^Back To Top

Metryki Wołyń

XIX-wieczne metryki z Wołynia

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Urząd Wojewódzki Wołyński

   Wydział Rolnictwa i R. R.

                  w Łucku

Dec. z dn. 13 XII 37

 

Księga

dłużników za prace regulacyjne i Melioracyjne

Nazwa obiektu    Stężarzyce

                    gm.   Korytnica

                  pow.    Włodzimierz

Nr 4525 w

 

Przechowywana w Wołyńskim Archiwum Obwodowym w Łucku

sygn. 6-46-1514-119

 

Wyciąg sporządził Sergij Batogowski

 

1) Cegielniuk Melania 252.38 zł

2) S-cy Furmaniuka Jewdokima 175.33 zł

3) Furmaniuk Olga 4.99 zł

4) Cegielniuk Mikołaj i Nadzieżda 6.35

5) Furmaniuk Daniel s. Jewdokima 133.75 zł

6) S-cy Matwiejuk Marii 104.09 zł

7) Denisiuk Eufrosinja, c. Grzegorza 8.53 zł

8) Miszczuk Antoni s. Filipa i Paraska 80.64 zł

9) Matwiejuk Sawa i Anastazja 60.58 zł

10) Matwiejuk Emilian i Anastazja 137.85 zł

11) S-cy Matwiejewa Izydora 170.22 zł

12) Wawryniuk Motruna i Stefan 334.29 zł

13) Filimoniuk Akulina c. Darii 40.11 zł

14) Furmaniuk Daria 39.11 zł

15) Filimoniuk Tomasz i Zinowja 51.58 zł

16) Zajączkowska Anna 29.11 zł

17) Wawryniuk Dymitr s. Piotra 81.35 zł

18) Żubrowski Henryk, s. Romana 14.55 zł

19) Wawryniuk Grzegorz s. Piotra i Anna 149.90 zł

20) Wawryniuk Tomasz s. Potapa 127.29 zł

21) Błaszczuk Anastazja c. Tomasza i Stefan 11.50 zł

22) S-cy Filimoniuka Jana 103.76 zł

23) Filimoniuk Ksenia 44.60 zł

24) Filimoniuk Tatiana 12.70 zł

25) Dubina Kuźma, c. Emiliana 156.16 zł

26) Dubina Teodor, s. Emiliana 158 .87 zł

28) Dubina Jan, s. Emiliana 144.85 zł

29) Kowaluk Jan, s. Semena 97.16 zł

30) Weres Paraskiewa i Semen 85.54 zł

31) S-cy Kowaluka Jakuba 136.96 zł

32) Strelczuk Kuźma i Pelagia 121.23 zł

33) Strelczuk Stefan s. Oksentego 91.80 zł

34) S-cy Strelczuka Oksentego 47.80 zł

35) Strelczuk Emiljan s. Oksentego 20.29 zł

36) S-cy Romaniuka Trofima 167.26 zł

37) Romaniuk Mikołaj 219.47 zł

38) S-cy Kosińskiego Grzegorza 152.93 zł

40) Miciuk Łukasz 166.22 zł

41) Borodczuk Ostap i Anastazja 126.34 zł

42) Haszyńska Natalja 153.81 zł

43) S-cy Prystupy Teodora 221.63 zł

44) Kulig Józef, s. Nauma 106.11 zł

45) Kulik Arseni 117.03 zł

46) Wereś Kuźma i Teodora 146.99 zł

47) Furmaniuk Maria 63.82 zł

48) Filimoniuk Mikołaj i Marta 267.55 zł

49) Mysaniuk Maria 161.46 zł

50) Mysaniuk Nina 33.45 zł

51) Daciuk Aleksy i Anastazja 272.46 zł

52) Kufel Józef 49.53 zł

53) Cholewa Feliksa 59.53 zł

54) S-cy Hula Sawy 222.25 zł

55) Huł Jaryna 21.14 zł

56) Martyniuk Wasyl s. Pauma 33.64 zł

57) Martyniuk Aleksy 92.54 zł

58) Martyniuk Antonina c. Emiliana 36.64 zł

59) Martyniuk Paraska 24.64 zł

60) S-cy Martyniuka Antona 85.11 zł

