Imiê
Nazwisko
Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 1041 wyników dla: Baum

Zgony


Dzieñ Miesi±c Rok Parafia Imiê Nazwisko Lat Miejscowo¶æ O zmar³ym i rodzinie Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
16 2 1827 Zas³aw, ¦w. Józefa Romuald Bauman 1 S³awuta Karola i Józefy z Nêciñskich 178-3-93 47 13 ¯ 92 MO
21 2 1827 Zas³aw, ¦w. Józefa Józefa Bauman 22 S³awuta z Nêciñskich, zostawi³a wdowca Karola, synów: Aleksandra, Rudolfa, Edwarda i córki: Idaliê, Astoldê 178-3-93 47 14 ¯ MO 92
25 2 1827 Zas³aw, ¦w. Józefa Edward Bauman 3 S³awuta Karola i Józefy z Nêciñskich 178-3-93 47 18 ¯ 92 MO
4 8 1828 Zas³aw ¶w. Józefa Karol Wilhelm Bauman 40 S³awuta urodzony, dr sztuki lekarskiej, ¿ona ¶p. Józefa Nêciñska, dzieci: Aleksander, Rudolf, Idalia, Astolda, z konsumpcji 178-3-94 58R 52 ¯ 112 KP2
16 5 1830 Lubar Magdalena Rafa³owska 35 par. Lubar panna, c. Wincentego i Franciszki z Ba³manów [Baumanów] 178-3-3 371V 45 ¯ 706 DM
13 1 1837 Targowica Jan Baumann 51 Targowica wolnego stanu 823 310 R 3 ZP http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20823/pages/PL_1_436_823_0343.htm
29 4 1890 Krzemieniec Andrzej Kirszbaum 1 Ko³osowa s. Juliana i Józefy z kaliskiej guberni 0.1-81W 35V 23 T
20 2 1891 Semenówka El¿bieta Szenfeld (Schönfeld) 1 Aleksandrfeld c. przesiedleñców ze wsi Gni³uszki gub. saratowskiej Jakuba i Margarity z d. Baumgertner (Baumgärtner) 46 7 Tb

Urodzenia


Dzieñ Miesi±c Rok Parafia Imiona Nazwisko Miejscowo¶æ Imiê Ojca Imiê Matki Nazwisko rodowe matki Chrzestni i uwagi Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
12 10 1777 Szumsk Stanis³aw Zahajce Andrzej Marianna hirurg, Andrzej Rymarzewicz, Franciszka Szynglerowa, Bazyli Mroziewicz, Apolonia Baumanowa 297-1-181 23R £ 023a RK
24 4 1827 Ho³oby Apolonia Józefa Rakowska Ho³oby Jerzy Apolonia Husarska (dop.) Leopold Kuszczyc Sêdzia Pow. Kowel., Brygida Baum panna, Franciszek Ka³us 843 494 4 AGAD RK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0276.htm
20 1 1827 Zas³aw ¶w. Józefa Romuald Bauman S³awuta Karol Józefa Nêciñska 178-3-9 31 10 ¯ MO 61
6 6 1829 Wiszenki Jan Popko S³oboda Oleszkiewicze Micha³ Anna Ryl ch: 09.06. Micha³ Baum, Anna Papko - ¿. Jana; as: Jêdrzej Papko, Marianna - ¿. 815 98a 19 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0101.htm
18 1 1829 Równe Jan Wilhelm Birnbaum Równe Franciszek Emilia Mikler ch. 24.02.1829, Micha³ Czebotarew pu³kownik 49tego pu³ku i ksiê¿na Ludwika Lubomirska kasztelannowa kijowska, asystowali Wincenty Pohowski i Natalia Frydrychsowa, ojciec: lekarz sztabowy pu³ku 171-1-2 132V 10 R RG
6 2 1830 Targowica Ignacy Boluk Targowica Tomasz Katarzyna Cichocka Jan Bauman, Rozalia Jankowska 816 219 V 4 ZP
0 1830 Ewang. gmina Anna Baum Johann Elisabeth BZ
0 1830 Ewang. gmina Johann Baum Martin Christine BZ
7 6 1830 ¯ytomierz Adolf Bukojemski Soko³owa Góra Józef Balbina Jêdrzej Szkorupiñ¶ki Katarzyna Najbaum as:Marcin Najbaum Prakseda Szkorupiñ¶ka 178 3 3 V21 148 ¯ MP
4 3 1831 Wiszenki Marianna Baum Kolonia Holendrów Micha³ Marianna Breczka wyzn. ewang.; Micha³ Ryl, Anna ...; ch: 08.03. 818 94 3 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0101.htm
14 3 1831 Wiszenki Karolina Holc S³oboda Oleszkiewicze Jan Anna wyzn. ewang.; Erazm Wasilkowski, Katarzyna Ryl, Micha³ Baum, Zuzanna Partyka; ch 818 95a 4 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0102.htm
14 5 1831 Wiszenki Adolf Johan Zukiert Kolonia Holendrów Krystian Anna Jerzy Ryl, Leonora Ryl; as: Micha³ Baum, El¿bieta Ryl; ch: 18.05. 818 96a 10 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0103.htm
0 1831 Ewang. gmina Michael Baum Johann Marianna BZ
0 1831 Ewang. gmina Marianna Baum Johann Katharina BZ
0 1831 Ewang. gmina Johann Baum Georg Marianna BZ
0 1831 Ewang. gmina Anna Baum Christian Marianna BZ
0 1831 Ewang. gmina Georg Baum Martin Marianna BZ
0 1831 Ewang. gmina Karolina Baum Peter Katharina BZ
22 12 1831 Tuczyn Grzegorz Wyle¿yñski Tuczyn Ignacy Marianna Nowosielecka WWlm Teodor Zawojski i Brygida Baum panna 171-1-4 225R 24 R DM
22 10 1832 Wiszenki Micha³ Zelent Kolonia Oleszkiewicze Jerzy Petronela Miler wyzn. ewang.; Micha³ Baum, Anna Holc; ch: 30.10. 818 102a 31 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0109.htm
26 12 1832 Wiszenki Micha³ Holc Kolonia Oleszkiewicze Szymon Anna Pastryk Micha³ Baum, Marianna Hyldebrant; as: Jerzy Bytow, Katarzyna Zelent; ch: 27.12. 818 104a 43 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0111.htm
0 1832 Ewang. gmina Andreas Baum Georg Christine BZ
0 1832 Ewang. gmina Martin Baum Georg Anna BZ
0 1832 Ewang. gmina Elisabeth Baum Christian Elisabeth BZ
0 1832 Ewang. gmina Georg Baum Christian Elisabeth BZ
0 1832 Ewang. gmina Marianna Baum Michael Elisabeth BZ
0 1832 Ewang. gmina Gottfried Baum Michael Elisabeth BZ
0 1832 Ewang. gmina Johann Baum Peter Katharina BZ
16 5 1833 Wiszenki Piotr Baum Kolonia Oliszkowicze Micha³ Marianna Sbrzoska Micha³ Zelent, El¿bieta Ryl; as: Jan Popko, Leonora Ryl, Jan Baum, Katarzyna Ryl 819 53 36 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20819/pages/PL_1_436_819_0054.htm
0 1833 Ewang. gmina Johann Baum Neudorf Johann Marianna BZ
0 1833 Ewang. gmina Michael Baum Gottlieb Katharina BZ
0 1833 Ewang. gmina Elisabeth Baum Georg Christine BZ
0 1833 Ewang. gmina Elisabeth Baum Christian Christine BZ
0 1833 Ewang. gmina Michael Baum Andreas Marianna BZ
0 1833 Ewang. gmina Johann Baum Andreas Marianna BZ
0 1833 Ewang. gmina Marianna Baum Andreas Anna BZ
0 1833 Ewang. gmina Marianna Baum Andreas Anna Bendyk BZ
0 1833 Ewang. gmina Marianna Baum Peter Katharina BZ
14 11 1833 Horyñgród Hieronim Serafin Ignacy ¦nieszko (¦nie¿ek?) Szubków Adam El¿bieta Krasiñska ch.19.11.1833, W. Micha³ Walewski hrabia, W. Tekla Sobiñska, as. W. Piotr Gliniecki, W. Brygida Baum 171-1-6 146V 4 R Mg
0 1834 Ewang. gmina Michael Baum Christian Marianna Bendyk BZ
0 1834 Ewang. gmina Rosalie Baum Christian Elisabeth BZ
0 1834 Ewang. gmina Martin Baum Martin Marianna Bendyk BZ
0 1834 Ewang. gmina Michael Baum Michael Elisabeth BZ
0 1834 Ewang. gmina Christian Gottlieb Baum Neudorf Michael Elisabeth Kling BZ
0 1834 Ewang. Gm. Karoline Milch Johann Katharina Baum BZ
19 8 1834 Tuczyn Marianna Wili¿yñska Tuczyn Ignacy Marianna Nowosielecka Marian ¯ywuski i Brygida Baum panna 171-1-7 168R 13 R DM
9 5 1835 Ko³ki Józef Micha³ Ryll Wola Mykowska Szymon Karolina Bauman Micha³ Byczkowski, Marianna Baumanowna - (p); as: Micha³ Ryll, Emilia Byczkowska 821 70 27 RS http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20821/pages/PL_1_436_821_0071.htm
0 1835 Ewang. gmina Andreas Baum Neudorf Johann Marianna BZ
0 1835 Ewang. gmina Marianna Baum Gottlieb Katharina BZ
0 1835 Ewang. gmina Johann Baum Georg Christine BZ
0 1835 Ewang. gmina Christian Baum Neudorf Georg Anna BZ
0 1835 Ewang. gmina Johann Baum Christian Anna BZ
0 1835 Ewang. gmina Georg Baum Andreas Magdalena BZ
0 1835 Ewang. gmina Johann Baum Karl ? Marianna BZ
0 1835 Ewang. gmina Johann Baum Martin Christine BZ
0 1835 Ewang. gmina Georg Baum Michael ? Elisabeth BZ
0 1835 Ewang. gmina Michael Baum Michael Katharina ? BZ
0 1835 Ewang. gmina Karoline Baum Peter Katharina BZ
0 1836 Ewang. gmina Gottfried Baum Gottfried Marianna Baum BZ
0 1836 Ewang. gmina Michael Baum Georg Katharina Ryll BZ
0 1836 Ewang. gmina Martin Baum Christian Christine BZ
0 1836 Ewang. gmina Andreas Baum Christian Anna Selent BZ
