakub 27 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Bąk Paweł 23 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Bednarok Wojciech s. Józefa 22 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Bednaryk Filip 42 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Bednaryk Walenty 30 kompania szkolna, 8.rota jegrów 9.2.1855
szer. Bedra Łukasz 39 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Bekierek Konstanty 28 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
trębacz Benkowski Jan 41 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Benski Stanisław 32 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
podoficer Beresławcow Michał s. Michala 45 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bereziński Marcin 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Bernadcki  Saweli 27 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Berner Aleksy 28 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Biedak Stanisław 24 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
podoficer Biedas Wincenty 38 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Biela Wojciech 20 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Bielak Stanisław 41 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Bielawski Jan 34 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Bielecki Adam s. Jana 25 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bielecki Wincenty 34 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Bielik Andrzej 49 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Bieliński Aleksander 22 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Bielny Stanisław   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Bielski Andrzej 27 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Biełow Uljan s. Wojciecha 34 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Biełus Stanislaw 33 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Birus Mikołaj 40 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Blejda Bogumił s. Michała 22 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Bliszczyński Ludwik 24 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Blizinok Dominik 20 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Bliżkow Sylwester 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Błochniak Maciej 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Błotnicki Antoni 40 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
cyrulik Błoszczak Bartłomiej   erywański garnizon artylerii  
cyrulik Bobrowski Walenty s. Józefa 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Bogdanow Nikodem s. Tomasza 26 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bogdanow Teodor 28 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
ppor. Bogieński Teodor 30 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Bognowin Antoni 39 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Bogosłowski Cyryl 25 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Boguslawski Adam 28 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Bojarski Józef s. Tomasza 30 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bolik Franciszek s. Wojciecha 29 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bonaszek Mojżesz s. Kazimierza 30 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bondar Grzegorz s. Antoniego 28 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bondarczuk Jan s. Pawła 38 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bondarczuk Kryszta 25 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Bondarzewski Tomasz 38 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Bonds Krenit 36 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Bondurys Maciej 28 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Bontar Józef s. Mateusza 29 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego - Erywań 13.3.1855
szer. Bordaszew Michał 39 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Borkowski Józef   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Borkowski Michał   erywański garnizon artylerii  
szer. Borkowski Mikołaj 25 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Entara Martynowa 25   luty 1855
  Borodin Kuźma 37 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
cajchwarter Borowski Jan 39 kompania inżynieryjna - radca tytularny 22.3.1855
szer. Borowski Józef s. Jana 35 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
dobosz Borowski Nikodem 25 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Borysiewicz Michał s. Kazimierza 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bożyk Tomasz s. Szymona 38 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Bradowski Marcin 30 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty, kompania muzyczna 23.3.1855
kpt.szt. Brązowski Aleksander s. Dominika 38 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
szer. Brejkszt Kazimierz 28 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Brejt Jancek s. Józefa 28 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
podoficer Brocki Wincenty 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
podoficer Bronis Piotr 29 kompania szkolna, 11.rota jegrów 9.2.1855
karabinier Bronowicki Karol   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Broński Kazimierz s. Walentego 33 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Broszka Szymon 42 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Brożyn Kazimierz 35 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Brycki Józef 26 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Brygordiuk Szymon 41 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab  26.2.1853
szer. Bryk Marcin 31 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Brynda Andrzej 25 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Brzewski Jakub 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Brzeziński Paweł 22 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
podoficer Brzostyk Kacper 36 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Bublis Jan 27 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - łącznik z pułkiem piechoty 26.2.1855
szer. Bucki Mikołaj s. Iwasa 40 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Bujnowski Łukasz s. Franciszka 25 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Bujwit Franciszek s. Kazimierza 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Bukacki Bazyli s. Marka 35 18.rota muszkieterów simurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Bulga Franciszek s. Józefa 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Bupsurys Maciej 42 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
dobosz Budański Franciszek 36 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Budrewicz Teodor 43 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
podoficer Bukont Antoni 27 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Bukowski Konstanty 30 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Bulins Jakub 38 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
ppor. Bułakowski Tomasz   14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Bułasz Józef 24 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - w komendzie szkoleniowej 25.2.1855
szer. Bułus Paweł s. Franciszka 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Burda Andrzej 24 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Burda Mikołaj 23 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Burganow Józef 36 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Burucki Andrzej 26 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Burwiel Jerzy s. Andrzeja 27 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Burzyński Walenty 21 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Bużyński Justyn 25 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
  Byczkow Józef 22 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - ordynans kpt. Pachomowa 22.2.1855
szer. Byk Jakub s. Józefa 21 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Byk Wojciech s. Jakuba 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Bykowski Jakub 23 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Bystrow Grzegorz 24 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Caba Wincenty   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
szer. Caba Wincenty 31 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Casc Kazimierz 42 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
karabinier Cechewicz Jan 33 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Cemba Jan   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
mł.muzykant Cenkaluk Stanisław s. Jakuba 22 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Cerburg Franciszek   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Chaberka Adam 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer.  Chacewicz Zygmunt 37l.4m.21d kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
podoficer Chadelski Józef 37 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Chaja Kasper 28 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Chajecki Bartłomiej s, Macieja 33 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Chan August 40 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
karabinier Chawriukow Atanazy   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Cheńka Józef 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
dobosz Chmielewski Franciszek 37 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Chola Antoni 22 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
  Cholicki Aleksander 27 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - ordynans por. Jarmińskiego - przy sztabie 25.2.1855
szer. Chomętowski Michał 24 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
trębacz Chorosz Jan   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Chorużys Antoni s. Mateusza 27 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Chramczuk Mikołaj 28 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
podoficer Chramiński Stanisław   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
szer. Chraptowicz Mateusz 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
podoficer Chraszyński Stanisław 36 muzykant- 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Chudnicki Piotr 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
podoficer Chudorowicz Adolf 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - w aleksandropolskim szpitalu 25.2.1855
szer. Chustacki Stanisław s. Wojciecha 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Chwabrus Maciej 24 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Chwojnicki Bazyli 20 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Ciecerski Mikołaj   erywański garnizon artylerii  
szer. Cimerman Ludwik s. Józefa 35 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Citowski Jan 26 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Cwin Paweł 28 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Cwirk Adam 25 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Cymirman Adam 28 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Cyrkowski Wojciech 28 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
podoficer Cuchotski Ihnacy 38 kompania szkolna, 3.rota karabinierów 9.2.1855
szer. Cyrulka Józef 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Cyryński Hilary 24 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Czakas Józef 29 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Czapis Józef s. Macieja 27 13. rota jegrów pułku tbiliskiego - sztab lekarski Erywań 13.3.1855
chor. Czaplic Dominik s. Kazimierza 29 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
chor.  Czaplic Deminikt s. Kazimierza 23 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Czechowski Bartłomiej 37 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Czeczelic Jerzy s. Szymona 28 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
podoficer Czeczelski Bartłomiej 39 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
  Jego żona Franciszka 40   19.10.1855
szer. Czekalski Kazimierz s. Jakuba 30 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Czeponas Justyn 30 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Czerenkiewicz Antoni 25 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Czernecki Józef 21 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Czernecki Józef 41 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Czernecki Józef 40 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Czerniawski Sylwester 37 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Czernicki Paweł 36 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Czerniewski Jan   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Czesny Jan   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty - pułkowy lazaret 1.4.1855
szer. Czewiński Antoni 27 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Czupryniak Andrzej s. Jakuba 30 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Czwilin Jan 45 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Czybrzyński Tomasz 46 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Czyliński Antoni 36 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
karabinier Czypkus Józef 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Czyrwiński Stefan 28 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Czyslak Paweł   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Czyslenko Piotr 48 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Czyszan Jan 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Czyżewski Antoni 38 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Czyżewski Dominik   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Dach Stefan 37 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Dajnowicz Izydor 32 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
podoficer Dajsek Paweł 41 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Damski Grzegorz   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów marzec 1855
szer. Danilczuk Stefan   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Daniłowski Ignacy 25 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Danisz Adam 24 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Dańszczyński Jan 26 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Darczuk Andrzej s. Józefa 36 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Darwis Mikołaj 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Daszczer Stanisław s. Antoniego 45 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Daszewski Franciszek 29 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Dawydowicz Franciszek 33 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Dąbrowski Jan 32 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Dąbrowski Józef s. Stefana   2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dąbrowski Karol s. Jana 30 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
dobosz Dąbrowski Ludwik 37 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
karabinier Dąbrowski Samuel 31 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Debuła Piotr s. Wojciecha 31 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Demszyński Józef 33 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - w ochronie 26.2.1855
szer. Denisiewicz Błażej 52 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
szer. Derba Paweł s. Antoniego 37 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Derladko Szymon 39 kompania inżynieryjna - z 17 roty wojenno-roboczej 22.3.1855
szer. Derynowski Antoni s. Kacpra 25 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Dębiński Józef 41 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Franciszka 24   18.2.1855
szer. Didiula Mikołaj s. Jana 24 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Dikszajdis Jan 32 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Diwiński Włodzimierz 34 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Dmitris Maciej 23 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Dmuchowski Stefan 28 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Dobrakowski Jan 42 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 8.4.1853
    44 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
  jego żona Uljana 40   8.4.1853
    41   22.2.1855
  córki: Anisja 6   8.4.1853
    8   22.2.1855
             Maria 3   8.4.1853
    5   22.2.1855
             Anna 2   22.2.1855
szer. Dobrański Tomasz 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
cyrulik Dobrowolski Adam 30 w m. Tbilisi 18.2.1855
szer. Dobrowolski Jan 39 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Dobrzyński Jakub s. Bernarda 29 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dolażewski Jan s. Michała 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Dołgonowicz Franciszek s. Stanisława 35 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dołżajuk Aleksy s. Jana 42 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dołżycki Jan 27 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Domachowski Jan s. Michała 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Domagalski Kazimierz 21 kompania szkolna, 8.rota jegrów 9.2.1855
podoficer Domański Franciszek 27 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Domaracki Trofim s. Gabriela 40 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Domogalik Józef 40 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Dorosz Franciszek 20 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Doroszkiewicz Bartłomiej s. Marcina 22 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Dowydzetan Józef s. Józefa   5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - snajper Eczmiadzyn 14.3.1855
szer. Drabczyk Wojciech 30 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Drewnicki Jerzy 23 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Drowacki Walenty   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Drozd Tomasz 31 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
magazynier Drozda Franciszek 45 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Drust Tomasz 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Dubaszewski Paweł 22 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Dubicki Kazimierz 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
trębacz Dubicki Wojciech 28 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Dubiendryb Gabriel 36 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
feldfebel  Dubkowski Walenty 36 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
cyrulik Duczyński Feliks 27 zaplecze 2. roty saperskiej - Tbilisi 1.3.1855