61) Martyniuk Ksenia 8.39 zł

62) Martyniuk Mojsiej i Katarzyna 144.83 zł

63) Martyniuk Tekla 16.88 zł

64) Lewczuk Jakub 244.26 zł

65) Cybulski Antoni 162.22 zł

66) Szamryło Maria, c. Semena 72.14 zł

67) Prystupa Mikołaj, s. Semena 67.14 zł

68) Hawryluk Timofiej 10.53 zł

69) Hawryluk Marta 112.58 zł

70) Miszczuk Anna i Andrzej 212.91 zł

71) Wereś Trofim syn Stefana 136.91 zł

72) Wereś Eupistymia 4.35 zł

73) Stelmach Jan i Eufrosinia 153.17 zł

74) Olifirowicz Roman i Motruna 29.34 zł

76) Olifirowicz Wasyl; Stefan, Michał, Mokryna 84.73 zł

77) Olifirowicz Agafia 106.40 zł

78) Litwinczuk Teodor s. Matwieja 143.53 zł

79) Kowalczuk Olga 114.40 zł

80) Litwinczuk Gordiej i Helena 62.77 zł

81) Babicz Jakub 158.94 zł

82) Miszczuk Piotr i Daria 83.76 zł

83) Wawryniuk Paraska 71.26 zł

84) Dubina Maria 49.32 zł

85) S-cy Czapy Ignacego, s. Stefana 128.96 zł

86) Czapa Paweł i Eustynia 68.35 zł

87) Czapa Wasyl, s. Ignacego 53.44 zł

88) Czapa Teodor, s. Ignacego 15.91 zł

89) Ługowska Maria i Danił 41.43 zł

90) Babicz Semen 79.11 zł

91) Krawczuk Ksenia 6.35 zł

92) Babicz Zinowia 108.07 zł

93) Krawczuk Antoni 122.07 zł

94) Krawczuk Wasyl 108.07 zł

95) Krawczuk Katarzyna 6.35 zł

96) Krawczuk Melania ż. Wasyla 79.11 zł

97) S-cy Zajączkowskiego Teodora 131.47 zł

98) Wawryniuk Michał 153.69 zł

99) Wawryniuk Sawa 187.68 zł

100) Wawryniuk Michał i Eufimia 183.68 zł

101) Pikuła Teodor 66.52 zł

102) S-cy Kowaluka Jana 118.45 zł

103) Wasyluk Grzegorz 125.40 zł

104) S-cy Wasieczko Jana 219.87 zł

105) Furmaniuk Jan, s. Maksyma i Marta 55.31 zł

106) Czapa Seman i Julianna 116.39 zł

107) Swiryda Ksenia 89.76 zł

108) Hołowacz Jakub i Helena 284.63 zł

109) S-cy Dymczuka Maksyma 340.49 zł

110) Prystupa Jakub 187.97 zł

111) Zozula Maria i Daniel 19.38 zł

112) Hawryluk Grzegorz 34.15 zł

113) Hawryluk Paweł 120.40 zł

114) Hawryluk Helena 40.86 zł

115) Hawryluk Anastazja 46.13 zł

116) Markitan Afanasij 125.10 zł

117) Hawryluk Jan s. Jakuba i Maria 126.62 zł

118) Hawryluk Maksym i Eudokja 151.81 zł

119) Hawryluk Semen i Anastazja 145.60 zł

120) Hawryluk Warwara 4.35 zł

121) Wawryniuk Andrzej, s. Ostapa 116.57 zł

122) Wawryniuk Anastazja, c. Ostapa 129.59 zł

123) Plysko Mikołaj i Tekla 119.76 zł

124) Ogół Paweł i Kune Paweł 5.50 zł

125) Martyniuk Zinowij i Pelagja 187.57 zł

126) Wawryniuk Anatoli, s. Grzegorza 50.21 zł

127) Wawryniuk Dymitr, s. Jana 200.66 zł

128) Mejnechdrun Abram 10.07 zł

129) Wawryniuk Semen i Eudokja 50.35 zł

130) Furmaniuk Maksym, s. Jewdokima 97.08 zł

131) Furmaniuk Marta 71.67 zł

132) S-cy Furmaniuka Teodora 54.94 zł

133) Burak Marcin 141.51 zł

134) Strelczuk Stefan i Wasylisa 182.87 zł

135) Strelczuk Ostap 227 zł