0 1836 Ewang. gmina Katharina Baum Karl Karoline Baum BZ
0 1836 Gm. Ewang. Johann Ludwig Michael Marianna Baum BZ
0 1836 Gm.ew. Georg Baum Olesziewice Michael Marianna BZ
23 4 1836 Tuczyn Brygida Teodora Wili¿yñski Tuczyn Ignacy Marianna Nowosielecka Wlm Kwiatkowski i Teodora Gradowska, Antoni ¦nie¿ek i Brygida Baum 171-1-9 157V 12 R DM
0 1837 Ewang. gmina Katharina Baum Georg Elisabeth Bendyk Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Katharina Baum Georg Christina Milch Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Christian Baum Neudorf Christian Anna Selent Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Elisabeth Baum Neubrow Andreas Marianna Ryll Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Elisabeth Karoline Baum Michael Elisabeth Baum Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Marianna Baum Michael Elisabeth Ludwig Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Martin Baum Michael Katharina Mulart ? Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. gmina Susanna Holz Alexandrowo ? Martin Katharina Baum Buch 129 BZ
0 1837 Ewang. Gm. Johann Gromko Michael Katharina Baum Buch 129 BZ
0 1837 Gm. Ewang. Michael Ludwig Martin Katharina Baum Buch 129 BZ
0 1837 Gm.ew. Anna Ryll Neudorf Peter Karoline Baum Buch 129 BZ
0 1837 Ewang.15 Georg Selent Johann Marianna Baum Buch 129 BZ
0 1837 Ewang.15 Gottlieb Selent Neubrow Michael Anna Baum Buch 129 BZ
0 1838 Ewang. gmina Christian Baum Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1838 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Georg Elisabeth Bendyk BZ
0 1838 Ewang. gmina Michael Baum Neubrow Christian Marianna Bendyk BZ
0 1838 Ewang. gmina Anna Baum Andreas Anna Selent BZ
0 1838 Ewang. gmina Gottfried Baum ? Michael Elisabeth Gromko BZ
0 1838 Ewang. gmina Johann Baum ? Neudorf Peter Katharina Ryll BZ
0 1838 Ewang. Gm. Anna Hüneburg Martin Rosalie Baum BZ
0 1838 Gm. Ewang. Anna Ludwig Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1838 Ewang. Gm. Georg Milch Neudorf Johann Katharina Baum BZ
0 1838 Ew. gmina Longin Konstantin Gottfried Ryll Josefino Simon Karoline Baum BZ
0 1838 Ew. gmina Elias Heinrich Ryll Georg Marianna Wilhelmine Baum BZ
0 1838 Gm.ew. Anna Baum Oleskewice Michael Susanna Selent BZ
0 1839 Ewang. gmina Karl Baum Neubrow Georg Katharina Ryll BZ
0 1839 Ewang. gmina Michael Baum Neubrow Andreas Marianna Ryll BZ
0 1839 Ewang. gmina Anna Baum Neubrow Michael Elisabeth Kling BZ
0 1839 Ewang. Gm. Gottlieb Pastryk Alexandrowo Johann Katharina Baum BZ
0 1839 Ewang. Gm. Marianna Ludwig Zabuze Georg Elisabeth Baum BZ
0 1839 Gm. Ewang. Anna Ludwig Neubrow Martin Katharina Baum BZ
0 1839 Gm.ew. Marianna Ryll Neudorf Peter Karoline Baum BZ
0 1839 Ewang.14 Rosalia Selent Johann Marianna Baum BZ
0 1840 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Christian Anna Selent BZ
0 1840 Ewang. gmina Marianna Baum Andreas Anna Selent BZ
0 1840 Ewang. gmina Marianna Teofila Baum Neubrow Karl Karolina Baum BZ
0 1840 Ewang. gmina Karoline Baum Kupaczewo Ludwig Marianna Ludwig BZ
0 1840 Ewang. gmina Katharina Baum Martin Marianna Ryll BZ
0 1840 Ewang. gmina Katharina Baum Stulno Martin Marianna Ryll BZ
0 1840 Ewang. gmina Michael Baum Neubrow Peter Christina Selent BZ
0 1840 Gm. Ewang. Marianna Ludwig Michael Marianna Baum BZ
0 1840 Ewang. Gm. Elwine Ryll Josefino Simon Karolina Baum BZ
0 1840 Ewang.12 Elisabeth Selent Josefino Georg Elisabeth Baum BZ
0 1841 Ewang. gmina Elisabeth Baum Gottfried Marianna Baum BZ
0 1841 Ewang. gmina Anna Baum Michael Elisabeth Ludwig BZ
0 1841 Ewang. gmina Michael Baum Michael Elisabeth Gromko BZ
0 1841 Ewang. gmina Susanna Baum ? Simon Elisabeth Selent BZ
0 1841 Gm. Ewang. Marianna Ludwig Neubrow Martin Katharina Baum BZ
0 1841 Ewang. Gm. Karolina Pastryk Georg Karoline Baum BZ
0 1841 Ew. gmina Hipolit Konstantin Ryll Mikowo Georg Marianna Baum BZ
0 1841 Gm.ew. Johann Baum Oleskiewice Johann Elisabeth Kunz BZ
0 1841 Ewang.12 Elisabeth Selent Michael Anna Baum BZ
0 1842 Ewang. gmina Karoline Baum Gottfried Elisabeth Baum BZ
0 1842 Ewang. gmina Georg Baum Neudorf Georg Elisabeth Bendyk BZ
0 1842 Ewang. gmina Elisabeth Baum Neudorf Christian Anna Selent BZ
0 1842 Ewang. Gm. Friedrich Baum Josefino Simon Karolina Ryll BZ
0 1842 Ew. gmina Marianna Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1843 Ewang. gmina Martin Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1843 Ewang. gmina Rosalia Baum Neudorf Georg Christina Milch BZ
0 1843 Ewang. gmina Marianna Baum Neudorf Christian Anna Selent BZ
0 1843 Ewang. gmina Johann Ausgust Baum Neubrow Karl Karoline Baum BZ
0 1843 Ewang. gmina Georg Baum Neudorf Michael Elisabeth Ludwig BZ
0 1843 Gm. Ewang. Michael Ludwig Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1843 Ew. gmina Michael Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1843 Gm.ew. Marianna Ryll Neubrow Michael Marianna Baum BZ
0 1843 Ewang.11 Johann Selent Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1844 Ewang. gmina Marianna Baum Neudorf Gottfried Elisabeth Baum BZ
0 1844 Ewang. gmina Emilie Anna Baum Neudorf Johann Marianna Selent BZ
0 1844 Gm.ew. Martin Ryll Neudorf Peter Karoline Baum BZ
0 1844 Ewang.10 Susanne Selent Neubrow Michael Anna Baum BZ
0 1845 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1845 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Andreas Katharina Ryll BZ
0 1845 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Michael Elisabeth Ludwig BZ
0 1845 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Simon Elisabeth Selent BZ
0 1845 Ewang. Gm. Andreas Klink Neudorf Georg Marianne Baum BZ
0 1845 Gm. Ewang. Susanne Ludwig Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1845 Ewang. Gm. Johann Pastryk Neubruch Andreas Karoline Baum BZ
0 1845 Gm.ew. Anna Ryll Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1846 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Gottfried Elisabeth Baum BZ
0 1846 Ewang. gmina Gottlieb Baum Neudorf Georg Anna Ryll BZ
0 1846 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Johann Marianne Selent BZ
0 1846 Ew. gmina Anna Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1846 Ewang.9 Karl Selent Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1847 Ewang. gmina Michael Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1847 Ewang. gmina Andreas Baum Neubruch Andreas Katharina Ryll BZ
0 1847 Ewang. gmina Elisabeth Karoline Baum Neubruch Karl Karoline Baum BZ
0 1847 Gm. Ewang. Michael Ludwig Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1847 Ew. gmina Elisabeth Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1847 Ew. gmina Christian Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1847 Gm.ew. Elisabeth Ryll Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1848 Ewang. gmina Simon Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1848 Ewang. gmina Karoline Baum Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1848 Ewang. gmina Karoline Baum Neudorf Johann Marianne Selent BZ
0 1848 Ewang. gmina Katharina Baum Neudorf Michael Elisabeth Ludwig BZ
0 1848 Ewang. gmina Elisabeth Baum Neudorf Simon Elisabeth Selent BZ
0 1848 Ew. gmina Marianne Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1848 Ew. gmina Marianne Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1848 Ewang.7 Marianne Selent Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1849 Ewang. gmina Elisabeth Baum Neudorf Georg Anna Ryll BZ
