^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zaczerpnięte z książki Jana Skarbka 

"Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku"

Contribute!

COPYRIGHT 20013  Metryki Wolyn