szer. Duda Antoni 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Dudek Józef 43 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Dudik Adam 28 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Dudik Jan 52 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Dudkiewicz Jan s. Jana 43 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Dudkiewicz Jan s. Stanisława 37 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dudkiewicz Sebastian 24 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Dudziński Paweł 30 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
podoficer Dulski Franciszek 28 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Dumachowski Wincenty   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty - Erywań 1.4.1855
szer. Dumbowski Ignacy s. Wojciecha 33 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dumbrowski Wincenty 23 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
kpt. Dunajewski Felicjan   10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
podoficer Dupak Wojciech 38 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Dworakowski Bartłomiej 26 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Dworecki Antoni s. Piotra 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Dybowski Tadeusz s. Jana 35 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty - w szpitalu 17.8.1855
szer. Dykanowski Józef 27 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Dziedzicz Błażej s. Macieja 33 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Dzierzbicki Roch 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Dziękowski Józef 34 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Dziura Wojciech s. Michała   2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Ejman Józef 40 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów - Tbilisi 9.2.1855
szer. Erużalski Jan 30 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Esienis Piotr 24 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Ezibajtist Kazimierz 35 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Fabiański Wojciech 28 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Fabisiewicz Jan 42 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Fadajew Stanisław 26 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - Tbilisi 19.2.1855
karabinier Faszczewski Mikołaj 37 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
grenadier Fedorow Jacyk 25 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Fedoruk Jan s. Józefa 29 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Fedyka Jan 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
felczer Fic Mikołaj 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Ficner August   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów marzec 1855
szer. Fijałkowski Mikołaj 47 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 8.4.1853
  syn Bronisław 16   8.4.1853
szer. Fikłowski Feliks 27 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Filimura Augustyn 23 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
podoficer Filiński Józef 39 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
podoficer Filipczyk Józef 34 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - lazaret pułkowy 18.2.1855
szer. Filipik Jan 40 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Filipowicz Antoni 30 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Filipowicz Franciszek   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Firens Jan 26 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Flis Józef 29 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Flis Karol s. Macieja 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Fobecnik Stanisław 33 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Francyszek Jakub 30 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Foks Maciej   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Franc Jan 36 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Francuz Aleksy 22 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
karabinier Franczuk Franciszek   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Franczyk Paweł 35 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Frołow Wartyk 25 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Frydyński Jakub 30 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
podoficer Gagoliński Eustachy 25 kompania szkolna, 6.rota jegrów 9.2.1855
szer. Gajdomski Michał 26 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Galis Jan 41 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
dobosz Gałkus Antoni 24 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Gałacen Piotr 45 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
ppor. Gałat Piotr s. Andrzeja 32 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
ppor. Gałatmie Piotr s. Andrzeja 38 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gambutko Konstanty 28 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Gandacki Jan 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Gardejewicz Józef s. Michała 23 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gardiejew Marek 40 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Garlewski Maciej   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Gaszyński Józef 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Gawryluk Paweł 41 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Gawryłowski Grzegorz 25 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Gawryński Wiktor 27 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
  Gazdzia Antoni 25 37.rota wojskowo-robocza kolejowa - ordynans 10.10.1855
podoficer Gejba Stanisław 29 3. z 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Gerasimow Maciej s. Grzegorza 33 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gerasymowicz Kazimierz s. Zacharego 54 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gernel Franciszek 33 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
podoficer Gierasymowicz Józef 38 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
st.muzykant Gips Jan s. Jakuba 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Girski Jan 29 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Glibus Jan s. Krystiana 23 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Glizperuk Maciej s. Piotra 31 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gładki Franciszek 35 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
magazynier Gładowski Jan 36 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
chorąży Gławacki Ignacy s. Michala 41 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
szer. Głębonowski Józef s. Kantego 22 18.rota muszkieterów simurskiego pułku piechoty - w szpitalu 17.8.1855
szer. Głuchowski Benedykt 25 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Gniewski Franciszek 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - Aleksandropol luty 1855
szer. Gnisow Wincenty 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Godelas Jan 25 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
podoficer Gogoliński Eustachy 27 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - kompania szkolna 7.2.1855
szer. Gola Wojciech 42 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
podoficer Goladra Aleksandra 38 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab korpusu 26.2.1855
podoficer Golantowski Mikołaj 46 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Golicki Jan 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Golicz Walenty 26 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Gołaszewski Andrzej 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Gołowacki Sylwester s. Antoniego 28 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gołyszewski Wojciech 41 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Gonczarowski Barnad 25 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Gonczarewski Teodor s. Kazimierza 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Gonczarz Tomasz 24 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Gontarz Antoni s. Franciszka 24 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gorbułd Józef s. Kacpra 30 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Gorik Jerzy s.Jerzego 30 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Gorocholew Jan s. Marcina 42 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gorol Franciszek 20 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Goszko Paweł s. Macieja 26 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gotowicki Stanisław 36 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Gozdin Jan 35 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Gozel Szymon 22 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Gożeło (?) Grzegorz 26 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Góra Walenty 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
karabinier Góral Wojciech 27 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Góral Wojciech 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
sztabskapitan Górski Aleksander   5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Górski Aleksander   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Górski Jan 41 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Grabowski Jan 37 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Grabowski Wawrzyniec 40 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
    40l.6m.8d -"- kompania muzyczna 18.2.1855
nieliniowy Grabowski Wojciech 29 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Grabski Teodor 26 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
karabinier Grabus Maciej 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
podoficer Graczyk Maciej 39 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Gradow Jan 24 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Granacz Józef s. Leona 20 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Granik Antoni 30 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Granoszewski Walenty 35 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Graszkiewicz Antoni 22 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Grendułowicz Kuźma 48 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Grobas Antoni 38 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Grobowski Dymitr 35 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Grobowski Piotr 22 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
szer. Grochowski Adam   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Gromik Józef 24 kompania szkolna, 8.rota jegrów 9.2.1855
szer. Grudzin Antoni s. Bołojana 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Grunkowski Józef 28 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
magazynier Gruszczyński Antoni   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Gruszewski Antoni 26 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Gruszyński Kazimierz s. Jakuba 22 18.rota muszkieterów simurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Gruza Ludwik   erywański garnizon artylerii  
szer. Gruzdel Walenty 30 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Grybowski Michał 25 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Grygiel Jan 43 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Grygolupis Józef 30 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
szer. Grygorczyk Jan 30 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Gryko Aleksander s. Leona 21 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Gryla Jan 27 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Gryszen Stefan s. Gerasima 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gryszczuk Bazyli s. Grzegorza 38 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Grzechowski Marcin s. Łukasza 24 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Grzegorczyk Mateusz 27 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Grzelak Wawrzyniec 26 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
podoficer  Grzewoczewski Józef 29 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Gubarowski Franciszek 41 kaukaski batalion 4.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Gudipin Jan 32 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Gudzewicz August s. Jana 22 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Gulacki Wojciech 20 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Gulka Grzegorz 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Gusiak Andrzej 34 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Gussel Józef 32 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Guszczen Stanisław 24 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Gut Józef 29 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Guziński Kacper s. Piotra 26 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Guzowski Paweł 25 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Gwintow Jan 22 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Gwozdecki Wojciech   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Gwozdik Mateusz   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
mł.muzykant Hel Łukasz s. Marcina 30 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Hiujtis Józef 28 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
karabinier Hołowenczyk Teodor 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Hołubicki Antoni 25 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Hororek Piotr 33 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Hryc Jan 24 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Hryckiewicz Szymon s. Justyna 48 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Hryniewski Piotr  23 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
karabinier Hrynkiewicz Franciszek 28 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Hrynkiewicz Ignacy 29 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
chor. Illinicz Piotr   erywański garnizon artylerii  
karabinier Ilnicki Franciszek 27 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - w szpitalu 10.2.1855
szer. Isak Szymon s. Jakuba 26 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Iszelski Piotr   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Iszow Wojciech 26 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Iszpański Stanisław 36 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Iwanicki Jan s. Kazimierza 37 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Iwanow Jan 42 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
podoficer Iwanow Mikołaj 40 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Iwanowski Jan 29 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Iwaskiewicz Abram s. Jakuba 42 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Iwiński Emeliusz s. Stanisława 22 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Izbiuk Mikołaj s. Stefana 29 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - snajper Eczmiadzyn 14.3.1855
szer. Jabłoński Jagon 28 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Jabłoński Wojciech 27 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Jackowski Grzegorz 47 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Jagła Józef s. Piotra 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
trębacz Jagodyński Franciszek 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Jaguszewski Wawrzyniec 42 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Jakowicz Marcin 23 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Jakowlew Andrzej s. Jakuba 37 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Jakubes Gzydor 28 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
karabinier Jakubiak Józef   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Jakubiec Wojciech s. Stanisława 29 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Jakubłaniec Adam 37 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
karabinier Jakubow Adam 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Jakubowski Jan s. Bazylego 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
karabinier Jakuszewski Tadeusz 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Jakuszewski Tomasz s. Mikołaja 22 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Jakuszko Józef s. Andrzeja 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Jakuszyn August s. Kondrata   14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Jałoczen Wincenty 31 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Jamreżyński Antoni 30 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Janc Mikołaj 33 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Janczuk Piotr 30   luty 1855
  żona Antonina Toczmakowa 31   luty 1855
szer. Janczyk Antoni s. Antoniego 29 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego - sztab pułku 13.3.1855
szer. Janczyński Franciszek s. Józefa 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Janic Tomasz 20 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Janicki Kazimierz 23 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Janicki Wojciech 25 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Janicki Wojciech s. Wojciecha 28 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Janiecki Tomasz 40 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Janiszewski Józef s. Jana 33 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Janiszewski Maciej 22 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Janiszewski Roman   3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Jankowski Antoni 39 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Jankowski Filip 39 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Jankowski Stefan 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Jankowski Wojciech s. Kacpra 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Jankus Kuźma 33 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
trębacz Janowicz Michał 25 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Janowski Ignacy 22 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Janowski Łukasz 30 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Jansen Jan 36 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Janukowicz Jakub s. Pawła 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
karabinier Janusiewicz Józef   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Januszewicz Aleksander s. Jana 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Januszkiewicz Ignacy 20 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Jańczukowicz Jan 26 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Jarczuk Maciej 26 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
por.  Jarmiński Franciszek   2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