0 1849 Ewang. gmina Gottlieb Baum Neudorf Andreas Marianne Baum BZ
0 1849 Ewang. gmina Marianne Baum Neudorf Johann Theophila Bendyk BZ
0 1849 Ewang. gmina Anna Baum Neubruch Karl Karoline Baum BZ
0 1849 Ewang. gmina Johann Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1849 Ewang. Gm. Anna Klink Neudorf Georg Marianne Baum BZ
0 1849 Ewang. Gm. Marianne Ludwig Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1849 Ewang. Gm. Andreas Pastryk Neubruch Andreas Karoline Baum BZ
0 1849 Ewang.7 Elisabeth Selent Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1850 Ewang. gmina Karoline Baum Neubruch Georg Elisabeth Bendyk BZ
0 1850 Ewang. gmina Johann Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1850 Gm. Ewang. Martin Ludwig Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1850 Ew. gmina Anna Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1850 Ew. gmina Marianne Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1850 Gm.ew. Susanne Ryll Neubruch Michael Marianne Baum BZ
0 1851 gm. Ewang. Marianne Baum Neudorf Simon Elisabeth Selent BZ
0 1851 gm. Ewang. Anna Baum Neudorf Andreas Katharina Ryll BZ
0 1851 gm. Ewang. Martin Gromko Neudorf Martin Karoline Baum BZ
0 1851 gm. Ewang. Eleonore Baum Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1851 gm. Ewang. Elisabeth Baum Neudorf Christian Regina Ryll BZ
0 1851 gm. Ewang. Marianne Milch Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1851 gm. Ewang. Johann Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1851 gm.ew. Michael Ludwig Neubruch Georg Johanna Baum BZ
0 1852 gm.ew. Johann Ryll Neubruch Michael Mmarianne Baum BZ
0 1852 gm.ew. Christian Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1852 gm.ew. Emilie Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1852 gm.ew. Christian Ludwig Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1852 gm.ew. Michael Baum Neudorf Martin Christine Hildebrandt BZ
0 1852 gm.ew. Georg Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1852 gm.ew. Michael Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1852 gm.ew. Susanna Baum Neudorf Georg Anna Ryll BZ
0 1852 gm.ew. Karoline Baum Neubruch Johann Theophila Bendyk BZ
0 1852 Ewang.6 Johann Selent Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1853 gm.ew. Michael Milch Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1853 gm.ew. Karl Baum Neudorf Gottfried Elisabeth Baum BZ
0 1853 gm.ew. Anna Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1853 gm.ew. Marianne Baum Neudorf Christian Regina Ryll BZ
0 1853 gm.ew. Michael Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1853 gm.ew. Katharina Pastryk Neubruch Andreas Karoline Baum BZ
0 1853 gm.ew. Elisabeth Baum-Grabowski Neubruch Christian Karoline Hüneburg Ergänzung des Beinamen, + 28.02.1928 / Nr. 4 BZ
0 1854 gm.ew. Anna Baum Neudorf Andreas Elisabet Baum BZ
0 1854 gm.ew. Johann Baum Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1854 gm.ew. Marianne Baum Neudorf Martin Katharina Baum BZ
0 1854 gm.ew. Elisabet Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1854 gm.ew. Johann Torenz Neudorf Karl Marianne Baum BZ
0 1854 gmina ew. Anna Ludwig Neubruch Georg Anna Baum BZ
1 2 1854 Aleksandria Anna Julianna Szulc Aleksandria Jakub Ernestyna Herman chrzest 2.02.1854, Franciszek Stark i Rozalia Berger ¿. Jana, as. Krystyn Baumajster [Baumeister] i Amalia S³odkowska ¿. Karola 171-1-37 322V-323R 2 R 319 BW
0 1855 gmina ew. Karoline Baum Neudorf Michael Katharina Selent BZ
0 1855 gmina ew. Katharina Baum Neudorf Simon Elisabeth Selent BZ
0 1855 gmina ew. Anna Milch Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1855 gmina ew. Anna Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1855 gmina ew. Christian Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1855 gmina ew. Emilie Baum Neubruch Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1855 gmina ew. Katharina Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1855 gmina ew. Peter Baum Neudorf Michael Susanne Pastryk BZ
0 1855 gmina ew. Michael Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1855 gmina ew. Katharina Baum Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1855 gmina ew. Karl Adolf Torenz Neudorf Karl Marianne Baum BZ
0 1855 gmina ew. Elisabeth Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1855 Ewang.5 Karoline Selent Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1856 gmina ew. Karl Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1856 gmina ew. Michael Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1856 gmina ew. Anna Torenz Neudorf Franz Elisabeth Baum BZ
0 1856 gmina ew. Karl Baum Neudorf Andreas Katharina Ryll BZ
0 1856 gmina ew. Elisabeth Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1856 gmina ew. Eduard Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1856 gmina ew. Katharina Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1856 gmina ew. Elisabeth Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1857 gmina ew. Karl Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1857 gmina ew. Susanna Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1857 gmina ew. Karl Baum Neudorf Michael Alwine Ryll BZ
0 1857 gmina ew. Karl Schippelbeil Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1857 Ew. gmina Karoline Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1857 Ew. gmina Karoline Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1857 Ew. gmina Marianne Baum Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Katharina Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1858 Ew. gmina Ein Mädchen Baum Neudorf Andreas Marianne Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Marianne Baum Olzusz Christian Anna Kunz BZ
0 1858 Ew. gmina Johann Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Ein Knabe Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Anna Ryll Neubruch Michael Marianne Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Alwine Ryll Neubruch Michael Marianne Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Karl Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Karoline Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1858 Ew. gmina Johann Ryll Neubruch Martin Marianne Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Karoline Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1858 Ew. gmina Karl Baum Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Eduard Torenz Neubruch Karl Marianne Baum BZ
0 1858 Ew. gmina Emilie Baum Neudorf Michael Alwine Ryll BZ
0 1859 Ew. gmina Marianne Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1859 Ew. gmina Vietalia Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1859 Ew. gmina Marianne Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1859 Ew. gmina Michael Baum Neudorf Andreas Elisabeth Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Georg Klink Neudorf Georg Marianne Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Elisabeth Ryll Zankow Martin Marianne Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Karoline Baum Neudorf Andreas Marianne Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Anna Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Marianne Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1859 Ew. gmina Johann Ludwig Neubruch Andreas Katharina Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Ein Mädchen Baum Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1859 Ew. gmina Michael Ryll Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1859 gm. ewang. Martin Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1859 gm. ewang. Karl Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Anna Schippelbeil Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Anna Ryll Neubruch Martin Marianne Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Elisabeth Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1860 gm. ewang. Karl Baum Neudorf Christian Marianne Bütow BZ
