Imiê
Nazwisko
Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 286 wyników dla: Rosin

Zgony


Dzieñ Miesi±c Rok Parafia Imiê Nazwisko Lat Miejscowo¶æ O zmar³ym i rodzinie Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
20 6 1855 £anowce Anna Rusinkiewicz [Rosinkiewicz] 58 £anowce z cholery, z d. Horodyska, m±¿ Marcin, potomstwa nie pozostawi³a (wpis do ksiêgi 1862 jako akt pominiêty w 1855 roku) 245-1-19 306V 15 R 314 DM
24 2 1862 Starokonstantynów Józef Brosiniowski 41 Starokonstantynów zmar³ w szpitalu wiêziennym, jakiego by³ stanu i z jakiej parafii nie wiadomo 178-3-131 48V 17 ¯ 98 DM

Urodzenia


Dzieñ Miesi±c Rok Parafia Imiona Nazwisko Miejscowo¶æ Imiê Ojca Imiê Matki Nazwisko rodowe matki Chrzestni i uwagi Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
25 4 1717 Torczyn Katarzyna Torczyn Pawe³ Hapia Hawry³o Letrosinczuk, Pa³aszka Matwiejczuczka 4a b/nr £ EH
13 11 1820 Wiszenki Andrzej Brodziñski Rudnia Zachariasz Teofista Kuczer Szymon Rosinkiewicz, Katarzyna Suprunianka, chrzest 14.11.1820 297-1-12 76R £ AR
18 11 1831 Radziwi³³ów Salomea Rosinska Radziwi³³ów nn Bogumi³a 817 211a 36 AGAD RP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0215.htm
0 1831 Ewang. Gm. Peter Rosin Martin Marianna BZ
0 1832 Ewang. Gm. Katharina Rosin Michael Marianna BZ
0 1833 Ewang. Gm. Georg Rosin Neubrow Johann Johanna BZ
0 1834 Ewang. Gm. Georg Rosin Michael Anna BZ
0 1834 Ewang. Gm. Michael Rosin Peter Anna Ryll BZ
0 1834 Ewang.17 Martin Selent Neubrow Michael Anna Rosin BZ
0 1835 Ewang. Gm. Johann Rosin Johann Anna BZ
0 1835 Ewang. Gm. Martin Rosin Michael Marianna BZ
0 1836 Ewang. Gm. Katharina Rosin Swierze Michael Elisabeth BZ
0 1837 Ewang. Gm. Karoline Kunz Johann Elisabeth Rosin Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. Gm. Teofila Ludwig Josefin Peter Katharina Rosin Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. Gm. Anna Rosin Georg Elisabeth Ryll Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. Gm. Georg Rosin Swierze Georg Katharina Pastryk Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. Gm. Marianna Rosin Zabuska Peter Anna Ryll Buch 129 BZ
0 1837 Ewang.15 Simon Selent Michael Anna Rosin Buch 129 BZ
0 1838 Ewang. Gm. Marianna Popko Martin Katharina Rosin BZ
0 1838 Ewang. Gm. Johann Rosin Josefino Michael Marianna Ludwig BZ
0 1838 Ewang. Gm. Michael Rosin Johann Anna Rosin BZ
0 1838 Ewang. Gm. Andreas Rosin Swierze Michael Elisabeth Pastryk BZ
0 1838 Ew. gmina Michael Ryll Neubrow Christian Marianna Rosin BZ
0 1839 Ewang. Gm. Michael Rosin Swierze Georg Katharina Pastryk BZ
0 1839 Ewang. Gm. Michael Rosin Martin Katharina Selent BZ
0 1839 Ewang. Gm. Andreas und Karoline Rosin Michael Elisabeth Pastryk BZ
0 1840 Ewang. Gm. Daniel Rosin Josefino Michael ? Marianna Kloth BZ
0 1840 Ewang. Gm. Johann Rosin Neubrow Georg Elisabeth Ryll BZ
0 1841 Ewang. Gm. Ferdinand Ludwig Josefino Peter Katharina Rosin BZ
0 1841 Ewang. Gm. Christian Popko Swierze Martin Katharina Rosin BZ
0 1841 Ewang. Gm. Martin Rosin Neudorf Johann Anna Rosin BZ
0 1841 Ewang. Gm. Anna Rosin Peter Anna Ludwig BZ
0 1842 Ewang. Gm. Eleonora Rosin Josefino Michael Marianna Kloth BZ
0 1842 Ewang. Gm. Marianna Rosin Swierze Martin Katharina Selent BZ
0 1842 Ewang. Gm. Elisabeth Rosin Neubrow Michael Marianna Selent BZ
0 1842 Ewang. Gm. Christian Rosin ? Swierze Michael Elisabeth Pastryk BZ
23 1 1842 £anowce Anastazja Bodzigoj £anowce NN Apolonia ur. Karol Zienkowicz, Anna Rosinkiewiczowa z. Marcina, prac. Joachim Aczkiewicz, 873 775 4 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20873/pages/PL_1_436_873_0404.htm
25 8 1843 Neubrow /Mo¶cice Catharine Kunz Neubrow /Mo¶cice Martin Dorothea Holz Friderik Selent, Marianna Hildebrandt, Michael Ryll, Marianna Rosin, Andreas Ryl 129E 287 52 BZ http://agadd.home.net.pl/metrykalia/439/sygn.%20129/pages/PL_1_439_129_0145.htm