  Jarmoliński Adam 28 kompania inżynieryjna - ordynans płka Turczaninowa 22.3.1855
szer. Jarmużowski Kazimierz 24 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Jaroszowski Andrzej 21 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Jaroszyński Tomasz s. Franciszka 28 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Jarus Bartłomiej s. Bartłomieja 35 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Jaruszczewski Jan 46 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - batalionowy lazaret 26.2.1855
szer. Jarzębuk Andrzej s. Marcina 30 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
podoficer Jarzymowski Andrzej 37 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Jamelia 22   18.2.1855
szer. Jasantys Bonifacy 26 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Jasimowicz Michał 23 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Jasiński Jan 23 kompania szkolna, 7.rota jegrów 9.2.1855
  Jasiuk Franciszek 20 personel lekarza batalionowego 25.2.1855
szer. Jatka Maciej 21 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
karabinier Jasnowski Jan   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Jasza Piotr 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
mł.kanonier Jaszewski Franciszek 29 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Jaworski Grzegorz 32 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Jaworski Paweł 39 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Jegieło Jan   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Jenkiewicz Józef 27 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
karabinier Jermak Jan   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Jermanow Kondrat s. Jermiego 27 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Jermaszew Jan 38 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Jermołojew Antoni 26 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Jermoszko Andrzej 25 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
karabinier Jerosławski Wincenty 23 kompania szkolna, 3.rota karabinierów 9.2.1855
szer. Jeśka Michał 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Jędruszkow Paweł s. Stefana 26 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Jeryn Adam 24 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
karabinier Jesieniak Jan 41 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Jesułajtas Justyn Jesułajtas 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów - snajper Eczmiadzyn 14.3.1855
szer. Jeżymowski Walenty 56 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Juchno Kazimierz 31 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
ppor. Juczejko Mikołaj 46 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
  jego żona Katarzyna 18   5.10.1855
szer. Junak Kazimierz 36 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Junasz Jan 33 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Junczewski Wiktor 40 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Juniecki Józef 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Junusz Józef 35 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
karabinier Jurga Karol 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Jurkaniec Dawid 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Jurkiewicz Mikołaj 23 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Jurkowski Daniel 28 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Jurugajtis Jan s. Adama 27 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Jurylewicz Wincenty 28 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Juryła Antoni 26 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Jurys Jan 48 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Juszkiewicz Dominik 21 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
trębacz Juszkin Andrzej 25 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Juszkin Justyn 21 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Juszczyk Maciej 41 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Jużko Antoni 30 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kabała Filip 29 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kabelus Adam 38 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Kabyliński Paweł 25 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Kacański Michał 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kacka Mikołaj s. Jakuba 27 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kacperski Antoni 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kaczarowski Szymon 44 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
grenadier Kaczkiewicz Tomasz 36 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Kadel Pan 22 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Kagniewski Antoni 24 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
mistrz stolarski Kagański Konstanty 32 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Kajrys Kazimierz 28 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
podoficer Kaktowicz Julian s. Józefa 26 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego - sztab w Erywaniu 13.3.1855
karabinier Kalicki Leon 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
  Kalinin Fryderyk   11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - ordynans mjra Ustinowa 23.3.1855
trębacz Kalinkiewicz Jan 25 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Kalinowski Michał 26 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Kalinowski Paweł 26 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
ślusarz Kaliński Adam 33 kaukaski batalion saperów 1.3.1855
szer. Kaliński Stefan 32 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kalisz Jan 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
kpt.sztab. Kaliszewski Józef 39 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Eugenia Fedorowa 23   luty 1855
  synowie: Mikołaj 5   luty 1855
                  Teodor 3   luty 1855
                  Wiktor 0,5   luty 1855
             córka Lidia     luty 1855
szer. Kałkowski Józef   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Kamieński Józef   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer.  Kamyczuk Tymoteusz 32 kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
chor. Kandynow Stefan   3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
por. Kandynow Szymon   3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - w Tbilisi luty 1855
szer. Kantyk Jan 35 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
karabinier Kapa Mateusz 27 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - w szpitalu 10.2.1855
szer. Kapertowski Stanisław 47 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Kapis Józef 24 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kaprul Wojciech s. Antoniego 25 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kapuszka Justyn 35 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Karasiński Michał   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Karaś Piotr 22 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Karaś Tomasz 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Karbowicz Bartłomiej 23 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Karis Kazimierz Fiłtionow 27 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Karejba Klemens 23 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Karniejew Józef 29 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
podoficer Karonowski Jan 39 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Karpiński Walenty 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Karpiński Wiktor 26 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Karpow Bazyli 40 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Karpowicz Mikołaj s. Feliksa 29 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Karpowicz Wiktor 35 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Kars Wojciech 39 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Karyniewicz Jakub 36 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Kasiłowski Michał s. Stanisława 25 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kasowski Stanisław 29 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
szer. Kasperczak Andrzej 39 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kasprożak Jan 20 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Kaszewnik Grzegorz s. Bazylego 28 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kaszkołas Józef 33 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Katełkiewicz Kuźma 45 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Maria Osipowa 41   luty 1855
             córka Mandalina 4   luty 1855
szer. Kaus Maciej 23 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Kawalenko Jan 50 3 rota fizylierów - w Aleksandropolu luty 1855
szer. Kawalewski Józef 29 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
podoficer Kawecki Franciszek 24 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kawecki Jan 33 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
karabinier Kazaczkow Jakub 31 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Kazadajczenko Grzegorz 32 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Kazak Mikołaj 35 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Kazak Stanisław 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Kazeński Jakub 50 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Kaziemirczuk Stanisław 29 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Maria Fadiejewa 32   luty 1855
szer. Kaziemirow Józef s. Kuźmy 20 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kazmirczuk Franciszek 25 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Kazonowski Ludwik 21 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Aleksandropol 19.2.1855
podoficer Kaznowski Wojciech 42 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Małgorzata 21   18.2.1855
podoficer Kąsowski Antoni 28 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
podoficer Kernicz Julian 24 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kezis Franciszek 31 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
grenadier Kichajłowski Antoni 23 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Kiliński Józef 33 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Kilwianik Tomasz 23 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
por.  Kimbar Ferdynand 30 1.rota jegrów - wysłany do wojsk zapasowych 9.2.1855
szer. Kimla Jakub s. Jana 27 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego - szpital Erywań 13.3.1855
szer. Kindryński Jan 28 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Kirkiewicz Gerasym s. Piotra 29 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kisielew Jan 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kisiełow Roch s. Kaliksta 30 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kisilewski Antoni s. Michała 39 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kitliński Antoni 41 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kituła Andrzej s. Stanisława 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Klejno Stanisław s. Wojciecha 23 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Klepko Stefan s. Michała 42 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Klewański Bazyli 30 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Klich Józef 28 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Klimkowicz Maksym 39 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
karabinier Kluczyński Wojciech 38 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Klukowski Ignacy 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Klusik Józef 25 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Kluzowski Walenty 24 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Kłapis Franciszek 37 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Kłopatok Jakub   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Kłopotok Jakub 26 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Kłycaj Jakub 38 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
szer. Kmita Antoni 32 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Knit Andrzeja s. Jana 24 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kobyliński Stanisław s. Kazimierza 20 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Koceryk Jan 27 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Kochin Jan s. Jana 25 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kocmarski Wincenty   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Koczenowski Józef 26 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Koczerowski Józef   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Koczych Szymon s. Piotra 40 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kokolowicz Szczepan s. Tomasza 25 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
kpt. Kolasiński Hipolit   35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
  jego córka Emilia 14 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
karabinier Koldiasz Paweł 27 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
podoficer Kolenda Teofil s. Antoniego 28 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kolendowicz Józef 21 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Koleniuk Tomasz s. Mikołaja 24 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Koleńko Stanisław s. Mateusza 27 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kolewicz Dominik 20 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kołbaska Wincenty 24 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Kołczewski Walenty 28 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Kołdubowski Antoni 21 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kołodej Szymon 27 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kołodiej Franciszek s. Pawła 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kołodyński Mikołaj 24 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kołos Jan 41 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Kołoska Antoni 24 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kołosowicz Michał 29 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Kołossowski Józef 33 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kołowantes Juhan 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Elżbieta 45   18.2.1855
szer. Kołowański Jeremi 36 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Komarowski Jan 28 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Komarowski Jan 36 kompania szkolna, 2.rota jegrów 9.2.1855
szer. Konabus Piotr   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
podoficer Koncewicz Stefan 40 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Konczyk Tom s. Stefana 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Konczyński Józef 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kondarewicz Walenty 35 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Kondołowski Antoni 30 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
  Kondratiew Jan s. Mateusza 40 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów - ordynans sztabskapitana Marabuta 18.8.1855
szer. Kondratiuk Jan 24 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Kondratowicz Filip 38 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kondratowicz Jan s. Mateusza 40 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Koneczny Szymon s. Marcina 27 18.rota muszkieterów simurskiego pułku piechoty 17.8.1855
podoficer Konewski Feliks 38 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Konfarowicz Benedykt 22 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Konieczny Mikołaj s. Mikołaja 26 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Konowrecki Szymon   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
feldfebel Konsiukiewicz Szymon 43 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Konwerski Andrzej 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Koństeń Leon s. Andrzeja 30 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kopaczyński Ignacy s. Józefa 38 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Kopelis Jan 24 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kopicz Paweł 44 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kopiec Jan 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kopiec Wawrzyniec 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Kopiejka Antoni s. Jakuba 24 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Kopij Józef 27 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Kopisz Michał 26 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kopocz Antoni s. Kacpra 29 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
  Kornerow Jan   11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - ordynans kptana szt. Arestanesa 23.3.1855
szer. Kordanow Karol s. Józefa 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Korenczyk Franciszek 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Korfyl Józef s. Walentego 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Korgun Walenty 25 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Kormolita Karol s. Błażeja 27 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Korom Wojciech s. Marcina 27 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
podoficer Korsak Ignacy 22 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
mł.kanonier Korzeniewski Jan 39 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Korzyński Walenty s. Wojciecha 31 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego -  szpital Erywań 13.3.1855
szer. Kospirski Andrzej 33 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Kossik Mikołaj 24 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Kostecki Marcin s. Jakuba 29 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kostenczuk Paweł s. Grzegorza 23 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kosteżak Dymitr 32 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów-szpital Erywań 14.3.1855