0 1860 gm. ewang. Martin Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Michael Torenz Neudorf Karl Marianne Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Elisabeth Baum Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1860 gm. ewang. Eduard Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1860 gm. ewang. Susanne Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1860 Ewang.2 Michael Selent Neudorf Martin Elisabeth Baum BZ
0 1861 gm. ewang. Karoline Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1861 gm. ewang. Anna Baum Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1861 gm. ewang. Michael Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1861 gm. ewang. Christian Baum Neudorf Andreas Marianne Baum BZ
0 1861 gm. ewang. Karl Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1861 gm. ewang. Martin Ryll Wolka Martin Marianne Baum BZ
0 1861 gm. ewang. August Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1861 gm. ewang. Marianne Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1861 gm. ewang. Ein Mädchen Baum Neudorf Michael Marianne Milch BZ
0 1861 gm. ewang. Georg Hildebrandt Neudorf Georg Marianne Baum BZ
0 1861 Ewan. gmina Eduard Baum Neudorf Michael Albine Ryll BZ
0 1861 Ewan. gmina Michael Baum Neudorf Andreas Katharina Ryll BZ
0 1861 Ewan. gmina Karoline Holz Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1861 Ewan. gmina Michael Ryll Neubruch Martin Marianne Baum BZ
0 1862 Ewan. gmina Adolf Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1862 Ewan. gmina Andreas Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1862 Ewan. gmina Karl Baum Dubice Michael Katharina Swittinska BZ
0 1862 Ewan. gmina Michael Baum Neudorf Christian Marianne Bütow BZ
0 1862 Ewan. gmina Emilie Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1862 Ewan. gmina Gustav Baum Neudorf Johann Susanna Selent BZ
0 1862 Ewan. gmina Michael Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1862 Ewan. gmina Anna Baum Neubruch Johann Marianne Ryll BZ
0 1862 Ewan. gmina Georg Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1862 Ewan. gmina Christian Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1862 Ewan. gmina Karl Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1862 Ewan. gmina Elisabeth Bendyk Neudorf Johann Anna Baum BZ
0 1862 Ewan. gmina Michael Schippelbeil Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1862 Ewan. gmina Martin Baum Neubruch Martin Katharina Ryll BZ
0 1862 Ewan. gmina August Johann Baum-Feteryk Neudorf Michael Marianne Baum Ergänzung BZ
0 1862 Ewang.1 Georg Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Marianne Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1863 Ewan. gmina Emilie Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Emilie Baum Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Michael Ryll Neubruch Georg Marianne Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Karl Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Nikodemus Baum Neudorf Andreas Katharina Ryll BZ
0 1863 Ewan. gmina Katharina Ryll Chrypsk Martin Marianne Baum BZ
0 1863 Ewan. gmina Susanna Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1863 Ewan. gmina Alwine Ryll Zankow Karl Marianne Baum BZ
0 1863 Ewang.gm. Marianne Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1863 Ewang.gm. Michael Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1863 Ewang.gm. Johann Baum Neudorf Michael Marianne Bab BZ
0 1863 Ewang.gm. Karl Baum Neudorf Johann Susanna Selent BZ
0 1863 Ewang.gm. Anna Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1863 Ewang.gm. Anna Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1863 Ewang.gm. Katharina Schippelbeil Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1863 Ewang.gm. Karl Ryll Neubruch Martin Marianne Baum BZ
0 1863 Ewang.gm. Martin Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1863 Ewang.1 Elisabeth Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1863 Ewang.1 Elisabeth Selent Neudorf Johann Marianne Baum BZ
10 8 1863 ¯ytomierz Filomena Konarzewska ¯ytomierz Franciszek Krystyna Baumester Stefan Owsianicki, Adelajda Grafier 178-3-54 63 221 ¯ DG
0 1864 Ewang.gm. Susanna Holz Neubruch Georg Anna Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Susanna Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Emilie Anna Baum Neubruch Georg Karoline Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Emilie Baum Neudorf Christian Anna Hüneburg BZ
0 1864 Ewang.gm. Karoline Baum Karez Christian Marianne Bütow BZ
0 1864 Ewang.gm. Elisabeth Baum Neudorf Andreas Marianne Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Karoline Baum Neudorf Andreas Elisabeth Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Adolf Baum Neudorf Johann Marianne Ryll BZ
0 1864 Ewang.gm. Pauline Ryll Neubruch Michael Marianne Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Michael Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Totgeboren Bütow Neudorf Johann Marianne Baum BZ
0 1864 Ewang.gm. Marianne Baum Neudorf Johann Susanna Selent BZ
0 1864 Ewang.gm. Reinhard Baum Neudorf Michael Albine Ryll BZ
0 1865 Ew. gm. Karoline Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Johann Baum Neudorf Georg Katharina Ryll BZ
0 1865 Ew. gm. Anna Baum Neudorf Michael Anna Ryll BZ
0 1865 Ew. gm. Susanna Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1865 Ew. gm. Marianne Baum Neudorf Michael Marianne Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Marianne Baum Neudorf Michael Marianne Ryll BZ
0 1865 Ew. gm. Johann Ryll Neubruch Martin Marianne Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Katharina Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1865 Ew. gm. Karoline Baum Neudorf Karl Christine Bab BZ
0 1865 Ew. gm. Johann Baum Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Marianne Baum Neubruch Johann Marianne Ludwig BZ
0 1865 Ew. gm. Karl Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1865 Ew. gm. Karl Bütow Neudorf Johann Marianne Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Elisabeth Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1865 Ew. gm. Totgeboren Ryll Neubruch Georg Marianna Baum BZ
0 1865 Ew. gm. Gustav Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1865 Ewangel.8 August Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1866 Ew. gm. Johann Baum Neudorf Michael Anna Hüneburg BZ
0 1866 Ew. gm. Elisabeth Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1866 Ew. gm. Mart Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1866 Ew. gm. August Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1866 Ew. gm. Elisabeth Ryll Neudorf Georg Anna Baum BZ
0 1866 Gm.ewang. Susanna Schippelbeil Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1866 Gm.ewang. Adolf Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1866 Gm.ewang. Emilie Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1866 Gm.ewang. Anna Baum Neudorf Georg Karoline Baum BZ