0 1843 Ewang. Gm. Michael Rosin Neubrow Georg Elisabeth Ryll BZ
0 1844 Ewang. Gm. Andreas Rosin Neudorf Johann Anna Rosin BZ
0 1845 Ewang. Gm. Katharina Rosin Neubruch Peter Anna Ryll BZ
0 1845 Gm.ew. Marianne Ryll Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
11 10 1845 Ptycza Michalina Jankowska Budera¿ £ukasz Katarzyna Jakubowska £ukasz Rosinski, Józefa Ziemiaczkowska 831 257V 21 RK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20831/pages/PL_1_436_831_0264.htm
0 1846 Ewang. Gm. Marianne Rosin Neubruch Georg Elisabeth Ryll BZ
0 1846 Ewang. Gm. Friedrich Rosin Swierze Michael Elisabeth Pastryk BZ
0 1847 Gm.ew. Johann Ryll Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1849 Gm.ew. Anna Ryll Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
14 1 1850 Wiszenki Jan Rosinkiewicz Rudnia Marcin Karolina Iwanowska Wincenty Suprunn, Anastazja Dargiewicz ¿. Józefa 775 2-3 1 AGAD DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20775/pages/PL_1_436_775_0002.htm
0 1850 Ewang.7 Elisabeth Selent Stulno Michael Johanna Rosin BZ
0 1851 gm. Ewang. Johann Rosin Neubruch Michael Elisabeth Ryll BZ
0 1852 gm.ew. Marianne Rosin Neubruch Martin Karoline Ryll BZ
0 1852 gm.ew. Anna Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1852 gm.ew. Marianne Ryll Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1853 gm.ew. Marianne Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1853 gm.ew. Michael Rosin Neubruch Michael Elisabeth Ryll BZ
10 9 1854 Wiszenki Wincenty Ziembowski Rudnia Jan Apolonia Micha³owska Wincenty Supryniuk i Anna Rosinkiewicz panna 838 230-231 27 DM http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20838/pages/PL_1_436_838_0122.htm
18 7 1854 £anowce Aleksander Ankwicz £anowce Filip Felicja Zienkiewicz Jan Zieñkiewicz i Anna Rosinkiewicz wdowa 172-1-30 501V-502R 9 R 504 DM
0 1855 gmina ew. Michael Rosin Neubruch Martin Karoline Ryll BZ
0 1856 gmina ew. Andreas Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1856 gmina ew. Johann Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1857 gmina ew. Georg Ryll Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1857 Ew. gmina Michael Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1858 Ew. gmina Michael Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1858 Ew. gmina Karoline Rosin Swierze Georg Eva Hüneburg BZ
0 1858 Ew. gmina Katharina Rosin Neudorf Georg Susanne Bütow BZ
0 1859 Ew. gmina Johann Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1859 gm. ewang. Marianne Kunz Zaburze Peter Anna Rosin BZ
0 1859 gm. ewang. Marianne Rosin Swierze Johann Katharina Kunz BZ
0 1859 gm. ewang. Marianne Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1859 gm. ewang. Marianne Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1860 gm. ewang. Wilhelm Hildebrandt Neudorf Michael Anna Rosin BZ
0 1861 gm. ewang. Michael Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1861 gm. ewang. Karl Rosin Neudorf Georg Susanne Bütow BZ
0 1861 gm. ewang. Marianne Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1861 Ewan. gmina Peter Kunz Stulno Peter Anna Rosin BZ
0 1861 Ewan. gmina Johann Rosin Swierze Georg Ewa Hüneburg BZ
0 1861 Ewang.2 Johann Selent Swierze Christian Marianne Rosin BZ
0 1862 Ewan. gmina Georg Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1863 Ewan. gmina Marianne Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1863 Ewang.gm. Totgeboren Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1863 Ewang.gm. Andreas Kunz Stulno Peter Anna Rosin BZ
0 1863 Ewang.gm. Katharina Rosin Swierze Georg Ewa Hüneburg BZ
0 1863 Ewang.gm. Anna Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1864 Ewang.gm. Susanna Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Georg Ryll Neubruch Michael Marianne Rosin BZ
0 1864 Ewang.gm. Michael Rosin Neudorf Georg Susanna Bütow BZ