136) Strelczuk Wasyl 104.09 zł

137) Szpur Andrzej s. Trofima 104.83 zł

138) Szpur Józef s. Trofima 93,83 zł

139) Sztec Matrona 59.50 zł

140) Szpur Teodor 270.16 zł

141) Dżaryga Filip 156.69 zł

142) Dżaryga Daria 13.52 zł

143) Kowaluk Piotr 76.11 zł

144) Derewiecki Aleksander i Ulana 76.11 zł

145) Matwiejewa Maria 68 zł

146) Pieluch Maksym i Maria 192.44 zł

147) Korytniew Ulana 171.91 zł

149) Korytniew Semen 43.30 zł

150) Knysz Tatiana 39.74 zł

151) Pasternak Filip 39.11 zł

152) Kalinczuk Aleksandra 60.80 zł

153) Szymański Aleksander 45.45 zł

154) Pasternak Paraskiewa 3.84 zł

155) Czapa Marta i Zinowi 71.80 zł

156) Czapa Stefan s. Kiryła 32.17 zł

157) Czapa Mikołaj 39.50 zł

158) Pieluch Eudokia i Jakub 89.07 zł

159) Wawryniuk Daniło i Paweł 40.50 zł

160) Wawryniuk Matrocha i Antoni 120.83 zł

161) Wawryniuk Piotr s. Michała 84.89 zł

162) Hawryluk Pelagia 16.15 zł

163) Sacharuk Jakub s. Kalenika 97.44 zł

164) Bondor Pelagia Stefan i Helena 58.51 zł

165) Bondar Nikita i Paraskiewa 85.06 zł

166) Bondar Andrzej i Katarzyna 36.10 zł

167) Lewczuk Józef s. Dymitra 114.30 zł

168) Petryczuk Maria 127.87 zł

169) Lewczuk Eudokia 45.59 zł

170) Batagowski Antoni 121.67 zł

171) Batagowski Stefan 190.85 zł

172) Adamczuk Zygmunt 9.94 zł

173) Wiszniewski Władysław 165.65 zł

175) Wawryniuk Andrzej s. Jana 22.30 zł

176) Wawryniuk Piotr i Maria 100,44 zł

177) Wawryniuk Jakub i Paraskiewa 129 zł

178) Wawryniuk Semen s. Andrzeja 57.52 zł

179) S-cy Wawryniuka Józefa 193.73 zł

180) Łucznia Michał s. Jakuba 113.42 zł

181) Strzelczuk Piotr 116.75 zł

182) Zajączkowska Maria 33.19 zł

183) Pieluch Dymitr 194.26 zł

184) Prystupa Ksenia16.14 zł

185) Pieluch Józef 212.26 zł

186) Kusznicki Michał s. Nikołaja 49.52 zł

187) Koszubska Ulana i Semen 35.58 zł

188) Kusznicki Semen 27.71 zł

189) Łucenia Aleksy i Kirił 118.37 zł

190) Peceniuk Filip 57.69 zł

191) Peceniuk Stefan 53.10 zł

192) Peceniuk Nikifor 61.10 zł

193) Pieluch Aleksander 73.33 zł

194) Pieluch Antoni, Zinowia i Teodora 93.34 zł

195) Pieluch Michał i Olga 106.74 zł

196) Prystupa Antoni s. Juliana 33 zł

197) Podwerniuk Anna 8.15 zł

198) Androsiuk Teodor 203.01 zł

199) Androsiuk Jakub i Anastazja 135.47 zł

200) Strelczuk Ignacy i Paraskiewa 185.68 zł

201) S-cy Andronika Stefana 59.22 zł

202) Płysko Andrzej i Daria 84.79 zł

203) Płysko Grzegorz i Eudokia 156.96 zł

204) Kosiński Stefan, Grzegorza 13 zł

205) Płysko Ulana 13.53 zł

206) Płysko Łukasz i Eufimia 117.77 zł

207) Płysko Kuźma 61.91 zł

208) Płysko Stefan 71.91 zł

209) Płysko Tatiana 9.35 zł

210) Koryło Maria 61.91 zł

211) Wawryniuk Teodor 88.46 zł

212) Wawryniuk Afanasij 125.60 zł