0 1866 Gm.ewang. Marianna Ryll Chrypsk Martin Marianna Baum BZ
0 1866 Ewangel.8 Michael Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1867 Gm.ewang. Andreas Baum Neudorf Andreas Theophila Baum BZ
0 1867 Gm.ewang. Johann Baum Neudorf Christian Katharina Ludwig BZ
0 1867 Gm.ewang. August Baum Neudorf Michael Albine Ryll BZ
0 1867 Gm.ewang. Marianna Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1867 Gm.ewang. Susanna Baum Neudorf Karl Elisabeth Ryll BZ
0 1867 Gm.ewang. Elisabeth Baum Neudorf Friedrich Karoline Ludwig BZ
0 1867 Gm.ewang. Karoline Baum Neudorf Michael Marianna Bab BZ
0 1867 Gm.ewang. Katharina Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1867 Gm.ewang. Johann Bütow Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1867 Gm.ewang. Marianna Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1867 Gm.ewang. Elwine Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1867 Ew. Gmina Anna Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1867 Ew. Gmina Katharina Baum Neubruch Johann Marianna Ryll BZ
0 1867 Ew. Gmina Gustav Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1867 Ew. Gmina Martin Ryll Zankow Karl Marianna Baum BZ
0 1867 Ew. Gmina Karl Ryll Neubruch Georg Marianna Baum BZ
0 1867 Ewangel.7 Gustav Selent Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1867 Ewangel.8 Marianna Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1868 Ew. Gmina Michael Baum Neudorf Michael Anna Hüneburg BZ
0 1868 Ew. Gmina Anna Baum Dubice Christian Marianna Bütow BZ
0 1868 Ew. Gmina Johann Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1868 Ew. Gmina Elisabeth Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1868 Ew. Gmina Anna Ryll Chrypsk Martin Marianna Baum BZ
0 1868 Ew. Gmina Adolf Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1868 Ew. Gmina Johann Ryll Swierze Michael Rosalie Baum BZ
0 1868 Ew. Gmina Katharina Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1868 Ew. Gmina Totgeboren Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1868 Ewangel.6 Martin Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1869 Ew. Gmina Emilie Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1869 Ew. Gmina Michael Baum Neubruch Christian Katharina Ludwig BZ
0 1869 Ew. Gmina Gustav Baum Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1869 Ew. Gmina Karoline Bütow Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1869 Ew. Gmina Michael Baum Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1869 Gmina Ew. Johann Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1869 Gmina Ew. Adolf Holz Neubruch George Anna Baum BZ
0 1869 Gmina Ew. Michael Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1869 Gmina Ew. Theophila Rosalie Baum Neudorf Michael Albine Ryll BZ
0 1869 Gmina Ew. Michael Baum Neubruch Johann Marianna Ryll BZ
0 1869 Gmina Ew. Alwine Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1869 Gmina Ew. August Baum Neudorf Michael Anna Ludwig BZ
0 1870 Gmina Ew. Anna Ryll Chrypsk Martin Marianna Baum BZ
0 1870 Gmina Ew. Marianna Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1870 Gmina Ew. Emilie Baum Neudorf Andreas Marianna Baum BZ
0 1870 Gmina Ew. Emilie Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1870 Gmina Ew. Karl Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1870 Gmina Ew. Michael Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1870 Ewang. Michael Baum Stulno Karl Karoline Ryll BZ
0 1870 Ewang. Emilie Johanna Bendyk Neudorf Joseph Marianna Baum BZ
0 1870 Ewangel.6 Karoline Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1870 Ewangel.6 Johann Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1871 Ewang. Karl Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1871 Ewang. Ottilie Schönborn Walah-Stradesz Johann Elisabeth Baumgart BZ
0 1871 Ewang. August Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1871 Ewang. Anna Baum Stulno Johann Marianna Ryll BZ
0 1871 Ewang. Marianna Baum Neubruch Andreas Katharina Ryll BZ
0 1871 Ewang. Elisabeth Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1871 Ewang. Susanna Ryll Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1871 Ewang. Johann Baum Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1871 Ewang. Anna Baum Neudorf Christian Karoline Hüneburg BZ
0 1871 Ewang. Gustav Bendyk Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1871 Ewang. Adolf Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1871 Ewang. Totgeboren Ryll Rowno Michael Rosalie Baum BZ
0 1871 Ewang. Katharina Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1871 Ewang. August Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1871 Ewang. Martin Baum-Feteryk Neudorf Michael Marianna Baum Ergänzung BZ
28 5 1871 Rzyszczów Lucyna Bernbaum Rzyszczów Franciszek Balbina Kittel Gotlin Wode, Domicela Bernatowicz, ¿ Kazimierza 312-1-100 377 30 m.K KM
0 1872 Ewang. Emilie Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1872 Ewang. Elisabeth Baum Neudorf George Katharina Ryll BZ
0 1872 Ewangel. Albertine Schönborn Neudorf Johann Elisabeth Baumgart BZ
0 1872 Ewangel. Christian Baum Neudorf Michael Marianna Ryll BZ
0 1872 Ewangel. Theophila Baum Neubruch Michael Anna Bendyk BZ
0 1872 Ewangel. Michael Ryll Zankow Karl Elisabet Baum BZ
0 1872 Ewangel. Totgeboren Baum Neudorf Martin Katharina Ryll BZ
0 1872 Ewangel. Marianna Ryll Swierze Michael Rosalie Baum BZ
0 1872 Ewangel. Andreas Baum Neudorf Andreas Karoline Selent BZ
0 1872 Ewangel. Elisabeth Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1872 Ewangel. Johann Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1872 Ewangel. Michael Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1872 Ewangel. Karl Baum Neudorf Andreas Marianna Baum BZ
0 1873 Ewangel. Elisabeth Ryll Neubruch Michael Elisabet Baum BZ
0 1873 Ewangel. Elisabeth Baum Neudorf Michael Elwine Ryll BZ
0 1873 Ewangel. Johann Baum Neudorf Gottlieb Elisabeth Selent BZ
0 1873 Ewangel. Marianna Bendyk Neudorf Joseph Marianna Baum BZ
0 1873 Ewangel. Karl Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1873 Ewangel. Johann Baum Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1873 Ewangel. Josephine Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1873 Ewangel. Michael Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Elisabeth Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Johanna Baum Neudorf George Katharina Ryll BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Johann Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1873 Ewangel. Gm. Auguste Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1873 Ewangel.3 Michael Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1873 Ewangel.3 Michael Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
19 8 1873 Ostróg Franciszka Berta Hopke Brodów Wilhelm El¿bieta Apfelbaum Andrzej Masalski, Berta Skale ¿. Bernarda, Ass. Jan Detke, Augusta Hopke ¿. Jakuba 654-1-56 65R 1 R MZ
0 1874 Ewangel. Gm. Anna Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Emilie Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. August Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Johann Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Gottlieb Baum Neudorf Gottlieb_ Marianna Selent BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Michael Baum Neudorf Martin Elisabeth Selent BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Martin Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Auguste Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Johann Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1874 Ewangel. Gm. August Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Alwine Ryll Swierze Michael Rosalie Baum BZ