0 1864 Ew. gm. Michael Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1864 Ew. gm. Johann Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1864 Ewangel.9 Karoline Selent Swierze Christian Marianne Rosin BZ
0 1865 Ew. gm. Georg Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1865 Ew. gm. Katharina Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1865 Ew. gm. Johann Kunz Stulno Peter Anna Rosin BZ
0 1866 Ew. gm. Elisabeth Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1866 Ew. gm. Mart Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1866 Gm.ewang. Elisabeth Ryll Neubruch Michael Marianna Rosin BZ
0 1866 Gm.ewang. Marianna Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1866 Gm.ewang. Johann Rosin Swierze Georg Ewa Hüneburg BZ
0 1867 Gm.ewang. Anna Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1867 Gm.ewang. Katharina Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1867 Ew. Gmina Johann Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1867 Ewangel.7 Katharina Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1868 Ew. Gmina Johann Rosin Neudorf Georg Susanna Bütow BZ
0 1868 Ew. Gmina Michael Kunz Stulno Peter Anna Rosin BZ
0 1868 Ew. Gmina Theophila Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1868 Ew. Gmina Friedrich Rosin Swierze Georg Ewa Hüneburg BZ
0 1868 Ew. Gmina Katharina Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1869 Gmina Ew. Katharina Ryll Neubruch Michael Marianna Rosin BZ
0 1869 Ewangel.6 Joseph Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1869 Ewangel.6 Katharina Selent Neubruch Johann Karoline Rosin BZ
0 1870 Gmina Ew. Elisabeth Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1870 Gmina Ew. Andreas Rosin Neudorf George Susanna Bütow BZ
0 1870 Gmina Ew. Emilie Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1870 Ewang. Marianna Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1870 Ewang. Johann Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1870 Ewang. Emilie Rosin Swierze Christian Marianna Bütow BZ
0 1870 Ewang. Wilhelmine Hildebrandt Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1871 Ewang. Adolf Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1871 Ewang. Adolf Rosin Swierze George Ewa Hüneburg BZ
0 1871 Ewangel.5 Anna Selent Stulno Johann Karoline Rosin BZ
0 1872 Ewangel. Martin Ryll Neubruch Michael Marianna Rosin BZ
0 1872 Ewangel. August Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1872 Ewangel. Anna Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1872 Ewangel. Michael Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1872 Ewangel. Wilhelmine Hildebrant Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1873 Ewangel. Johann Rosin Neubruch Unbekannt Marianna Rosin BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Adolf Rosin Swierze George Ewa Hüneburg BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Anna Rosin Neudorf Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1874 Ewangel. Gm. August Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1874 Ewangel.2 Daniel Selent Neubruch Johann Karoline Rosin BZ
0 1874 Ewangel.2 Alwine Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1875 Ew,gm. Anna Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1875 Ew,gm. August Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Johann Bobrowski Swierze Peter Katharina Rosin BZ
0 1876 Ew,gm. Johann Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1876 Ew,gm. Eduard Ryll Neubruch Michael Marianna Rosin BZ
0 1876 Ew.gmina Johann Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1876 Ew.gmina Alwine Rosin Neubruch Michael Anna Ludwig BZ
0 1877 Ew.gmina August Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Martin Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1877 Ewang. Katharina Ludwig Swierze Andreas Anna Rosin BZ