szer. Kostijak Roch 26 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Kostin Andrzej 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kostiuk Piotr 39 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Kostiuszuk Eliasz 23 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kostka Mateusz 30 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Koszczec Saweli s. Józefa 50 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Koszek Stefan 48 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Koszyk Mikołaj s. Michala 27 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kościuk Maciej 21 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Kośkow Wincenty 29 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Kot Filip 22 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kot Józef 28 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kowal Marcin 27 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Kowalewski Antoni s. Józefa 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kowalski Andrzej s. Mateusza 28 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kowalski Antoni 34 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kowalski Antoni 39 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Kowalski Antoni s. Stanisława 32 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kowalski Błażej 45 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Kowalski Damian 29 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Kowalski Franciszek s. Jakuba 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
podoficer Kowalski Józef 40 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Kowalski Kazimierz 29 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kowalski Michał 28 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  19.2.1855
szer. Kowalski Stanisław 44 7 rota fizylierów - sztab pułku 26.2.1855
szer. Kowalski Wojciech 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Kownacki Adam 24 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kowsz Jerzy 36 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Kowtun Jan s. mateusza 24 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kozakiewicz Jan s. Józefa 23 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Kozieł Jan s. Andrzeja 35 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kozieł Łukasz 25 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Kozłowski Adam 30 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Kozłowski Franciszek 21 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Kozłowski Kuźma s. Andrzeja 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kozłowski Teofan 35 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Kozowski Bazyli   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Kozyrkiewicz Michał 22 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. fursz. Krajewski Maciej 24 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Krajewski Wawrzyniec 38 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Krakowiak Antoni 23 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
podoficer Krasilnikow Stanisław 40 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza  17.2.1855
cyrulik Kraska Piotr 28 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Krasniuk Stanislaw 28 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Krasnosielski Jan 24 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Krasotka Stanisław 25 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Krasow Jerzy 23 kaukaski batalion 4.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Krasowski Tomasz 35 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Kraszewski Dionizy 27 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Krauze Karol 20 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Krawcow Franciszek s. Jana 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Krawczunas Adam 41 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Krawczyk Wawrzyniec 25 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
mł.muzykant Krawiec Stanisław s. Karola 31 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Krawiecki Szymon 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Kressa Tomasz 37 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
szer. Kreszczupos Piotr 25 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Kręglewski Jan 27 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kromusz Michał s. Mateusza 30 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Krowicz Jan s. Ignacego 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Królik Franciszek 21 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Krucki Piotr 33 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kruczkowski Piotr 39 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Krug Franciszek   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Krupicki Sruim 35 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Krupiński Mikołaj 41 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Kruppa Mateusz 30 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
stolarz Kruszewski Józef 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
podoficer Kruszewski Wiktor 54 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Krutys Franciszek 41 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Krużajtis Jakub 48 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Kryczmar Stanisław s. Kaliksta 24 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Krysin Łukasz 22 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Krysiuk Antoni 23 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Krystofanic Kazimierz 28 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kryszak Piotr 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
ppor. Kryszanowski Leon 47 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kryżanowski Jan 24 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Kryżanowski Stefan 26 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Kryżynowski Bartłomiej 39 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Krzeczkowski Jan 28 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Krzyński Franciszek 45 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Kuba Jerzy s. Michala 32 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kubek Wojciech s. Filipa 27 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kucharski Michał 30 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Kuchyjew Michał s. Józefa 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Kuciński Jan 41 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
podoficer Kuczewski Aleksander 22 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Kuczma Marcin 46 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
podoficer Kuczyński Beliweryn s. Kazimierza 34 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kuczyński Stanisław s. Andrzeja 38 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kukułka Michał 37 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Kukwa Michał 24 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
karabinier Kulbus Franciszek 23 kompania szkolna, 3.rota karabinierów 9.2.1855
trębacz Kulcewicz  Wojciech 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
podoficer Kulesa Walenty   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
podoficer Kulikowski Franciszek s. Andrzeja 34 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Kulita Józef 43 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Kułacki Marcin 33 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Kunicki Franciszek s. Jana 36 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Kuprelewicz Jan 51 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Kurak Onufry   erywański garnizon artylerii  
szer. Kurakiewicz Ludwik 29 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kurkowski Mikołaj 31 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Kuta Filip 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kutta Jan 41 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Kuźmiński Jan 26 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
podoficer Kuźmiński Teodor 26 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Kuźmowicz Józef 44 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Kwapiński Wincenty 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
mł.kanonier Kwaszniak Jan 26 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Kwaszyński Franciszek 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Kwiatkowski Antoni 40 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
podoficer Kwiatkowski Józef 38 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Kwiatkowski Kazimierz 31 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Kwiatkowski Walenty s. Walentego 34 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Kwiecień Wojciech 27 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
podoficer Kwityński Błażej 45 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Lachewicz Adam s. Mikołaja 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lachowicz Benedykt 30 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Lachowicz Ignacy 43 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Laforgisz Wojciech 23 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Laguszkin Grzegorz 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Lapis Walenty 46 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Lasowski Julian 31 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Latniuk Józefat 49 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Lebner Jan 35 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Helena Fedorowa 33   luty 1855
trębacz Lebuda Stanisław 25 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Lechit Jan s. Szymona 24 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
podoficer Lejman Franciszek 39 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Lengus Marcin 36 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Lenkiewicz Józef 37 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Lesic Józef 27 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Leskowski Paweł s. Franciszka 25 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
mł.kanonier Lesnowski Kazimierz 26 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
karabinier Leszczuk Marek 24 kompania  szkolna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 9.2.1855
szer. Leszka Antoni   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
szer. Leszko Antoni 30 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Leszkiewicz Marcin 31 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Leśniak Paweł 23 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Leśniewski Walenty 23 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Letwinienko Kondrat s. Emila 27 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer  Lewandowski Adam 35 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Lewczuk Andrzej s. Jana 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lewendowski Józef 31 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Lewortowski Hilary 31 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Lichwało Wojciech s. Stanisława 26 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
stolarz Liczyński Ksawery 36 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Limański Walenty 26 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Limiszyński Kacper s. Wojciecha 35 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lin Jan s. Andrzeja 48 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Liniewicz Tomasz 29 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
podoficer Linkiewicz Kazimierz 38 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Linkiewicz Piotr 37 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
podoficer Lipiński Karol 40 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
trębacz Lipiński Justyn 33 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Lipski Kazimierz s. Stanisława 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lisiak Antoni 27 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  19.2.1855
szer. Lisicki Jan s. Józefa 20 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lisiewicz Tomasz 37 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - Tbilisi luty 1855
szer. Lisiczkin Ignacy 36 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Liskiewicz Stanisław 29 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
karabinier Lisowski Franciszek 28 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Lisowski Kazimierz 40 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
karabinier Lisniewski Antoni 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Liszczyński Józef 38 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Liszczyński Paweł s. Wojciecha 27 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Lisznicki Łukasz 26 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Liśniewski Jan 21 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Litaszop Józef s. Tomasza 38 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Liwanda Stanisław s. Józefa 34 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Liwandowski Florian 24 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - szpital Aleksandropol 26.2.1855
szer. Lubański Roch 21 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
podoficer Lubczyński Jan 43 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Lubienicki Jan 30 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Ludecki Adam 28 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Ludecki Jan 31 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Lutkiewicz Antoni 31 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Luty Paweł 30 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Łabęcki Izydor 30 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Ładyński Jan 37 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
podoficer Łagowski Wawrzyniec s. Marcina 40 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Łakietyk Jan 22 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Łan Wojciech 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Łapański Mateusz s. Jakuba   17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Łapin Kazimierz 35 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Łapiński Józef 31 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Łapucki Antoni 25 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
karabinier Łastowiecki Bazyli   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Łaszuk Nikita s. Tomasza 23 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Ławrentiew Piotr 44 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Łażowski Antoni s. Leona ? 38 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - snajper Eczmiadzyn 14.3.1855
szer. Łodżak Józef   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Łoganowski Wawrzyniec s. Stefana 24 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Łomachało Wojciech s. Macieja 28 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Łomiński Tomasz 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Łorcz Wojciech 21 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Łoszczenko Ignacy 38 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Łoszczewski Andrzej 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Łoś Bogumił 26 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Łotorewicz Michał s. Macieja 35 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Łowicki Adam 22 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Łubinkow Nikifor 37 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Łucak Jan 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Łuiza Antoni 31 kaukaski batalion 4.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Łukacewicz Andrzej 41 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Łukacewicz Jan s. Michala 27 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Łukasz Szymon 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Łukaszewicz Marcin 27 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Łukaszewski Jan s. Bartłomieja 27 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Łukaszow Maciej 54 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Łukowski Sylwester s. Józefa 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Łuksza Paweł 23 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Łutowski Eliasz s. Macieja 27 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Łyska Bonifacy 22 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Macelupis Jan 28 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Macewski Paweł   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Machaj Ignacy 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Maciejewski Marcin   14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
podoficer Macijewski Maciej s. Jakuba 42 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mackajło Wincenty 30 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
podoficer Mackiewicz Aleksander 19 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Mackiewicz Ignacy 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Macydoński Jan 27 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
karabinier Maczunis Franciszek 22 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Madaj Wincenty 24 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Madowski Aleksy 47 kompania inżynieryjna - z 17 roty wojenno-roboczej 22.3.1855
karabinier Magdaliński Kazimierz 23 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Majchrzak Walenty 23 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Majchrzyk Franciszek 45 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Majcyk Michał 26 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Majewski Antoni s. Józefa 38 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Majewski Jan 27 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Majewski Roman 24 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Majkrasik Antoni s. Jakuba 29 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Maksymowicz Wincenty s. Marcina 21 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Maklicki Antoni s. Maksyma 40 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Makuch Wojciech 20 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Makuteniec Jan 24 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Malasewicz Połfort (?) s.Błażeja 30 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Malawka Nikodem s. Andrzeja 28 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Malec Jan 27 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Malczyk Antoni s. Kacpra 37 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Malenczuk Michał   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Malewicz Franciszek 27 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Malicki Apolinary s. Stanislawa 23 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Malik Jan s. Łukasza 24 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Malik Tomasz 27 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Malinowski Andrzej s. Andrzeja 45 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Malinowski Jakub 36 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 8.4.1853