0 1874 Ewangel. Gm. Elisabeth Baum Neudorf Michael Marianna Bab BZ
0 1874 Ew,gm. Michael Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1874 Ew,gm. Emilie Baum Stulno Martin Katharina Selent BZ
0 1874 Ew,gm. Johann Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1874 Ewangel.2 Anna Selent Neudorf George Katharina Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Emilie Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Michael Baum Neudorf Martin Elisabeth Selent BZ
0 1875 Ew,gm. Marianna Baum Neubruch Johann Elisabeth Ryll BZ
0 1875 Ew,gm. Gustav Bendyk Neudorf Johann Karoline Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Gustav Baum Neudorf Gottlieb Marianna Selent BZ
0 1875 Ew,gm. Andreas Baum Neudorf Andreas Marianna Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Totgeboren Bütow Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Emilie Baum Stulno Unbekannt Katharina Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Anna Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1875 Ew,gm. Martin Baum Neudorf Martin Katharina Ryll BZ
0 1875 Ew,gm. Auguste Ryll Neubruch Martin Marianna Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Michael Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1875 Ew,gm. August Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1875 Ew,gm. Adolf Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1875 Ew,gm. Alwine Baum Neudorf Johann Marianna Ryll BZ
0 1875 Ewangel.1 Karl Selent Neubruch Johann Elisabeth Baum BZ
26 10 1875 Radziwi³³ów Augustyn Krajcman Radziwi³³ów Józef Teresa Nusbaum 1-69 67V-68R 55 T
0 1876 Ew,gm. Michael Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1876 Ew,gm. Karoline Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1876 Ew,gm. Elwine Bendyk Neudorf Joseph Marianna Baum BZ
0 1876 Ew,gm. Marianna Baum Neudorf Michael Marianna Bendyk BZ
0 1876 Ew.gmina Auguste Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1876 Ew.gmina Karoline Baum Stulno Martin Katharina Selent BZ
0 1876 Ew.gmina Totgeboren Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1876 Ew.gmina Eduard Hildebrandt Neubruch Simon Susanna Baum BZ
0 1876 Ew.gmina Michael Bendyk Neudorf Johann Karoline Baum BZ
0 1876 Ew.gmina Katharina Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1876 Ew.gmina Johann Baum Neubruch Johann Marianna Ryll BZ
0 1876 Ew.gmina Adolf Ryll Neubruch George Elisabeth Baum BZ
0 1876 Ewangel. Johann Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1876 Ewangel.1 Johann Selent Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1876 Ewangel.1 Elisabeth Selent Neudorf George Katharina Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Marianna Baum Neudorf Martin Katharina Ryll BZ
0 1877 Ew.gmina August Rosin Neudorf Michael Katharina Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Johanna Baum Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Gustav Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Johann Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Pauline Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1877 Ew.gmina Eduard Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Johann Baum Neubruch Johann Elisabeth Ryll BZ
0 1877 Ew.gmina Michael Baum Neudorf Gottlieb Elisabeth Selent BZ
0 1877 Ew.gmina Totgeboren Bütow Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1877 Ew.gmina Martin Baum Neudorf Michael Anna Ludwig BZ
0 1877 Ew.gmina Karl Baum Neudorf Michael Anna Ludwig BZ
0 1877 Ewang. Adolf Ryll Stulno Michael Rosalie Baum BZ
0 1877 Ewang. Elisabeth Angelika Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1877 Ewangel. Michael Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1877 Ewangel. Christian Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1877 Ewangel. Andreas Selent Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1878 Ewang. Marianna Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1878 Ewang. Alwine Baum Neudorf Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1878 Ewang. Susanna Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1878 Ewang. Alwine Baum Neudorf Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1878 Ewang. Susanna Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1878 Ewang. Wilhelm Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1878 Ewang. Johanna Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1878 Ewang. Michael Ludwig Neudorf Michael Karoline Baum BZ
0 1878 Ewang. Karoline Bütow Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1878 Ewang. Gustav Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1878 Ewang. Michael Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1878 Ewang. Johann Baum Neudorf Andreas Marianna Baum BZ
0 1878 Ewang. Johann Bendyk Neudorf Joseph Marianna Baum BZ
0 1878 Ewang. Michael Selent Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1878 Ewang. Michael Baum Stulno Martin Katharina Selent BZ
0 1878 Ewang. Michael Ludwig Zankow Michael Elisabeth Baum BZ
0 1878 Ewangel. August Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1878 Ewangel. August Baum-Pietruczyk Neudorf Michael Marianna Baum nachträgli BZ
13 12 1878 Rzyszczów Fryderyk Wilhelm Kamin Rzyszczów Augustyn Fryderyk Rozalia Bernbaum Franciszek Leszczyñski, Anna Kamin, Karol Kamin,Julia Albrycht 312-1-111 13 23 m.K KM
0 1879 Ew.gmina Elisabeth Selent Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1879 Ew.gmina Elisabeth Selent Neubruch Martin Elisabeth Baum BZ
0 1879 Ewangel. Totgeboren Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1879 Ewangel. Karl Baum Neudorf George Katharina Ryll BZ
0 1879 Ewangel. Wilhelm Hildebrant Neubruch Simon Susanna Baum BZ
0 1879 Ewangel. Emilie Baum Neubruch Johann Elisabeth Ryll BZ
0 1879 Ewangel. Auguste Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1879 Ewangel. Ludwika Baum Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1879 Ewangel. Johann Ryll Swierze Michael Rosalie Baum BZ
0 1879 Ewangel. Marianna Rosin Neubruch Michael Elisabeth Baum BZ
0 1879 Ewangel. Marianna Ludwig Neudorf Michael Karoline Baum BZ
0 1879 Ewangel. Anna Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1879 Ewangel. Pauline Baum-Petrulan Neudorf Michael Marianna Bab Ergänzung BZ
15 3 1879 Rzyszczów Oktawian W³adys³aw Leszczyñski Pije Franciszek Idalia Birnbaum W³adys³aw Kawecka, Rozalia Kamin, ¿. Augusta 312-1-112 4 11 m.K KM 0
0 1880 Ew,gm. Auguste Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1880 Ew.gmina Karl Selent Neubruch George Katharina Baum BZ
0 1880 Ew.gmina Anna Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1880 Ew.gmina Michael Selent Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1880 Ewangel. August Baum Neudorf Michael Elisabeth Selent BZ
0 1880 Ewangel. Pauline Baum Neudorf Christian Elisabeth Rosin BZ
0 1880 Ewangel. Hanna Ludwig Zankow Michael Elisabeth Baum BZ
0 1880 Ewangel.1 Aurelia Baum Neudorf Martin Katharina Selent BZ
0 1880 Ewangel.1 Auguste Bendyk Neudorf Johann Karoline Baum BZ
0 1880 Ewangel.1 Angelica Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1880 Ewangel.1 George Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1880 Ewangel.1 Johann Baum Neudorf Michael Anna Bendyk BZ