0 1877 Ewang. Elisabeth Angelika Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1877 Ewangel. Johann Selent Neubruch Johann Karoline Rosin BZ
0 1877 Ewangel. Karoline Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1878 Ewang. Wilhelm Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1878 Ewang. Michael Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1878 Ewang. Elwine Rosin Neubruch Michael Anna Ludwig BZ
0 1878 Ewang. Marianna Selent Neubruch Johann Karoline Rosin BZ
0 1879 Ew.gmina Marianna Selent Neubruch Johann Karoline Rosin BZ
0 1879 Ewangel. Pauline Ludwig Swierze Andreas Anna Rosin BZ
0 1879 Ewangel. Sophie Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1879 Ewangel. Marianna Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1879 Ewangel. Eduard Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1880 Ew.gmina Marianna Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1880 Ewangel. Pauline Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1880 Ewangel.1 Johann Ludwig Swierze Andreas Anna Rosin BZ
0 1880 Ewangel.1 Totgeboren Rosin Neubruch Martin Elisabeth Hüneburg BZ
0 1880 Ewangel.1 Auguste Marianna Rosin Unbekannt Michael Elisabeth Baum BZ
0 1881 Ew,gm. Marianna Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1881 Ewangel.2 Johann Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1881 Ewangel.2 Katharina Rosin Swierze Michael Katharina Hüneburg BZ
0 1881 Ewangel.2 Elisabet Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1882 Ewangel.2 Emilie Rosin Neubruch Michael Elisabet Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Johann Baum Neudorf Christian Elisabet Rosin BZ
0 1883 Ewangel. Josepha Selent Swierze Christian Marianna Rosin BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Ryll Swierze Karl Catharina Rosin BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Rosin Swierze George Elisabeth Hüneburg BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Ryll Swierze Karl Catharina Rosin BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1883 Ewangel.3 Marianna Rosin Swierze George Elisabeth Hüneburg BZ
0 1885 Ewangel.5 - Hüneburg Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1885 Ewangel.5 Totgeboren Ryll Neubruch Johann Marianne Rosin BZ
0 1885 Ewangel.5 Michael Ryll Neubruch Martin Katharine Rosin BZ
0 1885 Ewangel.5 Andreas Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1885 Ewangel.5 Josef Rosin Swierze Georg Elisabeth Hüneburg BZ
0 1886 Ewangel.5 Karoline Rosin Swierze Johann Anna Ryll BZ
0 1886 Ewangel.5 Anna Ludwig Swierze Andreas Anna Rosin BZ
0 1886 Ewangel.5 Marianna Karolina Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1886 Ewangel.6 Adolf Ryll Swierze Karl Katharine Rosin BZ
0 1886 Ewangel.6 Karl Rosin Swierze Michael Karoline Ludwig BZ
0 1886 Ewangel.6 Katharine Hüneburg Swierze Michael Marianne Rosin BZ
0 1886 Ewangel.6 Susanna Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1886 Ewangel.6 Emilia Baum-Organisiuk Neudorf Christian Elisabeth Rosin nachträgliche Ergänzung BZ
0 1887 Ewangel.6 Andreas Rosin Swierzowskie Holendry George Elisabeth Hüneburg BZ
0 1887 Ewangel.7 Johann Hüneburg Swierzowskie Holendry Michael Marianna Rosin BZ
0 1887 Ewangel.7 Michael Rosin Swierzowskie Holendry Johann Anna Ryll BZ
0 1887 Ewangel.7 Michalina ludwig Swierzowskie Holendry Andreas Anna Rosin BZ
0 1887 Ewangel.7 Michael Ryll Neubruch Johann Marianna Rosin BZ
0 1888 Ewangel.7 Joseph Rosin Swierzowskie Holendry Michael Karoline Ludwig BZ
0 1888 Ewangel.7 Josepha Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharine Rosin BZ
0 1888 Ewangel.7 Pauline Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1888 Ewangel.7 Andreas Ryll Neudorf Karl Susanna Rosin BZ
0 1888 Ewangel.7 August Ryll Neudorf Martin Katharina Rosin BZ
0 1888 Ewangel.7 Anna Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