213) Czapa Anastazja 143.10 zł

214) Kowaluk Andrzej 76.05 zł

215) S-cy Kowaluka Maksyma 112.18 zł

216) Kowaluk Wasyl i Ulana 134.86 zł

217) Krawczuk Jakim 204.34 zł

218) Hul Prokop i Paraska 137.02 zł

219) Łucenia Michał i Daria 117.02 zł

220) Krawczuk Maria 11.53 zł

221) S-cy Androsiuka Pawła 119.37 zł

222) Androsiuk Wasyl 234.45 zł

223) Strelczuk Maria 52.59 zł

224) Kożuchowska Pelagia 48.45 zł

225) Ługowski Trofim 183.10 zł

226) Ługowska Anastazja 31.11 zł

227) Ługowski Jakub 151.34 zł

228) Ługowski Julian, Józef i Uliana 101.91 zł

229) Kosińska Anastazja 30 zł

230) Ługowska Paraskiewa, Anastazja, Marta 82,65 zł

231) Buchner Jan 133.50 zł

232) Kosińska Marta 128.96 zł

233) S-cy Kosińskiego Teodora 5.35 zł

234) Kosiński Semen i Maria 105.52 zł

235) Kosiński Stefan, Andrzej i Warwara 183.43 zł

236) Sawluk Oksenty 140.07 zł

237) Kosińska Eudokia 40.32 zł

238) Haszynski Jakub s. Grzegorza 38 zł

239) Mazurec Dominikia i Antoni 120.84 zł

240) Mazurec Pelagia 20.14 zł

241) Mazurec Jakub 87.56 zł

242) Wawryniuk Kalenik s. Onufrego 72.05 zł

243) Androsiuk Ksenia 54.60 zł

244) Wawryniuk Wasyl 33.15 zł

245) S-cy Wawryniuk Marii 32.30 zł

246) Pietryczuk Paraska 13.15 zł

247) Markietan Kuźma s. Teodora 163.69 zł

248) Markietan Dymitr i Jaryna 110.54 zł

249) S-cy Markietana Wasyla 74.52 zł

250) Babicz Wasyl i Matrocha 24.69 zł

251) Markietan Oksenty i Anna 136.03 zł

252) Markietan Dymitr s. Jakima 59.22 zł

253) Grabowska Maria 91.63 zł

254) Ptystupa Semen s. Wasyla 109.58 zł

255) Prystupa Zinowi, Paraskiewa i Tatiana 181.37 zł

256) Babicz Eudokia 84.58 zł

257) Bednaruk Pelagia 97.58 zł

258) Kulik Aleksy, s. Andrzeja 148.93 zł

259) Kulik Sawa, s. Andrzeja 114.78 zł

260) Kulik Aleksandra 14.78 zł

261) Kulik Nikifor, s. Pawła 128.33 zł

262) Prystupa Eudokia 133,75 zł

263) S-cy Martyniuka Jakuba 72.82 zł

264) Martyniuk Agafia 17.88 zł

265) Martyniuk Mikołaj s. Grzegorza 111.76 zł

266) S-cy Martyniuk Denisa 73.58 zł

267) Martyniuk Grzegorz s. Semena 95.68 zł

268) Martyniuk Antoni, s. Semena 28.15 zł

269) Martyniuk Stefan i Agafia 77.11 zł

270) Martyniuk Michał 136.98 zł

271) Jarmoluk Jefrosinia, c. Romana 198.22 zł

272) Matusiejko Wasyl 123.75 zł

273) Matusiejko Grzegorz i Paraska 164.88 zł

274) Mesaniuk Paraska 79.11 zł

275) Prystupa Mikołaj i Wawryniuk Tatiana 158.16 zł

276) Wawryniuk Teodor, s. Daniela 35.75 zł

277) Haszyński Jan 154.82 zł

278) Haszyńska Maria 18.24 zł

279) S-cy Makowskiego Józefa 25.09 zł

280) Szanuryło Anna i Maria 79.32 zł

281) Szanuryło Piotr i Maria 84.95 zł

282) Szanuryło Teodor 62.79 zł

283) Batagowski Kuźma i Eufrosinia 148.58 zł

284) Kiryczuk Paweł s. Michała 61.23 zł