0 1880 Ewangel.1 Johann Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1880 Ewangel.1 Elisabeth Baum Stulno Martin Katharina Selent BZ
0 1880 Ewangel.1 Karoline Vitalia Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1880 Ewangel.1 Auguste Marianna Rosin Unbekannt Michael Elisabeth Baum BZ
0 1881 Ew,gm. Johann Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1881 Ewangel.1 Eduard Baum Neudorf Gottlieb Elisabeth Selent BZ
0 1881 Ewangel.1 Johann Baum Neudorf Karl Angelica Ryll BZ
0 1881 Ewangel.1 Johann Baum Neubruch Martin Elisabeth Bendyk BZ
0 1881 Ewangel.1 Emilie Baum Neubruch Michael Auguste Ludwig BZ
0 1881 Ewangel.1 Adolf Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1881 Ewangel.1 Eduard Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1881 Ewangel.1 Johann Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1881 Ewangel.1 Pauline Ryll Neudorf Karl Anna Baum BZ
0 1881 Ewangel.1 Johann Baum Neudorf Michael Anna Schippelbeil BZ
0 1881 Ewangel.1 Emilie Ryll Sajowka Johann Elisabet Baum BZ
0 1881 Ewangel.1 Karl Baum Neudorf Michael Anna Milch BZ
0 1881 Ewangel.1 Rosalie Katharina Ludwig Neudorf Michael Karoline Baum BZ
0 1881 Ewangel.1 Johanna Ryll Zankow Karl Elisabet Baum BZ
0 1881 Ewangel.2 Marianna Baum Neudorf Michael Elisabeth Selent BZ
0 1881 Ewangel.2 Andreas Hüneburg Neubruch George Eleonore Baum BZ
0 1881 Ewangel.2 Karl Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1881 Ewangel.2 Anna Baum Neudorf Andreas Marianna Baum BZ
0 1881 Ewangel.2 Anna Baum Neubruch August Elisabet Ryll BZ
0 1882 Ewangel. Gm. Michael Selent Neubruch Martin Elisabet Baum BZ
0 1882 Ewangel. Gm. Auguste Selent Neubruch George Katharina Baum BZ
0 1882 Ewangel. Gm. Johann Selent Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 August Hildebrandt Neubruch Simon Susanna Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Emilie Rosin Neubruch Michael Elisabet Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Auguste Baum Neudorf Unbekannt Katharina Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Eduard Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Wilhelm Baum Neubruch Johann Marianna Ryll BZ
0 1882 Ewangel.2 Johann Ryll Neubruch George Elisabet Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Michael Baum Neudorf Michael Anna Schippelbeil BZ
0 1882 Ewangel.2 Gustav Baum Neudorf Karl Angelica Ryll BZ
0 1882 Ewangel.2 Marianna Ludwig Zankow Michael Elisabet Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Anna Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1882 Ewangel.2 Johann Baum Neudorf Christian Elisabet Rosin BZ
0 1882 Ewangel.2 Karl Bendyk Neudorf Johann Emilie Baum BZ
0 1882 Ewangel.3 Karl Ludwig Neudorf Michael Karoline Baum BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Baum Neudorf Michael Anna Milch BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1882 Ewangel.3 Gustav Baum-Petrulan Neudorf Karl Anna Selent nachträgli BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Baum-Taczuk Neudorf George Karoline Baum nachträgli BZ
0 1882 Ewangel.3 Karl Ludwig Neudorf Michael Karoline Baum BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Baum Neudorf Michael Anna Milch BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Bütow Neudorf George Emilie Baum BZ
0 1882 Ewangel.3 Gustav Baum-Petrulan Neudorf Karl Anna Selent nachträgli BZ
0 1882 Ewangel.3 Michael Baum-Taczuk Neudorf George Karoline Baum nachträgli BZ
0 1883 Ewangel. Elisabet Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1883 Ewangel. Elisabeth Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1883 Ewangel. Totgeboren Selent Neudorf George Carolina Baum BZ
0 1883 Ewangel.3 Johann Baum Stulno Martin Catharina Selent BZ
0 1883 Ewangel.3 Sigismund Bendyk Neudorf Johann Carolina Baum BZ
0 1883 Ewangel.3 Adolf Ryll Sajowka Johann Elisabeth Baum BZ
0 1883 Ewangel.3 Leopold Baum Neubruch Michael Auguste Heringson BZ
0 1883 Ewangel.3 Johann Baum Stulno Martin Catharina Selent BZ
0 1883 Ewangel.3 Sigismund Bendyk Neudorf Johann Carolina Baum BZ
0 1883 Ewangel.3 Adolf Ryll Sajowka Johann Elisabeth Baum BZ
0 1883 Ewangel.3 Leopold Baum Neubruch Michael Auguste Heringson BZ
0 1884 Ewangel. Marianna Selent Neudorf Georg Karoline Baum BZ
14 12 1885 Grzyma³ów Maria Nusbaum Zarubiñce Ignacy Agata/Agafia Bzowa Micha³ Olech, Maria Puklicz 1677L 40 EK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%201677/pages/PL_1_301_1677_0021.htm
0 1885 Ewang. Anna Selent Neubruch Martin Elisabeth Baum BZ
0 1885 Ewang. Michael Selent Neudorf Georg Katharine Baum BZ
0 1885 Ewang. Marianne Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1885 Ewang. Martin Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Johann Eduard Baum Neudorf Gustav Emilie Ryll-Posesor BZ
0 1885 Ewangel.5 Marianna Emilie Hüneburg Neubruch Georg Eleonore Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Julia Baum - Elisabeth Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Andreas Baum Neudorf Josef Katharina Milch BZ
0 1885 Ewangel.5 Michael Ludwig Neubruch August Marianna Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Emilia Bütow Neudorf Georg Emilie Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Johann Baum Neudorf Michael Anna Schippelbeil BZ
0 1885 Ewangel.5 Henriette Baum Neubruch Michael Auguste Hörichsohn BZ
0 1885 Ewangel.5 August Baum Neudorf Michael Marianne Selent BZ
0 1885 Ewangel.5 Karl Hildebrandt Neubruch Simon Susanne Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Henriette Krebs Neudorf Karl Vitalia Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Augustine Baum Stulno Martin Katharina Selent BZ
0 1885 Ewangel.5 Auguste Baum Neudorf - Anna Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Christian Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Sigismund Ryll Neudorf Karl Karoline Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Michael Ryll Sajowka Johann Elisabeth Baum BZ
0 1885 Ewangel.5 Martin Johann Ryll-Michalczyk Neubruch Michael Marianna Baum-Feteryk nachträgli BZ
0 1885 Ewangel.5 Michael Ludwig-Frydryk Neudorf Michael Karoline Baum-Borodzie nachträgli BZ
0 1886 Gmina Ew. Eduard Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1886 Gmina Ew. Amalia Selent Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1886 Gmina Ew. Michael Selent Neudorf Martin Alwina Baum BZ
0 1886 Ewangel.5 Johanna Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1886 Ewangel.5 Michael Ryll Swierze Michael Rosalia Baum BZ
0 1886 Ewangel.5 Julie Schöning Slawatycze Heinrich Theofila Marianna Baum BZ
0 1886 Ewangel.5 Karl Sigismund Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1886 Ewangel.6 Michael Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1886 Ewangel.6 Eduard Baum Neudorf Michael Marianna Baum BZ
0 1886 Ewangel.6 Michael Hüneburg Neubruch Georg Eleonore Baum BZ
0 1886 Ewangel.6 Augusta Ryll Neubruch Georg Elisabeth Baum BZ
0 1886 Ewangel.6 Johanna Baum Leplowka Johann Wolf Elisabeth BZ
0 1886 Ewangel.6 Elisabeth Natalia Baum Neudorf Gustav Emilie Ryll BZ
0 1886 Ewangel.6 Eduard Ryll Sajowka Johann Marianna Baum BZ
0 1886 Ewangel.6 Anna Baum-Juranczuk Neubruch Martin Elisabeth Bendyk Ergänzung des Beinamen, + 29.01.1935, Nr.5 BZ
0 1886 Ewangel.6 Emilia Baum-Organisiuk Neudorf Christian Elisabeth Rosin nachträgliche Ergänzung BZ