0 1889 Ewangel.8 Marianna Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1889 Ewangel.8 Anton Rosin Swierzowskie Holendry Johann Anna Ryll BZ
0 1889 Ewangel.8 Elisabeth Rosin Neubruch Michael Marianna Bendyk BZ
0 1890 Ewangel.9 Antonia Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1890 Ewangel.9 Johanna Ryll Neubruch Karl Susanna Rosin BZ
0 1890 Ewangel.9 Ungetauft Hüneburg Neubruch Martin Marianna Rosin BZ
8 3 1891 Semenówka Georg Koberle Gni³uszka Alojzy El¿bieta Oberle (Koberle?) Georg Kelmerter z ¿on± Rozyn± (Rosine) 5 17 Tb
0 1891 Ewangel.9 Wilhelm Ryll Orlandka Martin Katharina Rosin BZ
0 1891 Ewang.1 Katharina Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1891 Ewang.1 Johann Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1891 Ewang.1 Johann Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1891 Ewang.1 Wilhelm Ryll-Danieluk Neubruch Johann Marianne Rosin BZ
0 1892 Ewang.1 Pauline Rosalie Ryll Neubruch August Elisabeth Rosin BZ
0 1892 Ewang.1 Gustav Martin Hüneburg Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1892 Ewang.2 Michael Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1893 Ewang.2 Robert Gustav Ryll Neubruch Karl Susanna Rosin BZ
0 1893 Ewang.2 Alwine Hüneburg Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1893 Ewang.3 Anna Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Pauline Ryll BZ
0 1893 Ewang.3 Katharina Amalie Rosin Neudorf Johann Marianne Hüneburg BZ
0 1893 Ewang.3 Michael Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1894 Ew. gmina Martin Selent Neubruch Georg Katharina Rosin BZ
0 1894 Ewang.3 Josefine Ryll Irlandka Martin Katharina Rosin BZ
0 1894 Ewang.3 Elisabeth Ryll Neubruch August Elisabeth Rosin BZ
0 1894 Ewang.3 Pauline Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1894 Ewang.3 Josef Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1895 gmina ew. Pauline Rosalie Selent Neubruch Georg Katharina Rosin BZ
0 1895 Ewang.4 Karoline Rosalie Rosin Neubruch Michael Marianne Bendyk BZ
0 1895 Ewang.4 Alwine Rosalie Brzuska Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1895 Ewang.4 Karl Boleslaw Ryll Neubruch Karl Susanna Rosin BZ
0 1895 Ewang.4 Karl Sigmund Rosin Neubruch Georg Auguste Ludwig BZ
0 1895 Ewang.5 Johanna Katharina Hüneburg Neubruch Martin Marianne Rosin BZ
0 1895 Ewang.5 Katharina Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Pauline Ryll BZ
0 1895 Ewang.5 Josef Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1895 Ewang.5 Michael Bütow Zamostecze Johann Emilie Rosin BZ
0 1896 gmina ew. Auguste Selent Neubruch Georg Katharina Rosin BZ
0 1896 Ewang.5 Michelina Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1896 Ewang.5 Totgeboren Ryll Neubruch Johann Marianne Rosin BZ
0 1896 Ewang.5 Marianne Ryll Irlandka Martin Katharina Rosin BZ
0 1896 Ewang.5 Josef Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1897 Ewang.6 Michael Gustav Rosin Neubruch Michael Marianne Bendyk BZ
0 1897 Ewang.6 Karl Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1897 Ewang.6 Marianne Bütow Kracnica Johann Emilia Rosin BZ
0 1897 Ewang.6 Totgeboren Brzuska Neubruch Michael Anna Rosin BZ
0 1897 Ewang.6 Xaver Nikolai Ryll-Galoca Neubruch Karl Susanna Rosin BZ
0 1898 gm. Ewang. Anna Selent Nowiny Georg Katharina Rosin BZ
0 1898 Ewang.7 Marianne Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Pauline Ryll BZ
0 1898 Ewang.7 Katharina Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1899 Ewang.7 Pauline Ryll Irlandka Martin, Sohn des Johann Katharina Rosin BZ
0 1899 Ewang.8 Gustav Nikolaus Brzuska Neubruch Michael, Sohn des Michael Anna Rosin BZ
0 1899 Ewang.8 Josef Rudolf Bütow Zamostecze Johann Emilia Rosin BZ
0 1899 Ewang.8 Bronislawa Brzuska Swierze Michael Karoline Rosin BZ
0 1899 Ewang.8 Adolf Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Elisabeth Kunz BZ