285) Kiryczuk Filip i Marta 59.43 zł

286) Kiryczuk Jakub i Matrona 166.34 zł

287) S-cy Kiryczuka Teodora 79.11 zł

288) Lulko Józef 11.53 zł

289) S-cy Kiryczuka Jakuba 43.92 zł

290) Kiryczuk Czapa Tatiana 43.92 zł

291) Bil Michał i Paraskiewa 65.52 zł

292) Słaszczuk Grzegorz 52.93 zł

293) Słaszczuk Piotr i Maria 78.43 zł

294) Słaszczuk Jan 23.49 zł

295) Szostak Michał, s. Wasyla 208.56 zł

296) Szostak Teodora 79.11 zł

297) Strelczuk Jakub, s. Grzegorza 79.11 zł

298) Czapa Teodor i Aleksandra 221.24 zł

299) Czapa Daniel i Tatiana 123.25 zł

300) Czapa Stefan i Oksenia 120.50 zł

301) Kowalczuk Oksenty 166.44 zł

302) Czapa Matrona 6.35 zł

303) Kowalczuk Prokop i Tatiana 169.88 zł

304) Kowalczuk Paweł i Paraska 85.99 zł

305) Kowalczuk Konstanty 54.29 zł

306) Kowalczuk Teodor 15.87 zł

307) Kowalczuk Nikita 66.02 zł

308) Kowalczuk Stefan i Zinowia 83.36 zł

309) Bereza Wasyl i Anastazja 157.78 zł

310) Bereza Andrzej 212.60 zł

311) Bereza Teodor i Stefan 80.30 zł

312) Bereza Maria 6.35 zł

313) Karpiuk Filip i Marta 37.46 zł

314) Kożuchowski Maksym 151.77 zł

315) Kożuchowski Józef i Matrona 128.27 zł

316) Androsiuk Tekla 110.09 zł

317) Semeniuk Katarzyna 148.58 zł

318) Semeniuk Maria i Andrzej 67.01 zł

321) Weres Stefan i Maria 16.25 zł

322) Szelągowski Grzegorz s. Prokopa i Melania 3.13 zł

323) Zydel Wincenty 3.13 zł

324) Szelągowska Anastazja 9.15 zł

325) Ostapiuk Potap 4.59 zł

327) Markow Tatiana 23.43 zł

328) Bondar Eudokia 14.43 zł

329) Martyniuk Tatiana i Maksym 28.38 zł

330) Furmaniuk Antoni 21.11 zł

331) Dymczuk Anastazja 87.11 zł

334) Szpur Eufrosinia 4.99 zł

335) Hrycaniuk Paraska 9.35 zł

338) Łucenia Mikołaj 109.42 zł

340) Parchoniuk Karp i Marta 15.71 zł

342) Barczuk Mełania 53.10 zł

343) Babicz Jan, s. Piotra 53.10 zł

344) Zajączkowski Paweł 79.40 zł

345) Zajączkowski Dymitr 94.01 zł

348) Batagowski Jakub 13.68 zł

349) Batagowski Teodor 10.68 zł

350) Batagowski Jan 18.62 zł

351) Batagowski Paweł 17.68 zł

352) Fiałkowski Ignacy 29.74 zł

353) Sondaj Tatiana i Bunda Michał 37.74 zł

354) Bil Maria 61.40 zł

355) Łucenia Maria 16.31 zł

356) Miszczuk Adam 15.39 zł

357) Kozłowski Ignacy 16.31 zł

358) Wereś Jewdokim 7 zł

359) Batagowski Kuźma 17 zł

360) Miedziakowa Aniela 12 zł

361) Adamczuk Józef 34 zł

362) Grabinski Jan 12 zł

363) Martyniuk Wasyl s. Michała 22.15 zł

364) Strelczuk Stefan s. Oksentego 51.17 zł

365) Matwiejuk Teodor 45.96 zł

366) Androsiuk Motrona 17.88 zł

367) Grunty Parafii Prawosławnej Stęzarzyce 1067.60 zł

368) Androsiuk Anastazja 30.23 zł

369) Bodys Michał 17 zł

370) Mazurec Helena 20.57 zł

371) Zajączkowski Jan s. Nikodema 7.02 zł

 

 

Contribute!

COPYRIGHT 20013  Metryki Wolyn