0 1886 Ewangel.6 Karl Baum-Azbum Neudorf Karl Aniela Ryll Ergänzung des Beinamen, + 28.01.1934 Nr.6 BZ
0 1887 Ew. Gmina Johann Selent Neudorf George Karoline Baum BZ
0 1887 Ew. Gmina Karoline Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1887 Ewangel.6 Gottfried Schulz Sajowka August Rosine Baumgart BZ
0 1887 Ewangel.6 Anna Ludwig Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1887 Ewangel.6 Elisabeth Baum Neudorf Gottlieb Elisabeth Selent BZ
0 1887 Ewangel.6 Johann Ryll Neudorf Karl Karoline Baum BZ
0 1887 Ewangel.6 Karl Krebs Neudorf Karl Victalie Baum BZ
0 1887 Ewangel.6 Karl Ludwig Neubruch August Marianna Baum BZ
0 1887 Ewangel.7 Emilie Baum Neudorf Johann Elisabeth Ryll BZ
0 1887 Ewangel.7 Elisabeth Ryll Neubruch Michael Marianna Baum BZ
0 1887 Ewangel.7 Johann Baum Zabuskie Holendry Martin Katharine Selent BZ
0 1887 Ewangel.7 August Ryll Swierzowskie Holendry Michael Rosalie Baum BZ
0 1887 Ewangel.7 Marianna Baum Neudorf Michael Anna Milch BZ
0 1887 Ewangel.7 Neubruch Auguste Neubruch Martin Elisabeth Baum BZ
0 1887 Ewangel.7 Marianna Schöning Slawatycze Heinrich Marianna Baum BZ
0 1887 Ewangel.7 Michael Baum Neubruch Michael Auguste Erichsohn BZ
0 1887 Ewangel.7 Elisabeth Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1887 Ewangel.7 Paulina Ryll Neubruch August Emilia Baum BZ
13 12 1887 Krzemieniec Anna Kirenbaum Ko³osowa Julian Józefa Mêkarska 0.1-81W 11V-12R 43 T
19 8 1888 Grzyma³ów Karol Nussbaum Zarubiñce Ignacy Agata/Agafia Bzowa Wilhelm Umbach, Dominika Weiter 1677 45 9 EK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%201677/pages/PL_1_301_1677_0023.htm
0 1888 Ew. Gmina Emilie Selent Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1888 Ew. Gmina Marianna Selent Neubruch Martin Alwina Baum BZ
0 1888 Ew. Gmina Johann Selent Neudorf Martin Anna Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Augusta Bendyk Neudorf Johann Karoline Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Karl Bütow Neudorf Georg Emilie Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Totgeboren Ludwig Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Theophila Ryll Sajowka Johann Elisabeth Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Marianna Hildebrandt Neubruch Simon Susanna Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Michael Baum Neubruch Johann Marianna Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Marianna Baum Neudorf Karl Anna Ryll BZ
0 1888 Ewangel.7 Marianna Ryll Neudorf Karl Karoline Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Andreas Baum Neudorf Michael Anna Schippelbeil BZ
0 1888 Ewangel.7 Karl Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1888 Ewangel.7 Johann Baum Neudorf Nicodemus Katharina Milch BZ
0 1888 Ewangel.7 Johanna Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1888 Ewangel.8 Susanna Baum Neubruch Unbekannt Emilie Baum BZ
0 1888 Ewangel.8 Anna Josephine Bütow Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1888 Ewangel.8 Anna Baum Neudorf Karl Anna Selent BZ
0 1889 Ew. gm. Elisabeth Selent Neudorf Georg Karoline Baum BZ
0 1889 Gm.ewang. Anna Selent Zabuskie Holendry Martin Karoline Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Marianna Baum Neudorf Johann Marianna Bütow BZ
0 1889 Ewangel.8 Karl Ryll Neubruch Georg Elisabeth Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Auguste Ludwig Neudorf Christian Anna Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Michael Adolf Ryll Neubruch August Emilie Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Johann Ludwig Neubruch August Marianna Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Michael Baum Neudorf Unbekannt Karoline Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Marie Baum Zabuskie Holendry Martin Katharina Selent BZ
0 1889 Ewangel.8 Michael Hüneburg Neubruch Georg Eleonore Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Michael Ryll Neubruch Michael Marianna Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Gustav Baum Neubruch Michael Auguste Heringson BZ
0 1889 Ewangel.8 Johann Baum Neudorf Johann Marianna Baum BZ
0 1889 Ewangel.8 Pauline Baum-Michaluk Neudorf Michael Marianna Baum nachträgliche Ergänzung BZ
0 1889 Ewangel.8 Auguste Baum-Grabowski Neudorf Christian Elisabeth Schippelbeil nachträgliche Ergänzung BZ
28 9 1889 Krzemieniec Andrzej Kirszbaum Ko³osowa Julian Józefa Mêkarska 01-81B 21V-22R 82 T
0 1890 Ewang.gm. Totgeboren Selent Neubruch Martin Elisabeth Baum BZ
0 1890 Ewang.gm. Katharine Selent Neudorf Johann Elisabeth Baum BZ
0 1890 Ew. gm. Karoline Emilie Selent Neubruch Martin Alwine Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Marianna Baum Neubruch Michael Marianna Ryll BZ
0 1890 Ewangel.9 Johann Ryll Zankow Karl Elisabeth Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Auguste Ryll Neudorf Karl Karoline Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Marianna Baum Neudorf Michael Anna Schippelbeil BZ
0 1890 Ewangel.9 Adolf Bütow Neudorf Georg Emilie Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Michael Baum Neudorf Karl Aniela Ryll BZ
0 1890 Ewangel.9 Johann Krebs Neudorf Karl Victalie Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Martin Baum Neudorf Eduard Karoline Selent BZ
0 1890 Ewangel.9 Emilie Baum Neudorf Michael Marianna Selent BZ
0 1890 Ewangel.9 Siegsmund Ryll Neubruch Karl Elisabeth Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Gustav Michael Baum Neudorf Gustav Emilie Ryll BZ
0 1890 Ewangel.9 Theophil Baum Neudorf Unbekannt Katharina Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Karl Baum Neudorf Simon Katharina Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Karl Baum Neubruch August Elisabeth Ryll BZ
0 1890 Ewangel.9 Emilie Baum Neudorf Johann Marianna Selent BZ
0 1890 Ewangel.9 Eduard Ryll Sajowka Johann Elisabeth Baum BZ
0 1890 Ewangel.9 Johann Bendyk Neudorf Johann Karoline Baum BZ
20 7 1891 Grzyma³ów Antonina ¯ukowska Zarubiñce Miko³aj Anna Biliñska Jan Dolinska, Agata/Agafia Nussbaum 1677 53 19 EK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%201677/pages/PL_1_301_1677_0027.htm
0 1891 Ewan. gmina Michael Selent Neubruch Michael Anna Baum BZ
0 1891 Ewan. gmina Emilie Selent Neubruch Martin Elisabeth Baum BZ
0 1891 Ewang.gm. Siegismund Selent Neudorf Karl Emilie Baum BZ
0 1891 Ewangel.9 Johann Baum Neudorf Michael Anna Milch BZ
0 1891 Ewangel.9 Emilie Bütow Neudorf Michael Anna Baum BZ
0 1891 Ewangel.9 Albertine Ryll Sajowka Johann Marianne Baum BZ
0 1891 Ewang.1 Marianna Baum Neudorf August Anna Pastryk BZ
0 1891 Ewang.1 Karl Baum Neubruch Johann Marianna Baum BZ
0 1891 Ewang.1 Johann Baum Neudorf Christian Elisabeth Schippelbeil BZ
0 1891 Ewang.1 Julia Ryll Neudorf August Emilie Baum BZ
0 1891 Ewang.1 Stefan Reinhard Bütow Neudorf Johann Theophila Baum BZ
0 1891 Ewang.1 Peter Baum Zabuskie Holendry Martin Katharina Selent BZ
0 1891 Ewang.1 Anna Ryll Neubruch Karl Elisabeth Baum BZ
0 1891 Ewang.1 August Ludwig Neubruch August Marianna Baum BZ
0 1891 Ewang.1 Katharina Baum Neubruch Michael Marianna Ryll BZ
0 1891 Ewang.1 Michael Ludwig-Jakubyk Neudorf Johann Katharina Baum BZ
7 1 1891 Krzemieniec Walenty Kirszbaum Ko³osowa Julian Józefa Mêkarska 426-1-81G 2V-3R 6 T
0 1892 Ewang.1 Emilie Katharina Baum Neudorf Johann Marianne Bütow BZ
0 1892 Ewang.1 Alwine Ryll Neudorf Karl Karoline Baum BZ
0 1892 Ewang.1 Marianne Ryll Neubruch Michael Marianne Baum BZ
0