    38 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
  jego żona Marianna 35   8.4.1853
    38   22.2.1855
  syn Antoni 10   8.4.1853
    12   22.2.1855
  córka Rozalia 7   8.4.1853
    9   22.2.1855
szer. Malinowski Łukasz   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Malinowski Saweli 36 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
mł.kanonier Malisiak Józef 24 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Małachowski Wincenty 39 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer.  Małasiak Ignacy 44l.7m.18d kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Małaszewski Maciej 22 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Małowski Adam 32 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
podoficer Małsurow Gabriel 20 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Mananczucz Stefan s, Andrzeja 29 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mania Feliks 31 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Maninster Wojciech 25 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
flecista Maniuba Antoni 23 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
feldfebel Mańkowski Błażej 42 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Marceniuk Wojciech 48 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Marcinowski Wawrzyniec s. Stefana 29 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Marcow Franciszek 43 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Markiewicz Józef 24 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Markiewicz Michał 30 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Markowski Jan 26 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
szer. Markowski Jan 25 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Marozow Marcin 39 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Marszał Antoni 26 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Martyn Fryderyk 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Martynaszcz Mikołaj 24 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
podoficer Marszałkowski Klemens 37 kaukaski batalion 3.roty saperów - Tbilisi 1855
szer. Marzec Józef s. Jakuba 30 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Masiunas Józef 31 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Masulewicz Stefan 36 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Masułak Kuźma s. Adama 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Maszczuk Andrzej 26 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Maszewski Maciej 26 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Maszewski Maciej 24 kompania szkolna, 4.rota jegrów 9.2.1855
szer. Matczyk Grzegorz s. Macieja 29 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Matenka Jan 22 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Matuszewski August 40 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Matuszewski Walenty 44 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Matwiejew Piotr   10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - z innego pułku 26.2.1853
st.kanonier Matysow Wiktor 24 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Mawdura Łukasz 31 rota jegrów 2.2.1853
szer. Mazur Antoni 46 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Mazur Franciszek s. Cyryla 40 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mazur Józef 26 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Mazur Józef 35 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Mazurkiewicz Antoni 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Mazurkiewicz Jan 30 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Maria 20   18.2.1855
szer. Mazurkiewicz Wojciech 52 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Mazuryk Antoni 25 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Mażak Piotr s. Felicjana 34 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mażutis Franciszek s. Michala 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Mejłus Kazimierz 26 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Menak Wojciech 30 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Menkus Antoni s. Benedykta 25 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
grenadier Meredżyk Paweł 20 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
podoficer Mersza Józef 34 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Miałtkowski Henryk s. Jana 24 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Michajluk Stanisław 48 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Michajłow Jakub 41 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Michajłow Józef   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Michajłowski Franciszek   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
podoficer Michajłowski Wojciech 38 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Michalak Jan 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Michalec Piotr 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Michalewski Marcin   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
podoficer Michalski Andrzej 44 kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Michalski Jan 51 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Michalski Marceli 28 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
grenadier Michaluk Jan 21 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Miched Mikołaj 25 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Michin Wojciech s. Kacpra 29 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Michniewicz Kazimierz 23 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Michta Wojciech s. Wawrzyńca 37 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mielcaruk Konstanty 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Mielnikow Szymon s. Jana 39 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Miepisow Stefan 20 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Miezel Stanislaw s. Jana 29 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Mikalunis Jakub 30 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Mikigis Marcin s. Jakuba 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Mikszys Józef s. Panfiła 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Mikszys Wiktor 24 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Milczaruk Andrzej 29 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Miłoj Józef 32 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Minakowski Józef 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Miniewicz Kazimierz 40 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Mister Maciej 30 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Mojes Jan 23 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Mojsijewicz Kazimierz 36 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Moleszak Antoni 22 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
  Monarczuk Mikołaj   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty  
szer. Monastyr Sebastian 37 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Moraczkowski Leon 28 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Morak Jan   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Morszewski Karol 22 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Moskwa Jan s. Makarego 34 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
dobosz Minarczyk Piotr 39 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Minczewski Mateusz 25 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Minkowski Stanisław 40 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Minor Piotr s. Marcina 46 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Mintus Maciej 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
dobosz Miranowski Antoni 30 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Mirdagiowski Feliks s. Jakuba 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mironczyk Jan 30 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
podoficer Miskiewicz Jan 34 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Miszkiewicz Adam 25 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - w batalionowym lazarecie 25.2.1855
szer. Miszkin Jan 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Mitryk Maciej 41 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Mitus Karol 34 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Mizgało Walenty 21 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Moczalski Andrzej s. Nieleżasa (?) 26 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Moczański Jan   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów marzec 1855
podoficer Modewski Franciszek s. Antoniego 40 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Mojewski Jan 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
st.muzykant Molejski Piotr s. Tomasza 30 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Molnik Antoni 37 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Morgas Mikołaj s. Bartłomieja 29 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Moroz Marcin 24 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Mościcki Józef 49 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
  jego żona Katarzyna 32   19.10.1855
  córka Emilia 14   19.10.1855
szer. Możolist Józef 33 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
szer. Mrus Franciszek 36 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Mucha Michał s. Antoniego 26 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Mudrow Aleksander s. Franciszka 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Mułasz Tomasz 25 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
podoficer Murowski Sergiej 30 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Murzicz Stefan s. Leona 48 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Musin Franciszek 37 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Musirski Izydor s. Jana 29 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Muszyński Narcyz 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
podoficer Muśnicki Franciszek 33 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Muszymański August s. Pawła 32 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Muzyka Franciszek 24 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Mystkowski Józef 38 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Myszyński Jakub 23 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Myślicki Stefan 22 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Nadolny Błażej   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
karabinier Nadys Alojzy   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Nagienis Jerzy 27 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
harfista Naposki Sazon 21 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Naroszkiewicz Adam 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Nasalczuk Adam 55 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Nastosik Jakub s. Józefa 20 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Natkin Bartłomiej s. Jana 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Nawosad Tomasz   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
flejszczyk Nazarewicz Wojciech 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Nazaryk Jan   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Nedwed Stanisław 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Nejdus Józef 32 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Nicus Piotr s. Romana  28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Niedielski Jan s. Sidora 31 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Niedziela Józef   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty - pułkowy lazaret 1.4.1855
szer. Niekratus Wiktor 25 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Niewedomski Józef 45 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
karabinier Niewidomski Jakub 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Nikołajczuk Jan 22 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Nikołan Szymon 45 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
karabinier Niewidomski Daniel   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
podoficer Nikiforow Gedeon s. Konstantego 22 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego - szpital Erywań  
szer. Nikodin Filip s. Mateusza 39 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Nimunis Jan 23 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Nimunis Józef 23 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Nocuk Roman 41 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
mł.kanonier Nocul Maciej 30 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Norbut Ludwik 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Nowak Dominik 23 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Nowak Franciszek 29 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Nowak Franciszek 27 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Nowak Franciszek s. Józefa 23 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Nowak Walenty 24 kompania szkolna, 5.rota jegrów 9.2.1855
podoficer Nowak Wincenty   3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Nowakowski Piotr 48 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Nowarczuk Frank s. Macieja 40 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
kancelista? Nowicki Ignacy 44 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Nowicki Klim 23 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Nowicki Tomasz 36 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
podoficer Nowik Walenty 37 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Nowikow Józef 26 kompania szkolna, 8.rota jegrów 9.2.1855
szer. Ochnek Bartłomiej 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Odsiepka Walenty 30 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Ogoń Franciszek s. Józefa 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Okajewicz Bazyli s. Tomasza 38 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Okrutka Jan 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Olczyk Antoni 32 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Oleksiński Stanisław   erywański garnizon artylerii  
chorąży Olizar W łodzimierz   12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Olszewski Gerasim 22 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
karabinier Olszewski Józef 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
podoficer Ołdakowski Władysław 23 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Orleszak Wawrzyniec 27 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Orłoński Andrzej s. Szymona 21 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
ppor. Orłowski Aleksander 33 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Orłowski Hipolit s. Pawła 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów - szpital Erywań 14.3.1855
szer. Orzechowski Karol s. Antoniego 39 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Osiński Jan 52 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
karabinier Osiński Józef 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
podoficer Osipow Karol 39 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Ostacki Piotr 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
podoficer Ostrowski Józef 41 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Ostrowski Stanisław 39 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Ostrowski Tymoteusz s. Bazylego 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
podoficer Osuch Bartłomiej 37 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
podoficer Otman Jan s. Michała 42 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Otruzik Franciszek 24 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Owczarczyk Michał 24 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Pacholak Walenty 27 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Pacyk Maciej 28 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Paduch Adam 34 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Paduch Paweł 24 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Palaczyński Teodor   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Palewski Jan 36 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
podoficer Palin Wojciech 39 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Pałpuka Michał 36 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Pancewicz Aleksander 24 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Panecki Antoni 26 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Pankiewicz Błażej 21 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Panput Franciszek s. Jana 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Paperlin Ignacy 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Parczewski August 49 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. fursz. Pardecki Kazimierz 33 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Pargał Franciszek s. Filipa 32 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Parkot Antoni   erywański garnizon artylerii  
szer. Partycki Eugrasz (?) 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Paruszewski Antoni 33 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Pasiecuk Mikołaj 20 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Pasik Franciszek s. Walentego 34 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Pastuszek Maciej  20 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Paszkowski Aleksander 23 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
szer. Paszkowski Antoni 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Patrus Ignacy 30 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Pawelec Piotr 23 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Pawlak Marcelian 31 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Pawlin Jan 27 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Pawluk Wojciech 22 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Pawluszyński Paweł 42 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 8.4.1853
    44 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
  jego żona Anna 41   8.4.1853
    42   22.2.1855
szer. Pawłow Kuźma s. Pawła 35 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
grenadier Pawłowicz Ambrozy 40 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Pawłowski Wojciech 49 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Pawski Jan 38 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Pełka Wojciech 41 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
cyrulik Penglik Antoni s. Pawła 33 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Pentok Krzysztof 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
podoficer Peradski Aleksander 57 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Perun Stanislaw s. Kazimierza 40 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego - szpital Erywań  
szer. Petliński Stanislaw 45 zaplecze 2. roty saperskiej - Tbilisi 1.3.1855
szer. Petrowski Jan 43 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Petrucyk Piotr 29 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Petszyk Józef s. Tomasza 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Piczkulak Jan 29 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Piecuch Jan 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Pieczerski Łukasz 27 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Pieczykow Michał 27 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Piela Wincenty s. Andrzeja 27 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Pieskowski Mikołaj 25 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - w ochronie 26.2.1855
szer. Pieskulak Jan s. Kazimierza 30 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Piesoczny Wawrzyniec 44 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Pieszczyński Tomasz s. Józefa 35 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Pietrow Ignacy 37 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Pietrow Piotr 34 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Pietrowski Antoni s. Andrzeja 27 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Pietrowski Józef 24 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Pietruszczyk Jan 29 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Pietruszewski Franciszek 23 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Pigulak Jakub 47 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Piłka Jan s. Pawła 27 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
grenadier Piłuc Franciszek 25 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Pinczura Zygmunt 39 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
podoficer Piora Franciszek 30 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
podoficer Piotrowski Antoni   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - w szpitalu 9.2.1855
szer. Piotrowski Paweł 27 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 26.2.1855
szer. Piotrowski Wiktor 28 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Piskulski Wincenty 31 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Piterwas Jan 42 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Pitruczyk Krzysztof 27 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Piwowarczuk Mikołaj s. Jana 35 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Pizin Paweł 29 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Pjun Szymon 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Plemis Klemens 28 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Pleń Stanisław 26 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Pleskota Stanisław 27 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
podoficer Plewowski Paweł 40 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
podoficer Plewowski Paweł 41l.1m.11d -"-, kompania muzyczna 18.2.1855
szer. Plusnis Maciej 34 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Pluta Adam 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Franusia 21   18.2.1855
  córka Franusia 14   18.2.1855
szer. Pluta Franciszek   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Pluta Piotr 23 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
podoficer Płaciński Aleksander 31 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Płaksa Tomasz 25 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Płatys Dominik s. Jakuba 30 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
grenadier Płazowski Mateusz 38 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - w tbiliskim szpitalu 22.2.1855
szer. Płochtiuk Andrzej 28 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Pobierezniuk Stanisław 30 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
podoficer Pochłowski Jan   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
szer. Poczadłow Marcin   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
trębacz Podborski Franciszek 29 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Podekrebka Wojciech s. Stanislawa 35 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Podgajny Antoni 21 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Podhorodecki Piotr 28 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Podkowiński Wincenty 32 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Pogibajłow Jakub 25 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Pogocki Gabriel 21 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Pokorski Walenty 33 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Polakow Józef 39 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Polech Wojciech 21 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Polida Wołżeniec 40 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Połkowski Jan 25 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Polimąka Piotr s. Stanislawa 26 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Połtebryn Andrzej 26 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Poniakowski Wojciech 24 kompania szkolna, 1.rota jegrów 9.2.1855
szer. Poniakowski Wojciech 30 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
podoficer Popieluk Marcin 40 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Popławski Bartłomiej 38 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Katarzyna Jakowlewa 36   luty 1855
szer. Popojak Antoni 27 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Poprowski Józef 28 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Popuła jan s. Wawrzyńca 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
podoficer Posławski Jan 29 muzykant - 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Postik  Ludwik s. Andrzeja 32 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Potapowicz Grzegorz s. Dymitra 36 13. rota jegrów pułku tbiliskiego - szpital Erywań 13.3.1855
szer. Potelewicz Kazimierz s. Jana 28 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Potocki Michał 41 kaukaski batalion 4.roty saperów - Aleksandropol 1.3.1855
karabinier Powielec Stefan 30 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Pozdecki Grzegorz 29 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
podoficer Pożarski Franciszek 29 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Prochorow  Kazimierz 39 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Prokopowicz Józef 30 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Proliński Piotr 23 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Prostin Józef 28 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Pryłucki Wincenty s. Mikołaja 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Pryszczak Ropcenty   11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Przybylski Jan 25 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Przyszyn Tomasz 35 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Pszczebelski Saweli s. Andrzeja 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
  Pucewicz Jerzy s. Macieja 35 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego - ordynans kpt. Połtoraka 13.3.1855
szer. Puchalski Jan   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów marzec 1855
szer. Puczkowski Feliks s. Jana 50 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Puczyński Bonifacy s. Mateusza 24 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Pudło Paweł 37 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Pugaczewski Ignacy s.Józefa 40 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Pugas Antoni s. Jana 32 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Puksztec Szymon s. Franciszka 43 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Pulak Tomasz 40 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Pułażyński Józef s. Wojciecha 30 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Punczuk Józef s. Antoniego 34 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
szer. Puszkopolis Szymon 28 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Puzyrowski Franciszek 26 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Raczet Ignacy s. Błażeja 27 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Raczkowski Piotr 45 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
kpt.szt. Radkiewicz Wawrzyniec 46 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
karabinier Radomski Mikołaj 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Radoński Feoklist 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Radul Wincenty s. Pawła 37 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Raduszyński Jan 28 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Radwinicki Andrzej s. Franciszka 26 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Rajdaniuk Justyn 42 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Rakicki Stanisław 27 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
dobosz Rakowski Andrzej 30 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Rakowski Justyn s. Walentego 26 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Rakowski Kuźma 23 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
karabinier Rappocki Szymon 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Raszkow Mikołaj s. Piotra 23 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ratkin Franciszek 30 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  19.2.1855
szer. Raziński Piotr 27 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Rebicki Józef 24 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Rebicki Tomasz 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Remanczuk Andrzej s, Piotra 26 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Reżka Franciszek 26 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Robakowski Wincenty 35 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Robat Tomasz 30 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Rodus Mikołaj 24 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Rogowski Franciszek 27 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Rogowski Wojciech   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Rogoziński Piotr 40 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Romaniuk Antoni s. Romana 20 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Romankiewicz Jan 38 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Romanowski Aleksander 28 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza szpital Aleksandropol 26.2.1855
szer. Rosiński Jan 24 kompania szkolna, 4.rota jegrów 9.2.1855
szer. Rotecki Paweł 41 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - sztab brygady 9.2.1855
szer. Rotkin Grzegorz 29 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
profor Rozenas Justyn 39 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
feldfebel Rożański Walenty s. Marcina 25 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
nieliniowy Rożniewski Wojciech 26 kaukaski batalion 3.roty saperów - Tbilisi 1855
dobosz Różycki Jan   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Różyński Kazimierz 26 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Rubak Dominik 26 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
karabinier Rubel Leon   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
chor. Rudkowski Józef 34 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
  jego żona Nina 21    
szer. Rudkowski Marcin s. Stefana 23 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Rudkowski Stanisław 23 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Rudkowski Stanisław 45 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
karabinier Rudy Jan   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Rudyski Antoni s. Jakuba 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Rudz Grzegorz s. Maksyma 24 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
major Rukiewicz Apolinary   5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Rusak Jan 28 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
karabinier Rusałowski Józef 35 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Rusik Andrzej   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Rusin Andrzej 25 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Rusiński Piotr 29 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
mł.kanonier Rustasz Józef 26 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Rutkowski Józef 24 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Rycar Józef 33 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Rych Jerzy s. Jana 26 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podchor. Rychter 1. Klemens 22 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
podoficer Rychter Stefan 39 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
podchor. Rychter 2. Wincenty 21 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Rylski Jerzy s. Bartłomieja 34 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ryszkow Konstanty s. Pawła 35 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Rzepczyk Jan 25 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Rzosik Feliks s. Józefa 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Rżański Jakub 26 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Sabaczyński Franciszek 26 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Sabelga Wojciech 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Sabieszczuk Tomasz   8.bateria 18.brygady artylerii - z tulskiego pułku jegrów marzec 1855
podoficer Sabiński Stanisław 29 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Sabis Wojciech 36 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Sachocki Wawrzyniec s. Michała 26 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
karabinier Saczywka Tomasz   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Sadkiewicz Rafał 31 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Sadowski Józef 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
trębacz Sadurski Walenty 21 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Safirski Mikołaj 28 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Sajewicz Jan 29 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Sakorski Józef s. Józefa 35 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sakowski Andrzej 28 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Sakowski Józef 22 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Salik Jakub 43 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Samanowicz Józef 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Samochwalik Bazyli 38 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Saroczyński Michał 27 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Sasiwiński Łukasz s. Jana 31 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Saskin Antoni   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Satorski Jan s. Michała 44 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sawczuk Jan 29 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
karabinier Sawczuk Łukasz 29 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Sawicki Franciszek 34 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab 26.2.1855
szer. Sawicki Igor 31 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Sawicki Jan   erywański garnizon artylerii  
szer. Sawicki Kalikst 27 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
karabinier Sawicki Klemens 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Sawicki Marcin s. Piotra 37 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
podoficer Sawiński Stefan   kompania muzyczna riażskiego pułku piechoty  
szer. Sągel Konstanty 26 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Sczawliński Mikołaj s. Andrzeja 26 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sebestojandiuk Jakub 25 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Selezniew Mikołaj 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Semanowicz Franciszek s. Jakuba 33 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Semelianow Ignacy 30 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Balbina Antonowa 28   luty 1855
szer. Sepeta Kazimierz   erywański garnizon artylerii  
szer. Sepka Karol 32 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Serafinowicz Antoni 47 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Sergiej Marcin   erywański garnizon artylerii  
karabinier Sergowicki Jan   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
mł.kanonier Serkowski Franciszek 31 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Seszorski Piotr s. Piotra 45 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Sidła Jan 40 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Siedlicki Józef 49 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Siekliwiec Stefan 39 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Sielicki Jan s. Jana 26 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
por. Sieniawski Szymon s. Michała 35 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sieńkiewicz Antoni 29 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
  Sieńkiewicz Julian 23 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego - ordynans kapitana Wodzińskiego październik 1855
podoficer Sierpiński Kanty 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  jego żona Nastazja 20   18.2.1855
szer. Sigutowski Piotr s. Macieja 27 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sikora Jan 1. 29 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Sikora Jan 2. 23 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Sikora Paweł s. Franciszka 30 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Sikorski Chrystian 25 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Sikorski Stanislaw 45 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Silinist Franciszek 39 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Siłko Andrzej 27 zaplecze 2. roty saperskiej 1.3.1855
szer. Simanowicz Filip s. Stefana 32 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Simawski Wojciech 36 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Simber Maciej 22 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Sinkiewicz Krzysztof 38 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Sioch Grzegorz 27 6.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 31.3.1855
szer. Sioch Jan 36 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
  Skarczewski Franciszek 58 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Skiłas Maciej 28 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
dobosz Skiryk Aleksander 28 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
podoficer Skrupka Szymon 32 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Skrylec Wojciech 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Skut Jan 25 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Słanczewski Józef 49 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Słatwiński Konstanty 28 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Słodzolewski Jan 28 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Słonik Jan 40 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Słowikowski Jan 24 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
tambormajor Smarczewski Jan 42l.7m12d kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Smerdyński Jan 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Smolmasz Michał 28 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Smyk Teodor 36 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Sniatyński Jan s. Jakuba 32 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Snopkowski Kajetan 21 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Sobalewski Tomasz 24 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Sobczak Józef s. Wawrzyńca 28 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Sobczyk Jakub 21 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Sobicki Józef s. Marcina 29 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Sobolew Kazimierz 27 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Sobolewski Astafij 28 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
podoficer Sobolewski Bazyli 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Sobolewski Michał 27 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Sobus Jakub s. Wojciecha 29 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Socha Piotr 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
sztabskapitan Sochoczewski Ludwik s. Jana   2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Sojka Wojciech 35 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Sokalski Józef 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Sokołowski Antoni 49 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Sokołowski Mikołaj 26 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Sokołowski Wojciech 41 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - uroczyszcze Gożory 18.2.1855
szer. Sokulski Benedykt s. Kazimierza 28 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
karabinier Solecki Karol 29 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Sorokin Stanislaw 23 kompania szkolna, 7.rota jegrów 9.2.1855
szer. Sosnowski Jan s. Jakuba 31 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sowa Walenty 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Sowicki Adam 30 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
karabinier Sowostianow Józef 30 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Sronkiewicz Adam 25 11.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości  
szer. Stachulec Jakub 29 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Stachurski Józef s. Franciszka 32 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Stachurski Marcin 27 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Stachurski Szymon 24 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
karabinier Staczyński Walenty 38 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Stambulewicz Antoni 31 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Stanczak Franciszek 28 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Stanis Kuźma   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Stanisławski Antoni 33 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
szer. Stanisławski Józef   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Stanisławski Józef 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Staniszewski Wincenty 40 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - teatr w Tbilisi 18.2.1855
szer. Stankiewicz Ignacy s. Antoniego 40 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Stankiewicz Jan 35 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Stankiewicz Marcin s. Stanisława 32 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Stankiewicz Tomasz s. Szymona 31 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Staszewski Jan 44 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
karabinier Staszewski Stanisław 29 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Staszczyk Wawrzyniec 40 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Staszkow Tadeusz s. Szymona 27 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Staszurka Idzi 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Stażyński Walenty   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
trębacz Stefański Jan 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Stefański Wawrzyniec 36 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Stempel Szymon 36 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Stempniak Szymon 49 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Stepaniuk Stanisław 33 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Stepanow Antoni 39 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
st.muzykant Stepanow Jacenty s. Macieja 38 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Stepin Maciej s. Michała 29 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
dobosz Stępień Szymon 27 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty - w pułkowym lazarecie 1.4.1855
szer. Stojan Błażej 25 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
karabinier Stokłaszewski Stanisław   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Stolmasz Michał 28 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Storniczuk Stanisław s. Szymona 27 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Strażda Jan 39 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Strelczak Ludwik 25 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - szpital Aleksandropol 26.2.1853
ppor. Strelecki Kazimierz s. Stefana 43 dowódca półroty kaukaskiego batalionu saperów 1.3.1855
szer. Struczyński Jerzy 28 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Stuppa Jakub s. Dymitra 27 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Stybatowicz Ustyp 22 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Styczyński Marcin 34 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Stymbowski Benedykt s.Jana 47 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Stypniewski Andrzej s. Wincentego 26 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Subczuk Jan 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Suchalski Jakub s. Michala 26 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Suchanowicz Adam 39 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Sucharski Bazyli 43 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Maria Satomska 42   luty 1855
podoficer Sucharski Józef 31 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Suchodolski Dymitr s. Dawida 42 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Suk Aleksander s. Józefa 24 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Sulc Stefan 25 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
ppor. Sułchtycki Aleksander   2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Sulewski Tomasz 45 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Sulik Paweł s. Marcina 25 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
  Supiński Wincenty 28 37.rota wojskowo-robocza kolejowa - ordynans 10.10.1855
szer. Supłow Walenty s. Wincentego 28 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Suszczyński Franciszek 28 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
podoficer Suszczyński Franciszek 30 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Sutow Jan s. Bazylego 26 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Suwański Jan s. Jakuba 35 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Swinarski Wincenty 28 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
karabinier Swincicki Bazyli 23 kompania  szkolna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu - w szpitalu 9.2.1855
szer. Syczew Maksym 48 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Syrafinow Eliasz s. Aleksandra 35 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Syreczek Ignacy 24 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Szabliński Jerzy 30 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Szacyło Józef s. Jakuba 38 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szadkowski Bazyli 28 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Szaliński Andrzej 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Szałomcki Jan s. Antoniego   1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
przewodnik 1.kl. Szamański Józef 31 kompania inżynieryjna  22.3.1855
mł.kanonier Szamraj Jan 27 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
podoficer Szamraj Tomasz 32 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Szanborski Walenty 26 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
chorąży Szaniawski Jan s. Kazimierza   2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Szaura Kuźma 41 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Szawczulis Józef 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Szczegielski Piotr s. Mikołaja 30 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szczegłowski Bartłomiej 49 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Szczegot Mateusz 42 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - w Tbilisi luty 1855
szer. Szczepniak Piotr s. Kacpra 29 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Szczerba Jakub 25 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
por. Szczerbicki Jan s. Walentego 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szczuka Jan 43 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - przy 2. batalionie  18.2.1855
szer. Szejgałow Konrad s. Damiana 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów - snajper 14.3.1855
kowal 4.klasy Szejn Franciszek 18 8.bateria 18.brygady artylerii marzec 1855
szer. Szemczak Błażej s. Wojciecha 31 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Szemczok Józef s. Michała 31 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Szengierski Maciej 42 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Szepełow Kazimierz 20 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Szestak Antoni 35 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 8.4.1853
    37 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
  jego żona Awdotja 35   8.4.1853
    37   22.2.1855
szer. Szkoda Antoni 30 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Tbilisi 19.2.1855
  Szenkiewicz Aksenty 33 kompania szkolna, 10.rota jegrów 9.2.1855
szer. Szewczulis Józef 27 kompania szkolna, 4.rota jegrów 9.2.1855
szer. Szeweluk Józef 31 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Szkorubski Filip 28 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Szkrobik Maciej 30 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Szlagier Ambroży s. Mateusza 25 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Szlagis Józef 25 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
harfista Szlanżorski Franciszek 38 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Szmalcow Aleksy s. Macieja 29 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sznabł Stanisław s. Walentego 24 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Sznit Wincenty s. Andrzeja 22 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Szostak Antoni 30 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Szpakowski Saweli s. Józefa 29 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Sztaszewski Paweł 20 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Sztaszkiewicz Maciej s. Kazimierza 29 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Sztenpa Aleksy 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Sztukiewicz Andrzej s. Mateusza 22 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Szturmarewicz Franciszek 25 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Szuchniło Daniel 26 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
  Szugas Piotr s. Stanisława  22 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty - ordynans chor. Gławackiego sierpień 1855
szer. Szulia Michał 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Szumczyk Antoni 35 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Szumny Szymon 24 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Szurgut Jakub 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Szuszyński Konstanty s. Franciszka 23 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szutowicz Franciszek 38 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Szwabowski Grzegorz 29 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Szwamber Karol 27 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Szwargulewicz Jan s. Szymona 25 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szwec Jan 27 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Szwul August s. Jerzego 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
podoficer Szymanowski Franciszek 31 1. rota grenadierów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Szymka Kuźma 30 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Szynkiewicz Wincenty 32 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Maria Antonowa 29   luty 1855
szer. Szynkus Kazimierz 29 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Szyrwicz Wincenty 52 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego 1855
szer. Szysewicz kazimierz s. Jana 31 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Szywczuk Józef 28 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Śledź Marcin 23 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza - przy sztabie 25.2.1855
szer. Śliwiński Ignacy s. Jana 23 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Świdorowicz Feliks 21 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Świetanka Antoni 46 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
trębacz Świniakowski Jan s. Wincentego 27 17 rota muszkieterów 6. rezerwowego batalionu samurskiego pułku piechoty sierpień 1855
szer. Świńcicki Paweł 28 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Świrski Bartłomiej 23 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
karabinier Świtlicki Ludwik 25 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Tajanowicz Kryszta 42 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Taliszewski Benedykt 24 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Tambowcew Jakub 45 12.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Tamoszuk Paweł s. Dymitra 34 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Tampolski Wawrzyniec 28 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Tarak Jan 43 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Tarczyński Michał 29 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
ppor. Tarkowski Paweł 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
  jego żona Salomea 27   5.10.1855
  syn Stanisław 9   5.10.1855
  córka Julia 5   5.10.1855
szer. Tarnaszewski Adam 45 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Tatarenko Maciej 28 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Tataryn Tomasz 42 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
karabinier Tawaryk Wawrzyniec 25 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Tebiński Grzegorz 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Teliszak Stanisław 27 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Terewidło Kazim s. Andrzeja 28 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
grenadier Tesik Marcin 30 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Tesla Jan s. Pawła 25 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Tiechodski Sebastian 39 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Timofiejew Filip 41 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Tkacz Bartko 26 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Toczyński Łukasz 30 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Tokarski Józef 22 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
podoficer Tołoczko Jerzy 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - kancelaria pułkowa 7.2.1855
szer. Tomaszewski Antoni 26 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Tomaszewski Feliks 24 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
podoficer Tomaszewski Feliks s. Franciszka 28 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Tomaszewski Jakub 24 kaukaski batalion 3.roty saperów - Tbilisi 1855
szer. Tomaszewski Józef 29 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Tomaszko Antoni 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Tomczyk Wojciech 40 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Tomczyszek Jan 45 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Torczałowski Wincenty 38 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
podoficer Tomczyk Bazyli 40 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Tomski jan 33 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Torczyński Antoni 30 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Torka Wawrzyniec 27 kaukaski batalion 4.roty saperów 1.3.1855
szer. Traszkiewicz Eryk 39 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Treceniak Jan   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Trekula Józef 23 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Tremiaczok Józef s. Mikołaja 24 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Tretiak Mikołaj   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Tretjakow Mikołaj 25 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Tretyński Józef 36 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Trojak Piotr s. Leona 27 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Trojanowski Wojciech 23 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Truchniak Józef s. Antoniego 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - szpital Erywań 14.3.1855
podoficer Tumanow Konstanty Kniaź  22 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Turczaninow  Kazimierz s. Adama 28 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Turowski Franciszek 23 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Tuszyński Sebastian 31 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Twerdiak Franciszek   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Twerdowski Franciszek s. Piotra 24 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Twerdowski Józef 29 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Tworczyk Antoni 23 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Tworek Józef 32 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Tychopiewicz Antoni 22 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