0 1899 Ewang.9 Robert Gustav Rosin Staryna Adolf Marianne Selent BZ
14 5 1899 Kuniów Timofiej Jasiñski Radohoszcza Ma³a Józef Ewelina Rosiñska Jan Krynicki i Ludwika Rosinska panna 178-3-86 771V-772R 79 ¯ DM
0 1900 Ewang.9 Auguste Ryll Neubruch August Elisabeth Rosin BZ
0 1900 Ewang.9 Gustav Rosin Neudorf Karl Elisabeth Hüneburg BZ
0 1900 Ewang.9 Emma Emilie Bütow Zamostecze Johann Emilie Rosin BZ
0 1900 Ewang.10 Marianna Baum Zabuskie Holendry Michael Katharina Rosin BZ
0 1901 Ew. gm. Karoline Selent Nowiny Georg Katharina Rosin BZ
0 1901 Ewang.10 Karoline Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1901 Ewang.11 August Rosin Neubruch Michael Marianna Bendyk BZ
0 1901 Ewang.12 Pauline Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Elisabeth Kunz BZ
0 1901 Ewang.12 Erich Rosin Neubruch Georg Auguste Ludwig BZ
0 1902 Ew. gm. Sigismund Selent Nowiny Georg Katharina Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 Gustav Ryll-Galoca Irlandka Martin Katharina Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 Josef Rosin Neubrow Martin Elisabeth Auguste Popko BZ
0 1902 Ewang.12 Sigismund Brzusko Neubrow Michael Anna Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 Bronislawa HØneburg Swierzowskie Holendry Friedrich Marianna Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 Sophie Rosin Zurkow Johann Marianna Ryll BZ
0 1902 Ewang.12 Johann Stanislaus BØtow Zamostecze Johann Emilia Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 tot geboren Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1902 Ewang.12 Edmund Rosin Neubrow Georg Auguste Ludwig BZ
0 1903 Ewang.14 Peter Brzuska Swierzowskie Holendry Michael Karolina Rosin BZ
0 1903 Ewang.14 Elisabeth Rosin Sajowka Karl Elisabeth HØneburg BZ
0 1904 Ewang.14 Karl Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Eliasabeth Kunz BZ
0 1904 Ewang.14 Bronislawa Ryll Swierzowskie Holendry Karl Katharina Rosin BZ
0 1907 Gm.ew. Joseph Selent Nowiny Georg Katharina Rosin BZ
0 1907 Ewang.17 Helene Rosin Swierze Johann Marianna Ryll BZ
0 1907 Ewang.17 Anna Hüneburg Swierzowskie Holendry Friedrich Marianna Rosin BZ
0 1907 Ewang.17 Bronislawa Leokadia Rosin Neubruch Martin Elisabeth Auguste Popko BZ
0 1907 Ewang.17 Karoline Rosin Swierzowskie Holendry Friedrich Elisabeth Kunz BZ
0 1907 Ewang.17 Totgeburt Ryll Neubruch August Elisabeth Rosin BZ
0 1908 Ewang.18 Wladislaus Rosin Neubruch Georg Auguste Ludwig BZ
0 1908 Ewang.18 Oswald Wit Sajowka August Susanna Rosin BZ
0 1908 Ewang.18 Siegismund Rosin Zamostecze Andreas Alwine Bytow BZ

¦luby

Dzieñ Miesi±c Rok Parafia Imiê p. M³odego Nazwisko p. M³odego Sk±d Lat Imiê Ojca Imiê Matki Nazwisko rodowe matki Imiê p. M³odej Nazwisko p. M³odej Sk±d Lat Imiê Ojca Imiê Matki Nazwisko rodowe matki ¦wiadkowie i uwagi Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
7 2 1839 O³yka Aleksander Smorczewski par. Równe 31 Ignacy Katarzyna Rosinkowska Izabela Brodzka par. O³yka 32 Onufry Fabianna Soko³owska 825 158 3 AGAD MO http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20825/pages/PL_1_436_825_0165.htm
8 9 1840 Tajkury Jan Saczkowski par. Tajkury 40 Stefan Anna Linowska Marianna Aleks par. Tajkury 18 Aleksy Franciszka Dorosin 880 41R-41 V 2

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mê¿czyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mê¿czyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowo¶æ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi 2
189 544 Marcin Rosinkiewicz, Rusinkiewicz Wiszenki Kopaczówka 1871 £uck DM 22-1-239
4 10 Rosinkiewicz [Rusinkiewicz] Micha³ 53 Sokul Sokul (Sokól) 1911 ¯ytomierz DM 178-49-40
466 93 Rosiniuk Józef 53 Wiszenki Czo³nica 1911 ¯ytomierz DM 178-49-38


Uwaga! W spisach wyszukiwane sa tylko nazwiska. Pe³ne spisy sa dostêpne TUTAJ

Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl