^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Dostęp do ksiąg metrykalnych on-line

 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)

 

Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łucko-żytomierskiej – zespół 436

 

Link: https://www.agad.gov.pl/inwentarze/KMluck436x.xml

 

Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji łuckiej lata 1804-1950 [1960] – zespół 433

 

Link: https://www.agad.gov.pl/inwentarze/APLuc433.xml

 

Poradnik genealogiczny AGAD (szereg praktycznych porad i linków)

 

Link: http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/poradnikgenealoga.pdf

 

Strona Family Search (FS, Mormoni)

 

Na stronie znajdują się mikrofilmy ksiąg przechowywanych w AGAD i niektórych archiwach ukraińskich.

 

Przeglądać mikrofilmy można tylko po zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Logowanie do strony jest bezpłatne.

 

Poszczególnych metryk nie można jednak pobierać – funkcja ta jest zablokowana. Jednym sposobem jest zrobienie zrzutu ekranu.

 

Uwaga ! Przy poszukiwaniu ksiąg danej parafii nie zawsze znajdziemy wyniki, gdy wpiszemy nazwę parafii w języku polskim. Trzeba wpisać nazwę parafii w języku rosyjskim/ukraińskim. Np. gdy wpiszemy Jampol pojawia się informacja „brak pasujących miejsc”, ale gdy wpiszemy „Ямпол” to pojawiają się wyniki wyszukiwania.

 

Family Search – wyszukiwarka: https://www.familysearch.org/search/catalog

 

Ukraine Online Genealogy Collections – FamilySearch  (język angielski)

 

https://www.ongenealogy.com/listings/ukraine-online-genealogy-collections-familysearch/

 

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (CDIAK – ЦДІАК)

 

https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/

 

Skany są tez na FS.

 

Archiwum Obwodu Chmielnickiego (Державнийархив Хмельницької области) – (Дахмо)

 

Księgi on-line dostępne w zakładce „Aрхів  – on line”

 

https://dahmo.gov.ua/

 

Z uwagi na brak opisów o zawartości księgi trzeba poświęcić czas aby sprawdzić co dana księga zawiera.

 

Księgi z Archiwum Chmielnickiego wraz z opisami znajdują się też na Wikisource. Strona w miarę dopływu ksiąg  jest aktualizowana – link: https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2:%D0%94%D0%90%D0%A5%D0%BC%D0%9E/%D0%94

 

Archiwum Obwodu Kijowskiego (Держархів Київської області)

 

https://opisi.dako.gov.ua/site/cfk

 

Archiwum Miasta Kijowa

 

https://archive.kyivcity.gov.ua/

 

Trochę skanów jest na Wikisource

 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2:%D0%94%D0%90%D0%9A/%D0%94

 

 

Archiwum Obwodu Wołyńskiego (Державний aрхів Волинської області)

 

https://volyn.archives.gov.ua/

 

 

Archiwum Obwodu Równe (Державний aрхів Рівненської області) –(ДPO)

 

Księgi on-line dostępne w zakładce „E-APXIB”

 

https://rv.archives.gov.ua/ocifrovani-sprav?period=5&&fund=5&&annotation=6

 

Księgi on-line z Archiwum Równe z okresu 1828-1848 dekanat Rówieński i Ostrogski dostępne na Wikisource:

 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2:%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9E/171/1

 

Archiwum Obwodowe w Tarnopolu

 

https://te.archives.gov.ua/

 

Skany dostępne na FS

 

Archiwum obwodowe w Winnicy (Державного архіву Вінницької)

 

https://davio.gov.ua/

 

Archiwum Państwowe w Żytomierzu (Державний архів Житомирської області)

 

Księgi on-line dostępne w zakładce „Електронний архів” i na Wikisource

 

https://archdep.zht.gov.ua/%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-2/

 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2:%D0%94%D0%90%D0%96%D0%9E/178

 

 

Dostęp do pozostałych nie wymienionych na Ukrainie

 

http://archeos.org.ua/?page_id=67

 

Dostęp do Katalogów Ksiąg Metrycznych na Ukrainie dla poszczególnych Archiwów:

 

Zdjęcia ksiąg metrykalnych i spisów parafian z różnych archiwów ukraińskich i archiwum parafialnego w Ostrogu z podziałem na parafie:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YPhxgRDi-RfMe_OXnNAQMD5ADq811J5G?fbclid=IwAR370yVVKEjk3LZXhd_GCiYD9GyW3cY_sfUGjQtAg--vahacxBIbBLP0B7o

Contribute!

COPYRIGHT 20013  Metryki Wolyn