podoficer Tyburczyński Józef 35 3 rota fizylierów - w Aleksandropolu luty 1855
szer. Tyladtycki Grzegorz 23 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Tyszkiewicz Franciszek 34 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Umbrer Szymon 25 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Umbrużuk Tomasz s. Adama 26 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Umiński Józef   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
szer. Uniewski Aleksy 20 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
szer. Unijewski Tomasz 24 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Urbański Walenty   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Urbański Wincenty 25 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Urbus Adam 37 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
karabinier Uronski Kazimierz 35 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Uruski Wincenty s. Karola 27 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
karabinier Uśnicki Szymon   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
szer. Wajcuk Justyn 25 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
szer. Wakuła Wawrzyniec s. Tomasza 31 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
karabinier Walczyk Maciej 40 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Walczyk Wojciech 23 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Walczuk Wojciech 39 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Waldow Roch 41 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
podoficer Walenicz Jan 28 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Waligórski Walenty 35 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
karabinier Walkiewicz Mikołaj 39 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
karabinier Waluch Jan 23 kompania szkolna, 3.rota karabinierów 9.2.1855
szer. Wałowicz Mikołaj 24 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
podoficer Wangrat Jan 34l.6m.27d kompania muzyczna pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Waraszkiewicz Kajetan 28 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Wardowski Józef 45 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Warlis Ignacy s. Augusta 28 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - szpital Erywań 14.3.1855
szer. Warsański Jakub 24 kompania szkolna, 5.rota jegrów 9.2.1855
szer. Warszawski Bartłomiej 49 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Warzewski Jan 25 6. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Wasilewski Onufry 48 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Wasiuk Walenty 45 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza- w Tbilisi 17.2.1855
szer. Waszkiewicz Jan 23 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - w oddziale szkoleniowym 18.2.1855
  Wawer Andrzej   4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
  Wawrucki Jan 47 22.rota wojskowo-robocza korpusu inżynieryjnego - cywil 1855
podoficer Wawrzyn Jan 45 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Wąs Walenty 22 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
szer. Welewka August 27 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Werembik Jan 28 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Wererycki Józef s. Kazimierza 27 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Welikadze Justyn 26 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Welnicki Marcin s. Tomasza 21 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Wensłow Józef 26 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Werbej Jakub 24 3.  i 5. gruziński batalion liniowy 7.4.1855
szer. Werbicki Felicjan 28 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Werbicki Stefan s. Andrzeja 40 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Wereszczyński Ignacy 29 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
karabinier Wereszczyński Włodzimierz 28 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Werkietys Jan 39 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Węgier Michał 43 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
karabinier Wiata Antoni 36 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Wiatkowski Franciszek 41 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
trębacz Wiecko Andrzej 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Wieduta Benedykt 23 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1855
szer. Wiekunow Franciszek s. Macieja 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Wielgoszewski Józef 23 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
podoficer Wielgota Michał 45 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Wielikowski Henwar 28 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Aleksandropol 19.2.1855
szer. Wieńkiewicz Marcin 27 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Wierzbicki Józef 27 12.rota jegrów erywańskiego lejb-karabinierskiego pułku Jego Imperatorskiej Wysokości 20.3.1855
karabinier Wierzbicki Michał   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
podoficer Wierzbicki Otton s. Michała 21 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wiktowski Piotr 25 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Wilicki Paweł 27 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Winarczyk Franciszek 43 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
szer. Wirbicki Franciszek 46 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
podoficer Wiszniewski Antoni 33 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Wiszniewski Antoni   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty - Erywań 1.4.1855
ppor. Wiszniewski Hilary 52 oddział inwalidzki w Duszeti 19.10.1855
szer. Wiszniewski Ignacy 40 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Wiszniewski Jan 28 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
szer. Wiszniewski Jan s. Dawida 40 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
podoficer Wiszniewski Ludwik 31 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 19.2.1855
szer. Witkus Piotr 26 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Witos Maciej   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
podoficer Witosławski Franciszek s. Wincentego 40 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
szer. Władorczyk Sebastian   19. bateria rezerwowa 19. brygady artylerii 17.8.1855
karabinier Właziński Józef   4.rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 20.3.1855
podoficer Włodarczyk Tomasz 41 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Włomik Kazimierz 38 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Włosik Michajło 22 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Włudarczyk Mateusz 21 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Wodecki Stanisław 22 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
kpt. Wodziński Władysław 44 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Wojciech Józef 26 35.rota wojskowo-robocza kolejowa 1855
szer. Wojciech Tomasz s. Pawła 39 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
karabinier Wojciechow Michał 28 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Wojciechowski Jan   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Wojciechowski Józef 28 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Wojciechowski Michał 20 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Wojciechowski Michał 24 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Wojda Stefan 26 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu - w szpitalu 2.2.1853
szer. Wojda Stefan 22 kompania szkolna, 3.rota jegrów 9.2.1855
szer. Wojewodka Jan 28 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Wojkunatas Krzysztof s. Jerzego 34 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego - przy sztabie  
szer. Wojłowski Wojciech 25 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów  - szpital Erywań 14.3.1855
szer. Wojsz Jan s. Pawła 22 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
grenadier Wojszwel Aleksander 27 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Wojtas Piotr 30 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Wojtechowicz Tomasz 23 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Wojtik Kacper s. Szymona 37 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
podoficer Wojtkowski Karol s. Jana 29 18.rota muszkieterów simurskiego pułku piechoty 17.8.1855
podoficer Wojtowicz Franciszek 40 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Wojtuchowicz Michał 38 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Wojtych Antoni 32 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Wolczyński Wojciech s. Leona 25 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Woleczka Michał s. Macieja 35 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wolnicki Walenty 33 kaukaski batalion 1.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
ppor. Wołczyński Faustyn s. Faustyna 21 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wołkiewski Franciszek 40 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Wołoch Piotr s. Wincentego 39 13. rota jegrów pułku tbiliskiego - szpital Erywań 13.3.1855
szer. Wołodka Kazimierz 24 2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Wołoszyn Paweł s. Andrzeja 36 5.rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wołoszyński Kazimierz 23 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Wołoszyński Paweł s. Wojciecha 32 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wońgil Franciszek 23 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Workalis Kuźma 26 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Wornys Wincenty s. Aleksandra 21 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
karabinier Worobiniak Fabian 25 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Woronczuk Janko 33 5 rota karabinierów pułku mingrelskiego marzec 1855
szer. Woroniecki Ambroży 28 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Wostrołos Ignacy s. Antoniego 31 18.rota jegrów 6. batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Woźniak Walenty   3.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Woźny Franciszek 22 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Wróbel Franciszek s. Abrahama 26 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Wróblewski Stanisław 24 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Wrześniak Jan 31 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Wygonczuk Jakub s. Pawła 40 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
podoficer Wygotkiewicz Konstanty 26 10.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Wysocki Wincenty 26 2.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 24.3.1855
szer. Wysołyński Kazimierz 24 5.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 29.3.1855
szer. Wyszniewski Ignacy 25 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Wyszymirski Michał 30 2. rota liniowa 7. liniowego batalionu gruzińskiego październik 1855
szer. Wytepko Wincenty   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Zabielski Stanisław 30 11.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 23.3.1855
szer. Zabrycki Karol   oddział strzelców wyborowych riażskiego pułku piechoty 1.4.1855
szer. Zacharewski Karol 28 1.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Zacholewicz Łukasz s. Tymoteusza 38 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zackiewicz Kacper s. Jana 34 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Zaczek Jakub 21 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Zaczkowski Andrzej 27 1.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - m. Aleksandropol 19.2.1855
szer. Zahorski Józef 26 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Zakrzewski Antoni   erywański garnizon artylerii  
szer. Zalecki Jan s. Woc…(?) 27 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zalewski Antoni s. Piotra 24 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zalewski Franciszek   erywański garnizon artylerii  
szer. Zaliwski Michał s. Gabriela 26 13. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Zalski Maciej s. Ja…? 21 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Załyński Kajetan 27 2.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 25.2.1855
podoficer Zambrycki Saturnin s. Wincentego 20 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zamietała Józef s. Mitra 28 14. rota jegrów pułku tbiliskiego 13.3.1855
szer. Zaniewski Ignacy   10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - z innego pułku 26.2.1853
szer. Zarecki Dominikt 44 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
karabinier Zaręba Stanisław 24 kompania szkolna, 4.rota karabinierów 9.2.1855
szer. Zarzecki Aleksander 25 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - lazaret pułkowy 18.2.1855
szer. Zawacki Józef s. Michała 40 1. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zawacki Maciej 49 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Zawacki Wojciech s. Jakuba 33 4.rota muszkieterów pułku kniazia warszawskiego  
szer. Zawadowski Maciej 21 rota Jego Wysokości pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - szpital Aleksandropol 18.2.1855
podoficer Zawadski Awerian s. Teodora 47 16. rota muszkieterów samurskiego pułku piechoty 17.8.1855
szer. Zawalski Józef 26 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
szer. Zawistowski Jan 38 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Zawodowski Józef 29 3 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 2.2.1853
szer. Zeleński Bazyli s. Adama 27 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Zięcina Marcin   erywański garnizon artylerii  
szer. Zieliński Józef s. Wincentego 23 5. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
mł.muzykant Zięba Paweł s. Andrzeja 24 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ziliński Jan 21 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Ziliński Józef 43 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Ziliński Saweli 22 kaukaski batalion 3.roty saperów 1855
szer. Zimka Wojciech s. Kazimierza 38 2.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Ziniewicz Grzegorz 27 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu - ordynans mjra Żyrkowicza 8.2.1855
szer. Ziniewicz Jan 28 5.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
lekarz Ziniewicz  Franciszek   batalionowy lazaret 25.2.1855
szer. Ziniewicz Jan 30 rota inwalidzka pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 18.2.1855
szer. Złotuszyński Jan 29 7. gruziński batalion liniowy 5.10.1855
szer. Zoworski Wawrzyniec s. Stanisława 31 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zubalew Michał 26 kompania szkolna, 9.rota jegrów 9.2.1855
szer. Zubkow Igor 33 37.rota wojskowo-robocza kolejowa 10.10.1855
szer. Zubrowski Maciej s. Filipa 38 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Zwirzyński Ignacy 33 rota inwalidzka erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu 8.2.1855
grenadier Zygan Wojciech 30 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Zygmosit Mateusz 24 2.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  18.2.1855
st.muzykant Żabski Michał s. Mikołaja 29 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Żaczowski Stanislaw s. Kazimierza 22 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855
karabinier Żadski Ignacy 30 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Żagorski Szymon 28 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1853
szer. Żdaniewicz Maciej 25 kaukaski batalion 4.roty saperów - Tbilisi 1.3.1855
szer. Żebrowski Jan s. Andrzeja 32 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Żebrowski Mateusz s. Jana 21 17.rota jegrów 6.batalionu rezerwowego mingrelskiego pułku jegrów 18.8.1855
szer. Żedziłko Michał s. Macieja 24 1.rota grenadierów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Żeja Jan 30 4.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 9.2.1855
szer. Żekel Michał s. Mateusza 28 2. rota muszkieterów pułku księcia warszawskiego 13.3.1855
szer. Żeliński Piotr 22 kompania szkolna, 8.rota jegrów 9.2.1855
szer. Żełobkowski Ignacy 47 19.mobilna półrota inwalidzka przy szpitalu wojskowym w Duszeti 19.10.1855
szer. Żetkowicz Józef 23 1.rota muszkieterów riażskiego pułku piechoty 23.3.1855
szer. Żmucki Franciszek 29 9. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
    27l.10m16d -"-, kompania muzyczna 18.2.1855
podoficer Żralikowski Jefim   2 rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
szer. Żuchalski Grzegorz 43 10.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza - sztab pułku 26.2.1853
harfista Żuk  Maciej 39 4. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Żukiewicz Józef   14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
karabinier Żukow Szymon 37 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
szer. Żukowski Antoni 27 4 batalion 3.roty liniowej 9.3.1855
szer. Żukowski Fortunat 30 4. rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza 26.2.1855
szer. Żukowski Józef 30 kompania muzyczna erywańskiego karabinierskiego pułku następcy tronu luty 1855
szer. Żukowski Karol 52 3. rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantyna Nikołajewicza  luty 1855
karabinier Żukowski Mikołaj 27 2. rota karabinierów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 10.2.1855
szer. Żukowski Piotr 24 6.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu 7.2.1855
karabinier Żukowski Tymoteusz 31 rota następcy tronu erywańskiego pułku karabinierów 9.2.1855
grenadier Żulkowski Łukasz 46 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Żułobowski Józef 24 kaukaski batalion 3.roty saperów - Tbilisi 1855
grenadier Żychowski Tymoteusz 28 3.rota grenadierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 22.2.1855
szer. Żylajew Marcin 37 7.rota fizylierów pułku grenadierów kniazia Konstantego Nikołajewicza 17.2.1855
szer. Żyliński Wojciech 47 10.rota jegrów erywańskiego pułku karabinierów następcy tronu luty 1855
  żona Maria Sobostgianowa 46   luty 1855
szer. Żyzniewski Antoni 22 14.rota jegrów pułku minigrelskiego 14.3.1855
szer. Żyżkowski Piotr s. Franciszka 29 5.rota karabinierów tbiliskiego pułku jegrów 14.3.1855

 

Contribute!

COPYRIGHT 20013  Metryki Wolyn